სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ავალიშვილი, დ.ნემსაძე, ს.ნემსაძე. ერთსართულიანი სამრეწველო შერეული კარკასული შენობების გაანგარიშება სეისმომედეგობაზე. ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №3(14) გვ54-59.

ზ. კოვზირიძე, მჭედლიშვილი როდამი. ერთსაფეხურიანი ტექნოლოგიით მიღებული ცელზიანის კერამიკა. ჟურნალი “ბიზნეს ინჟინერინგი”, საქართველო ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. # 1, გვ. 166-175. .

ზ. კოვზირიძე, თ. ჭეიშვილი, მჭედლიშვილი როდამი, დონაძე გიორგი. ერთსაფეხურიანი ტექნოლოგიით მიღებული ცელზიანის კერამიკის ელექტროთვისებების შესწავლა.. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ”კერამიკა”,. 2012წ. #1(27) გვ.41-47..

ი. გოგუაძე. ერთტაქტიანი ჰიდრავლიკური როტაციული შპინდელური სასანგრეო ძრავი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. #10, 93-95 გვ.

ნ. ხარშილაძე, თ. მუსელიანი, ი. შავთვალიშვილი, ნ. ხარშილაძე, ა. პოტაპოვი, გ. მუსელიანი. ერთფაზა ორგრაგნილა ტრანსფორმატორის განტოლებების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტუალი”. 2009წ. No.9, 2009, გვ. 211-216..

თ. მუსელიანი, ი. შავთვალიშვილი, ნ. ხარშილაძე, ა. პოტაპოვი, გ. მუსელიანი. ერთფაზა ორგრაგნილა ტრანსფორმატორის განტოლებების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტუალი”. 0წ. No.9, 2009, გვ. 211-216..

ი. შავთვალიშვილი, ნ.ხარშილაძე, ა.პოტაპოვი, გ.მუსელიანი. ერთფაზა ორგრაგნილა ტრანსფორმატორის განტოლებების შესახებ. ”ინტელექტუალი” - საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. 2009წ. 1512 - 2530 -, 258 გვ.

თ. მუსელიანი, ი. შავთვალიშვილი, მუსელიანი გრიგოლი, პოტაპოვი ალექსანდრე. ერთფაზა ორგრანილა რანსფორმატორის განტოლებების შესახებ. ჟურნალი "ინტელექტი". 2009წ. # 9 ,გვ.210–215.

ზ. საბაშვილი, ზ. მჭედლიშვილი, გ. ბაღდავაძე. ერთფაზიან ასინქრონულ ძრავებში წარმოშობილი თვითაღძვრული ელექტრომაგნიტური რხევების ანალიზი. ენერგია. 2016წ. N1 (77) გვ.33-36.

მ. ღირსიაშვილი, ზ.მიქაბერიძე. ერთწლოვანი პარკოსანი კულტურების მარცვლის მოსავალში აზოტის გადაადგილების დინამიკა. ი. .ლომოურის მიწათმოქმედების ს/კ ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული . 2004წ. ტ.44, თბილისი, 2004, გ.60-64.

შ. მეტრეველი. ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის (ეას) მნიშვნელობა და გამოყენება ეკონომიკაში. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე. 2014წ. ISSN 1987-863 X ; N7. გვ.89-93.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ეროვნულ ზეპირსიტყვიერებასთან აკაკის სიახლოვის ერთი ასპექტისათის. წიგნში: „აკაკის კრებული“, თსუ. 2წ. .

ნ. ცანავა, მ.ტაბატაძე. ეროვნულ კლასიფიკატორში დარგთა პოზიციონირების ზოგიერტი საკითხისათვის. სტატისტიკის სამეცნიერო- კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული,. 2002წ. თსუს გამომცემლობა, თბილისი , 6გვ..

ვ. შუბითიძე. ეროვნულ სახელმწიფოებრივი იდეოლოგია და საქართველო. ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება. 2008წ. N3(7) ტომი 1,.

ა. სონღულაშვილი. ეროვნულ უმცირესობათა განსახლების რაიონები საქართველოში XX საუკუნის 20-30-იან წლებში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2015წ. #2.

ა. აბრალავა, ქ. ღარიბაშვილი. ეროვნულ-ეკონომიკური ინტერესები და ინტეგრაციული პროცესები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა". 2013წ. ნ3, გვ. 40-44.

თ. ლაგვილავა. ეროვნული ბანკის ურთიერთობა კომერციულ ბანკებთან და მისი გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’, . 2014წ. №2, გვ. 91-93.

ვ. შუბითიძე, რეზო რუხაძე. ეროვნული დამოუკიდებლობა და ეროვნული იდეოლოგია. ბიზნეს ინჟინერინგი. 2013წ. 6.

რ. რუხაძე, ვაჟა შუბითიძე. ეროვნული დამოუკიდებლობა და ეროვნული იდეოლოგია.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, #2, თბილისი,. 2013წ. .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ადაპტური მოდელი. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2013წ. თბილისი, #4 2013 წელი გვ. 227-230.