სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. ჯიჯეიშვილი. ერთიანი კავკასიური სახლის იდეა თანამედროვეობის გლობალურ გეოპოლიტიკურ პროცესებში. ჟურნ. «მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია». 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ..

ე. მეძმარიაშვილი. ერთიანი სამხედრო –საინჟინრო უზრუნველყოფის სისტემის შექმნის წინაპირობები. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 3გვ..

პ. ქენქაძე, ჯ.მორჩილაძე.. ერთლიანდაგიან რკინიგზებზე ტექნოლოგიური “ფანჯრის” რეალიზაციის შესახებ.. სტუ-ს შრომები. 2008წ. №3(469), 2008, გვ.62-67..

ნ. კუპატაძე. ერთლიანდაგიანი რკინიგზების გადასარბენის ოპტიმალური სიგრძის დადგენა. მშენებლობა ISSN 1512-3936. 2012წ. №2 (25) გვ.42-46.

გ. ყიფიანი, , ყიფიანი დ, , გოგალაძე რ.. ერთმალიანი მრავალტალღიანი საფრის გაანგარიშება გარსების სახსრული შეერთებისას. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი. 2009წ. #1-3 ,გვ 60-62.

მ. ჭოხონელიძე. ერთობლივი გაზომვების შედეგების აპროქსიმაცია MATLAB-ის გამოყენებით. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. . 2017წ. № 2, 2017 წ..

ნ. დარასელია, მიხეილ ჭოხონელიძე. ერთობლივი გაზომვების შედეგების აპროქსიმაცია MATLAB-ის გამოყენებით. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი; GEORGIAN ENGINEERING NEWS.. 2017წ. N2, (ტომი 82),2017, გვ.82-85.

კ. ბზიშვილი. ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულების გამიჯვნა ნარდობის ხელშეკრულებისაგან. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე. 2016წ. N9, 2016.

კ. ბზიშვილი. ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულების განმარტება. საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, ტომი მე–6. 2016წ. 2016.

ლ. ავალიშვილი, დ.ნემსაძე, ს.ნემსაძე. ერთსართულიანი სამრეწველო შერეული კარკასული შენობების გაანგარიშება სეისმომედეგობაზე. ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №3(14) გვ54-59.

ზ. კოვზირიძე, მჭედლიშვილი როდამი. ერთსაფეხურიანი ტექნოლოგიით მიღებული ცელზიანის კერამიკა. ჟურნალი “ბიზნეს ინჟინერინგი”, საქართველო ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. # 1, გვ. 166-175. .

ზ. კოვზირიძე, თ. ჭეიშვილი, მჭედლიშვილი როდამი, დონაძე გიორგი. ერთსაფეხურიანი ტექნოლოგიით მიღებული ცელზიანის კერამიკის ელექტროთვისებების შესწავლა.. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ”კერამიკა”,. 2012წ. #1(27) გვ.41-47..

ი. გოგუაძე. ერთტაქტიანი ჰიდრავლიკური როტაციული შპინდელური სასანგრეო ძრავი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. #10, 93-95 გვ.

ნ. ხარშილაძე, თ. მუსელიანი, ი. შავთვალიშვილი, ნ. ხარშილაძე, ა. პოტაპოვი, გ. მუსელიანი. ერთფაზა ორგრაგნილა ტრანსფორმატორის განტოლებების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტუალი”. 2009წ. No.9, 2009, გვ. 211-216..

თ. მუსელიანი, ი. შავთვალიშვილი, ნ. ხარშილაძე, ა. პოტაპოვი, გ. მუსელიანი. ერთფაზა ორგრაგნილა ტრანსფორმატორის განტოლებების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტუალი”. 0წ. No.9, 2009, გვ. 211-216..

ი. შავთვალიშვილი, ნ.ხარშილაძე, ა.პოტაპოვი, გ.მუსელიანი. ერთფაზა ორგრაგნილა ტრანსფორმატორის განტოლებების შესახებ. ”ინტელექტუალი” - საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. 2009წ. 1512 - 2530 -, 258 გვ.

თ. მუსელიანი, ი. შავთვალიშვილი, მუსელიანი გრიგოლი, პოტაპოვი ალექსანდრე. ერთფაზა ორგრანილა რანსფორმატორის განტოლებების შესახებ. ჟურნალი "ინტელექტი". 2009წ. # 9 ,გვ.210–215.