სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. საბაშვილი, ზ. მჭედლიშვილი, გ. ბაღდავაძე. ერთფაზიან ასინქრონულ ძრავებში წარმოშობილი თვითაღძვრული ელექტრომაგნიტური რხევების ანალიზი. ენერგია. 2016წ. N1 (77) გვ.33-36.

მ. ღირსიაშვილი, ზ.მიქაბერიძე. ერთწლოვანი პარკოსანი კულტურების მარცვლის მოსავალში აზოტის გადაადგილების დინამიკა. ი. .ლომოურის მიწათმოქმედების ს/კ ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული . 2004წ. ტ.44, თბილისი, 2004, გ.60-64.

შ. მეტრეველი. ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის (ეას) მნიშვნელობა და გამოყენება ეკონომიკაში. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე. 2014წ. ISSN 1987-863 X ; N7. გვ.89-93.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ეროვნულ ზეპირსიტყვიერებასთან აკაკის სიახლოვის ერთი ასპექტისათის. წიგნში: „აკაკის კრებული“, თსუ. 2წ. .

ნ. ცანავა, მ.ტაბატაძე. ეროვნულ კლასიფიკატორში დარგთა პოზიციონირების ზოგიერტი საკითხისათვის. სტატისტიკის სამეცნიერო- კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული,. 2002წ. თსუს გამომცემლობა, თბილისი , 6გვ..

ვ. შუბითიძე. ეროვნულ სახელმწიფოებრივი იდეოლოგია და საქართველო. ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება. 2008წ. N3(7) ტომი 1,.

ა. სონღულაშვილი. ეროვნულ უმცირესობათა განსახლების რაიონები საქართველოში XX საუკუნის 20-30-იან წლებში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2015წ. #2.

ა. აბრალავა, ქ. ღარიბაშვილი. ეროვნულ-ეკონომიკური ინტერესები და ინტეგრაციული პროცესები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა". 2013წ. ნ3, გვ. 40-44.

თ. ლაგვილავა. ეროვნული ბანკის ურთიერთობა კომერციულ ბანკებთან და მისი გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’, . 2014წ. №2, გვ. 91-93.

ვ. შუბითიძე, რეზო რუხაძე. ეროვნული დამოუკიდებლობა და ეროვნული იდეოლოგია. ბიზნეს ინჟინერინგი. 2013წ. 6.

რ. რუხაძე, ვაჟა შუბითიძე. ეროვნული დამოუკიდებლობა და ეროვნული იდეოლოგია.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, #2, თბილისი,. 2013წ. .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ადაპტური მოდელი. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2013წ. თბილისი, #4 2013 წელი გვ. 227-230.

ლ. ბერიძე. ეროვნული ეკონომიკის დოლარიზაციის მზარდი მასშტაბები, ნეგატიური შედეგები და ერთიანი რეგიონული ვალუტის შექმნის ტენდეციები საქართველოსა და ამიერკავკასიაში . საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”, ISSN 0206-2828 . 2008წ. #11-12, გვ. 124-130.

თ. ბერიძე, ბ. გოდერძიშვილი, ბერიძე ლ.. ეროვნული ეკონომიკის დოლარიზაციის მზარდი მასშტაბები, ნეგატიური შედეგები და ერთიანი რეგიონული ვალუტის შექმნის ტენდეციები საქართველოსა და ამიერკავკასიაში. ჟურნალი "ეკონომიკა", ISSN 0206-2828. 2008წ. #11-12, გვ. 124-130.

მ. ბაღათურია, თ. ბაქანიძე. ეროვნული ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა. ჟ."ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2013წ. #4 გვ. 194-196.

მ. სვანიძე. ეროვნული ეკონომიკის სამობილიზაციო მომზადების მართვისა და ორგანიზაციის საკითხები. ”ეკონომიკა”. 2003წ. #11 გვ. 157-163.

ნ. ჩიკვილაძე, მ.დანელია, თ.ბაგრატიონი. ეროვნული ეკონომიკის სტრუქტურული დონეები. ჟურნალი “საქართველოს ეკონომიკა“ 2008წ. 0წ. .N2(123),7.

მ.დანელია, თ.ბაგრატიონი. ეროვნული ეკონომიკის სტრუქტურული დონეები. ჟურნალი “საქართველოს ეკონომიკა“ . 0წ. 2008წ.N2(123).

ვ. დათაშვილი, ირაკლი პაპავა. ეროვნული ვალუტის '' შავი პარასკევი''. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2014წლისN 6გვ,10-19.

ი. კვესელავა. ეროვნული იდეა, საისტორიო პოლიტიკური შტრიხები. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #5. 2003წ. .