სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ქუთათელაძე, ზურაბ ლიპარტია, ნინო აბრალავა. ეფექტიანობის აუდიტი ფინანსური კონტროლის სისტემაზე. "ბუღალტრული აღრიცხვა"#6. 2009წ. .

თ. აბრალავა, რ. ქუთათელაძე. ეფექტური ბიზნეს კომუნიკაციის ბარიერები . სტუ-ს შრომები . 2017წ. #4.

ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი. ეფექტური დანამატების შერჩევა სატამპონაჟო ხსნარების შეკვრისა და გამყარების დასაჩქარებლად. სტუ–ს შრომები. 2011წ. #2(480), გვ. 4.

ქ. გიორგობიანი. ეფექტური დიზაინი-გაზეთის წარმოების ხელშემწყობი ფაქტორი. სტუ. "განათლება". 2013წ. N2 (8). გვ. 109-113.

თ. მაჭავარიანი. ეფექტური ვერბალური კომუნიკაციის პრინციპები. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები -2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. . 2010წ. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ ISBN 978-9941-14-849-1; ISBN 978-9941-14-850-7. გვ. 218-221.

მ. შიშინაშვილი, ა. ბურდულაძე. ეფექტური მეთოდი ძველი ასფალტობეტონის მეორადი გამოყენებისთვის. ტრანაპორტი და მანქანათმშენებლობა, ISSN 1512-3537. 2010წ. #1(17), თბილისი, საქართველო, გვ.37-41.

თ. კაჭარავა. ეფექტური ტექნოლოგიები მიწათმოქმედების ინდუსტრიაში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2004წ. ISSN 1512-2743, N12, გ. 70-73.

გ. დვალი, შამათავა თამარ, ლომთაძე ნაილი, ზვიადაძე ლეილა. ეფიფიტური მიკროფლორა, მცენარის ფესვის და მიწისზედა ორგანოების მიკროფლორის საერთო და განსხვავებული ნიშნები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2016წ. N 32 179-181 გვ. 2016 თბილისი .

მ. მესხია. ექბთიმე თაყაიშვილი და" ხელმწიფის კარი გარიგება". სტუ, ე.თაყაიშვილი 150 სამეცნიერო საიუბილეო კონფერენციის "გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე" შრომები. 2014წ. .

ე. ბუხრაშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილი _ ისტორიული მეთოდოლოგიის დიდოსტატი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს საინჟინრო აკადემია ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი `ბიზნეს-ინჟინერინგი~. 2013წ. #3, 255-258, თბილისი, 2013.

გ. ინანიშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილი და ვანის არქეოლოგიური ძიებანი. ე. თაყაიშვილი 150, საიუბილეო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი. 2014წ. 54-57.

მ. გურამიშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილი"ახალი წმინდნი". სტუ.საიუბილეო კრებული. 2013წ. გვ154-158.

ნ. ბახსოლიანი. ექვთიმე თაყაიშვილის ერთი პუბლიკაციის შესახებ. სტუ, სვეტიცხოველი. 2013წ. #1, გვ. 127-131.

ნ. ხაზარაძე. ექვთიმე თაყაიშვილის ერთი პუბლიკაციის შესახებ. "სვეტიცხოველი", საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. .

ე. ბუხრაშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილის მემკვიდრეობის ზოგიერთი ასპექტები. ექვთიმე თაყაიშვილის 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი `გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე~ შრომების კრებული, თბილისი. 2014წ. .

მ. მესხია. ექვთიმე ღვთისკაცი. სტუ, ექვთიმე თაყაიშვილი საიუბილეო კონფერენციის შრომები. 2014წ. .

. ექვთიმე ღვთისკაცი. სტუ, ე.თაყაიშვილი 150 სამეცნიერო საიუბილეო კონფერენციის "გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე" შრომები. 2014წ. .

ი. მიქავა. ექსისტენციალური კრიზისის ფსიქოდინამიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება. 2012წ. №1(4), გვერდების რაოდენობა - 3.

ა. ჩიქოვანი. ექსკლუზიური ხალიჩოვანი იატაკი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2010წ. # 4(19) ISSN 1512-3936.

გ. იაშვილი. ექსკურსი ბრენდების ისტორიაში.. სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა”. 2011წ. № 6(18), გვ. 50-56 .