სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჰ. კუპრაშვილი. ეროვნული იერსახისა და მეობის შესანარჩუნებლად (რუსეთის პოლიტიკა საქართველოში და ქართველი ინტელიგენცია XIX საუკუნის 40–50–იან წლებში). გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 1992წ. #6 (279).

ა. აბრალავა. ეროვნული მეურნეობის უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება გლობალიზაციის ეპოქაში. ჟურნალი "მაცნე"#3 ტ.11. 2003წ. .

რ. პეტრიაშვილი. ეროვნული მოძრაობის ამაგდარი. გაზეთი "მადლი". 2010წ. .

ბ. ბარკალაია. ეროვნული პარკების ფორმირება და ფუნქციური თავისებურებანი. მე–III საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი. . 2012წ. #3. 207-210.

დ. ზერაგია. ეროვნული პრობლემის შალვა ნუცუბიძისეული ხედვა . . 2009წ. ISSN: 1512-3154. - N1(5).

თ. გრიგოლია. ეროვნული სახელმწიფოებრიობის აღდგენა და საქართველოს ჩართვის პერსპექტივები საერთაშორისო ეკონომიკურ თანამშრომლობაში. საისტორიო ძიებანი. 2002წ. #5.

ნ. ცანავა. ეროვნული სტანდარტების ჰარმონიზაცია გლობალიზაციის თანამედროვე პროცესში, . თსუ-ს სოხუმის ფილიალი, ეკონომისტთა მე-5 კონფერენცია. 2002წ. გვ3,.

ნ. დურმიშიძე. ეროვნული უმცირესობების პრობლემა და მისი გადაწყვეტის გზები საერთაშორისო პრაქტიკაში.. „პოლიტიკა“. 1999წ. N41, გვ. 3-8.

კ. ფხაკაძე. ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციისათვი. გაზეთი „ქართული უნივერსიტეტი“. 2009წ. N49, (ქართულად).

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, კ. გაბუნია, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი, მ. ჩიქვინიძე. ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციისათვის. აზრები.ჯი. 2010წ. ინტერნეტ-გამოცემა.

ჰ. კუპრაშვილი. ეროვნული უშიშროება თუ ეროვნული უსაფრთხოება?. გაზ. „რეზონანსი“. 2004წ. # 132.

ო. შონია. ეროვნული უშიშროების მა¬რთვის ავტომატიზებული სისტემის აგების შექმნის ძირითადი პრინციპები. «ინტელექტი», თბილისი, . 2000წ. N2(8), თბილისი, გვ. 83-87.

თ. შარაშენიძე. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ინფორმაციის ავტომატიზირებული სისტემა. საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს აკადემიის კრებული . 1996წ. N2. 1996. გვ-17.

გ. კალანდაძე. ეროვნული უშიშროების სივრცე და ინფორმაციული ტექნოლოგიები. სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები“ . 2013წ. #27, . ISSN15124959; გვ.330.

ო. შონია. ეროვნული უშიშროების უზ-რუნველყოფის პროცესის სისტემური ანალიზი და მისი მართვის სტრატეგია. სტუ-ს შრომები, . 2000წ. სტუ-ს შრომები, გვ. 123-127.

ჰ. კუპრაშვილი. ეროვნული უშიშროების უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი ასპექტი. გაზ. “24 საათი”. 2004წ. # 254.

ჰ. კუპრაშვილი. ეროვნული უშიშროების ცნების შინაარსი, პრობლემური სიტუაციის დახასიათება. ჟურნ. “საისტორიო ვერტიკალები”. 2004წ. #6, გვ. 51-60.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ეროვნული წარმოების შენარჩუნება განვითარება მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2009წ. №3-4.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ეროვნული წარმოების შენარჩუნება განვითარება მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2009წ. №3-4.

ნ. სონღულაშვილი. ეროვნული ხასიათის აღქმა ქართულ საზოგადოებრივ აზროვნებაში (კონსტანტინე კაპანელი). საისტორიო ვერტიკალები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. #20.