სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23780 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ქუთათელაძე. ინფო-ტელეკომუნიკაციური სისტემების კატასტროფამედეგობა. სტუ-ს შრომები . 2007წ. N 4 (466).

ჯ. ბერიძე, ბურკაძე ტ.. ინფოკომუნიკაციური ტექნოლოგიებისა და ინფოკომუნიკაციური გარემოს განვითარება გლობალური ინფორმაციული საზოგადოების ჩამოყალიბების გზაზე . სტუ–ს სამეცნიერო შრომების კრებული. 2016წ. #1/2016.

ლ. ჯიქიძე, მ. მაღრაძე. ინფორმატიზაციის თანამედროვე ტენდეციების ანალიზის და პრობლემების შესახებ საქართველოში. . შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. - თბილისი,. 2012წ. N2(13), გვ.135-139. - ISSN: 1512-3979 .

დ. ცუცქირიძე. ინფორმაცია და კონფლიქტი,. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,სანფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა",. 2011წ. ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" შრომები, თბილისი, გვ. 164–166.

თ. საღარეიშვილი, თ. ცინცაძე, ი. გველესიანი, ხ. წიქარიშვილი, გულბანი დ.. ინფორმაცია საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე არსებული ანტიდიაბეტური პრეპარატების შესახებ. . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, . 2013წ. ტ.39, №3-4, გვ. 211-214 .

ი. ქართველიშვილი, კუმელაშვილი ნათია. ინფორმაციის XLS ფორმატში გენერირების პროგრამული კომპლექსი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2008წ. .

ო. შონია, ჯაფარიძე გ. ირემაძე ი.. ინფორმაციის ადაპტური დაცვის მოდელი. სტუ, შრომები “მართვის ავტომატიზებული სისტემები” ¹1(14). 2013წ. .

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე. ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე მეთოდების გამოყენება თვითამწყობადი ადაპტური მართვის სისტემების აგების პრინციპების დამუშავებაში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14 გვ. 118-126.

დ. კაპანაძე. ინფორმაციის გრაფული მოდელირებისა და მისი გამოყენების შესახებ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებათა სამინისტრო, სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”, შრომათა კრებული. 2007წ. გვ.182-186.

დ. კაპანაძე. ინფორმაციის დამუშავების გრაფული მოდელირების შესახებ . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008” მოხსენებათა კრებული, სტუ. 2008წ. გვ. 92-97 .

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დამუშავებისა და დაცვის სისტემები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”აღმაშენებელი”. 2008წ. # 4, გვ.63-67..

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დამუშავებისა და დაცვის სისტემები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, "აღმაშენებელი". 2008წ. #XV , გვ:24-27.

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დამუშავებისა და დაცვის, მეთოდური და ალგორითმული საშუალებანი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, "აღმაშენებელი". 2007წ. #3, გვ:137-145.

მ. გურამიშვილი. ინფორმაციის დანაკარგები და დამახინჯებები ოპონენტების ურთიერთობისას. ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. N189-193.

მ. გურამიშვილი. ინფორმაციის დანაკარგები და დამახინჯებები ოპონენტების ურთიერთობისას. ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. N19,გვ.189-193.

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ლევანი ჭოლიკიძე. ინფორმაციის დაშიფვრა თექვსმეტობითი კოდის გამოყენებით. წმ.გრიგოლ ფერაძის თბ. სასწ. უნ. სამეცნიერო ჟურნალი. 2017წ. .

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, 4 კურსის სტუდენტები, გ.კუჭავა, ა.გაფრინდაშვილი, თ.მამუკაშვილი. ინფორმაციის დაცვა RGB ფერთა კოდების გამოყენებით. შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები, სტუ, №2(15), . 2013წ. გვ.67. .

თ. შარაშენიძე. ინფორმაციის დაცვა გამოთვლითი ტექნიკით აღჭურვილ ობიექტებზე. საქართველოს სახელმწიფო სტანდარტი. 1997წ. სსტ ს 73-97.

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ლაურა შავერდაშვილი. ინფორმაციის დაცვა ინფორმაციული ტექნოლოგიების შიდა რისკებისგან . ბიზნეს-ინჟინერინგი, Business-Engineering, სტუ, № 1. . 2017წ. .

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ლევანი ჭოლიკიძე, 4 კურსის სტ. თ.ჩოჩიშვილი, თ.ადუაშვილი. ინფორმაციის დაცვა ფერთა კოდების გამოყენებით . საქ. ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, სამეცნიერო ჟურნალი, . 2017წ. .