სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კალანდაძე. ეროვნული უშიშროების სივრცე და ინფორმაციული ტექნოლოგიები. სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები“ . 2013წ. #27, . ISSN15124959; გვ.330.

ო. შონია. ეროვნული უშიშროების უზ-რუნველყოფის პროცესის სისტემური ანალიზი და მისი მართვის სტრატეგია. სტუ-ს შრომები, . 2000წ. სტუ-ს შრომები, გვ. 123-127.

ჰ. კუპრაშვილი. ეროვნული უშიშროების უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი ასპექტი. გაზ. “24 საათი”. 2004წ. # 254.

ჰ. კუპრაშვილი. ეროვნული უშიშროების ცნების შინაარსი, პრობლემური სიტუაციის დახასიათება. ჟურნ. “საისტორიო ვერტიკალები”. 2004წ. #6, გვ. 51-60.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ეროვნული წარმოების შენარჩუნება განვითარება მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2009წ. №3-4.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ეროვნული წარმოების შენარჩუნება განვითარება მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2009წ. №3-4.

ნ. სონღულაშვილი. ეროვნული ხასიათის აღქმა ქართულ საზოგადოებრივ აზროვნებაში (კონსტანტინე კაპანელი). საისტორიო ვერტიკალები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. #20.

დ. გუბელაძე, ს.პავლიაშვილი. ეროვნულის სასურსათო უსაფრთხოების ძირითადი კრიტერიუმები . ინტერნეტ გაზეთი FFor.ge . 2014წ. .

მ. ღირსიაშვილი, ვ.რუხაძე. ეროზია საწინააღმდეგო თესლბრუნვები 10-12 დახრილობის ფერდობებზე. ი. ლომოურის სახელობის მიწათმოქმედების ს/კ ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული, . 2003წ. ტ.42-43, თბილისი, 2001-2003, გ130-136.

ვ. ნანიტაშვილი. ეროზიის საწინააღმდეგო დაწვიმებითი რწყვის ტექნოლოგია. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2006წ. N10-12, 99-103 გვ..

ი. ირემაშვილი. ეროზირებული ფერდობების გასამაგრებელი საინჟინრო ღონისძიებების შემუშავება. სქაართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. #64, გვ. 137-145.

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია. ეროზირებული ფერდობების გასამაგრებელი საინჟინრო ღონისძიებების შემუშავება ტორკრეტირების მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს სახელმწიფო აგრალური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, ტომი 4, #1(54). 2013წ. .

უ.ზვიადაძე, თ.ჯიქია. ეროზირებული ფერდობების დამაგრება–რეკულტივიზაცია ბუნებრივი მასალების გამოყენებით. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2000წ. №1-3.

ი. ირემაშვილი, გ. ჩახაია, რ. დიაკონიძე, ზ. ვარაზაშვილი, ლ. წულუკიძე, მ. შავლაყაძე. ეროზირებული ფერდობის გასამაგრებელი საინჟინრო ღონისძიებების შემუშავება ტორკრეტირების მეთოდის გამოყენებით. სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული ტომიმე -4. 2011წ. #1(54), გვ.6.

ი. ირემაშვილი, გ. ჩახაია, რ. დიაკონიძე, ზ. ვარაზაშვილი, ლ. წულუკიძე. ეროზირებული ფერდობის გასამაგრებელი საინჟინრო ღონისძიებების შემუშავება ტორკრეტირების მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #1(54), გვ.77-82 .

ი. ირემაშვილი, გ. ჩახაია, რ. დიაკონიძე, ზ. ვარაზაშვილი, ლ. წულუკიძე. ეროზირებული ფერდობის გასამაგრებელი საინჟინრო ღონისძიებების შემუშავება ტორკრეტირების მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #1(54).

. ეროზირებული ფერდობის გასამაგრებელი საინჟინრო ღონისძიებების შემუშავება ტორკრეტირების მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 0წ. ტომი 4, #1(54)..

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, რ. დიაკონიძე, ზ. ვარაზაშვილი, ლ. წულუკიძე. ეროზირებულიფერდობის გასამაგრებელი საინჟინრო ღონისძიებების შემუშავება ტორკრეტირების მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. ტომი 4, #1(54).

რ. დიაკონიძე, რ. დიაკონიძე, ფირცხალაიშვილი ი., მოსულიშვილი დ.. ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენების კვლევა აეროკოსმოსური ინფორმაციის გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. #63.

გ. დოხნაძე, რ. დიაკონიძე, ი. ფირცხალაიშვილი, დ. მოსულიშვილი. ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენების კვლევა აეროკოსმოსური ინფორმაციის გამოყენებით. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. #63 გვ.გვ. 46-54 .