სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. გუბელაძე, ს.პავლიაშვილი. ეროვნულის სასურსათო უსაფრთხოების ძირითადი კრიტერიუმები . ინტერნეტ გაზეთი FFor.ge . 2014წ. .

მ. ღირსიაშვილი, ვ.რუხაძე. ეროზია საწინააღმდეგო თესლბრუნვები 10-12 დახრილობის ფერდობებზე. ი. ლომოურის სახელობის მიწათმოქმედების ს/კ ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული, . 2003წ. ტ.42-43, თბილისი, 2001-2003, გ130-136.

ვ. ნანიტაშვილი. ეროზიის საწინააღმდეგო დაწვიმებითი რწყვის ტექნოლოგია. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2006წ. N10-12, 99-103 გვ..

ი. ირემაშვილი. ეროზირებული ფერდობების გასამაგრებელი საინჟინრო ღონისძიებების შემუშავება. სქაართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. #64, გვ. 137-145.

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია. ეროზირებული ფერდობების გასამაგრებელი საინჟინრო ღონისძიებების შემუშავება ტორკრეტირების მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს სახელმწიფო აგრალური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, ტომი 4, #1(54). 2013წ. .

უ.ზვიადაძე, თ.ჯიქია. ეროზირებული ფერდობების დამაგრება–რეკულტივიზაცია ბუნებრივი მასალების გამოყენებით. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2000წ. №1-3.

ი. ირემაშვილი, გ. ჩახაია, რ. დიაკონიძე, ზ. ვარაზაშვილი, ლ. წულუკიძე, მ. შავლაყაძე. ეროზირებული ფერდობის გასამაგრებელი საინჟინრო ღონისძიებების შემუშავება ტორკრეტირების მეთოდის გამოყენებით. სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული ტომიმე -4. 2011წ. #1(54), გვ.6.

ი. ირემაშვილი, გ. ჩახაია, რ. დიაკონიძე, ზ. ვარაზაშვილი, ლ. წულუკიძე. ეროზირებული ფერდობის გასამაგრებელი საინჟინრო ღონისძიებების შემუშავება ტორკრეტირების მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #1(54), გვ.77-82 .

ი. ირემაშვილი, გ. ჩახაია, რ. დიაკონიძე, ზ. ვარაზაშვილი, ლ. წულუკიძე. ეროზირებული ფერდობის გასამაგრებელი საინჟინრო ღონისძიებების შემუშავება ტორკრეტირების მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #1(54).

. ეროზირებული ფერდობის გასამაგრებელი საინჟინრო ღონისძიებების შემუშავება ტორკრეტირების მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 0წ. ტომი 4, #1(54)..

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, რ. დიაკონიძე, ზ. ვარაზაშვილი, ლ. წულუკიძე. ეროზირებულიფერდობის გასამაგრებელი საინჟინრო ღონისძიებების შემუშავება ტორკრეტირების მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. ტომი 4, #1(54).

რ. დიაკონიძე, რ. დიაკონიძე, ფირცხალაიშვილი ი., მოსულიშვილი დ.. ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენების კვლევა აეროკოსმოსური ინფორმაციის გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. #63.

გ. დოხნაძე, რ. დიაკონიძე, ი. ფირცხალაიშვილი, დ. მოსულიშვილი. ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენების კვლევა აეროკოსმოსური ინფორმაციის გამოყენებით. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. #63 გვ.გვ. 46-54 .

გ.დოხნიძე, რ.დიაკონიძე, ი.ფირცხალაიშვილი, დ.მოსულიშვილი. ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენების კვლევა აეროკოსმოსური ინფორმაციის გამოყენებით. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. #63, გვ. 46-54.

გ. ომსარაშვილი, მ. შავლაყაძე. ეროზიული მოვლენებისაგან დამცავი ფოტოგენური ღონისძიებების გეოტექნიკური ასპექტები. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2013წ. #68. თბილისი, გვ.89-93.

ფ. ლორთქიფანიძე, მ.შავლაყაძე, ფ.ლორთქიფანიძე. ეროზიული პროცესების ინტენსივობის შეფასება ნიადაგთა ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლების ფონზე ``ტრასეკას`` საკვლევი პოლიგონის მაგალითზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. # 2 გვ.201-203.

ი. ირემაშვილი. ეროზიული ფერდობების გასამაგრებელი საინჟინრო ღონისძიებების შემუშავება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნ. შრომათა კრებული. 2009წ. #64, გვ.9.

რ. მახვილაძე, გოგბერაშვილი ა.. ესაჭიროება წერტილოვანი საძირკვლების მოცურების საწინააღმდეგო ორმაგი დაცვა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2009წ. №3(14).

ლ. მეტრეველი. ესთეტიკა და ხელოვნება XX ს-ის კულტურაში. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. N1-2, გვ. 396-397.

დ. ზერაგია. ესთეტიკის საგნის პრობლემა, შალვა ნუცუბიძის ესთეტიკურ შეხედულებებში . ჟურნალი,,ინტელექტი“ . 2008წ. თბილისი,2008 3 (32).