სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ.დოხნიძე, რ.დიაკონიძე, ი.ფირცხალაიშვილი, დ.მოსულიშვილი. ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენების კვლევა აეროკოსმოსური ინფორმაციის გამოყენებით. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. #63, გვ. 46-54.

გ. ომსარაშვილი, მ. შავლაყაძე. ეროზიული მოვლენებისაგან დამცავი ფოტოგენური ღონისძიებების გეოტექნიკური ასპექტები. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2013წ. #68. თბილისი, გვ.89-93.

ფ. ლორთქიფანიძე, მ.შავლაყაძე, ფ.ლორთქიფანიძე. ეროზიული პროცესების ინტენსივობის შეფასება ნიადაგთა ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლების ფონზე ``ტრასეკას`` საკვლევი პოლიგონის მაგალითზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. # 2 გვ.201-203.

ი. ირემაშვილი. ეროზიული ფერდობების გასამაგრებელი საინჟინრო ღონისძიებების შემუშავება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნ. შრომათა კრებული. 2009წ. #64, გვ.9.

რ. მახვილაძე, გოგბერაშვილი ა.. ესაჭიროება წერტილოვანი საძირკვლების მოცურების საწინააღმდეგო ორმაგი დაცვა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2009წ. №3(14).

ლ. მეტრეველი. ესთეტიკა და ხელოვნება XX ს-ის კულტურაში. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. N1-2, გვ. 396-397.

დ. ზერაგია. ესთეტიკის საგნის პრობლემა, შალვა ნუცუბიძის ესთეტიკურ შეხედულებებში . ჟურნალი,,ინტელექტი“ . 2008წ. თბილისი,2008 3 (32).

ი. გელენავა. ესკიზები აფხაზეთში თეატრალური ცხოვრების ისტორიიდან (XX საუკუნის დასაწყისი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა სამეცნიერო ჟურნალი: `საისტორიო ვერტიკალები~ . 2013წ. N28.

ქ. გიორგობიანი. ესპანურენოვანი პრესა. სტუ. საქ. განათ. მეცნ. აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2008წ. N12. გვ.168-174.

ჰ. კუპრაშვილი. ესტონეთის სახალხო ფრონტის ყრილობა. ჰენრი კუპრაშვილის გამოსვლა. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 1991წ. #78 (98).

ჰ. კუპრაშვილი. ესტონეთის სახალხო ფრონტის ყრილობაზე. გაზ. "ახალგაზრდა ივერიელი". 1991წ. #47 (11680).

თ. თოდუა, მ. ჩხაიძე. ეტალონური აღწერების ფორმირება ფონური სტრუქტურებისათვის. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. თბილისი. 2009წ. #2(7).

დ. ფურცხვანიძე. ეტალონური ნიმუშის სკანირების მეთოდის გამოყენება ჩარხების მართვის პროგრამის შედგენისათვის.. სსსრ მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 1981წ. 20 ტ. 1 თბილისი გვ.112–117.

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, ნ. ჯავახიშვილი, ნ. წივწივაძე. ეტიკეტის მიმკვრელი მექანიზმის კვლევა და მოდელირება. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2017წ. ISSN 1512-3537, #2(39), გვ. 5-12.

გ. ბაღათურია, ო. ბაღათურია. ეფექტიანი მენეჯმენტის პრინციპები პეტერ დრუკერის მიხედვით. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2008წ. #4 (8) გვ. 54-77.

ა. კურატაშვილი. ეფექტიანი მენეჯმენტის პრობლემა და სამართლებრივი ფაქტორი სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. საზოგადოების პოლიტიკურ-სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა “პროგრესი”.. 2013წ. გვ. 106-111..

რ. ქუთათელაძე, ზურაბ ლიპარტია, ნინო აბრალავა. ეფექტიანობის აუდიტი ფინანსური კონტროლის სისტემაზე. "ბუღალტრული აღრიცხვა"#6. 2009წ. .

თ. აბრალავა, რ. ქუთათელაძე. ეფექტური ბიზნეს კომუნიკაციის ბარიერები . სტუ-ს შრომები . 2017წ. #4.

ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი. ეფექტური დანამატების შერჩევა სატამპონაჟო ხსნარების შეკვრისა და გამყარების დასაჩქარებლად. სტუ–ს შრომები. 2011წ. #2(480), გვ. 4.

ქ. გიორგობიანი. ეფექტური დიზაინი-გაზეთის წარმოების ხელშემწყობი ფაქტორი. სტუ. "განათლება". 2013წ. N2 (8). გვ. 109-113.