სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. გელენავა. ესკიზები აფხაზეთში თეატრალური ცხოვრების ისტორიიდან (XX საუკუნის დასაწყისი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა სამეცნიერო ჟურნალი: `საისტორიო ვერტიკალები~ . 2013წ. N28.

ქ. გიორგობიანი. ესპანურენოვანი პრესა. სტუ. საქ. განათ. მეცნ. აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2008წ. N12. გვ.168-174.

ჰ. კუპრაშვილი. ესტონეთის სახალხო ფრონტის ყრილობა. ჰენრი კუპრაშვილის გამოსვლა. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 1991წ. #78 (98).

ჰ. კუპრაშვილი. ესტონეთის სახალხო ფრონტის ყრილობაზე. გაზ. "ახალგაზრდა ივერიელი". 1991წ. #47 (11680).

თ. თოდუა, მ. ჩხაიძე. ეტალონური აღწერების ფორმირება ფონური სტრუქტურებისათვის. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. თბილისი. 2009წ. #2(7).

დ. ფურცხვანიძე. ეტალონური ნიმუშის სკანირების მეთოდის გამოყენება ჩარხების მართვის პროგრამის შედგენისათვის.. სსსრ მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 1981წ. 20 ტ. 1 თბილისი გვ.112–117.

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, ნ. ჯავახიშვილი, ნ. წივწივაძე. ეტიკეტის მიმკვრელი მექანიზმის კვლევა და მოდელირება. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2017წ. ISSN 1512-3537, #2(39), გვ. 5-12.

გ. ბაღათურია, ო. ბაღათურია. ეფექტიანი მენეჯმენტის პრინციპები პეტერ დრუკერის მიხედვით. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2008წ. #4 (8) გვ. 54-77.

ა. კურატაშვილი. ეფექტიანი მენეჯმენტის პრობლემა და სამართლებრივი ფაქტორი სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. საზოგადოების პოლიტიკურ-სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა “პროგრესი”.. 2013წ. გვ. 106-111..

რ. ქუთათელაძე, ზურაბ ლიპარტია, ნინო აბრალავა. ეფექტიანობის აუდიტი ფინანსური კონტროლის სისტემაზე. "ბუღალტრული აღრიცხვა"#6. 2009წ. .

თ. აბრალავა, რ. ქუთათელაძე. ეფექტური ბიზნეს კომუნიკაციის ბარიერები . სტუ-ს შრომები . 2017წ. #4.

ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი. ეფექტური დანამატების შერჩევა სატამპონაჟო ხსნარების შეკვრისა და გამყარების დასაჩქარებლად. სტუ–ს შრომები. 2011წ. #2(480), გვ. 4.

ქ. გიორგობიანი. ეფექტური დიზაინი-გაზეთის წარმოების ხელშემწყობი ფაქტორი. სტუ. "განათლება". 2013წ. N2 (8). გვ. 109-113.

თ. მაჭავარიანი. ეფექტური ვერბალური კომუნიკაციის პრინციპები. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები -2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. . 2010წ. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ ISBN 978-9941-14-849-1; ISBN 978-9941-14-850-7. გვ. 218-221.

მ. შიშინაშვილი, ა. ბურდულაძე. ეფექტური მეთოდი ძველი ასფალტობეტონის მეორადი გამოყენებისთვის. ტრანაპორტი და მანქანათმშენებლობა, ISSN 1512-3537. 2010წ. #1(17), თბილისი, საქართველო, გვ.37-41.

თ. კაჭარავა. ეფექტური ტექნოლოგიები მიწათმოქმედების ინდუსტრიაში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2004წ. ISSN 1512-2743, N12, გ. 70-73.

გ. დვალი, შამათავა თამარ, ლომთაძე ნაილი, ზვიადაძე ლეილა. ეფიფიტური მიკროფლორა, მცენარის ფესვის და მიწისზედა ორგანოების მიკროფლორის საერთო და განსხვავებული ნიშნები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2016წ. N 32 179-181 გვ. 2016 თბილისი .

მ. მესხია. ექბთიმე თაყაიშვილი და" ხელმწიფის კარი გარიგება". სტუ, ე.თაყაიშვილი 150 სამეცნიერო საიუბილეო კონფერენციის "გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე" შრომები. 2014წ. .

ე. ბუხრაშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილი _ ისტორიული მეთოდოლოგიის დიდოსტატი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს საინჟინრო აკადემია ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი `ბიზნეს-ინჟინერინგი~. 2013წ. #3, 255-258, თბილისი, 2013.

გ. ინანიშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილი და ვანის არქეოლოგიური ძიებანი. ე. თაყაიშვილი 150, საიუბილეო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი. 2014წ. 54-57.