სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. გურამიშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილი"ახალი წმინდნი". სტუ.საიუბილეო კრებული. 2013წ. გვ154-158.

ნ. ბახსოლიანი. ექვთიმე თაყაიშვილის ერთი პუბლიკაციის შესახებ. სტუ, სვეტიცხოველი. 2013წ. #1, გვ. 127-131.

. ექვთიმე თაყაიშვილის ერთი პუბლიკაციის შესახებ. "სვეტიცხოველი", საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. .

ე. ბუხრაშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილის მემკვიდრეობის ზოგიერთი ასპექტები. ექვთიმე თაყაიშვილის 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი `გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე~ შრომების კრებული, თბილისი. 2014წ. .

მ. მესხია. ექვთიმე ღვთისკაცი. სტუ, ექვთიმე თაყაიშვილი საიუბილეო კონფერენციის შრომები. 2014წ. .

. ექვთიმე ღვთისკაცი. სტუ, ე.თაყაიშვილი 150 სამეცნიერო საიუბილეო კონფერენციის "გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე" შრომები. 2014წ. .

ი. მიქავა. ექსისტენციალური კრიზისის ფსიქოდინამიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება. 2012წ. №1(4), გვერდების რაოდენობა - 3.

ა. ჩიქოვანი. ექსკლუზიური ხალიჩოვანი იატაკი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2010წ. # 4(19) ISSN 1512-3936.

გ. იაშვილი. ექსკურსი ბრენდების ისტორიაში.. სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა”. 2011წ. № 6(18), გვ. 50-56 .

რ. გოგიბერიძე. ექსკურსიების როლი „კავკასიის სასწავლო ოლქი“-ს სკოლებში სწავლების მეთოდიკაში. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ . 2010წ. N2 (37), გვ. 52-53.

მ.ციცქიშვილი, ნ.ბუაჩიძე. ექსპერიმენტალური გეოეკოლოგიის და გარემოს საწყისების რეტროსპექტივა საქართველოში. ეკოლოგიის პრობლემები. 2003წ. ტ.III, საიუბილეო გამოშვება, ISSN 1512-1976, თბილისი, გვ.86-89.

მ. ონიანი, გ.ბუცხრიკიძე. ექსპერიმენტის დაგეგმვა ფლოტაციის პროცესის მათემატიკური აღწერისთვის. "სამთო ჟურნალი". 2005წ. #2(15),გვ.82-83.

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. ექსპერიმენტის დაგეგმვის სტრატეგიული და ტაქტიკური ტექნოლოგიის იმიტაციური მოდელირება. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე, ქუთაისი: აწსუ . 2013წ. №2, გვ.132-142.

გ. იაშვილი. ექსპერიმენტის ჩატარების ფორმალიზაციის პროცესი.. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი” . 2001წ. №3(11), გვ.49-51 .

დ. სეხნიაშვილი, ა. სიჭინავა. ექსპერიმენტული ეკონომიკა ეკონომიკის მდგრადი განვითარებისთვის. სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 0წ. #3, 2016.

რ. სამხარაძე, გაჩეჩილაძე ლია, ნოზაძე ციური, როსნაძე თამარი. ექსპერიმენტული კვლევების პროცე¬დურული მოდელი ინფრაწითელ ტენმზომელობაში. "საქარ¬თვე¬ლოს ტექნიკური უნი¬ვერ¬სი¬ტე¬ტი", შრომები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2015წ. №1, გვ. 162-164.

ლ. გაჩეჩილაძე, ც. ნოზაძე, რ. სამხარაძე, თ. როსნაძე. ექსპერიმენტული კვლევების პროცედურული მოდელი ინფრაწითელ ტენმზომელობაში. თბილისი, "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2015წ. №1, გვ. 162-164.

ნ. რატიანი. ექსპერიმენტული მუშაობის მეთოდიკა, ოპერატორის ფსიქოფიზიოლოგიური ფაქტორების განსაზღვრისათვის. სამეცნიერო ჟურნალი ''კავკასიის მაცნე''. 2003წ. №7.

მ. მიქელაძე, ვ. ჭავჭანიძე. ექსპერტ-მედიკოსის ობიექტურ-სუბიექტური ცოდნის ამოკრეფა დაავადების შესახებ, კლინიკურ მონაცემთა ალბათურ-კონცეპტუალური დამუშავების საშუალებით. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 1998წ. გვ. 208-210.

. ექსპერტ-მედიკოსის ობიექტურ-სუბიექტური ცოდნის ამოკრეფა დაავადების შესახებ, კლინიკურ მონაცემთა ალბათურ-კონცეპტუალური დამუშავების საშუალებით. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 1998წ. გვ. 208-210.