სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. იაშვილი. ექსპერიმენტის ჩატარების ფორმალიზაციის პროცესი.. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი” . 2001წ. №3(11), გვ.49-51 .

დ. სეხნიაშვილი, ა. სიჭინავა. ექსპერიმენტული ეკონომიკა ეკონომიკის მდგრადი განვითარებისთვის. სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 0წ. #3, 2016.

რ. სამხარაძე, გაჩეჩილაძე ლია, ნოზაძე ციური, როსნაძე თამარი. ექსპერიმენტული კვლევების პროცე¬დურული მოდელი ინფრაწითელ ტენმზომელობაში. "საქარ¬თვე¬ლოს ტექნიკური უნი¬ვერ¬სი¬ტე¬ტი", შრომები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2015წ. №1, გვ. 162-164.

ლ. გაჩეჩილაძე, ც. ნოზაძე, რ. სამხარაძე, თ. როსნაძე. ექსპერიმენტული კვლევების პროცედურული მოდელი ინფრაწითელ ტენმზომელობაში. თბილისი, "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2015წ. №1, გვ. 162-164.

ნ. რატიანი. ექსპერიმენტული მუშაობის მეთოდიკა, ოპერატორის ფსიქოფიზიოლოგიური ფაქტორების განსაზღვრისათვის. სამეცნიერო ჟურნალი ''კავკასიის მაცნე''. 2003წ. №7.

მ. მიქელაძე, ვ. ჭავჭანიძე. ექსპერტ-მედიკოსის ობიექტურ-სუბიექტური ცოდნის ამოკრეფა დაავადების შესახებ, კლინიკურ მონაცემთა ალბათურ-კონცეპტუალური დამუშავების საშუალებით. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 1998წ. გვ. 208-210.

. ექსპერტ-მედიკოსის ობიექტურ-სუბიექტური ცოდნის ამოკრეფა დაავადების შესახებ, კლინიკურ მონაცემთა ალბათურ-კონცეპტუალური დამუშავების საშუალებით. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 1998წ. გვ. 208-210.

მ. ბაძაღუა, ჯემალ გახოკიძე. ექსპერტთა მოსაზრება შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეორგანიზაცია-რეფორმირებასთან დაკავშირებით. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველკვარტალური გამოცემა. 2015წ. #1 გვერდი 4,თბილისი.

ჯ. გახოკიძე. ექსპერტთა მოსაზრება შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეორგანიზაცია-რეფორმირებასთან დაკავშირებით. . ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2015წ. №1, თბილისი, გვ. 221-224..

გ. აბაშიძე. ექსპერტიზა, როგორც ძირითადი საპროცესო მოქმედება. . ჟურნალი `თემიდა~ . 2010წ. .

გ. აბაშიძე. ექსპერტის დასკვნა. . ჟურნალი `ინტელექტუალი,~ . 2010წ. #14, .

გ. ბაღათურია, მ. ტაბატაძე. ექსპერტის კომპეტენტურობის შეფასების მეთოდის დამუშავება სახელმწიფო მართვის ამოცანებისთვის. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2009წ. #3 (11) გვ. 96-108.

გ. აბაშიძე. ექსპერტის საპროცესო სტატუსი და ფუნქციები სისხლის სამართლის პროცესში. . ჟურნალი `ინტელექტუალი,~ . 2010წ. #14, .

ო. შონია, გ. სურგულაძე ო. ნიკოლეიშვილი . ექსპერტულ შეფასებათა დამუშავების პროგრამული სისტემის დაპროექტება და რეალიზაციაUML-ტექნოლოგიით. ჟურნ. «მეცნიერება და ტექნოლოგიები», თბილისი, . 2002წ. N7-9, გვ. 12-15.

ნ. ამილახვარი, ამილახვარი გიორგი. ექსპერტულ შეფასებათა როლი მენეჯმენტში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების შრომები. 2013წ. #2(15), – თბილისი; გვ. 51-54.

ლ. შატაკიშვილი, მ. მჭედლიძე. ექსპერტულ-დიაგნოსტიკური სისტემის აგების მეთოდოლოგიის შესახებ. ენერგია . 2007წ. #2(42) 2007.96-100.

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. ექსპერტული სისტემა ენერგოსისტემის ქვესადგურებზე გადართვების მიმდევრობის გენერაციისათვის. საგამომცემლო სახლი"ტექნიკური უნივერსიტეტი" სტუ-ს შრომები #3(481) თბილისი. 2011წ. .

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. ექსპერტული სისტემა ენერგოსისტემის ქვესადგურებზე გადართვების მიმდევრობის გენერაციისთვის . სტუ-ს შრომები. #3(481). 2011წ. გვ. 93-99.

რ. სამხარაძე, დ. ჩიქოვანი. ექსპერტული სისტემები ენეტგეტიკაში. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. . 2010წ. N 1(8), გვ. 170-174 .

დ. გურგენიძე. ექსპერტული სისტემების აგების შესახებ. ჰიდროინჟინერია. 2015წ. თბილისი, სტუ.