სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. აბაშიძე. ექსპერტიზა, როგორც ძირითადი საპროცესო მოქმედება. . ჟურნალი `თემიდა~ . 2010წ. .

გ. აბაშიძე. ექსპერტის დასკვნა. . ჟურნალი `ინტელექტუალი,~ . 2010წ. #14, .

გ. ბაღათურია, მ. ტაბატაძე. ექსპერტის კომპეტენტურობის შეფასების მეთოდის დამუშავება სახელმწიფო მართვის ამოცანებისთვის. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2009წ. #3 (11) გვ. 96-108.

გ. აბაშიძე. ექსპერტის საპროცესო სტატუსი და ფუნქციები სისხლის სამართლის პროცესში. . ჟურნალი `ინტელექტუალი,~ . 2010წ. #14, .

ო. შონია, გ. სურგულაძე ო. ნიკოლეიშვილი . ექსპერტულ შეფასებათა დამუშავების პროგრამული სისტემის დაპროექტება და რეალიზაციაUML-ტექნოლოგიით. ჟურნ. «მეცნიერება და ტექნოლოგიები», თბილისი, . 2002წ. N7-9, გვ. 12-15.

ნ. ამილახვარი, ამილახვარი გიორგი. ექსპერტულ შეფასებათა როლი მენეჯმენტში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების შრომები. 2013წ. #2(15), – თბილისი; გვ. 51-54.

ლ. შატაკიშვილი, მ. მჭედლიძე. ექსპერტულ-დიაგნოსტიკური სისტემის აგების მეთოდოლოგიის შესახებ. ენერგია . 2007წ. #2(42) 2007.96-100.

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. ექსპერტული სისტემა ენერგოსისტემის ქვესადგურებზე გადართვების მიმდევრობის გენერაციისათვის. საგამომცემლო სახლი"ტექნიკური უნივერსიტეტი" სტუ-ს შრომები #3(481) თბილისი. 2011წ. .

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. ექსპერტული სისტემა ენერგოსისტემის ქვესადგურებზე გადართვების მიმდევრობის გენერაციისთვის . სტუ-ს შრომები. #3(481). 2011წ. გვ. 93-99.

რ. სამხარაძე, დ. ჩიქოვანი. ექსპერტული სისტემები ენეტგეტიკაში. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. . 2010წ. N 1(8), გვ. 170-174 .

დ. გურგენიძე. ექსპერტული სისტემების აგების შესახებ. ჰიდროინჟინერია. 2015წ. თბილისი, სტუ.

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. ექსპერტული სისტემების გამოყენება დაპროექტების დიაგნოსტირებისა და სინთეზისათვის. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"სტუ-ს შრომები #2 თბილისი. 2009წ. .

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. ექსპერტული სისტემების გამოყენება ენერგოსისტემის სტაბილური მუშაობის აღდგენისათვის. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" სტუ-ს შრომები #4 (478) . 2010წ. .

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი, თამარ თოდუა. ექსპერტული სისტემების ტექნოლოგიის გამოყენება ეკონომიკასა და ბიზნესში - თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2011წ. ქუთაისი, .

თ. თოდუა, თამარ თოდუა. ექსპერტული სისტემების ტექნოლოგიის გამოყენება ეკონომიკასა და ბიზნესში - თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2011წ. ქუთაისი, .

ზ. გასიტაშვილი, ნ.ყანჩაველი. ექსპერტული სისტემებისა და მოდიფიცირებული პეტრის ქსელების კომპოზიცია სამხედრო პროცესების მოდელირებაში. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები # 4 (454),, გვ.. 125 – 128. 2004წ. .

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. ექსპერტული სისტემის გამოყენება ემერგოსისტემის სტაბილური მუსაობის არდგენისათვის. სტუ-ს შრომები. 2010წ. #4(478), გვ. 72-77.

რ. სამხარაძე, ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, ი. ვერულავა. ექსპერტული სისტემის შემუშავება ენერგოსისტემების სადღეღამისო რეჟიმების მართვისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები . 2000წ. #3 (431).

ვ. გაბისონია, ა. ვარამაშვილი. ექსპერტული ცოდნის შეჯერების ერთი მეთოდის შესახებ(ენერგოსისტემის მაგალითზე). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 0წ. №6, გვ. 48-52.

მ. ხარატიშვილი. ექსპლიკაცია- მომავალი სპექტაკლის საფუძველი. თეატრი და ცხოვრება. 2000წ. № 2, 52 გვ..