სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. გურგენიძე. ექსპერტული სისტემების აგების შესახებ. ჰიდროინჟინერია. 2015წ. თბილისი, სტუ.

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. ექსპერტული სისტემების გამოყენება დაპროექტების დიაგნოსტირებისა და სინთეზისათვის. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"სტუ-ს შრომები #2 თბილისი. 2009წ. .

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. ექსპერტული სისტემების გამოყენება ენერგოსისტემის სტაბილური მუშაობის აღდგენისათვის. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" სტუ-ს შრომები #4 (478) . 2010წ. .

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი, თამარ თოდუა. ექსპერტული სისტემების ტექნოლოგიის გამოყენება ეკონომიკასა და ბიზნესში - თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2011წ. ქუთაისი, .

თ. თოდუა, თამარ თოდუა. ექსპერტული სისტემების ტექნოლოგიის გამოყენება ეკონომიკასა და ბიზნესში - თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2011წ. ქუთაისი, .

ზ. გასიტაშვილი, ნ.ყანჩაველი. ექსპერტული სისტემებისა და მოდიფიცირებული პეტრის ქსელების კომპოზიცია სამხედრო პროცესების მოდელირებაში. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები # 4 (454),, გვ.. 125 – 128. 2004წ. .

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. ექსპერტული სისტემის გამოყენება ემერგოსისტემის სტაბილური მუსაობის არდგენისათვის. სტუ-ს შრომები. 2010წ. #4(478), გვ. 72-77.

რ. სამხარაძე, ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, ი. ვერულავა. ექსპერტული სისტემის შემუშავება ენერგოსისტემების სადღეღამისო რეჟიმების მართვისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები . 2000წ. #3 (431).

ვ. გაბისონია, ა. ვარამაშვილი. ექსპერტული ცოდნის შეჯერების ერთი მეთოდის შესახებ(ენერგოსისტემის მაგალითზე). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 0წ. №6, გვ. 48-52.

მ. ხარატიშვილი. ექსპლიკაცია- მომავალი სპექტაკლის საფუძველი. თეატრი და ცხოვრება. 2000წ. № 2, 52 გვ..

მ. ხარატიშვილი. ექსპლიკაციის როლი სპექტაკლის შექმნის პროცესში. სტუ, სამეცნიერო შრომების კრებული, ისტორიულ-ფილოლოგიური სერია. 2000წ. ტომი II (2), 297 გვ..

რ. იმედაძე. ექსპლოატაციაში არსებული შენობების მდგომარეობის ტექნიკური კონტროლის ორგანიზაცია და კვლევის მეთოდები. სასწავლო უნივერსიტეტი "მიმი"–ს სამეცნიერო ნაშრომთა სია. 2010წ. .

გ. ცივქარაშვილი, დ. ნამგალაძე, თ. კიზირია. ექსპლუატაციაში მყოფი კოროზირებული ნავთობსადენის ტექნიკური მდგომარეობის პროგნოზირება ალბათური მეთოდით. ჟურნალი "ენერგია". 2017წ. N 1(81), გვ. 24-29.

გ. ჩიტიაშვილი, ზ.ციხელაშვილი, ბ.ჭურჭელაური, ნ.ბახტაძე,. ექსპლუატაციის პროცესში მყოფი შენობა-ნაგებობებისა და მათი ელემენტების მდგრადობა - ვარგისიანობის მახასიათებელი პარამეტრების ექსპერტული შეფასების მეთოდიკა. . ჟურნალი „მშენებლობა“,. 2011წ. No 4(23) .

ქ. მახაშვილი, ზ. ციხელაშვილი, ბ. ჭურჭელაური, ნ. ბახტაძე, გ. ჩიტიაშვილი. ექსპლუატაციის პროცესში მყოფი შენობა-ნაგებობებისა და მათი ელემენტების მდგრადობა-ვარგისიანობის მახასიათებელი პარამეტრების ექსპერტული შეფასების მეთოდიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. #4(23), გვ. 53-55..

თ. პაპუაშვილი, მ. სულამანიძე. ექსპლუატაციის რეალურ პირობებში ასფალტბეტონის საფარების დაღლილობითი ხანმედეგობის შეფასება. ჟურნალი „მშენებლობა“. 2015წ. ISSN 1512-39356 #4(39), გვ. 70-73.

გ. მაისურაძე, რ. ქელდიშვილი. ექსპორტ-იმპორტის საბაჟო რეჟიმის განვითარების სრულყოფის გზები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. 4.

გ. მაისურაძე, თ. ქამხაძე. ექსპორტის პოტენციალის ზრდისა და საბაჟო საქმის ურთიერთობის საკითხები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 2014წ. №3 .103-108 გვ. ISSN 1512-3537.

ც. ელგენდარაშვილი. ექსპორტის პოტენციალის რდისა და საბაჟო საქმის ურთიერთობის საკითხები. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მშენებლობა . 2014წ. #3 .

С. Чупринина. ექსპრესიული ლექსიკა თანამედროვე ლინგვისტურ ქვეყანათმცოდნეობაში.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ჟურნალ «მოამბის» დამატება.. 2006წ. შრომები, 7.(стр. 213 – 216)..