სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. გაბისონია, ა. ვარამაშვილი. ექსპერტული ცოდნის შეჯერების ერთი მეთოდის შესახებ(ენერგოსისტემის მაგალითზე). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 0წ. №6, გვ. 48-52.

მ. ხარატიშვილი. ექსპლიკაცია- მომავალი სპექტაკლის საფუძველი. თეატრი და ცხოვრება. 2000წ. № 2, 52 გვ..

მ. ხარატიშვილი. ექსპლიკაციის როლი სპექტაკლის შექმნის პროცესში. სტუ, სამეცნიერო შრომების კრებული, ისტორიულ-ფილოლოგიური სერია. 2000წ. ტომი II (2), 297 გვ..

რ. იმედაძე. ექსპლოატაციაში არსებული შენობების მდგომარეობის ტექნიკური კონტროლის ორგანიზაცია და კვლევის მეთოდები. სასწავლო უნივერსიტეტი "მიმი"–ს სამეცნიერო ნაშრომთა სია. 2010წ. .

გ. ცივქარაშვილი, დ. ნამგალაძე, თ. კიზირია. ექსპლუატაციაში მყოფი კოროზირებული ნავთობსადენის ტექნიკური მდგომარეობის პროგნოზირება ალბათური მეთოდით. ჟურნალი "ენერგია". 2017წ. N 1(81), გვ. 24-29.

გ. ჩიტიაშვილი, ზ.ციხელაშვილი, ბ.ჭურჭელაური, ნ.ბახტაძე,. ექსპლუატაციის პროცესში მყოფი შენობა-ნაგებობებისა და მათი ელემენტების მდგრადობა - ვარგისიანობის მახასიათებელი პარამეტრების ექსპერტული შეფასების მეთოდიკა. . ჟურნალი „მშენებლობა“,. 2011წ. No 4(23) .

ქ. მახაშვილი, ზ. ციხელაშვილი, ბ. ჭურჭელაური, ნ. ბახტაძე, გ. ჩიტიაშვილი. ექსპლუატაციის პროცესში მყოფი შენობა-ნაგებობებისა და მათი ელემენტების მდგრადობა-ვარგისიანობის მახასიათებელი პარამეტრების ექსპერტული შეფასების მეთოდიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. #4(23), გვ. 53-55..

თ. პაპუაშვილი, მ. სულამანიძე. ექსპლუატაციის რეალურ პირობებში ასფალტბეტონის საფარების დაღლილობითი ხანმედეგობის შეფასება. ჟურნალი „მშენებლობა“. 2015წ. ISSN 1512-39356 #4(39), გვ. 70-73.

გ. მაისურაძე, რ. ქელდიშვილი. ექსპორტ-იმპორტის საბაჟო რეჟიმის განვითარების სრულყოფის გზები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. 4.

გ. მაისურაძე, თ. ქამხაძე. ექსპორტის პოტენციალის ზრდისა და საბაჟო საქმის ურთიერთობის საკითხები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 2014წ. №3 .103-108 გვ. ISSN 1512-3537.

ც. ელგენდარაშვილი. ექსპორტის პოტენციალის რდისა და საბაჟო საქმის ურთიერთობის საკითხები. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მშენებლობა . 2014წ. #3 .

С. Чупринина. ექსპრესიული ლექსიკა თანამედროვე ლინგვისტურ ქვეყანათმცოდნეობაში.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ჟურნალ «მოამბის» დამატება.. 2006წ. შრომები, 7.(стр. 213 – 216)..

მ. ჩხარტიშვილი, თ. ბაკურაძე. ექსპრესიულობის გამო¬ხატვის საშუალებები ელექტრონულ დისკურსში . საქ. ტექნიკური უნ-ტი, ჟურნალი „განათლება“, . 2015წ. №1 (112), გვ.82–85.

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე. ექსტერიტორიული პატენტი და მისი მოპოვების ზოგადი სქემა. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. #11, გვ. 208-211.

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ნ. ბაკურაძე. ექსტრაგირებული იელის ყვავილებიდან ბიოლოგიურად აქტიური ექსტრაქტების მირების ტექნოლოგია. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 11, გვ. 187.

თოხაძე მ., ნაცვლიშვილი ლ., იჩქიტიძე მ., ხვედელიძე ნ.. ექსტრაქტების გამოყენების ოპტიმალური პირობების დამუშავება საქართველოში გავრცელებული შაქრის სორგოსგან. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7, გვ. 125-127.

პ. იავიჩი. ექსტრაქტში კოლხამინის და კოლხიცინის განაწილების ანალიზური შესწავლა სხვადასხვა pH-ის მქონე ექსტრაქტების გამოყენებით. თსსუ სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2012წ. XLVI, 144-146 .

შ. შათირიშვილი, ი. შათირიშვილი, გ. ზაკალაშვილი, შ. გიგილაშვილი. ექსტრაქციის სელექტიურობა. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი . 0წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული ტ.II №3 (48) გვ.146-148 .

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, გ. ზაკალაშვილი, შ. გიგილაშვილი. ექსტრაქციის სელექტიურობა. . 2009წ. ტ.II №3 (48) გვ. 146-148 .

ი. ბერძენიშვილი, კ.ნ. კამკამიძე. ექსტრაჰირების პროცესის კვლევა სისტემაში „სითხე-სითხე“. Georgian Engineering News. 2015წ. № 2, (vol. 74), გვ. 69-70.