სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე. ექსტერიტორიული პატენტი და მისი მოპოვების ზოგადი სქემა. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. #11, გვ. 208-211.

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ნ. ბაკურაძე. ექსტრაგირებული იელის ყვავილებიდან ბიოლოგიურად აქტიური ექსტრაქტების მირების ტექნოლოგია. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 11, გვ. 187.

თოხაძე მ., ნაცვლიშვილი ლ., იჩქიტიძე მ., ხვედელიძე ნ.. ექსტრაქტების გამოყენების ოპტიმალური პირობების დამუშავება საქართველოში გავრცელებული შაქრის სორგოსგან. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7, გვ. 125-127.

პ. იავიჩი. ექსტრაქტში კოლხამინის და კოლხიცინის განაწილების ანალიზური შესწავლა სხვადასხვა pH-ის მქონე ექსტრაქტების გამოყენებით. თსსუ სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2012წ. XLVI, 144-146 .

შ. შათირიშვილი, ი. შათირიშვილი, გ. ზაკალაშვილი, შ. გიგილაშვილი. ექსტრაქციის სელექტიურობა. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი . 0წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული ტ.II №3 (48) გვ.146-148 .

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, გ. ზაკალაშვილი, შ. გიგილაშვილი. ექსტრაქციის სელექტიურობა. . 2009წ. ტ.II №3 (48) გვ. 146-148 .

ი. ბერძენიშვილი, კ.ნ. კამკამიძე. ექსტრაჰირების პროცესის კვლევა სისტემაში „სითხე-სითხე“. Georgian Engineering News. 2015წ. № 2, (vol. 74), გვ. 69-70.

მ. წიქარიშვილი, გ.ლაღუნდარიძე, ა.წაქაძე, პ.ქონიაშვილი, თ.ქოჩიაშვილი. ექსტრემალურ პირობებში ავარიების პროგნოზირების ავტომატური კონტროლის სისტემების დამუშავება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2005წ. # 1(37) ISSN 1512-0120.

ა. წაქაძე, ლაღუნდარიძე გიორგი, ნარეკლიშვილი თეა, ქონიაშვილი პაატა. ექსტრემალურ პირობებში ავარიების პროგნოზირების ავტომატური კონტროლის სისტემების დამუშავება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. 2006წ. №1(37), გვ. 53-56.

ა. წაქაძე, ქონიაშვილი პაატა, ჭიპაშვილი ალექსანდრე. ექსტრემალურ პირობებში შენობა-ნაგებობების მდგომარეობის დიაგნოსტიკა და ავარიის პროგნოზირება. სტუ-ს შრომები. 2006წ. №2(460), გვ. 19-23.

რ. მესხია, ვ. ცომაია. ექსტრემალური პირობებში დღე-ღამური ნალექებისა და კატასტროფული წყალმოვარდნების დინამიკა კლიმატის ცვლილების ფონზე. . 2002წ. ტ. 108. გვ.121-126.

. ექსტრემალური პირობებში უდიდესი დღეღამური ნალექებისა და კატასტროფული წყალმოვარდნების დინამიკა კლიმატის ცვლილების ფონზე. საქ. მეც. აკადემიის ჰიდრომეტეროლოგიის ინსტ.შრომები,. 2002წ. ტ.108,თბილისი,გვ.121-126..

მ. ნიკოლეიშვილი. ექსტრემუმის ერთი ამოცანის შესახებ. სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი. საერთაშორისოსამეცნიერო კონფერენცია. ქ.გორი. 2014წ. 401-404.

ნ. ოთხოზორია. ექსტრემუმის ძიება ნიუტონის მეთოდით ექსპერიმენტის შეცდომების არსებობის პირობებში შრომები . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება. სტუ. . 2006წ. შრომები № 6, .

ნ. ოთხოზორია. ექსტრემუმის ძიება სიმპლექს-მეთოდით ექსპერიმენტის შეცდომების არსებობის პირობებში. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”, . 2003წ. № 2(16). .

ნ. ოთხოზორია. ექსტრემუმის ძიება უსწრაფესი ასვლის მეთოდით ექსპერიმენტის შეცდომების არსებობის პირობებში. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”, . 2005წ. № 1(21.

ნ. ოთხოზორია. ექსტრემუმის ძიება ჰუკი-ჯივსის მეთოდით ექსპერიმენტის შეცდომების არსებობის პირობებში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება. სტუ. . 2006წ. შრომები № 6, .

მ. სურმავა. ექსულტეტის ლითოგრაფიული გრაგნილები - ეკლესი-მონასტრების უძვირფასესი განძეული. საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. N32, გვ. 78-81.

შ. ბაქანიძე, ლ. ზამბახიძე. ექსცენტრულ კუმშვაზე არაარმირებული ქვის წყობის მუშაობის შესაძლებლობა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2015წ. #4, გვ5.

შ. ბაქანიძე, ლ. ზამბახიძე, თ. მორალიშვილი. ექსცენტრულ კუმშვაზე მომუშავე ქვის კედლების გაძლიერების ხერხები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია". 2016წ. #4(80), გვ.5.