სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ქაშაკაშვილი, ვ. კოპალეიშვილი, ნ. ხიდაშელი, ო. ბარბაქაძე, მ. ბარათაშვილი. ვ. კოპალეიშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ლ. კერესელიძე, ნ. ხიდაშელი, ო. ბარბაქაძე, მ. ბარათაშვილი. სფერულგრაფიტიანი თუჯის საკონსტრუქციო სიმტკიცის გაზრდა შედგენილობისა და თერმული დამუშავების სრულყოფით. გამომცემლობა „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2011წ. №2(21). გვ. 28-53.

ი. ქაშაკაშვილი, ვ. კოპალეიშვილი, თ. ლოლაძე, ლ. კოტიაშვილი. ვ. კოპალეიშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ლ. კოტიაშვილი, თ. ლოლაძე. პლასტიკურობის მაჩვენებლების შემდგენების განსაზღვრა ცილინდრულ ნიმუშის გაჭიმვაზე გამოცდისას. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2006წ. №2.–გვ. 84-88.

ი. ქაშაკაშვილი, ვ. კოპალეიშვილი, ლ. კოტიაშვილი, დ. კოპალეიშვილი, თ. მახარაძე, გ. ჭავჭანიძე. ვ. კოპალეიშვილი, ლ. კოტიაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, დ. კოპალეიშვილი, თ. მახარაძე, გ. ჭავჭანიძე. მცირედლეგირებული ფოლადების საკონსტრუქციო სიმტკიცის შეფასება ბზარმედეგობის გათვალისწინებით (შეტყობინება მეორე). გამომცემლობა „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2008წ. №1(9). გვ. 45-55.

ი. ქაშაკაშვილი, ვ. კოპალეიშვილი, თ. ლოლაძე, ლ. კოტიაშვილი, გ. ჭავჭანიძე. ვ. კოპალეიშვილი, ლ. კოტიაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, თ. ლოლაძე, გ. ჭავჭანიძე. გრიფიტსის მყიფე რღვევის ენერგეტიკული კრიტერიუმის კავშირი მასალის (ნაკეთობის) ხანგამძლეობასთან (შეტყობინება პირველი). გამომცემლობა „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2008წ. №1(9). გვ. 86-94.

ვ. კოპალეიშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, თ. ლოლაძე, მ. ბარათაშვილი, ო. ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე, ზ. ფარჩუკაშვილი. ვ. კოპალეიშვილი, მ. ბარათაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ო. ბარბაქაძე, თ. ლოლაძე, რ. ბაქრაძე, ზ. ფარჩუკაშვილი. ბეინიტური თუჯის საკონსტრუქციო სიმტკიცის გაზრდა შენადნობის ქიმიური შედგენილობის, თერმული დამუშავებისა და გრაფიტის სფერული ფორმის მიღების სრულყოფით. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები.. 2016წ. №1(499). გვ. 68-78.

ი. ქაშაკაშვილი, ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე. ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ი. ქაშაკაშვილი, ო. ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე. შესადუღებელი (C≤0,22%; CE≤0,433%), უნიფიცირებული B500W არმატურის წარმოება დენადობის ზღვრით Ϭდ≥500 ნ/მმ2 ცხლადგლინულ მდგომარეობაში, თერმული დამუშავების გარეშე. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2016წ. №1(499). გვ. 159-173.

ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე. ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე. არმატურის გლინვა ახალი სქემების გამოყენებით XIII-XIV გალებიდან, მისი ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით შ.პ.ს. „რუსთავის ფოლადის“ პირობებში. გამომცემლობა „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2015წ. №2(33), გვ. 23-49.

ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე. ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე. შესადუღებელი (C≤0,22%; CE≤0,43%), უნიფიცირებული არმატურის B500W-ს წარმოება დენადობის ზღვრით σ≥500ნ/მმ2 ცხლადგლინულ მდგომარეობაში, თერმული დამუშავების გარეშე შ.პ.ს. „რუსთავის ფოლადის“ პირობებში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2016წ. №1(499). გვ. 159-173..

ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე. ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე. ახალი ფენომენის გამოყენება B500W ტიპის არმატურის საწარმოებლად. გამომცემლობა „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2013წ. №3(28), გვ. 14-38.

ვ. კოპალეიშვილი, თ. ლოლაძე, ნ. მუმლაძე. ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, თ. ლოლაძე. №28 არმატურის გლინვა XIV უჯრიდან X-ის ნაცვლად და მისი გავლენა მზა პროდუქციის თვისებებზე. გამომცემლობა "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2013წ. №1(26). გვ. 50-64.

ვ. კოპალეიშვილი, ნ. ხიდაშელი, ო. ბარბაქაძე, მ. ბარათაშვილი, ო. თაყაძე. ვ. კოპალეიშვილი, ნ. ხიდაშელი, ლ. კერესელიძე, ო. ბარბაქაძე, მ. ბარათაშვილი, ო. თაყაძე. ბეინიტური თუჯის საკონსტრუქციო სიმტკიცის გაზრდის გზები და მიღებული შედეგების გამოყენების შესაძლებლობები შპს „რუსთავის ფოლადის“ პირობებში. კავშირი "მეცნიერება და ენერგეტიკა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2012წ. №1(61), გვ. 46-54.

ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე. ვ. კოპალეიშვილი., ნ. მუმლაძე. A500C საარმატურო ფოლადის №12-32 მმ წარმოება შპს „რუსთავის ფოლადის“ პირობებში. კავშირი "მეცნიერება და ენერგეტიკა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2012წ. №3(63). გვ. 53-61.

გ. ხეოშვილი. ვ. როზანოვი და გ. რობაქიძე. ჟურნალი ,,პარალელი", #3, . 2012წ. გვ.195-205..

ე. ხოსროშვილი. ვ.თევზაძე, ი.იორდანიშვილი, ზ.ჭარბაძე, ე.ხოსროშვილი. საქართველოს სამეცნიერო ინსტიტუტების სარეიტინგო მაჩვენებლებისშესახებ. ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2005წ. # 10-12, გვ.11-15.

ე. ხოსროშვილი. ვ.თევზაძე, ი.იორდანიშვილი, ზ.ჭარბაძე, ი.ირემაშვილი, კ.იორდანიშვილი, ე.ხოსროშვილი, მეცნიერებაში ბიბლიომეტრული სარეიტინგო მაჩვენებლების შესახებ . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. # 64, გვ.104-113.

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, თ. დუნდუა, ნ. მღებრიშვილი,. ვაგონების სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემების ელემენტების საექსპლუატაციო მუშაობის ანალიზი ცვეთების გათვალისწინებით. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2011წ. N 1 (479), თბილისი, 2011, გვ. 78-81..

ნ. მღებრიშვილი. ვაგონების სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემების ელემენტების საექსპლუატაციო მუშაობის ანალიზი ცვეთების გათვალისწინებით. სტუ-ს შრომები. 2011წ. #1(479), გვ. 78-81,.

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, თ. დუნდუა, ნ. მღებრიშვილი, ს. შარაშენიძე. ვაგონების სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემების ელემენტების საექსპლუატაციო მუშაობის ანალიზი ცვეთების გათვალისწინებით.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996. 2011წ. N 1 (479), თბილისი, 2011, გვ. 78-81..