სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. წულუკიძე. .კვების ფიზიოლოგიის საფუძვლები.სტუ, . . 2016წ. ჟ.«ბიზნეს-ინჟინერინგი» №1-2,თბილისი,2016,გვ.377.

დ. იაკობიძე, თამარ მარგიანი. .ლიკვიდობის ხაფანგიდან თავის დაღწევა კრიზისის დაძლევის აუცილებელი პირობაა.იხ, სამეცნიერო სტატიების კრებული, სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები. . თბილისი. 2012წ. .

დ. იაკობიძე, თამარ მარგიანი. .ლიკვიდობის ხაფანგიდან თავის დაღწევა კრიზისის დაძლევის აუცილებელი პირობაა.იხ, სამეცნიერო სტატიების კრებული, სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები. . თბილისი. 2012წ. .

ჯ. მალაღურაძე. .მეგალითური ნაგებობების ხუროთმოძღვრება, . ინტელექტუალი“, ,. 2009წ. # 10, გვ.205 – 212, თბილისი.

დ. იაკობიძე. .მოსაზრებები ეკონომიკური სპეციალობის სტუდენტთა მომზადების სასწავლო პროგრამის შესახებ. . ბიზნეს-ინჟინერინგი.. 2015წ. № 3 .

ნ. ასათიანი. .მშვენიერება - სუბიექტურ და ობიექტურ ფაქტორთა ერთობლიობა. მსოფლიო და კავკასია. 2011წ. .

3. მ. გეგეჭკორი, ნ. ნარიმანიძე, დ. კაპანაძე, თ. ხვედელიძე, თ. კაიშაური.. .რეალური დროის ოპერაციული სისტემების უსაფრთხოების ანალიზი . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2016წ. .

ჯ. მალაღურაძე. .როგორ გადავურჩეთ ჯერ კვლავ დაბრმავებას და ბოლოს გაქრობასაც, . გაზ. კომუნისტი, სტატია გამოაქვეყნა გაზ. „ერთობა“-მაც 2 წლის შემდეგ, 2003 წლის ივლისი, # 4;. 2001წ. .

შ. ფაფიაშვილი. .საგნის-„შესავალი სამართალმცოდნეობაში“- ცნება, არსი, მნიშვნელობა, მიზნები, ამოცანები და სისტემა. ჟურნალი „იურისტი“. . 2016წ. #1 გვერდი 106-112.

ნ. სიხარულიძე. .სათაურის სტრუქტურა და სტილი, . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ,,მოამბის“ დამატება, . 2009წ. თბილისი 1(13), .,გვ.159-162..

მ. წულუკიძე. .სასურსათო პროდუქტების იდენტიფიკაცია,. . 2011წ. სტუ,ჟ. «განათლება» №2,2011,გვ.98,თბილისი..

მ. წულუკიძე. .სასურსათო პროდუქციის უსაფრთხოება და მისი უზრუნველყოფის მექანიზმები.. ჟ.«ბიზნეს-ინჟინერინგი»,. 2015წ. სტუ,2015, №2 გვ.138.

ლ. ჭყონია. .საქართველოს ადგილი და როლი მსოფლიო ეკონომიკურ გლობალიზაციაში. შრ.კრებული უ/ს “განათლების აკადემია“. 2017წ. .

მ. წულუკიძე. .საქართველოში სასმელების ინდუსტრიაში მემბრანული ტექნოლოგიის დანერგვის პერსპექტივები.სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის . . 2011წ. «ქალი და XXI საუკუნე» შრომები,თბილისი,2011,გვ.92..

მ. წულუკიძე. .საქართველოში წარმოებული უალკოჰოლო სასმელების ბაზარი,ფალსიფიკაციის აღმოფხვრის გზები,თსუ,საერთაშორისო ბიზნესი(საერთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებული),. . 2007წ. 2007,III ტ.№1,გვ.147.

ნ. ასათიანი. .საქმიანი ინგლისური ენის სწავლება. მოამბე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. .

მ. წულუკიძე. .საღეჭი რეზინის სამომხმარებლო თვისებები, სამკურნალო-პროფილაკტიკური დანიშნულება, . . 2013წ. ჟ, «ბიზნეს-ინჟინერინგი»,სტუ,2013, №3,გვ.176.

მ. მილაშვილი, მ.ზარქუა. .სპეციალური სარგებლობის გამწვანების პერსპექტივები თბილისის ბოტანიკური ბაღის მაგალითზე. . ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელობა მცენარეთა მრავალფეროვნების შენარჩუნებაში. ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. ნაწილი I. ბათუმი. . 2013წ. 2013 წ. გვ.315-316..

ჟ. წიკლაური-შენგელია. .სუვერენული საინვესტიციო ფონდები მსოფლიო საფინანსო პოლიტიკური ბატონობის ახალი ინსტრუმენტი. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2012წ. 11-12.

მ. წულუკიძე. .სურსათის მარკეტინგის სრულყოფის ზოგიერთი საკითხი,. თსუ სამეცნ.ჟურნ. «ეკონომიკა და ბიზნესი» . 2009წ. №5,2009, გვ.194..