სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ბაქანიძე, ლ. ზამბახიძე, თ. მორალიშვილი. ექსცენტრულ კუმშვაზე მომუშავე ქვის კედლების გაძლიერების ხერხები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია". 2016წ. #4(80), გვ.5.

ვ. კოპალეიშვილი, მუმლაძე გურამ, გოცირიძე გიორგი, ბარბაქაძე ოთარ, კოტიაშვილი ლევან. ვ. კოპალეიშვილი, გ. მუმლაძე, გ. გოცირიძე, ო. ბარბაქაძე, ლ. კოტიაშვილი. მიკროლეგირების გავლენა ალუმინიანი ბრინჯაოს სტრუქტურაზე და მექანიკური თვისებების მახასიათებლებზე. გამომცემლობა “მოაზროვნე”, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”. 2007წ. №1, გვ.11-21.

ი. ქაშაკაშვილი, ვ. კოპალეიშვილი, ი. აბდუშელიშვილი, ლ. კოტიაშვილი. ვ. კოპალეიშვილი, ი. აბდუშელიშვილი, ი. კვირიკაძე, ლ. კოტიაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი. 40АГФТ ფოლადის კვლევა. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. №3, გვ. 177-179.

ი. ქაშაკაშვილი, ვ. კოპალეიშვილი, ნ. ხიდაშელი, ო. ბარბაქაძე, მ. ბარათაშვილი. ვ. კოპალეიშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ლ. კერესელიძე, ნ. ხიდაშელი, ო. ბარბაქაძე, მ. ბარათაშვილი. სფერულგრაფიტიანი თუჯის საკონსტრუქციო სიმტკიცის გაზრდა შედგენილობისა და თერმული დამუშავების სრულყოფით. გამომცემლობა „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2011წ. №2(21). გვ. 28-53.

ი. ქაშაკაშვილი, ვ. კოპალეიშვილი, თ. ლოლაძე, ლ. კოტიაშვილი. ვ. კოპალეიშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ლ. კოტიაშვილი, თ. ლოლაძე. პლასტიკურობის მაჩვენებლების შემდგენების განსაზღვრა ცილინდრულ ნიმუშის გაჭიმვაზე გამოცდისას. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2006წ. №2.–გვ. 84-88.

ი. ქაშაკაშვილი, ვ. კოპალეიშვილი, ლ. კოტიაშვილი, დ. კოპალეიშვილი, თ. მახარაძე, გ. ჭავჭანიძე. ვ. კოპალეიშვილი, ლ. კოტიაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, დ. კოპალეიშვილი, თ. მახარაძე, გ. ჭავჭანიძე. მცირედლეგირებული ფოლადების საკონსტრუქციო სიმტკიცის შეფასება ბზარმედეგობის გათვალისწინებით (შეტყობინება მეორე). გამომცემლობა „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2008წ. №1(9). გვ. 45-55.

ი. ქაშაკაშვილი, ვ. კოპალეიშვილი, თ. ლოლაძე, ლ. კოტიაშვილი, გ. ჭავჭანიძე. ვ. კოპალეიშვილი, ლ. კოტიაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, თ. ლოლაძე, გ. ჭავჭანიძე. გრიფიტსის მყიფე რღვევის ენერგეტიკული კრიტერიუმის კავშირი მასალის (ნაკეთობის) ხანგამძლეობასთან (შეტყობინება პირველი). გამომცემლობა „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2008წ. №1(9). გვ. 86-94.

ვ. კოპალეიშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, თ. ლოლაძე, მ. ბარათაშვილი, ო. ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე, ზ. ფარჩუკაშვილი. ვ. კოპალეიშვილი, მ. ბარათაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ო. ბარბაქაძე, თ. ლოლაძე, რ. ბაქრაძე, ზ. ფარჩუკაშვილი. ბეინიტური თუჯის საკონსტრუქციო სიმტკიცის გაზრდა შენადნობის ქიმიური შედგენილობის, თერმული დამუშავებისა და გრაფიტის სფერული ფორმის მიღების სრულყოფით. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები.. 2016წ. №1(499). გვ. 68-78.

ი. ქაშაკაშვილი, ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე. ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ი. ქაშაკაშვილი, ო. ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე. შესადუღებელი (C≤0,22%; CE≤0,433%), უნიფიცირებული B500W არმატურის წარმოება დენადობის ზღვრით Ϭდ≥500 ნ/მმ2 ცხლადგლინულ მდგომარეობაში, თერმული დამუშავების გარეშე. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2016წ. №1(499). გვ. 159-173.

ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე. ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე. არმატურის გლინვა ახალი სქემების გამოყენებით XIII-XIV გალებიდან, მისი ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით შ.პ.ს. „რუსთავის ფოლადის“ პირობებში. გამომცემლობა „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2015წ. №2(33), გვ. 23-49.

ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე. ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე. შესადუღებელი (C≤0,22%; CE≤0,43%), უნიფიცირებული არმატურის B500W-ს წარმოება დენადობის ზღვრით σ≥500ნ/მმ2 ცხლადგლინულ მდგომარეობაში, თერმული დამუშავების გარეშე შ.პ.ს. „რუსთავის ფოლადის“ პირობებში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2016წ. №1(499). გვ. 159-173..

ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე. ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე. ახალი ფენომენის გამოყენება B500W ტიპის არმატურის საწარმოებლად. გამომცემლობა „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2013წ. №3(28), გვ. 14-38.

ვ. კოპალეიშვილი, თ. ლოლაძე, ნ. მუმლაძე. ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, თ. ლოლაძე. №28 არმატურის გლინვა XIV უჯრიდან X-ის ნაცვლად და მისი გავლენა მზა პროდუქციის თვისებებზე. გამომცემლობა "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2013წ. №1(26). გვ. 50-64.

ვ. კოპალეიშვილი, ნ. ხიდაშელი, ო. ბარბაქაძე, მ. ბარათაშვილი, ო. თაყაძე. ვ. კოპალეიშვილი, ნ. ხიდაშელი, ლ. კერესელიძე, ო. ბარბაქაძე, მ. ბარათაშვილი, ო. თაყაძე. ბეინიტური თუჯის საკონსტრუქციო სიმტკიცის გაზრდის გზები და მიღებული შედეგების გამოყენების შესაძლებლობები შპს „რუსთავის ფოლადის“ პირობებში. კავშირი "მეცნიერება და ენერგეტიკა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2012წ. №1(61), გვ. 46-54.

ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე. ვ. კოპალეიშვილი., ნ. მუმლაძე. A500C საარმატურო ფოლადის №12-32 მმ წარმოება შპს „რუსთავის ფოლადის“ პირობებში. კავშირი "მეცნიერება და ენერგეტიკა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2012წ. №3(63). გვ. 53-61.

გ. ხეოშვილი. ვ. როზანოვი და გ. რობაქიძე. ჟურნალი ,,პარალელი", #3, . 2012წ. გვ.195-205..

ე. ხოსროშვილი. ვ.თევზაძე, ი.იორდანიშვილი, ზ.ჭარბაძე, ე.ხოსროშვილი. საქართველოს სამეცნიერო ინსტიტუტების სარეიტინგო მაჩვენებლებისშესახებ. ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2005წ. # 10-12, გვ.11-15.

ე. ხოსროშვილი. ვ.თევზაძე, ი.იორდანიშვილი, ზ.ჭარბაძე, ი.ირემაშვილი, კ.იორდანიშვილი, ე.ხოსროშვილი, მეცნიერებაში ბიბლიომეტრული სარეიტინგო მაჩვენებლების შესახებ . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. # 64, გვ.104-113.