სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე. ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე. შესადუღებელი (C≤0,22%; CE≤0,43%), უნიფიცირებული არმატურის B500W-ს წარმოება დენადობის ზღვრით σ≥500ნ/მმ2 ცხლადგლინულ მდგომარეობაში, თერმული დამუშავების გარეშე შ.პ.ს. „რუსთავის ფოლადის“ პირობებში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2016წ. №1(499). გვ. 159-173..

ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე. ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე. ახალი ფენომენის გამოყენება B500W ტიპის არმატურის საწარმოებლად. გამომცემლობა „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2013წ. №3(28), გვ. 14-38.

ვ. კოპალეიშვილი, თ. ლოლაძე, ნ. მუმლაძე. ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, თ. ლოლაძე. №28 არმატურის გლინვა XIV უჯრიდან X-ის ნაცვლად და მისი გავლენა მზა პროდუქციის თვისებებზე. გამომცემლობა "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2013წ. №1(26). გვ. 50-64.

ვ. კოპალეიშვილი, ნ. ხიდაშელი, ო. ბარბაქაძე, მ. ბარათაშვილი, ო. თაყაძე. ვ. კოპალეიშვილი, ნ. ხიდაშელი, ლ. კერესელიძე, ო. ბარბაქაძე, მ. ბარათაშვილი, ო. თაყაძე. ბეინიტური თუჯის საკონსტრუქციო სიმტკიცის გაზრდის გზები და მიღებული შედეგების გამოყენების შესაძლებლობები შპს „რუსთავის ფოლადის“ პირობებში. კავშირი "მეცნიერება და ენერგეტიკა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2012წ. №1(61), გვ. 46-54.

ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე. ვ. კოპალეიშვილი., ნ. მუმლაძე. A500C საარმატურო ფოლადის №12-32 მმ წარმოება შპს „რუსთავის ფოლადის“ პირობებში. კავშირი "მეცნიერება და ენერგეტიკა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2012წ. №3(63). გვ. 53-61.

გ. ხეოშვილი. ვ. როზანოვი და გ. რობაქიძე. ჟურნალი ,,პარალელი", #3, . 2012წ. გვ.195-205..

ე. ხოსროშვილი. ვ.თევზაძე, ი.იორდანიშვილი, ზ.ჭარბაძე, ე.ხოსროშვილი. საქართველოს სამეცნიერო ინსტიტუტების სარეიტინგო მაჩვენებლებისშესახებ. ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2005წ. # 10-12, გვ.11-15.

ე. ხოსროშვილი. ვ.თევზაძე, ი.იორდანიშვილი, ზ.ჭარბაძე, ი.ირემაშვილი, კ.იორდანიშვილი, ე.ხოსროშვილი, მეცნიერებაში ბიბლიომეტრული სარეიტინგო მაჩვენებლების შესახებ . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. # 64, გვ.104-113.

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, თ. დუნდუა, ნ. მღებრიშვილი,. ვაგონების სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემების ელემენტების საექსპლუატაციო მუშაობის ანალიზი ცვეთების გათვალისწინებით. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2011წ. N 1 (479), თბილისი, 2011, გვ. 78-81..

ნ. მღებრიშვილი. ვაგონების სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემების ელემენტების საექსპლუატაციო მუშაობის ანალიზი ცვეთების გათვალისწინებით. სტუ-ს შრომები. 2011წ. #1(479), გვ. 78-81,.

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, თ. დუნდუა, ნ. მღებრიშვილი, ს. შარაშენიძე. ვაგონების სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემების ელემენტების საექსპლუატაციო მუშაობის ანალიზი ცვეთების გათვალისწინებით.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996. 2011წ. N 1 (479), თბილისი, 2011, გვ. 78-81..

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე.. ვაგონების სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი კონტაქტურ-წყვეტილი მოძრაობის დიფერენციალური განტოლებები შეერთებებში ცვეთების გათვალისწინებით.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2011წ. N1(479), თბილისი, 2011, გვ. 67-71..

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ა. ბალიაშვილი.. ვაგონის თვალზე ხუნდების ორმხრივი დაწოლის მქონე სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის ოპტიმალური დაგეგმარების საკითხისათვის.. საქართველოს მეცნ. აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. ISSN 0130-7061 . 2009წ. თბილისი, 2009, № (1-3), გვ. 95-100..

ა. ბალიაშვილი, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე,. ვაგონის თვალზე ხუნდების ორმხრივი დაწოლის მქონე სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის ოპტიმალური დაგეგმარების საკითხისათვის.. საქართველოს მეცნ. აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. ISSN 0130-7061 . 2009წ. 2009, № (1-3), გვ. 95-100..

ნ. მღებრიშვილი, ს. შარაშენიძე. ვაგონის თვლის გორვის ზედაპირზე ნაცოცისა და უთანაბრობათა გარდამავალი მრუდების არსის შესახებ . საქ. მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2010წ. #4-6, გვ. 90-97.

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, თ. დუნდუა, ნ. მღებრიშვილი, გ. უსანეთაშვილი.. ვაგონის თვლის გორვის ზედაპირზე ნაცოცისა და უთანაბრობათა გარდამავალი მრუდების არსის შესახებ.. საქართველოს მეცნ. აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. ISSN 0130-7061,. 2010წ. N (4-6), თბილისი, 2010, გვ. 90-97..

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ს. შარაშენიძე, თ. დუნდუა, ნ. მღებრიშვილი, გ. უსანეთაშვილი.. ვაგონის თვლის გორვის ზედაპირზე ნაცოცისა და უთანაბრობათა გარდამავალი მრუდების არსის შესახებ.. საქართველოს მეცნ. აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. ISSN 0130-7061,. 2010წ. N (4-6), თბილისი, 2010, გვ. 90-97..

გ. შარაშენიძე, ს. შარაშენიძე, ჯ. მორჩილაძე. ვაგონის სამუხრუჭე ბერკეტული გადაცემის სამუხრუჭე ხუნდის სახსრის დინამიკა ნულოვანი ხახუნისა და ღრეჩოს გათვალისწინებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, ISSN 0130-7061. 2008წ. თბილისი, 2008, N(1-3). გვ. 83-87..

ს. შარაშენიძე. ვაგონის სამუხრუჭე ბერკეტული გადაცემის სამუხრუჭე ხუნდის სახსრის დინამიკა ნულოვანი ხახუნისა და ღრეჩოს გათვალისწინებით.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, ISSN 0130-7061.. 2008წ. თბილისი, 2008, N(1-3). გვ. 83-87..

ჯ. მორჩილაძე, ს. შარაშენიძე. ვაგონის სამუხრუჭე ბერკეტული გადაცემის სამუხრუჭე ხუნდის სახსრის დინამიკა ნულოვანი ხახუნისა და ღრეჩოს გათვალისწინებით.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამაეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. ISSN 0130-7061.. 2008წ. # ¹(1-3), 2008. გვ. 5..