სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. წიქარიშვილი, გ.ლაღუნდარიძე, ა.წაქაძე, პ.ქონიაშვილი, თ.ქოჩიაშვილი. ექსტრემალურ პირობებში ავარიების პროგნოზირების ავტომატური კონტროლის სისტემების დამუშავება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2005წ. # 1(37) ISSN 1512-0120.

ა. წაქაძე, ლაღუნდარიძე გიორგი, ნარეკლიშვილი თეა, ქონიაშვილი პაატა. ექსტრემალურ პირობებში ავარიების პროგნოზირების ავტომატური კონტროლის სისტემების დამუშავება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. 2006წ. №1(37), გვ. 53-56.

ა. წაქაძე, ქონიაშვილი პაატა, ჭიპაშვილი ალექსანდრე. ექსტრემალურ პირობებში შენობა-ნაგებობების მდგომარეობის დიაგნოსტიკა და ავარიის პროგნოზირება. სტუ-ს შრომები. 2006წ. №2(460), გვ. 19-23.

რ. მესხია, ვ. ცომაია. ექსტრემალური პირობებში დღე-ღამური ნალექებისა და კატასტროფული წყალმოვარდნების დინამიკა კლიმატის ცვლილების ფონზე. . 2002წ. ტ. 108. გვ.121-126.

. ექსტრემალური პირობებში უდიდესი დღეღამური ნალექებისა და კატასტროფული წყალმოვარდნების დინამიკა კლიმატის ცვლილების ფონზე. საქ. მეც. აკადემიის ჰიდრომეტეროლოგიის ინსტ.შრომები,. 2002წ. ტ.108,თბილისი,გვ.121-126..

მ. ნიკოლეიშვილი. ექსტრემუმის ერთი ამოცანის შესახებ. სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი. საერთაშორისოსამეცნიერო კონფერენცია. ქ.გორი. 2014წ. 401-404.

ნ. ოთხოზორია. ექსტრემუმის ძიება ნიუტონის მეთოდით ექსპერიმენტის შეცდომების არსებობის პირობებში შრომები . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება. სტუ. . 2006წ. შრომები № 6, .

ნ. ოთხოზორია. ექსტრემუმის ძიება სიმპლექს-მეთოდით ექსპერიმენტის შეცდომების არსებობის პირობებში. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”, . 2003წ. № 2(16). .

ნ. ოთხოზორია. ექსტრემუმის ძიება უსწრაფესი ასვლის მეთოდით ექსპერიმენტის შეცდომების არსებობის პირობებში. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”, . 2005წ. № 1(21.

ნ. ოთხოზორია. ექსტრემუმის ძიება ჰუკი-ჯივსის მეთოდით ექსპერიმენტის შეცდომების არსებობის პირობებში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება. სტუ. . 2006წ. შრომები № 6, .

მ. სურმავა. ექსულტეტის ლითოგრაფიული გრაგნილები - ეკლესი-მონასტრების უძვირფასესი განძეული. საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. N32, გვ. 78-81.

შ. ბაქანიძე, ლ. ზამბახიძე. ექსცენტრულ კუმშვაზე არაარმირებული ქვის წყობის მუშაობის შესაძლებლობა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2015წ. #4, გვ5.

შ. ბაქანიძე, ლ. ზამბახიძე, თ. მორალიშვილი. ექსცენტრულ კუმშვაზე მომუშავე ქვის კედლების გაძლიერების ხერხები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია". 2016წ. #4(80), გვ.5.

ვ. კოპალეიშვილი, მუმლაძე გურამ, გოცირიძე გიორგი, ბარბაქაძე ოთარ, კოტიაშვილი ლევან. ვ. კოპალეიშვილი, გ. მუმლაძე, გ. გოცირიძე, ო. ბარბაქაძე, ლ. კოტიაშვილი. მიკროლეგირების გავლენა ალუმინიანი ბრინჯაოს სტრუქტურაზე და მექანიკური თვისებების მახასიათებლებზე. გამომცემლობა “მოაზროვნე”, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”. 2007წ. №1, გვ.11-21.

ი. ქაშაკაშვილი, ვ. კოპალეიშვილი, ი. აბდუშელიშვილი, ლ. კოტიაშვილი. ვ. კოპალეიშვილი, ი. აბდუშელიშვილი, ი. კვირიკაძე, ლ. კოტიაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი. 40АГФТ ფოლადის კვლევა. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. №3, გვ. 177-179.

ი. ქაშაკაშვილი, ვ. კოპალეიშვილი, ნ. ხიდაშელი, ო. ბარბაქაძე, მ. ბარათაშვილი. ვ. კოპალეიშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ლ. კერესელიძე, ნ. ხიდაშელი, ო. ბარბაქაძე, მ. ბარათაშვილი. სფერულგრაფიტიანი თუჯის საკონსტრუქციო სიმტკიცის გაზრდა შედგენილობისა და თერმული დამუშავების სრულყოფით. გამომცემლობა „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2011წ. №2(21). გვ. 28-53.

ი. ქაშაკაშვილი, ვ. კოპალეიშვილი, თ. ლოლაძე, ლ. კოტიაშვილი. ვ. კოპალეიშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ლ. კოტიაშვილი, თ. ლოლაძე. პლასტიკურობის მაჩვენებლების შემდგენების განსაზღვრა ცილინდრულ ნიმუშის გაჭიმვაზე გამოცდისას. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2006წ. №2.–გვ. 84-88.

ი. ქაშაკაშვილი, ვ. კოპალეიშვილი, ლ. კოტიაშვილი, დ. კოპალეიშვილი, თ. მახარაძე, გ. ჭავჭანიძე. ვ. კოპალეიშვილი, ლ. კოტიაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, დ. კოპალეიშვილი, თ. მახარაძე, გ. ჭავჭანიძე. მცირედლეგირებული ფოლადების საკონსტრუქციო სიმტკიცის შეფასება ბზარმედეგობის გათვალისწინებით (შეტყობინება მეორე). გამომცემლობა „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2008წ. №1(9). გვ. 45-55.

ი. ქაშაკაშვილი, ვ. კოპალეიშვილი, თ. ლოლაძე, ლ. კოტიაშვილი, გ. ჭავჭანიძე. ვ. კოპალეიშვილი, ლ. კოტიაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, თ. ლოლაძე, გ. ჭავჭანიძე. გრიფიტსის მყიფე რღვევის ენერგეტიკული კრიტერიუმის კავშირი მასალის (ნაკეთობის) ხანგამძლეობასთან (შეტყობინება პირველი). გამომცემლობა „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2008წ. №1(9). გვ. 86-94.