სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. კოპალეიშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, თ. ლოლაძე, მ. ბარათაშვილი, ო. ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე, ზ. ფარჩუკაშვილი. ვ. კოპალეიშვილი, მ. ბარათაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ო. ბარბაქაძე, თ. ლოლაძე, რ. ბაქრაძე, ზ. ფარჩუკაშვილი. ბეინიტური თუჯის საკონსტრუქციო სიმტკიცის გაზრდა შენადნობის ქიმიური შედგენილობის, თერმული დამუშავებისა და გრაფიტის სფერული ფორმის მიღების სრულყოფით. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები.. 2016წ. №1(499). გვ. 68-78.

ი. ქაშაკაშვილი, ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე. ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ი. ქაშაკაშვილი, ო. ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე. შესადუღებელი (C≤0,22%; CE≤0,433%), უნიფიცირებული B500W არმატურის წარმოება დენადობის ზღვრით Ϭდ≥500 ნ/მმ2 ცხლადგლინულ მდგომარეობაში, თერმული დამუშავების გარეშე. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2016წ. №1(499). გვ. 159-173.

ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე. ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე. არმატურის გლინვა ახალი სქემების გამოყენებით XIII-XIV გალებიდან, მისი ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით შ.პ.ს. „რუსთავის ფოლადის“ პირობებში. გამომცემლობა „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2015წ. №2(33), გვ. 23-49.

ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე. ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე. შესადუღებელი (C≤0,22%; CE≤0,43%), უნიფიცირებული არმატურის B500W-ს წარმოება დენადობის ზღვრით σ≥500ნ/მმ2 ცხლადგლინულ მდგომარეობაში, თერმული დამუშავების გარეშე შ.პ.ს. „რუსთავის ფოლადის“ პირობებში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2016წ. №1(499). გვ. 159-173..

ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე. ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, ზ. ტაბატაძე, მ. თაბაგარი, ო. ბარბაქაძე. ახალი ფენომენის გამოყენება B500W ტიპის არმატურის საწარმოებლად. გამომცემლობა „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2013წ. №3(28), გვ. 14-38.

ვ. კოპალეიშვილი, თ. ლოლაძე, ნ. მუმლაძე. ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე, თ. ლოლაძე. №28 არმატურის გლინვა XIV უჯრიდან X-ის ნაცვლად და მისი გავლენა მზა პროდუქციის თვისებებზე. გამომცემლობა "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2013წ. №1(26). გვ. 50-64.

ვ. კოპალეიშვილი, ნ. ხიდაშელი, ო. ბარბაქაძე, მ. ბარათაშვილი, ო. თაყაძე. ვ. კოპალეიშვილი, ნ. ხიდაშელი, ლ. კერესელიძე, ო. ბარბაქაძე, მ. ბარათაშვილი, ო. თაყაძე. ბეინიტური თუჯის საკონსტრუქციო სიმტკიცის გაზრდის გზები და მიღებული შედეგების გამოყენების შესაძლებლობები შპს „რუსთავის ფოლადის“ პირობებში. კავშირი "მეცნიერება და ენერგეტიკა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2012წ. №1(61), გვ. 46-54.

ვ. კოპალეიშვილი, ნ. მუმლაძე. ვ. კოპალეიშვილი., ნ. მუმლაძე. A500C საარმატურო ფოლადის №12-32 მმ წარმოება შპს „რუსთავის ფოლადის“ პირობებში. კავშირი "მეცნიერება და ენერგეტიკა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2012წ. №3(63). გვ. 53-61.

გ. ხეოშვილი. ვ. როზანოვი და გ. რობაქიძე. ჟურნალი ,,პარალელი", #3, . 2012წ. გვ.195-205..

ე. ხოსროშვილი. ვ.თევზაძე, ი.იორდანიშვილი, ზ.ჭარბაძე, ე.ხოსროშვილი. საქართველოს სამეცნიერო ინსტიტუტების სარეიტინგო მაჩვენებლებისშესახებ. ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2005წ. # 10-12, გვ.11-15.

ე. ხოსროშვილი. ვ.თევზაძე, ი.იორდანიშვილი, ზ.ჭარბაძე, ი.ირემაშვილი, კ.იორდანიშვილი, ე.ხოსროშვილი, მეცნიერებაში ბიბლიომეტრული სარეიტინგო მაჩვენებლების შესახებ . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. # 64, გვ.104-113.

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, თ. დუნდუა, ნ. მღებრიშვილი,. ვაგონების სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემების ელემენტების საექსპლუატაციო მუშაობის ანალიზი ცვეთების გათვალისწინებით. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2011წ. N 1 (479), თბილისი, 2011, გვ. 78-81..

ნ. მღებრიშვილი. ვაგონების სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემების ელემენტების საექსპლუატაციო მუშაობის ანალიზი ცვეთების გათვალისწინებით. სტუ-ს შრომები. 2011წ. #1(479), გვ. 78-81,.

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, თ. დუნდუა, ნ. მღებრიშვილი, ს. შარაშენიძე. ვაგონების სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემების ელემენტების საექსპლუატაციო მუშაობის ანალიზი ცვეთების გათვალისწინებით.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996. 2011წ. N 1 (479), თბილისი, 2011, გვ. 78-81..

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე.. ვაგონების სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი კონტაქტურ-წყვეტილი მოძრაობის დიფერენციალური განტოლებები შეერთებებში ცვეთების გათვალისწინებით.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2011წ. N1(479), თბილისი, 2011, გვ. 67-71..

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ა. ბალიაშვილი.. ვაგონის თვალზე ხუნდების ორმხრივი დაწოლის მქონე სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის ოპტიმალური დაგეგმარების საკითხისათვის.. საქართველოს მეცნ. აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. ISSN 0130-7061 . 2009წ. თბილისი, 2009, № (1-3), გვ. 95-100..

ა. ბალიაშვილი, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე,. ვაგონის თვალზე ხუნდების ორმხრივი დაწოლის მქონე სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის ოპტიმალური დაგეგმარების საკითხისათვის.. საქართველოს მეცნ. აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. ISSN 0130-7061 . 2009წ. 2009, № (1-3), გვ. 95-100..

ნ. მღებრიშვილი, ს. შარაშენიძე. ვაგონის თვლის გორვის ზედაპირზე ნაცოცისა და უთანაბრობათა გარდამავალი მრუდების არსის შესახებ . საქ. მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2010წ. #4-6, გვ. 90-97.

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, თ. დუნდუა, ნ. მღებრიშვილი, გ. უსანეთაშვილი.. ვაგონის თვლის გორვის ზედაპირზე ნაცოცისა და უთანაბრობათა გარდამავალი მრუდების არსის შესახებ.. საქართველოს მეცნ. აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. ISSN 0130-7061,. 2010წ. N (4-6), თბილისი, 2010, გვ. 90-97..