სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24988 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მელქაძე, ნ.იმნაძე. თბილისი -ტოლერანტული სივრცე-სიმფონია. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2014წ. #1(7); 180-186.

თ. შარაბიძე. თბილისი-რუსთავის ავტომაგისტრალზე ჰაერის ტყვიით გაჭუჭყიანების მეტეოროლოგიური პირობების შესახებ . ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. #111.

ნ. არეშიძე, ვ. ჯაფარიძე, ბ. ბექაური, ტ. გარსევანიშვილი. თბილისი-რუსთავის რეგიონის ლიოსისებური გრუნტების დახასიათება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2007წ. #2(5), თბილისი, გვ.98-101.

ნ. ნავაძე. თბილისი-რუსთავის სატრანსპორტო კავშირის განსაკუთრებული თავისებურებები და პრესპექტივები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. N 2(33) 2015 წ. გვერდები 172-180.

ნ. ნავაძე. თბილისი-რუსთავის სატრანსპორტო კავშირის განსაკუთრებული თავისებურებები და პრესპექტივები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. N 2(33) 2015 წ. გვერდები 172-180.

ნ. ნავაძე, დავით ლეკვეიშვილი. თბილისი-რუსთავის სატრანსპორტო კავშირის განსაკუთრებული თავისებურებები და პრესპექტივები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. N 2(33) 2015 წ. გვერდები 172-180.

ე. თევზაძე. თბილისის ცენტრის ' ჯურღმულები '. სტუ -ს გამომცემლობა ჟურნალი "კამარა " . 2005წ. ISSN 15122956 #1(4), 112-117.

თ. მახარაშვილი, გ.მახარაშვილი. თბილისის "პრესტიჟული" უბნების განაშენიანების პრობლემები. კრებული "კავკასიის მაცნე". 2004წ. X 13.

ე. კალანდაძე. თბილისის 1930-1955 წლების განაშენიანების თავისებურება. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის პრობლემები. 2012წ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი N 2 (87-93 გვ.).

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, თ. ჭავჭანიძე. თბილისის ატმოსფეროს დაჭუჭყიანების გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2005წ. 172, #2, გვ. 555-558.

ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე, თ. ჭავჭანიძე. თბილისის ატმოსფეროს დაჭუჭყიანების გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2005წ. 172, #2, გვ. 555-558.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, დ. შავლაძე. თბილისის ატმოსფერულ ჰაერში ავტოტრანსპორტის მავნე გამონაბოლქვების ემისია და მისი გავლენა მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. ტ. 117, გვ. 138-140.

ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე, დ. შავლაძე. თბილისის ატმოსფერულ ჰაერში ავტოტრანსპორტის მავნე გამონაბოლქვების ემისია და მისი გავლენა მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. ტ. 117, გვ. 138-140.

ლ. ჩხეიძე, ნ.ჯვარელია. თბილისის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ტენდენცია და ეკოლოგიური სიტუაციის გაუმჯობესების გზები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ენერგია``. 2010წ. #3(55), გვ. 73-77.

ნ. ჯვარელია. თბილისის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ტენდენცია და ეკოლოგიური სიტუაციის გაუმჯობესების გზები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. 2010წ. 3(55), გვ.73-77.

ზ. ჭარბაძე, ფანჩულიძე ჯ. ჭარბაძე ზ. ლაოშვილი ზ. დიაიკონიძე ბ. კვიჟინაძე ს.. თბილისის დაცვა მოსალოდნელი ბუნებრივი სტიქიებისაგან მდინარე ვერეს მაგალთზე. ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N70. ეძღვნება ც. მირცხულავას დაბადების 95 წლის იუბილეს.. 2015წ. შრომათა კრებული N70, გვ. 50-56. .

რ. დიაკონიძე. თბილისის დაცვა მოსალოდნელი ბუნებრივი სტიქიებისაგან მდინარე ვერეს მაგალითზე. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. #70 .

ჯ. ფანჩულიძე, დიაკონიძე ლაოშვილი ჭარბაძე. თბილისის დაცვა მოსალოდნელი ბუნებრივი სტიქიისაგან მდინარე ვერეს მაგალითზე. საქ.ტექ. უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეც. შრ. კრებული # 70. 2015წ. .

ზ. ვარაზაშვილი, რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე. თბილისის ზღვის ეკოლოგიური პრობლემები და მათი პრევენციის ღონისძიებები. სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. #68, გვ.57-63.

ნ. ბუაჩიძე, მ.არუსტაშვილი, ა.ნიკოლეიშვილი, ს.პერტაია, ბ.ჯაფარიძე, ი.ჯიქიძე, ლ.გოგალაძე, ლ.ბუბაშვილი. თბილისის ზღვის წყლის ბიოეკოქიმიური კვლევა და მისი დღევანდელი ეკოლოგიური მდგომარეობა. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2015წ. ტ.121, გვ.84-86.