სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, თ. დუნდუა, ნ. მღებრიშვილი,. ვაგონების სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემების ელემენტების საექსპლუატაციო მუშაობის ანალიზი ცვეთების გათვალისწინებით. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2011წ. N 1 (479), თბილისი, 2011, გვ. 78-81..

ნ. მღებრიშვილი. ვაგონების სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემების ელემენტების საექსპლუატაციო მუშაობის ანალიზი ცვეთების გათვალისწინებით. სტუ-ს შრომები. 2011წ. #1(479), გვ. 78-81,.

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, თ. დუნდუა, ნ. მღებრიშვილი, ს. შარაშენიძე. ვაგონების სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემების ელემენტების საექსპლუატაციო მუშაობის ანალიზი ცვეთების გათვალისწინებით.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996. 2011წ. N 1 (479), თბილისი, 2011, გვ. 78-81..

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე.. ვაგონების სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი კონტაქტურ-წყვეტილი მოძრაობის დიფერენციალური განტოლებები შეერთებებში ცვეთების გათვალისწინებით.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2011წ. N1(479), თბილისი, 2011, გვ. 67-71..

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ა. ბალიაშვილი.. ვაგონის თვალზე ხუნდების ორმხრივი დაწოლის მქონე სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის ოპტიმალური დაგეგმარების საკითხისათვის.. საქართველოს მეცნ. აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. ISSN 0130-7061 . 2009წ. თბილისი, 2009, № (1-3), გვ. 95-100..

ა. ბალიაშვილი, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე,. ვაგონის თვალზე ხუნდების ორმხრივი დაწოლის მქონე სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის ოპტიმალური დაგეგმარების საკითხისათვის.. საქართველოს მეცნ. აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. ISSN 0130-7061 . 2009წ. 2009, № (1-3), გვ. 95-100..

ნ. მღებრიშვილი, ს. შარაშენიძე. ვაგონის თვლის გორვის ზედაპირზე ნაცოცისა და უთანაბრობათა გარდამავალი მრუდების არსის შესახებ . საქ. მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2010წ. #4-6, გვ. 90-97.

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, თ. დუნდუა, ნ. მღებრიშვილი, გ. უსანეთაშვილი.. ვაგონის თვლის გორვის ზედაპირზე ნაცოცისა და უთანაბრობათა გარდამავალი მრუდების არსის შესახებ.. საქართველოს მეცნ. აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. ISSN 0130-7061,. 2010წ. N (4-6), თბილისი, 2010, გვ. 90-97..

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ს. შარაშენიძე, თ. დუნდუა, ნ. მღებრიშვილი, გ. უსანეთაშვილი.. ვაგონის თვლის გორვის ზედაპირზე ნაცოცისა და უთანაბრობათა გარდამავალი მრუდების არსის შესახებ.. საქართველოს მეცნ. აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. ISSN 0130-7061,. 2010წ. N (4-6), თბილისი, 2010, გვ. 90-97..

გ. შარაშენიძე, ს. შარაშენიძე, ჯ. მორჩილაძე. ვაგონის სამუხრუჭე ბერკეტული გადაცემის სამუხრუჭე ხუნდის სახსრის დინამიკა ნულოვანი ხახუნისა და ღრეჩოს გათვალისწინებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, ISSN 0130-7061. 2008წ. თბილისი, 2008, N(1-3). გვ. 83-87..

ს. შარაშენიძე. ვაგონის სამუხრუჭე ბერკეტული გადაცემის სამუხრუჭე ხუნდის სახსრის დინამიკა ნულოვანი ხახუნისა და ღრეჩოს გათვალისწინებით.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, ISSN 0130-7061.. 2008წ. თბილისი, 2008, N(1-3). გვ. 83-87..

ჯ. მორჩილაძე, ს. შარაშენიძე. ვაგონის სამუხრუჭე ბერკეტული გადაცემის სამუხრუჭე ხუნდის სახსრის დინამიკა ნულოვანი ხახუნისა და ღრეჩოს გათვალისწინებით.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამაეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. ISSN 0130-7061.. 2008წ. # ¹(1-3), 2008. გვ. 5..

ს. შარაშენიძე, ლ. მაჭავარიანი, პ. კურტანიძე.. ვაგონის სამუხრუჭე ბერკეტული გადაცემის სამუხრუჭე ხუნდის სახსრის დინამიკური სიზუსტე ღრეჩოს, ხახუნისა და გარე ძალების ერთდროული მოქმედებისას.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, ISSN 0130-7061.. 2008წ. თბილისი, 2008, N (7-9), გვ. 54-58.

გ. შარაშენიძე, ს. შარაშენიძე, ლ. მაჭავარიანი, პ. კურტანიძე.. ვაგონის სამუხრუჭე ბერკეტული გადაცემის სამუხრუჭე ხუნდის სახსრის დინამიკური სიზუსტე ღრეჩოს, ხახუნისა და გარე ძალების ერთდროული მოქმედებისას.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, ISSN 0130-7061.. 2008წ. თბილისი, 2008, N (7-9), გვ. 54-58..

გ. შარაშენიძე. ვაგონის სამუხრუჭე ბერკეტული გადაცემის შემსრულებელი კვანძის დამატებითი მოძრაობათა დიფერენციალური განტოლებები.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები, ISBN 99928.51-33-3.. 2006წ. თბილისი, 2006. ტ, XVI, გვ. 118-125..

ნ. მღებრიშვილი. ვაგონის ღრეჩოებიანი ბერკეტული გადაცემის სამუხრუჭე ხუნდის მასალის შერჩევა ბუნიკის ავტორხევების გათვალისწინებით . - საქ. მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2010წ. #1-3, გვ. 75-80.

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, მ. დოლიძე, თ. დუნდუა, ნ. მღებრიშვილი, პ. კურტანიძე,. ვაგონის ღრეჩოებიანი ბერკეტული გადაცემის სამუხრუჭო ხუნდის მასალის შერჩევა ბუნიკის ავტორხევების გათვალისწინებით.. საქართველოს მეცნ. აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. ISSN 0130-7061,. 2010წ. N (1-3), თბილისი, 2010, გვ. 75-80.

გ. შარაშენიძე, მ. დოლიძე, თ. დუნდუა, ნ. მღებრიშვილი, პ. კურტანიძე, ს. შარაშენიძე.. ვაგონის ღრეჩოებიანი ბერკეტული გადაცემის სამუხრუჭო ხუნდის მასალის შერჩევა ბუნიკის ავტორხევების გათვალისწინებით.. საქართველოს მეცნ. აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. ISSN 0130-7061. 2010წ. N (1-3), თბილისი, 2010, გვ. 75-80..

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, მ. დოლიძე.. ვაგონისა და დანადგარების ღრეჩოებიან მექანიკურ გადაცემათა კვლევის მათემატიკური აპარატი.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, ISSN 0130-7061,. 2008წ. თბილისი, 2008, N (10-12). გვ. 50-57..

პ. ქენქაძე. ვაგონნაკადების ორგანიზაციის არსებული სისტემის სრულყოფა და უკეთ გამოყენების აქტუალური საკითხები.. ჟურნალი “ტრანსპორტი” ISSN 1512-0910.. 2002წ. #¹1-2, გვ. 16-17, თბილისი, 2002 წ..