სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მოლოდინი, რ.მოლოდინი. ვაკუუმ-დოლის უძრავი მრუდწირული მიმმართველების ოპტიმალური პარამეტრების გაანგარიშება.. სამთო ჟურნალი № 1 (26), . 2011წ. .

ნ. მოლოდინი, რმოლოდინი, ნ.ჯიქია. ვაკუუმის ზონის ადგილმდებარეობის გავლენის კვლევა ვაკუუმ-დოლის წევის ძალაზე. . . სტუ-ს შრომები № 2 (405), . 2017წ. .

ნ. მოლოდინი. ვაკუუმის ზონის ადგილმდებარეობის გავლენის კვლევა ვაკუუმ-დოლის წევის ძალაზე. . . სტუ-ს შრომები № 2, (405). 2017წ. .

გ. დონაძე, ს.აშიმოვი, ო.მაღრაძე, თ.მაჩაიძე. ვაკუუმსა და ატმოსფეროში ეტაპობრივი გამოწვის გავლენა მაღალტემპერატურული ზეგამტარი პოლიმერული კომპოზიტის პინინგზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა”. 2006წ. #2(16), 6-12.

ე. გრძელიშვილი, ნ. ჯვარელია, ნ. ბუჩუკური. ვალადიუმის დაფენის პროცესის კინეტიკა A3B5 ტიპის ნახევარგამტარებზე. საქ. ახალგაზრდ. მეცნ. საზოგად. აკადემია ინტელექტუალი. 2008წ. N7, 5 გვ..

ნ. ხაზარაძე. ვალერი სილოგავა - ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის აკადემიური პრემიის პირველი ლაურეატი. კრებულში: ვალერი სილოგავა. 2011წ. გვ. 6-9.

ზ. გაბისონია. ვალუტის არჩევის პრობლემა საერთაშორისო კერძო სამართლებრივ ხელშეკრულებებში. პროფესია ადვოკატი. 2008წ. N2.

რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, მ. შავლაყაძე. ვანის რაიონის სოფ. მთისძირის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მეწყრული უბნის წინასწარი გეოეკოლოგიური გამოკვლევა. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. თბ., გვ.116-127..

რ. დიაკონიძე, რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, მ. შავლაყაძე. ვანის რაიონის სოფ. მთისძირის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მეწყრული უბნის წინასწარი გეოეკოლოგიური გამოკვლევა.. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი.. 2009წ. შრომათა კრებული თბ., გვ.116-127..

თ. თევზაძე, გ.ჩახაია, რ.დიაკონიძე, მ.შავლაყაძე. ვანის რაიონის სოფ. მთისძირის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მეწყრული უბნის წინასწარი გეოეკოლოგიური გამოკვლევები.. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისთრო. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი. შრომათა კრებული ტომი XVII თბილისი. 2009წ. გვ.116-127.

მ. ჭანტურია, ხომერიკი ნიკოლოზ. ვანტური ხიდის სიხისტის კოჭის გაანგარიშება ვანტის დამყოლობის გათვალისწინებით. "მშენებლობა". 2015წ. №4(39), გვ. 136-139.

ნ. ფოფორაძე, ნ. კალანდაძე. ვანში აღმოჩენილი ვერცხლის ნაკეთობათა ქიმიური შედგენილობა. იბერია-კოლხეთი. 2007წ. #3.

მ. ჭანტურაია. ვაჟა-ფშაველას 900-იანი წლების ეპოსის პრობლემატიკა. თსუ- თანამედროვე ინტერპრეტაციათა ცდანი. 2012წ. .

ი. კალანდია. ვაჟა-ფშაველას მსოფლმხედველობის ფილოსოფიურ-ლიტერატურული ანალიზი. . წიგნში: „ს. დანელია, ვაჟა-ფშაველა და თანამედროვე პრობლემები“, გამომცემლობა „კარპე დიემ“, თბილისი, . 2008წ. .

მ. ჭანტურაია. ვაჟა-ფშველა „ვეფხისტყაოსნის ბეჯითი მეციხოვნე''. ხაშურის კონფერენციის მასალები. 2018წ. .

მ. ჭანტურაია. ვაჟა-ფშველას L' art poétiqueV საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები. ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2011წ. .

მ. ჭანტურაია. ვაჟა-ფშველას აფორიზმები. თსუ, ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მესამე. 1999წ. #2.

მ. ჭანტურაია. ვაჟა-ფშველას პოემა „ძაღლიკა ხიმიკაური'' . ჟურნალი „მაცნე'' ენისა და ლიტერატურის სერია,. 1994წ. #1-4.

მ. ჭანტურაია. ვაჟა-ფშველას პოემა „ძაღლიკა ხიმიკაურის'' რითმა. თსუ, ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მეორე. 1998წ. #2.

მ. ჭანტურაია. ვაჟას ენის თავისებურებანი, ევფონია. თსუ, ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მეექვსე. 2002წ. #8-9.