სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26240 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. დიაკონიძე, რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, მ. შავლაყაძე. ვანის რაიონის სოფ. მთისძირის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მეწყრული უბნის წინასწარი გეოეკოლოგიური გამოკვლევა.. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი.. 2009წ. შრომათა კრებული თბ., გვ.116-127..

თ. თევზაძე, გ.ჩახაია, რ.დიაკონიძე, მ.შავლაყაძე. ვანის რაიონის სოფ. მთისძირის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მეწყრული უბნის წინასწარი გეოეკოლოგიური გამოკვლევები.. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისთრო. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი. შრომათა კრებული ტომი XVII თბილისი. 2009წ. გვ.116-127.

მ. ჭანტურია, ხომერიკი ნიკოლოზ. ვანტური ხიდის სიხისტის კოჭის გაანგარიშება ვანტის დამყოლობის გათვალისწინებით. "მშენებლობა". 2015წ. №4(39), გვ. 136-139.

ნ. ფოფორაძე, ნ. კალანდაძე. ვანში აღმოჩენილი ვერცხლის ნაკეთობათა ქიმიური შედგენილობა. იბერია-კოლხეთი. 2007წ. #3.

მ. ჭანტურაია. ვაჟა-ფშაველას 900-იანი წლების ეპოსის პრობლემატიკა. თსუ- თანამედროვე ინტერპრეტაციათა ცდანი. 2012წ. .

ი. კალანდია. ვაჟა-ფშაველას მსოფლმხედველობის ფილოსოფიურ-ლიტერატურული ანალიზი. . წიგნში: „ს. დანელია, ვაჟა-ფშაველა და თანამედროვე პრობლემები“, გამომცემლობა „კარპე დიემ“, თბილისი, . 2008წ. .

მ. ჭანტურაია. ვაჟა-ფშველა „ვეფხისტყაოსნის ბეჯითი მეციხოვნე''. ხაშურის კონფერენციის მასალები. 2018წ. .

მ. ჭანტურაია. ვაჟა-ფშველას L' art poétiqueV საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები. ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2011წ. .

მ. ჭანტურაია. ვაჟა-ფშველას აფორიზმები. თსუ, ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მესამე. 1999წ. #2.

მ. ჭანტურაია. ვაჟა-ფშველას პოემა „ძაღლიკა ხიმიკაური'' . ჟურნალი „მაცნე'' ენისა და ლიტერატურის სერია,. 1994წ. #1-4.

მ. ჭანტურაია. ვაჟა-ფშველას პოემა „ძაღლიკა ხიმიკაურის'' რითმა. თსუ, ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მეორე. 1998წ. #2.

მ. ჭანტურაია. ვაჟას ენის თავისებურებანი, ევფონია. თსუ, ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მეექვსე. 2002წ. #8-9.

მ. ჭანტურაია. ვაჟას ენის თავისებურებანი, მეტაფორა. ჟურნალი „ბურჯი ეროვნებისა'' . 2001წ. #8-9.

მ. ჭანტურაია. ვაჟას ენის ტავისებურებანი, მეტაფორა. ჟურნალი „ბურჯი ეროვნებისა'' . 2001წ. #8-9.

ჰ. კუპრაშვილი. ვარდების რევოლუციამ რუსული ინტერვენციის აწყობილი გეგმა არია. დასავლეთი საქართველოში წარმატებებს ნაბიჯ-ნაბიჯ აღწევს. გაზ. “ხვალინდელი დღე”. 2003წ. # 234.

ო. ხუციშვილი, ჯიბლაძე ნ., კუცია ი. . ვარიაციული აღრიცხვის ერთი ამოცანის გა-მოყენებითი ასპექტების შესახებ. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 1998წ. #5 (421) 88-92 გვ. .

გ. ხეოშვილი. ვასილი როზანოვი და გრიგოლ რობაქიძე. ცისკარი 1852, . 2015წ. #2, გვ.106-115..

გ. ხეოშვილი. ვასილი როზანოვი და გრიგოლ რობაძიძე . Philosophy in Global Change (Jubilee volume dedicated to the 65th anniversary of Burkhard Mojsisch), ed. T. Iremadze.Tbilisi. გვ., 318–331. . 2011წ. .

ე. ედიბერიძე, ნ. ბაღათურია, ნ. ლომსაძე. ვაშლის და ტყემლის წვენების არომატული ნივთიერებების გამოკვლევა და მათი ცვლილება სიმჟავის დაწევის პროცესში. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2002წ. # 10.

ზ. ჯაფარიძე, რობაქიძე აბესალომ. ვაშლის დურდოს კალათიანი წნეხის ძალოვანი გამოკვლევა. საქ.მეცნ.აკადემიის, ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. თბილისი, “მეცნიერება”. 2006წ. გამოშ. ХVII, გვ.225-230.