სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. მეტრეველი, ქ. ნანობაშვილი. ვებ-გვერდზე განთავსებული სასწავლო მასალის მომზადების მეთოდური პრაქტიკული რეკომენდაციები. „ინტელექტი“. 2007წ. N1(25), გვ. 122-125.

ნ. თოფურია, ანა გავარდაშვილი. ვებ-სერვისის რეალიზაცია შავი ზღვის მდინარეთა ესტუარების მონიტორინგის სისტემისათვის. სტუ შრ.კრებ..: `მას~. 2016წ. #2(22).

რ. ლორთქიფანიძე. ვედრება. კონფერენცია „სახელმწიფო და მართლმადიდებლობა“, შრომების კრებული, გამომც. „ოპიზა“. 1997წ. გვ. 1-9.

ო. ტომარაძე, ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. ვეივლეტ ტექნლოგიის ალგორითმების მაფილტრირებელი თვი სებები. სტუ–ს შრომები. . 2010წ. N2(476). .

ი. ჩხეიძე, ლალი ტოკაძე, ომარ ტომარაძე. ვეივლეტ ტექნოლოგიის ალგორითმების მაფილტრირებელი თვისებები. სტუ-ს შრომები, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2010წ. №2(476), ISSN 1512-0996, თბილისი, 2010, გვ. 97-100.

ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. ვეივლეტ-ტექნოლოგიები 21-ე საუკუნის ელექტრონულ მედიცინაში. სტუ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა ასოციაცია და საქართველოს პროფესიონალ ქალთა ასოციაცია, „ქალი და XXI საუკუნე“. 2011წ. ISBN 978–9941–14–951–1, გვ. 45-47.

გ. ელიავა, რ. სვანიშვილი, თ. ცინცაძე, გ. ელიავა, ლ. თოფურია. ველოერგოგრამის დინამიკა დოზირებული ფიზიკური დატვირთვისას. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ბიომედიცინის სერია, ტომი, 2014, 40, #5-6. 2014წ. 211-216.

ლ. თოფურია, რომანოზ სვანიშვილი. ველოერგოგრამის დინამიკა დოზირებული ფიზიკური დატვირთვისას. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ბიომედიცინის სერია, ტომი, 2014, 40, #5-6. 2014წ. 211-216.

ლ. თოფურია, რ. სვანიშვილი, თ. ცინცაძე. ველოერგოგრამის დინამიკა დოზირებული ფიზიკური დატვირთვისას. საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია. 2104წ. ტ.40, N5-6 გვ. 211-216.

ლ. ქაჯაია, ნ. ბაღათურია, მ.დემენიუკი. ველურად მზარდი ღვიის ნედლეულის საკვები დანამატების მიღების ტექნოლოგია. სტუ-ს შრომათა კრებული. 2016წ. №2.

ლ. ქაჯაია, ნ.ბაღათურია, ნ. ილურიძე. ველურად მზარდი ღვიის ნედლეულის ქიმიურ-ტექნოლოგიური მაჩვენებლები. სტუ-ს შრომათა კრებული. 2016წ. №1 .

მ. სანიკიძე, ე. მეძმარიაშვილი, ნ. წიგნაძე. ვენახის ავტონომიური სეტყვასაწინააღმდეგო ტრანსფორმირებადი სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. 2016წ. #2(500), გვ. 102-109, თბილისი, ISSN 1512-0996.

ვ. სამხარაძე. ვენახის რიგთაშორის სარწყავი კვლების დამჭრელისაგორი კვალსაჭრელი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც.მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობისინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2017წ. №72 გვ. .

ლ. გვაჯაია. ვენჩურული ბიზნესის განვითარება ინოვაციების რეალიზაციის დაჩქარების გზაა". ჟ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2014წ. #3, გვ.გვ. 54-56.

ნ. ბებიაშვილი. ვენჩურული კაპიტალის გამოყენება საქართველოში. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2006წ. #5, გვ. 114-121.

მ. ხარატიშვილი. ვერბალური ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე ხელოვნება. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემია, სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2008წ. 42 გვ..

ნ. გამყრელიძე. ვერბალური კომუნიკაციის გენდერული ასპექტები. სტუ შრომების კრებული. 2015 წლის N 2 საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი5. 0წ. 2015 წლის N 2 გვ67-69.

რ. გაფრინდაშვილი. ვერბალური კომუნიკაციის მორალური შინაარსი და მისი ფსიქიკური ზემოქმედების ეფექტი . ტექნიკური უნივერსიტეტი, „საისტორიო ვერტიკალები“. 2008წ. N 6, გვ. 109-113.

მ. შონია. ვერბალური კომუნიკაციის შესახებ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები: საერთ. კონფ. მასალები. 2008წ. გვ. 46-51.

თ. თოდუა, თამარ თოდუა. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები ბიზნესში. სტუ. თბილისი, 2010.. 2010წ. .