სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. თედორაძე, ბ.ბიძინაშვილი. ვაზის თავების წასაჭრელი მანქანის სამუსაო ორგანოების თეორიული გამოკვლევა. საქ.სსი-ის შრომები. 1990წ. ტ.190; 60-70გვ..

ო. თედორაძე, ბ.ბიძინაშვილი. ვაზის თავის და გვერდითი წანაზარდების წასაჭრელ დამქუცმაცებელი მანქანის შექმნის და გამოკვლევი საკითხისათვის. საქ.სსი -ის შრომები. 1981წ. ტ.121, 64-72გვ..

ი. ყრუაშვილი. ვაზის რწყვის რეჟიმის რეგულირება მულჩირების პირობებში. საერთასორისოსამეცნიერო კონფერენცია, მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში, ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები.. 2017წ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემია, თბილისი, გვ. 136-139..

ლ. უჯმაჯურიძე, ზურაბ ხიდეშელი. ვაზის ჯანსაღი, უვირუსო ნერგი - თანამედროვე მევენახეობისა და მეღვინეობის განვითარების საფუძველი . ჟურნალი "ახალი აგრარული საქართველო". 2013წ. #1,.

ზურაბ ხიდეშელი. ვაზის ჯანსაღი, უვირუსო ნერგი - თანამედროვე მევენახეობისა და მეღვინეობის განვითარების საფუძველი. "ახალი აგრარული საქართველო" . 2013წ. #1.

ნ. მოლოდინი, რ.მოლოდინი. ვაკუუმ-ამძრავების ხახუნის კვანძების თეორიული, ექსპერიმენტული და კომპიუტერული კვლევის შედეგები და მათი ანალიზი. სამთო ჟურნალი № 2 (33), . 2014წ. .

ნ. მოლოდინი, რ.მოლოდინი. ვაკუუმ-ამძრავი, როგორც ლენტური საკისარი. სამთო ჟურნალი № 1 (30), . 2013წ. .

ნ. მოლოდინი, რ.მოლოდინი. ვაკუუმ-ამძრავის საკონტაქტო ჭვრიტიდან გაუხშოების მექანიზმამდე სითხის უწყვეტ ნაკადად გადადინების კვლევა. . სამთო ჟურნალი №1-2 (18-19) . 2007წ. .

ნ. მოლოდინი, რ.მოლოდინი. ვაკუუმ-დოლის უძრავი მრუდწირული მიმმართველების ოპტიმალური პარამეტრების გაანგარიშება.. სამთო ჟურნალი № 1 (26), . 2011წ. .

ნ. მოლოდინი, რმოლოდინი, ნ.ჯიქია. ვაკუუმის ზონის ადგილმდებარეობის გავლენის კვლევა ვაკუუმ-დოლის წევის ძალაზე. . . სტუ-ს შრომები № 2 (405), . 2017წ. .

ნ. მოლოდინი. ვაკუუმის ზონის ადგილმდებარეობის გავლენის კვლევა ვაკუუმ-დოლის წევის ძალაზე. . . სტუ-ს შრომები № 2, (405). 2017წ. .

გ. დონაძე, ს.აშიმოვი, ო.მაღრაძე, თ.მაჩაიძე. ვაკუუმსა და ატმოსფეროში ეტაპობრივი გამოწვის გავლენა მაღალტემპერატურული ზეგამტარი პოლიმერული კომპოზიტის პინინგზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა”. 2006წ. #2(16), 6-12.

ე. გრძელიშვილი, ნ. ჯვარელია, ნ. ბუჩუკური. ვალადიუმის დაფენის პროცესის კინეტიკა A3B5 ტიპის ნახევარგამტარებზე. საქ. ახალგაზრდ. მეცნ. საზოგად. აკადემია ინტელექტუალი. 2008წ. N7, 5 გვ..

. ვალერი სილოგავა - ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის აკადემიური პრემიის პირველი ლაურეატი. კრებულში: ვალერი სილოგავა. 2011წ. გვ. 6-9.

ზ. გაბისონია. ვალუტის არჩევის პრობლემა საერთაშორისო კერძო სამართლებრივ ხელშეკრულებებში. პროფესია ადვოკატი. 2008წ. N2.

რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, მ. შავლაყაძე. ვანის რაიონის სოფ. მთისძირის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მეწყრული უბნის წინასწარი გეოეკოლოგიური გამოკვლევა. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. თბ., გვ.116-127..

რ. დიაკონიძე, რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, მ. შავლაყაძე. ვანის რაიონის სოფ. მთისძირის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მეწყრული უბნის წინასწარი გეოეკოლოგიური გამოკვლევა.. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი.. 2009წ. შრომათა კრებული თბ., გვ.116-127..

თ. თევზაძე, გ.ჩახაია, რ.დიაკონიძე, მ.შავლაყაძე. ვანის რაიონის სოფ. მთისძირის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მეწყრული უბნის წინასწარი გეოეკოლოგიური გამოკვლევები.. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისთრო. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი. შრომათა კრებული ტომი XVII თბილისი. 2009წ. გვ.116-127.

მ. ჭანტურია, ხომერიკი ნიკოლოზ. ვანტური ხიდის სიხისტის კოჭის გაანგარიშება ვანტის დამყოლობის გათვალისწინებით. "მშენებლობა". 2015წ. №4(39), გვ. 136-139.

ნ. ფოფორაძე, ნ. კალანდაძე. ვანში აღმოჩენილი ვერცხლის ნაკეთობათა ქიმიური შედგენილობა. იბერია-კოლხეთი. 2007წ. #3.