სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23780 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მელაძე, მ. მელაძე, მინდელი ხ., გამსახურდია ლ.. კავკასიონის მაღალმთიანეთის აგროკლიმატური დახასიათება (ცენტრალური და აღმოსავლეთ კავკასიონის მაგალითები). აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. ტ. 3 #1(50), გვ. 27-30.

ნ. ზაუტაშვილი, ი. ლომინაძე, ზ. ჭყონია. კავკასიონის მთავარი ქედის ჯვრის უღელტეხილის მლეთა-კობის უბანზე დაგეგმილი საავტომობილო გვირაბის ჰიდროგეოლოგიური პირობები და შესაძლო წყალმოდენის პროგნოზი . სამთო ჟურნალი. 2016წ. 1(36), გვ. 5 - 10.

დ. ბლუაშვილი, ა.ოქროსცვარიძე, ნ.გაგნიძე, გ.ბოიჩენკო. კავკასიონის სამხრეთი ფერდის კახეთის სეგმენტის "არკოზული ქვიშაქვების" ახალი ინტერპრეტაცია. სამთო ჟურნალი N 1(28); . 2012წ. .

ა. ოქროსცვარიძე, ნ. გაგნიძე, გ.ბოიჩენკო. კავკასიონის სამხრეთი ფერდის კახეთის სეგმენტის "არკოზული ქვიშაქვების" ახალი ინტერპრეტაცია. სამთო ჟურნალი N 1(28); . 2012წ. გვ.16–23.

ბ. მხეიძე, ბ. ზაუტაშვილი, თ. პიტავა. კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის ნახშირმჟავა სოდიანი მინერალური წყლები (გავრცელების და ფორმირების თავისებურებები) . "სამთო ჟურნალი" ,. 2005წ. 1 (14).

ბ. მხეიძე, თ. პიტავა. კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის ნახშირმჟავა სოდიანი მინერალური წყლები (გავრცელების და ფორმირების თავისებურებები). სამთო ჟურნალი. 2005წ. 1 (14), 6-7 გვ.

ე. გვენეტაძე. კავკასიური და ირანული ცივილიზაციები. კალამი #3. 2010წ. .

მ. კოპლატაძე. კავშირგაბმულობის სისტემების ფუნქციონირების ძირითადი მახასიათებლების განსაზღვრის ალგორითმი. ინტელექტი. 2000წ. .

მ. ჩხაიძე, სვანიძე რ.გ., გუძუაძე ზ.ნ.. კავშირის მომსახურების ხარისხის პრობლემა თანამედროვე ტელეკომუნიკაციაში. Georgian Engineering News. 2014წ. №2, გვ. 45-50..

ზ. სვანიძე. კაზრეთის რეგიონის ზოგიერთ სოფელში მოყვანილ ბოსტნეულში მძიმე ლითონებისა და ნიტრატების შემცველობის დადგენა. ენერგია. სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი. 2014წ. თბილისი, # 1 ( 69 ). გვ. 75 – 77..

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი ზ.სვანიძე ზ.ბერიაშვილი. კაზრეთის რეგიონის ზოგიერთ სოფელში მოყვანილ ბოსტნეულში მძიმე ლითონებისა და ნიტრატების შემცველობის დადგენა. ენერგია . 2014წ. N 1(69).

უ. ზვიადაძე, ი. ლომინაძე, ზ. ცომაია, დ. კალანდაძე. კაზრეთის რეგიონის ჰიდროგრაფიულ ქსელში მძიმე ტოქსიკური ლითონების განაწილების საკითხისათვის. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა", #1-3, გვ. 78-81. 2000წ. ISSN 0130-7061.

თ. ბუჩუკური, ნ.აქულაშვილი, ზ.სვანიძე. კაზრეთისა და ბოლნისის ზონის ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლების ზოგიერთი ლითონით დაჭუჭყიანების ხარისხის გამოკვლე ა. ენერგია. 2006წ. №2(38).

მ. პაპაშვილი. კათოლიკობა და ეკლესიათა უნიის საკითხი საქართველოში. "საქართველო და ქრისტიანული დასავლეთ ევროპის ურთიერთობა". 2002წ. გვ.3-13.

მ. შელეგია. კათოლიკოს კირიონის მიმოწერიდან. ჟ. ლიტერატურული ძიებანი. 2000წ. N 21, გვ.485-496.

ე. ბულაური, ი. მეგრელიშვილი, მ. კუხალეიშვილი, ნ. მურვანიძე. კაკლის in vitro ბიოტექნოლოგიური მეთოდი. სამეცნიერო საინფორმაციო ჟურნალი აგრარული საქართველო. 2013წ. #11(31), 2013 გვ. 42-43.

ი. მეგრელიშვილი, მ. კუხალეიშვილი, ე. ბულაური, ნ. მურვანიძე,. კაკლის in vitro ბიოტექნოლოგიური მეთოდი”. სამეცნიერო საინფორმაციო ჟურნალი “აგრარული საქართველო” . 2013წ. #11(11)..

თ. ჭიპაშვილი, მ. კუხალეიშვილი, ი. მეგრელიშვილი, ე. ბულაური, ბ. ჩერქეზიშვილი. კაკლის in vitro სინჯარის მცენარეების მიღება. შრომათა კრებული საქართველოს ფიტოგენური რესურსი და მისი გაუმჯობესების ინოვაციური ტექნოლოგიები, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2016წ. თბილისი 21 სექტემბერი, 2016 წელი გვ. 54-60.