სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. სამხარაძე. ვენახის რიგთაშორის სარწყავი კვლების დამჭრელისაგორი კვალსაჭრელი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც.მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობისინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2017წ. №72 გვ. .

ლ. გვაჯაია. ვენჩურული ბიზნესის განვითარება ინოვაციების რეალიზაციის დაჩქარების გზაა". ჟ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2014წ. #3, გვ.გვ. 54-56.

ნ. ბებიაშვილი. ვენჩურული კაპიტალის გამოყენება საქართველოში. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2006წ. #5, გვ. 114-121.

მ. ხარატიშვილი. ვერბალური ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე ხელოვნება. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემია, სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2008წ. 42 გვ..

ნ. გამყრელიძე. ვერბალური კომუნიკაციის გენდერული ასპექტები. სტუ შრომების კრებული. 2015 წლის N 2 საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი5. 0წ. 2015 წლის N 2 გვ67-69.

რ. გაფრინდაშვილი. ვერბალური კომუნიკაციის მორალური შინაარსი და მისი ფსიქიკური ზემოქმედების ეფექტი . ტექნიკური უნივერსიტეტი, „საისტორიო ვერტიკალები“. 2008წ. N 6, გვ. 109-113.

მ. შონია. ვერბალური კომუნიკაციის შესახებ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები: საერთ. კონფ. მასალები. 2008წ. გვ. 46-51.

თ. თოდუა, თამარ თოდუა. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები ბიზნესში. სტუ. თბილისი, 2010.. 2010წ. .

ჯაფარიძე მ., ჯაფარიძე შ.. ვერმუტის ტიპის ღვინოების ქიმიურ-ტექნოლოგიური პარამეტრების დადგენ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, . 2005წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXVII.

ე. ბუხრაშვილი. ვერსალის ზავი და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის `პირველი მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია~. 2014წ. თბილისი, 2014.

მ. მილაშვილი, ქ.სალუქვაძე. ვერტიკალური გამწვანების სახეები ინტერიერში და მათი გამოყენების პერსპექტივები. . სტუ. შრომები. . 2012წ. #2 (484), თბ. 2012 წ. გვ.33-39;.

ვ. აბაიშვილი. ვერტიკალური ჩარჩოხერხის ჭრის მექანიზმის დინამიკური კვლევა ბარბაცას დრეკადობისა და კინემატიკურ წყვილში ღრეჩოს გათვალისწინებით.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2009წ. #2(14) ISSN 1512-3537.

ვ. აბაიშვილი. ვერტიკალური ჩარჩოხერხის ჭრის მექანიზმის დინამიკური კვლევის მათემატიკური მოდელი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”. 2009წ. #2 (14) გვ..210-213 ISSN 1512-3537.

მ. ქავთარაძე. ვერცხლის იონებით სასმელი წყლის გაუსნევნებლობის ხელსაწყოების დამუშავება და კოლოიდური ვერცხლის ზემოქმედების განსაზღვრა ქ. თბილისის სასმელ წყალში არსებულ ძირითად არა-ორგანულ ანიონებზე. საერთაშორისო სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენციის შრომები. 2010წ. .

ი. გელეიშვილი, ი. ბაზღაძე, მ. გუგეშიძე,, ჯ.გუგეშიძე. ვერცხლისწყლის ნაერთების გავლენა გარემოსა და ცოცხალ ორგანიზმებზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2016წ. ტ.42, №2, 186-189 გვ. (4).

ი. ბაზღაძე, მ.გუგეშიძე, ჯ.გუგეშიძე, ი.გელეიშვილი,. ვერცხლისწყლის ნაერთების გავლენა გარემოსა და ცოცხალ ორგანიზმებზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2016წ. თბილისი, ტ 42, №2, ISSN 0132-6074, გვ.186-188.

მ. გუგეშიძე, ი.ბაზღაძე, ჯ.გუგეშიძე. ვერცხლისწყლის ნაერთების გავლენა გარემოსა და ცოცხალ ორგანიზმებზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. 2016წ. ISSN -0132-6074 ტომი 42 N 2 გვ.186-188.

თ. ხაჩიძე, ნ. ხაჩიძე. ვერცხლისწყლის ორთქლის მგრძნობიარე თხელფიროვანი სენსორის პარამეტრების ოპტიმიზაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები”. მოხსენებათა კრებული. 2011წ. გვ.269-272. თბილისი 2011..

მ. კობახიძე. ვეტერინარული საქმის ორგანიზაცია და ეკონომიკის პროგრამა სავეტერინარო მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. თბილისი-კრწანისი. 2005წ. გვ.10.

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ნ. ბაკურაძე. ვეტივერიის ეთეროვანი ზეთი. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 12, გვ. 143.