სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. არაბიძე. თბოელექტროსადგურებთან შეწყვილებული მრავალსაფეხურიანი ტურბოდეტანდერული ენერგეტიკული დანადგარის ეფექტიანობის შეფასება. ჟურნალი "ენერგია". 2009წ. #3(51).

ა. ნადირაძე, ა. კანკავა. თბოელექტროსადგურის წიდა ნაცრების გამოყენება ახალი თაობის ცემენტების წარმოე–ბაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N2(78), თბილისი, 2016. 2016წ. .

ნ. კეჟერაძე. თბოენერგეტიკული დანადგარების გარემოზე ზეგავლენის ანალიზი. ჟურნალი "ენერგია". 2010წ. # 2 (54) გვ.77–79.

ლ. პაპავა. თბოენერგეტიკული დანადგარების გარემოზე ზეგავლენის ანალიზი. სამეცნიერო –ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" 2010 წელი.N2. 2010წ. 3გვ..

ლ. პაპავა, ნ. კეჟერაძე. თბოენერგეტიკული დანადგარების გარემოზე ზეგავლენის ეკონომიკური შეფასების მეთოდიკა. სტუ–შრომები N4/478 გვ.22–26 2010 წელი. 2010წ. გვ.22–26.

ნ. კუპატაძე. თბომავლის მოძრაობა სურამის უაღელტეხილის მცირერადიუსიან მრუდებში. ინტელექტი ISSN 1512-0333. 2008წ. №1(30) გვ.42-43.

ნ. კუპატაძე. თბომავლის წევა სურამის საუღელტეხილო უბანზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა ISSN 1512-3537. 2008წ. №1(9) გვ.118-124.

ა. წაქაძე, ა. წაქაძე, თ. ღარიბაშვილი. თბოსაიზოლაციო სამუშაოები, მასალები და მათი გამოყენების მეთოდები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2011წ. №1(20), გვ. 35-40.

რ. იმედაძე, ა.წაქაძე, ი.ღარიბაშვილი. თბოსაიზოლაციო სამუშაოები,მასალები და მათი გამოყენების მეთოდები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. #1 გვ.35-40 ISSN 1512-3936.

გ. მიქიაშვილი, ჩიგოგიძე ტარიელი. თბოტექნიკა–მდგრადი განვითარების არქიტექტურის საფუძველი. „არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“, . 2014წ. N4, 10 გვ..

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ნ. კუჭუხიძე, თ. ჯოხაძე, ვ. ჩიქვანაია. თბური დატენიანების პროცესის გავლენა შესწავლა რაფსის ტექნოლოგიურ თვისებებზე. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 12, გვ. 92.

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. თბური დინამიკური ობიექტების იდენტიფიკაცია რეგრესიული და რეკურენტული მეთოდებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი. 2012წ. №16.

მ. რაზმაძე. თბური ტუმბოები საქართველოს შავი ზღვისპირა რეკრიაციული ზონის გაჯანსაღების სამსახურში. ჟურნალი "ენერგია". 2014წ. #4(72) გვ. (86–89).

ლ. პაპავა. თბური ტუმბოები –საქართველოს შავიზღვისპირა რეკრეაციული ზონის გაჯანსაღების სამსახურში. ენერგია N4 2014 წელი. 2014წ. გვ.86–90..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ლ. პაპავა. თბური ტუმბოები– საქართველოს შავიზღვისპირა რეკრეაციული ზონის გაჯანსაღების სამსახურში. სამეცნიერო ტექნ. ჟურნალი „ენერგია“ . 0წ. N4(72) 2014 ISSN 1512–0120 გვ.86–90.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი. თბური ტუმბოს ბაზაზე მოქმედი სითბო-სიცივით მომარაგების ავტომატიზირებული სისტემები. თბილისი. მოხსენებათა კრე-ბული „ინფორმა-ციული ტექნოლო-გიები მართვაში“. . 0წ. 2007 ISBN 978-99940-954-0-7 გვ.74-79.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ო. ვეზირიშვილი. თბური ტუმბოს დანადგა¬რე-ბის პროექტირების და პრაქტი¬კული გამოყენების 60 წლიანი გამოცდილება საქართველოში. საქ. ტექნ. უნივერ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები . 0წ. N18, 2014 УДК 519.6:5197: 621.37/39 გვ.116–125.