სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. ზანური ტოპონიმები იმერეთში (ტოპონიმ ჯიკვათირ-ის ეტიმოლოგიისათვის). "საისტორიო ვერტიკალი". 2011წ. #23, 22-24.

თ. გრიგოლია. ზბიგვენ ბჟეზინსკის გეოპოლიტიკური კონცეფციის ზოგიერთი თავისებურებანი. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2010წ. #1. გვ. 38-44.

მ. ამირგულაშვილი, თ. გრიგოლია. ზბიგნევ ბზეჟინსკი გეოპოლიტიკური კონცეფციის ზოგიერთი თავისებურებანი. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #3, გვ. 38.

ე. ხახუტაშვილი, ლია კაპანაძე. ზეგავლენის მოხდენა პირადი კომუნიკაციის დროს. საქ.განათლების მეცნიერებათა აკადემია;საქ.განათლ.მეც.აკადემიის ჟ.მოამბის დამატება შრომები. 2009წ. 3(15); 141-145 გვ. ISSN №1512-102X.

ი. გოგუაძე. ზედა ამძრავ რეჟიმში მომუშავე "ტოპ დრაივ" TDS-9S საბურღი სისტემა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2002წ. #6, 119-126.

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე, მ. წურწუმია, თ. სულხანიშვილი. ზედა ამძრავის "ტოპ დრაივი" საბურღი სისტემები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #23, გვ. 110–122.

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, მ. წურწუმია, თ. სულხანიშვილი. ზედა ამძრავის "ტოპ დრაივი" საბურღი სისტემები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #23, 110-122 გვ..

ნ. გძელიშვილი, null, დ.ფურცხვანიძე. ზედაბალი სიხშირის რხევების მაფიქსირებელი მოწყობილობის დაგეგმარება. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14, გვერდი 163.

დ. ფურცხვანიძე, ნ. გრძელიშვილი. ზედაბალი სიხშირის რხევების მაფიქსირებელი მოწყობილობის დაგეგმარება.. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული,. 2010წ. # 14 გვ. 163-166.

მ. დემეტრაშვილი, მ.ძიძიგური. ზედაპირების თანაკვეთის წირის განსაზღვრა ტექნიკური დეტალების ნახაზებზე. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" . 2013წ. №1(26),თბილისი.

ქ. ჭკუასელი, მ.ალიხანაშვილი,რ.გოგალაძე, ლ.გოგოლაძე. ზედაპირების პირობითი კლასიფიკაცია, პოზიციური ამოცანები კატალანის ზედაპირებზე. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2009წ. N1(16) გვ.151-158.

მ. ბრელიძე. ზედაპირების პირობითი კლასიფიკაცია. პოზიციური ამოცანები კატალანის ზედაპირებზე. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. №1(6), გვ. 151–158.

ბ. ბოქოლიშვილი. ზედაპირული აქტიური საპოხი ნივთიერების გავლენა წებო-ბურბუშელის ნარევის დენადობაზე. ჟურნალი ,, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2010წ. 4(19) გვ.56-62.

ლ. კეკელიშვილი. ზედაპირული მორწყვის მოდელირების ერთი ამოცანა. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. # 63 გვ. 193-200.

ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. ზედაპირული პირობების განტოლებების გამოსახვა გადაადგილებებში სრული ძაბვების გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2012წ. #3 (26), თბილისი, გვ.106-109.

რ. კილაძე, ვ. შურღაია, ლ. კეკელიშვილი. ზედაპირული რწყვების ჰიდრავლიკა, პროცესის კომპიუტერული იმიტაცია, ოპტიმალური მართვის შესაძლებლობები . ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი. გამომცელობა "უნივერსალი". 2013წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული #68 გვ.122-125.

რ. კილაძე, ვ. შურღაია, ლ. კეკელიშვილი. ზედაპირული რწყვების ჰიდრავლიკა,მათემატიკური მოდელირების და კომპიუტერული იმიტაციის შესაძლებლობები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი თბილისი. გამომცემლობა "უნივერსალი".. 2014წ. კრებული #69 გვ.145 -149.

ო. ხარაიშვილი, შორენა კუპრეიშვილი, ვალტერ შურღაია. ზედაპირული ჩამონადენის ძირითადი ჰ/მ და მორფომეტრული პარამეტრების განსაზღვრა. სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2002წ. გვ. 328-331, ტომი 20.

ვ. შურღაია, შ.კუპრეიშვილი. ზედაპირული ჩამონადენის ძირითადი ჰიდრომექანიკური და მორფომეტრიული პარამეტრების განსაზღვრა. საქართველოს განათლების სამინისტრო. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო აკადემია. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული XX თბილისი. . 2002წ. გვ.328-331.