სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. გოგიჩაშვილი. ზირითადი ელემენტების ამოღების ხარისხის დამოკიდებულება აღმდგენლის გრანულომეტრიულ შემადგენლომაზე. სტუ–ს შრომები#2. 2003წ. .

თ. სინჯიაშვილი. ზმნები, რომლებსაც გააჩნიათ მოძრაობის მეორადი მნიშვნელობა. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი ,,განათლება". 2013წ. №1(7) გვ.4.

ნ. ამირეზაშვილი. ზმნიზედების კლასიფიკაციის მოდელი მონაცემთა ბაზის შევსებისას.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2011წ. #15, თბილისი, 2011, გვ. 199-203..

მ. ჩხარტიშვილი, თ. ბაკურაძე. ზმნის უპირო ფორმების შემცველი კონსტრუქციე¬ბის თარგმნის სპეციფიკა. საქ. ტექნიკური უნ-ტი, . ჟურნალი „განათლება“, . 2013წ. №1 (17), გვ.90–96.

ე. შაკიაშვილი. ზმნისწინები და მათი ფუნქციები ქართულში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ. „მოამბის“ დამატება, შრომები . 2008წ. N11, გვ. 146-150.

ა. ასათიანი. ზნეობრივი განვითარების სტადიები და ბიზნეს კორპორაციის მორალური სტანდარტები. საინჟინრო მენეჯმენტის სასწავლო-პრაქტიკული მაგალითების კრებული საგამოცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 2017წ. გვ.174-182 .

ხ. თოდაძე. ზნეობრივი მოძღვრების ისტორია და ქართული და ბიზანტიური სამონასტრო ცხოვრება (VIII ს.). ბიზანტინოლოგია საქართველოში - 3. 2011წ. ტ.I, გვ.210-214.

ქ. გიორგობიანი. ზნეობრივი სასჯელის პრობლემა ნ. დუმბაძის "მზიანი ღამის მიხედვით". თსუ შრომათა კრებული. 1988წ. N16. გვ. 91-98.

მ. შიშინაშვილი, ნ. წოწორია. ზოგადი ინფორმაცია ასფალტბეტონის რეგენერაციის ტექნოლოგიების შესახებ. მშენებლობა, ISSN 1512-3936. 2014წ. #2(33), თბილისი, საქართველო, გვ.139-141.

თ. ბერიძე, ანზორ შავგულიძე. ზოგადი სახის მეორე რიგის ზედაპირები. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2010წ. №4.

კ. ფხაკაძე. ზოგადი უნარების 2005 წლის დამხმარე მასალათა კრებულის 19-20-ე გვერდებზე წარმოდგენილი წინადადების სანიმუშო ანალიზში დაშვებული უხეში შეცდომების შესახებ. სამეცნიერო–საგანმანათლებლო ჟურნალი „ქართული ენის ლოგიკა და სასწავლო უნარები“, „უნივერსალი“. 2007წ. N1, (ქართულად), 14–22.

კ. ფხაკაძე. ზოგადი უნარების 2006 წლის დამხმარე მასალათა კრებულის 22-ე გვერდზე განხილული ლოგიკური ამოცანის ამოხსნის კრიტიკული ანალიზი. ჟურნალი „ქართული ენის ლოგიკა და სასწავლო უნარები“, „უნივერსალი“. 2007წ. N1, (ქართულად), 40–44, 2007.

კ. ფხაკაძე, null. ზოგადი უნარების 2006 წლის დამხმარე მასალათა კრებულის 23-24-ე გვერდებზე განხილული ლოგიკური ამოცანის ამოხსნის კრიტიკული ანალიზი. ჟურნალი „ქართული ენის ლოგიკა და სასწავლო უნარები“, „უნივერსალი“. 2007წ. N1, (ქართულად), 45-52.

კ. ფხაკაძე. ზოგადი უნარების 2006 წლის დამხმარე მასალათა კრებულის 29-ე გვერდზე გამოქვეყნებული ლოგიკური ამოცანის „სამუშაო ვერსიის“ და ზოგადი უნარების ჯგუფის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული იმავე ამოცანის „აპრობირებული ვერსიის“ პრობლემატური კრიტიკული ანალიზი. ჟურნალი „ქართული ენის ლოგიკა და სასწავლო უნარები“, „უნივერსალი“. 2007წ. ISSN, N1, (ქართულად), 68–79.

ბ. მხეიძე, ბ. ზაუტაშვილი, გ. ბუაჩიძე. ზოგადი ცვლილებები საქართველოს ჰიდროგეოლოგიურ დარაიონებაში. "სამთო ჟურნალი". 2005წ. 1 (14).

გ.ბუაჩიძე, ბ.მხეიძე. ზოგადი ცვლილებები საქართველოს ჰიდროგეოლოგიურ დარაიონებაში. სამთო ჟურნალი. 2005წ. 1 (14), 5-6 გვ.

ი. კალანდია. ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა სისტემა გლობალიზაციის პირობებში (ინგლისურ ენაზე),. ჟურნალი „კულტურა და ფილოსოფია“, თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისი, . 2008წ. .

ბ. ცხადაძე. ზოგი -ოდ სივრცობიანი ზმნური ძირი ძველ ქართულში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. (3)#15, გვ. 76-81.

ო. ქოჩორაძე, ირაკლი რეხვიაშვილი. ზოგი რამ დემოკრატიაზე. სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. 3 (19), - 131 გვ., გვ. 5-32. ISSN: 1512-374X. .

რ. მიშველაძე. ზოგი რამ შემოქმედებით ლაბორატორიაზე . „მწერლის გაზეთი“. 2008წ. .