სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. წულუკიძე. .სურსათის უვნებლობის მართვის (НААСР) სისტემის ძირითადი პრინციპები,. . 2011წ. სტუ,ჟ. «განათლება» №3,თბილისი 2011,გვ.135..

მ. ჟღენტი. .სწრაფი გაყინვის ზეგავლენა კენკროვანი ხილის მოკლოფლორაზე. . Georgian Engineering News ISSN1512-0287. . 2016წ. №1(vol77),,111-115.

მ. წულუკიძე. .უალკოჰოლო სასმელების ბაზრის განვითარების პერსპექტივები,ჟურნ.. . 2007წ. «აგროინფორმი».2007,№7,USAID,Advantege-ის გამოც.გვ. 24.

ჯ. მალაღურაძე, ნ. თევზაძე , ვ.გოლაშვილi, დ.ჩიჩუა. .უღარიბესი მოსახლეობის ღირსეულად ცხოვრების არქიტექტურული გარემოს უზრუნველყოფისათვის, ( პრობლემის დასმის სახით ), . , სტუ -ს შრომები, . 2002წ. # 1 ( 440 ), გვ.78 – 80;.

ო. ტომარაძე. .ფაზასხვაობითი მოდულირებული სიგნალების მიღების ხელშეშლებისადმი მდგრადობა არხებში სელექციური მიყუჩებით. მდგრადობა . სისტემური ანალიზის გამოყენებითი ამოცანები. . 1990წ. N15(371) ?გვ..

ნ. ნატროშვილი. .ფრინველის კოლიბაქტერიოზის აღმძვრელი პარამეტრები.. შრომათა კრებული საქართველოს ზოოტექნიკურ -სავეტერინარო უნივერსიტეტი თბილისი . 2005წ. ტ LXV .

დ. იაკობიძე. .ფულის თანამედროვე სისტემის საერთო მახასიათებლები (ქართული ლარი 20 წლისაა). . ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. № 3 .

მ. მილაშვილი, მ.შამილაძე, მ.წიკლაური. .ძველი თბილისის სადარბაზოების წარსული, აწმყო და მომავალი. . სტუ. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები.#. 2016წ. #1 თბილისი. 2016. გვ. 225-228..

მ. წულუკიძე. .ხარისხის მენეჯერთა მომზადების აუცილებლობა,სამეცნიერო შრომების კრებული VI,. სიღნაღი,2007, გვ. 70-81. 2007წ. .

მ. მილაშვილი, ი.გაბაშვილი. .ხევსურული სახლი. . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება,შრომები . 2010წ. 2(17) გვ.197-204.

მ. მილაშვილი. .ჯულია მორგანი-ახდენილი ოცნებების არქიტექტორი. . „მსოფლიო და გენდერი“ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სპეც. ნომერი . 2012წ. #1. სტუ. თბ. 2012 წ.გვ.79-83..

M. Tsirekidze, .Bzhalava T.N., Chikhladze G.G., Kakabadze G.G., Kapanadze K.G., Kvintradze V.I. .“ SOME ASPECTS OF BIO-AEROSOL TRANSMISSION IN INDOOR ENVIRONMENT“. . GEN, . 2015წ. №1, 2015, p.77-83..

მ. მაისურაძე. .“არქიტექტორ-ტექნიკოსის სახელმძღვანელო“, სტუდენტის სახელმძღვანელო; . სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი თბილისი . 2015წ. .

ლ. ვერბი. .“ენობრივი მანიპულაციის ხერხები თანამედროვე ინგლისურ ენოვან პრესაში“. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2015წ. .

ლ. ვერბი. .“იდიომატური გამოთქმები-ინტერკულტურული კომუნიკაციის შემაფერხებელი . საქართველოს უნივერსიტეტი. 2016წ. .

ლ. ვერბი. .“ფრაზეოლოგიზმები პრპფესიულ დისკურსში.“. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2013წ. .

ნ. მაზიაშვილი. .“ჰიდროენერგეტიკა-ყველაზე მსხვილი ინვესტირებადი დარგი“. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“თელავის სახელმწიფო უნივეწრსიტეტი. . 2011წ. .

მ. ჟღენტი. .„მზის კონცენტრირებული გამოსხივების ფოტოელექტრო გარდამქმნელი მოდულის დამუშავება“.. Georgian Engineering News (GEN),. 1წ. #1, 2015..

თ. მაგრაქველიძე. //საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმალური სტრუქტურის დადგენა ელექტროენერგიაზე მოთხოვნილებისა და მდინარეთა ჩამონადენის სეზონური ცვლილებების გათვალისწინებით. . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2007წ. თბილისი, გვ.111-118.

null, 1 . გ . ზაქარეიშვილი, ლ. ნოზაძე 5 . გ . ზაქარეიშვილი, ქ . წერეთელი 6 . გ . ზაქარეიშვილი, ნ . მირიანაშვილი, ვ . ხათაშვილი 7 . ნ . მირიანაშვილი, ვ . ხათაშვილი 8 . ნ . მირიანაშვილი, ვ . ხათაშვილი 9 . დ . ფურცხვანიძე 10 . ნ . მირიანაშვილი, ვ . ხათაშვილი . 1 . მოწყობილობა გამზომი ციფრული იმფორმაციის კონტროლისათვის 2 . მონიტორის კომპიუტერთან კავშირის ბლოკები 3 . გადაადგილების გარდამსახი 4 . დისკრეტულ ფორმაში წარმოდგენილი პროცესების სტაბილიზაციის ბლოკი. 5 . ავტომატიზებული დანადგარი მეტალურგიული კაზმების ელექტროწინაღობის და გარბილების ტემპერატურის დასადგენად. 6 . ჩაის გადამამუშავებელი დანადგარის ავტომატიზაცია 7 . არატრადიციული განახლებადი ენერგორესურსების ათვისება თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით საქართველოს ცალკეულ რეგიონებში 8 . კონტროლისა და სტაბილიზაციის მოწყობილობა რამოდენიმე პარამეტრის მქონე ობიექტებისათვის 9 . ზედაბალი სიხშირის რხევების მაფიქსირებელი მოწყობილობის დაგეგმარება 10 . გარემოს კლიმატური პირობებისა შენობების თბური რეჟიმების გავლენა თბური ტუმბოს დანადგარების მუშაობის ეფექტურობაზე . 1 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 2 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 3 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 4 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 5 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 6 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 7 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 8 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 9 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული 10 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სიტემების ინსტიტუტი შრმათა კრებული . 0წ. 1 . N 6 თბილი 2002 წ გვ. 118-128. 2 . N 9 თბილისი 2005 წ. გვ. 178-182. 3 . N 10 თბილსი 2006 გვ 146-147 4 . N 11 თბილისი 2007 წ. გვ. 142-144 5 . N 12 თბილისი 2008 წელი. გვ. 132-134 6 . N 12 თბილისი 2008 გვ. 135-138 7 . N 14 თბილისი 2010 წ . გვ. 156-159 8 . N14 თბილისი 2010წ. გვ 160-162 9 . N 14 თბილისი 2010 წ. გვ 163-166 10 . N 15 თბილისი 2011 გვ 163-166.