სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

К. კვინიხიძე, მ.მიქელაძე, მ.ხაჩიძე. ზედაპირული წყლების ხარიხისმონიტორინგის სისტემაში მონაცემტა ერთგვაროვანი წარმოდგენის შესახებ. – ssip arCil eliaSvilis marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi, 3. 2009წ. N13 p.p.214-219.

ნ. ბაღათურია. ზეთშემცველობის ცვლილება პიტნისა და ტარხუნის ნაყენებში შენახვის პროცესში. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2004წ. ტომი #7.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. ზეთშემცველობის ცვლილება პიტნისა და ტარხუნის ნაყენებში შენახვის პროცესში. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2004წ. ტომი #7.

მ. კოპაძე, ი. ბურჯანაძე, დ. გრიგოლაშვილი. ზეკარის მინერალური წყლის ტემპერატურის შესახებ. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული, თბილისი. 2005წ. XV.

მ. რაზმაძე, ბერიშვილი ზაური, ლომსაძე დავითი. ზეკრიტიკულ პარამეტრებზე მომუშავე ენერგობლოკების ნეიტრალურ–ჟანგბადური წყლის რეჟიმის ექსპლუატაციის ზოგიერთი თავისებურებანი. ჟურნალი " ენერგია" . 2013წ. # 1 (65) გვ. (5–8).

ნ. ყავლაშვილი. ზემაღალსიხშირული დიაპაზონის რუპორული და სპირალური გამომსხივებლის გათვლა სასოფლო-სამეურნეო მავნებლების პოპულაციების კონტროლის დანადგარებში გამოსაყენებლად. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. #21 ქ. თბილისი. გვ.41-46.

კ. იორდანიშვილი. ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის მოწყვლადობის შეფასება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ.კრებული. 2010წ. #65, 2010წ. 76-82გვ..

დ. ბლუაშვილი, ქ.ბენაშვილი, ნ. ინანაშვილი, შ. ჯანაშვილი. ზემო სვანეთის თვითნაბადი ოქროს მარცვლების მიკროსკოპული შესწავლის და რენგენოფლუორესცენტული კვლევის შედეგები. . 2015წ. #2(35).

ნ. ინანაშვილი, ბენაშვილი ქეთი, ჯანაშვილი შოთა. ზემო სვანეთის თვითნაბადი ოქროს მარცვლების მიკროსკოპული შესწავლის და რენტგენოფლუორესცენტული კვლევის შედეგები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. სამთო ჟურნალი.. 2015წ. №2(35).

დ. ბლუაშვილი, თ. ლიპარტია, თ. გზირიშვილი. ზემო სვანეთის მადანგამოვლინებები, მათი ანალოგები და პერსპექტივები. საქართველოს ნავთობი და გაზი, №20. 2007წ. .

დ. ბლუაშვილი, ქ.ბენაშვილი, შ. ჯანაშვილი. ზემო სვანეთის ჰერცინულ წარმონაქმნებთან დაკავშირებული ოქროს მადანგამოვლენების გეოლოგიურ-გენეტური მოდელი . სამთო ჟურანალი. 2015წ. #2(35).

ა. ჯაფარიძე. ზემონი ქვეყანანი. სვეტიცხოველი. 2016წ. #2.

გ. გურეშიძე, ა. ჩიქოვანი. ზემტკიცე ბეტონი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2013წ. №3(30).

ა. შარვაშიძე, ზ. მესხიძე, გ. თელია. ზემძლავრი მახარისხებელი კომპლექსის სქემა და მუშაობის ტექნოლოგია.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორტი”.ISSN 1512-0910.. 2006წ. № 2 2006. გვ. 2-4..

ნ. გუნია. ზეპირმეტყველება და ზეპირი სავარჯიშოები ინგლისურ ენაში. საქ. ტექნიკური უნ-ტი, ჟურნალი „განათლება“, . 2011წ. №1 გვ.8-13.

ნ. გუნია. ზეპირმეტყველების ლექსიკური სწავლების ზოგიერთი საკითხი. ,,მოამბე". 2013წ. XIX.

ნ. გუნია. ზეპირმეტყველების სმენითი აღქმა ინგლისური ენის მაგალითზე.. ,,მოამბე". 2013წ. XIX.

ნ. კობახიძე, მ.სალუქვაძე, გ. ჯინჭარაძე. ზვავების გავრცელება საქართველოში და მათ მიერ გამოწვეული კატასტროფები. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები). 2011წ. გვ.187-192.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე, გ.ჯინჭარაძე. ზვავების გავრცელება საქართველოში და მათ მიერ გამოწვეული კატასტროფები. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები). 2011წ. გვ.187-192.