სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჯინჭარაძე, ნ.კობახიძე. ზვავების გავრცელება საქართველოში და მათ მიერ გამოწვეული კატასტროფები. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები. (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2011წ. გვ.187-192.

ნ. კობახიძე, მ.სალუქვაძე, გ. ჯინჭარაძე. ზვავსაშიში და პოტენციურად ზვავსაშიში რაიონები საქართველოში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები). 2013წ. ტ.119, თბილისი, გვ.163-167.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე, გ.ჯინჭარაძე. ზვავსაშიში და პოტენციურად ზვავსაშიში რაიონები საქართველოში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები). 2013წ. ტომი 119, გვ.163-167.

ნ. კობახიძე, მ.სალუქვაძე, გ. ჯინჭარაძე. ზვავსაშიში დასახლებული პუნქტები საქართველოში. საქ-ოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2012წ. გვ.58-62.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე, გ.ჯინჭარაძე. ზვავსაშიში დასახლებული პუნქტები საქართველოში. საქ-ოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2012წ. თბილისი, 19-21 სექტემბერი, გვ.58-62.

ნ. კობახიძე, მ. სალუქვაძე. ზვავსაშიში დასახლებული პუნქტები საქართველოში. ჰმი შრომათა კრებული. 2016წ. .

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. ზვავსაშიში რაიონები. საქართველოს კლიმატური და აგრიკლიმატური ატლასი, საქ-ოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2012წ. თბილისი, გვ.71.

ნ. კობახიძე, ლ.ქალდანი, მ, მ.სალუქვაძე. ზვავსაშიშროების გავრცელების სიხშირე საქართველოს ტერიტორიაზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტ.106, თბილისი, გვ.123-130.

მ.სალუქვაძე. ზვავსაშიშროების გავრცელების სიხშირე საქართველოს ტერიტორიაზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტომი 106, 123-130.

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი, ნ.კობახიძე. ზვავსაშიშროების გავრცელების სიხშირე საქართველოს ტერიტორიაზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტომი 106, 123-130.

ნ. კობახიძე, ლ.ქალდანი, მ.სალუქვაძე და სხვა. ზვავსაშიშროების თავისებურებანი და პროგნოზი საქართველოს განსაკუთრებით უხვთოვლიან რაიონში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტ.111, თბილისი, გვ.37-43.

მ.სალუქვაძე, მ.კარტაშოვა, თ.სიმონია. ზვავსაშიშროების თავისებურებანი და პროგნოზი საქართველოს განსაკუთრებით უხვთოვლიან რაიონში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტ.111, გვ.37-43.

მ. სალუქვაძე, თ.სიმონია, ნ.კობახიძე, გ.ჯინჭარაძე. ზვავსაშიშროების თავისებურებანი და პროგნოზი საქართველოს განსაკუთრებით უხვთოვლიან რაიონში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტ.111, გვ.37-43.

გ. ჯინჭარაძე, თ.სიმონია, მ.სალუქვაძე, ნ.კობახიძე. ზვავსაშიშროების თავისებურებანი და პროგნოზი საქართველოს უხვთოვლიან რაიონებშჳ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტ.3 გვ.37-43.

ნ. კობახიძე, მ.სალუქვაძე, გ. ჯინჭარაძე. ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებები და მათი განხორციელების შესაძლებლობა საქართველოში. საქ-ოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. ტ.120, თბილისი, გვ.57-60.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე, გ.ჯინჭარაძე. ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებები და მათი განხორციელების შესაძლებლობა საქართველოში. საქ-ოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. ტ.120, თბილისი, გვ.57-60.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე, გ.ჯინჭარაძე. ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებები და მათი განხორციელების შესაძლებლობა საქართველოში. საქ-ოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. ტ.120, თბილისი, გვ.57-60.

ი. გელენავა. ზვიად გამსახურდია და სასკოლო-საგანმანათლებლო პოლიტიკა საქართველოში.. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, სამეცნიერო კრებული: ,,კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები” . 2004წ. XX.

რ. ცინცაძე. ზიანის მიყენება და მისი ანაზღაურების ვალდებულების საფუძვლები. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა "უნივერსალი". 2008წ. გვ. 288-297.

ბ. გოგიჩაშვილი. ზირითადი ელემენტების ამოღების ხარისხის დამოკიდებულება აღმდგენლის გრანულომეტრიულ შემადგენლომაზე. სტუ–ს შრომები#2. 2003წ. .