სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ინანაშვილი, ბენაშვილი ქეთი, ჯანაშვილი შოთა. ზემო სვანეთის თვითნაბადი ოქროს მარცვლების მიკროსკოპული შესწავლის და რენტგენოფლუორესცენტული კვლევის შედეგები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. სამთო ჟურნალი.. 2015წ. №2(35).

დ. ბლუაშვილი, თ. ლიპარტია, თ. გზირიშვილი. ზემო სვანეთის მადანგამოვლინებები, მათი ანალოგები და პერსპექტივები. საქართველოს ნავთობი და გაზი, №20. 2007წ. .

დ. ბლუაშვილი, ქ.ბენაშვილი, შ. ჯანაშვილი. ზემო სვანეთის ჰერცინულ წარმონაქმნებთან დაკავშირებული ოქროს მადანგამოვლენების გეოლოგიურ-გენეტური მოდელი . სამთო ჟურანალი. 2015წ. #2(35).

ა. ჯაფარიძე. ზემონი ქვეყანანი. სვეტიცხოველი. 2016წ. #2.

გ. გურეშიძე, ა. ჩიქოვანი. ზემტკიცე ბეტონი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2013წ. №3(30).

ა. შარვაშიძე, ზ. მესხიძე, გ. თელია. ზემძლავრი მახარისხებელი კომპლექსის სქემა და მუშაობის ტექნოლოგია.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორტი”.ISSN 1512-0910.. 2006წ. № 2 2006. გვ. 2-4..

ნ. გუნია. ზეპირმეტყველება და ზეპირი სავარჯიშოები ინგლისურ ენაში. საქ. ტექნიკური უნ-ტი, ჟურნალი „განათლება“, . 2011წ. №1 გვ.8-13.

ნ. გუნია. ზეპირმეტყველების ლექსიკური სწავლების ზოგიერთი საკითხი. ,,მოამბე". 2013წ. XIX.

ნ. გუნია. ზეპირმეტყველების სმენითი აღქმა ინგლისური ენის მაგალითზე.. ,,მოამბე". 2013წ. XIX.

ნ. კობახიძე, მ.სალუქვაძე, გ. ჯინჭარაძე. ზვავების გავრცელება საქართველოში და მათ მიერ გამოწვეული კატასტროფები. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები). 2011წ. გვ.187-192.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე, გ.ჯინჭარაძე. ზვავების გავრცელება საქართველოში და მათ მიერ გამოწვეული კატასტროფები. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები). 2011წ. გვ.187-192.

გ. ჯინჭარაძე, ნ.კობახიძე. ზვავების გავრცელება საქართველოში და მათ მიერ გამოწვეული კატასტროფები. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები. (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2011წ. გვ.187-192.

ნ. კობახიძე, მ.სალუქვაძე, გ. ჯინჭარაძე. ზვავსაშიში და პოტენციურად ზვავსაშიში რაიონები საქართველოში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები). 2013წ. ტ.119, თბილისი, გვ.163-167.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე, გ.ჯინჭარაძე. ზვავსაშიში და პოტენციურად ზვავსაშიში რაიონები საქართველოში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები). 2013წ. ტომი 119, გვ.163-167.

ნ. კობახიძე, მ.სალუქვაძე, გ. ჯინჭარაძე. ზვავსაშიში დასახლებული პუნქტები საქართველოში. საქ-ოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2012წ. გვ.58-62.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე, გ.ჯინჭარაძე. ზვავსაშიში დასახლებული პუნქტები საქართველოში. საქ-ოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2012წ. თბილისი, 19-21 სექტემბერი, გვ.58-62.

ნ. კობახიძე, მ. სალუქვაძე. ზვავსაშიში დასახლებული პუნქტები საქართველოში. ჰმი შრომათა კრებული. 2016წ. .

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. ზვავსაშიში რაიონები. საქართველოს კლიმატური და აგრიკლიმატური ატლასი, საქ-ოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2012წ. თბილისი, გვ.71.

ნ. კობახიძე, ლ.ქალდანი, მ, მ.სალუქვაძე. ზვავსაშიშროების გავრცელების სიხშირე საქართველოს ტერიტორიაზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტ.106, თბილისი, გვ.123-130.