სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ.სალუქვაძე. ზვავსაშიშროების გავრცელების სიხშირე საქართველოს ტერიტორიაზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტომი 106, 123-130.

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი, ნ.კობახიძე. ზვავსაშიშროების გავრცელების სიხშირე საქართველოს ტერიტორიაზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტომი 106, 123-130.

ნ. კობახიძე, ლ.ქალდანი, მ.სალუქვაძე და სხვა. ზვავსაშიშროების თავისებურებანი და პროგნოზი საქართველოს განსაკუთრებით უხვთოვლიან რაიონში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტ.111, თბილისი, გვ.37-43.

მ.სალუქვაძე, მ.კარტაშოვა, თ.სიმონია. ზვავსაშიშროების თავისებურებანი და პროგნოზი საქართველოს განსაკუთრებით უხვთოვლიან რაიონში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტ.111, გვ.37-43.

მ. სალუქვაძე, თ.სიმონია, ნ.კობახიძე, გ.ჯინჭარაძე. ზვავსაშიშროების თავისებურებანი და პროგნოზი საქართველოს განსაკუთრებით უხვთოვლიან რაიონში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტ.111, გვ.37-43.

გ. ჯინჭარაძე, თ.სიმონია, მ.სალუქვაძე, ნ.კობახიძე. ზვავსაშიშროების თავისებურებანი და პროგნოზი საქართველოს უხვთოვლიან რაიონებშჳ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტ.3 გვ.37-43.

ნ. კობახიძე, მ.სალუქვაძე, გ. ჯინჭარაძე. ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებები და მათი განხორციელების შესაძლებლობა საქართველოში. საქ-ოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. ტ.120, თბილისი, გვ.57-60.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე, გ.ჯინჭარაძე. ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებები და მათი განხორციელების შესაძლებლობა საქართველოში. საქ-ოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. ტ.120, თბილისი, გვ.57-60.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე, გ.ჯინჭარაძე. ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებები და მათი განხორციელების შესაძლებლობა საქართველოში. საქ-ოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. ტ.120, თბილისი, გვ.57-60.

ი. გელენავა. ზვიად გამსახურდია და სასკოლო-საგანმანათლებლო პოლიტიკა საქართველოში.. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, სამეცნიერო კრებული: ,,კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები” . 2004წ. XX.

რ. ცინცაძე. ზიანის მიყენება და მისი ანაზღაურების ვალდებულების საფუძვლები. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა "უნივერსალი". 2008წ. გვ. 288-297.

ბ. გოგიჩაშვილი. ზირითადი ელემენტების ამოღების ხარისხის დამოკიდებულება აღმდგენლის გრანულომეტრიულ შემადგენლომაზე. სტუ–ს შრომები#2. 2003წ. .

თ. სინჯიაშვილი. ზმნები, რომლებსაც გააჩნიათ მოძრაობის მეორადი მნიშვნელობა. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი ,,განათლება". 2013წ. №1(7) გვ.4.

ნ. ამირეზაშვილი. ზმნიზედების კლასიფიკაციის მოდელი მონაცემთა ბაზის შევსებისას.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2011წ. #15, თბილისი, 2011, გვ. 199-203..

მ. ჩხარტიშვილი, თ. ბაკურაძე. ზმნის უპირო ფორმების შემცველი კონსტრუქციე¬ბის თარგმნის სპეციფიკა. საქ. ტექნიკური უნ-ტი, . ჟურნალი „განათლება“, . 2013წ. №1 (17), გვ.90–96.

ე. შაკიაშვილი. ზმნისწინები და მათი ფუნქციები ქართულში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ. „მოამბის“ დამატება, შრომები . 2008წ. N11, გვ. 146-150.

ა. ასათიანი. ზნეობრივი განვითარების სტადიები და ბიზნეს კორპორაციის მორალური სტანდარტები. საინჟინრო მენეჯმენტის სასწავლო-პრაქტიკული მაგალითების კრებული საგამოცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 2017წ. გვ.174-182 .

ხ. თოდაძე. ზნეობრივი მოძღვრების ისტორია და ქართული და ბიზანტიური სამონასტრო ცხოვრება (VIII ს.). ბიზანტინოლოგია საქართველოში - 3. 2011წ. ტ.I, გვ.210-214.

ქ. გიორგობიანი. ზნეობრივი სასჯელის პრობლემა ნ. დუმბაძის "მზიანი ღამის მიხედვით". თსუ შრომათა კრებული. 1988წ. N16. გვ. 91-98.

მ. შიშინაშვილი, ნ. წოწორია. ზოგადი ინფორმაცია ასფალტბეტონის რეგენერაციის ტექნოლოგიების შესახებ. მშენებლობა, ISSN 1512-3936. 2014წ. #2(33), თბილისი, საქართველო, გვ.139-141.