სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23740 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. წივწივაძე, ნ.ოვსიანიკოვა, მ.გვერდწიტელი. კეტონებისა რთული ეთერების კონდენსაციის რეაქციის ალგებრულ-ქიმიური გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. N6(5), გვ. 543.

ი. კუპატაძე, მოისწრაფიშვილი ლალი, ალანია ზურაბი. კეტჩუპების და საწებლების შენახვის პროცესი შესწავლა. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტ.7.

ნ. ერემეიშვილი, ხუბულური გიორგი, სარიშვილი გიორგი. კვაბის პროდუქტების საკონტროლო თანამედროვე აპარატურა და მისი მომსახურება. . მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2011წ. #1(10).

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, ა. ლაშხი, ხომასურიძე ბ., შავგულიძე ანზორი. კვადრატული გარდაქმნების გამოყენება მხაზველობითი გეომეტრიის ამოცანების გადაწყვეტაში. სტუ-ს შრომები (საიუბილეო გამოცემა). 2002წ. N7(446).

ნ. ჯავაშვილი. კვაზისინონიმების არაწრიული განმარტებისთვის. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, №13, გვ. 183-187. 2009წ. ISSN 0135-0765.

ნ. ჯავაშვილი. კვაზისინონიმების კომბინატორული მიმართებები. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული №11, თბილისი, . 2007წ. .

ნ. რურუა, შველიძე მალხაზ, მაისურაძე გიორგი, მოისწრაფიშვილი ალექსანდრე. კვაზისტატიკური დატვირთვები ლოკომოტივის, სატვირთო და სამგზავრო ვაგონების სრიალებზე მრუდში მოძრაობისას . “ინტელექტი”, . 2010წ. ISSN 1512-0333 #1(36).– გვ.48 – 51..

ნ. ხაზარაძე. კვალნათელი (აკადემიკოს ლევან ჭილაშვილის ხსოვნას). საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მოამბე. 2010წ. #46, გვ. 567-568.

ვ. მიქელაშვილი, თ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი, ჯ. მარხულია, იმერლიშვილი ი, ლაფერაშვილი დ. კვანტურწერტილოვანი ნანოსტრუქტურების მიღება III-V ნახევარგამტარებზე III ჯგუფის მეტალების დაფენისა და თერმოდამუშავების საშუალებით. ჟურნალი ნანოქიმია – ნანოტექნოლოგიები, . 2010წ. 193-198 გვ.ISBN: 978-9941-416-34-7.

ნ. ჯავახიშვილი, ს. გელხვიძე. კვანძებში განაწილებული სამი თავისუფლების ხარის-ხის მქონე მასებით ჩარჩოე-ბის სივრცითი დინამიკური გაანგარიშების შესახებ . სტუ-ს შრომები . 2001წ. #6, (439), გვ. 100-104.

ი. ფარადაშვილი. კვარცისა და ბიოტიტის როლი ენდოგენურ მეტალოგენიაში. „საქართველოს ნავთობი და გაზი“. 2007წ. №21, 25–39 გვ..

მ. წულუკიძე. კვება ექსტრემალურ პირობებში. სტუ. "განათლება". 0წ. 2016№3(16) გვ.193.

გ. ელიავა, მაია გუგეშაშვილი ი. შანიძე მ. ტაბიძე ი. ხინთიბიძე ნ. ჩიხორია მ. კუპატაძე. კვების ზოგიერთი თავისებურებანი ფიზიკურ დატივირთვასთან დაკავშირებით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “გაენათის მაცნე” , ტ. 1, #1, თბ, 2007. 2007წ. 77-82.

გ. ელიავა, მაია გუგეშაშვილი ი. შანიძე მ. ტაბიძე ი. ხინთიბიძე ნ. ჩიხორია მ. კუპატაძე. კვების ზოგიერთი თავისებურებანი ფიზიკურ დატივირთვასთან დაკავშირებით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “გაენათის მაცნე” , ტ. 1, #1, თბ, 2007. 2007წ. 77-82.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი. კვების ზოგიერთი პროდუქტიდან წყლის გამოყინვის პროცესის ექსპერიმენტული შესწავლა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. 1 (475). გვ. 108–110.

ე. მისაბიშვილი, თ. გოგიჩაძე, ი. ჯიქია, გ. გოგიჩაძე. კვების თავისებურებების გავლენა სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს განვითარებაზე.. ბიოლოგიისა და მედიცინის აქტუალური პრობლემები (სახ. უნივერსიტეტის შრომათა კრებული). 2000წ. I. გვ. 30-35..

მ. წულუკიძე, დავით გამეზარდაშვილი. კვების კლასიკური თეორია. სტუ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 0წ. 2015№2გვ.134.

დავით გამეზარდაშვილი. კვების კლასიკური თეორია. სტუ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 0წ. 2015№2 გვ.134.

ი. კუპატაძე, ა. ხოტივარი, გ. გრიგორაშვილი. კვების პროდუქტები რკინადეფიციტური მდგომარეობის კორექციისათვის. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2006წ. №15.

ა. ხოტივარი, გრიგორაშვილი გიორგი, კუპატაძე იზოლდა. კვების პროდუქტები რკინადეფიციტური მდგომარეობის კორექციისათვის. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №15.