სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბერიძე, ანზორ შავგულიძე. ზოგადი სახის მეორე რიგის ზედაპირები. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2010წ. №4.

კ. ფხაკაძე. ზოგადი უნარების 2005 წლის დამხმარე მასალათა კრებულის 19-20-ე გვერდებზე წარმოდგენილი წინადადების სანიმუშო ანალიზში დაშვებული უხეში შეცდომების შესახებ. სამეცნიერო–საგანმანათლებლო ჟურნალი „ქართული ენის ლოგიკა და სასწავლო უნარები“, „უნივერსალი“. 2007წ. N1, (ქართულად), 14–22.

კ. ფხაკაძე. ზოგადი უნარების 2006 წლის დამხმარე მასალათა კრებულის 22-ე გვერდზე განხილული ლოგიკური ამოცანის ამოხსნის კრიტიკული ანალიზი. ჟურნალი „ქართული ენის ლოგიკა და სასწავლო უნარები“, „უნივერსალი“. 2007წ. N1, (ქართულად), 40–44, 2007.

კ. ფხაკაძე, null. ზოგადი უნარების 2006 წლის დამხმარე მასალათა კრებულის 23-24-ე გვერდებზე განხილული ლოგიკური ამოცანის ამოხსნის კრიტიკული ანალიზი. ჟურნალი „ქართული ენის ლოგიკა და სასწავლო უნარები“, „უნივერსალი“. 2007წ. N1, (ქართულად), 45-52.

კ. ფხაკაძე. ზოგადი უნარების 2006 წლის დამხმარე მასალათა კრებულის 29-ე გვერდზე გამოქვეყნებული ლოგიკური ამოცანის „სამუშაო ვერსიის“ და ზოგადი უნარების ჯგუფის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული იმავე ამოცანის „აპრობირებული ვერსიის“ პრობლემატური კრიტიკული ანალიზი. ჟურნალი „ქართული ენის ლოგიკა და სასწავლო უნარები“, „უნივერსალი“. 2007წ. ISSN, N1, (ქართულად), 68–79.

ბ. მხეიძე, ბ. ზაუტაშვილი, გ. ბუაჩიძე. ზოგადი ცვლილებები საქართველოს ჰიდროგეოლოგიურ დარაიონებაში. "სამთო ჟურნალი". 2005წ. 1 (14).

გ.ბუაჩიძე, ბ.მხეიძე. ზოგადი ცვლილებები საქართველოს ჰიდროგეოლოგიურ დარაიონებაში. სამთო ჟურნალი. 2005წ. 1 (14), 5-6 გვ.

ი. კალანდია. ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა სისტემა გლობალიზაციის პირობებში (ინგლისურ ენაზე),. ჟურნალი „კულტურა და ფილოსოფია“, თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისი, . 2008წ. .

ბ. ცხადაძე. ზოგი -ოდ სივრცობიანი ზმნური ძირი ძველ ქართულში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. (3)#15, გვ. 76-81.

ო. ქოჩორაძე, ირაკლი რეხვიაშვილი. ზოგი რამ დემოკრატიაზე. სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. 3 (19), - 131 გვ., გვ. 5-32. ISSN: 1512-374X. .

რ. მიშველაძე. ზოგი რამ შემოქმედებით ლაბორატორიაზე . „მწერლის გაზეთი“. 2008წ. .

გ. ცინცაძე, ნ.ჟორჟოლიანი, ს.უროტაძე, ი.ბეშკენაძე, ა.მამულაშვილი. ზოგიერთ ბიოლითონთა ეთაზოლის და ლიმონის მჟავას შემცველი კოორდინაციული ნაერთების შესწავლა ხსნარებში. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. ტ.35, N3. 2009წ. ქიმიის სერია. ტ.35, N3.

ლ. გვერდწითელი, გ. ცინცაძე. ზოგიერთ გარდამავალ ლითონთა კარბოქსილატების კოორდინაციული ნაერთების ზეგავლენა ცხოველთა ბიოლოგიურ მახასიათებლებზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ISSN 0132-6074, № 1, ტომი 35. 2009წ. გვ.84-85.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი, ე. ბარათაშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოს სტრატეგიულ განვითარებაზე. "სოციალური ეკონომიკა". 2013წ. № 3 (27) გვ. 41-53.

ჯ. მაისურაძე, შ. ახობაძე, null, კ. ჯაფარიძე, ი. ფავლენიშვილი. ზოგიერთი 6-NO2, 8-Br ჩანაცვლებული სპიროქრომენის კვლევა.. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი.. 2002წ. #3, გვ.208–210.

ნ. ნასყიდაშვილი, მ. ლატარია, ნ. დოლაბერიძე. ზოგიერთი აგრესიული აირის ადსორბციის შესწავლა თეძამის ბუნებრიც და მოდიფიცირებულ ნიმუშებზე . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2005წ. ტ. 5, #4, გვ. 408-410.

მ. ცინცაძე, ნ.ლეკიშვილი მ.რუსია ზ.ფაჩულია ხ.ბარბაქაძე ქ.კოკაია ქ.გიორგაძე. ზოგიერთი აზოტშემცველი დიფუნქციური ლიგანდის d-მეტალებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარის და ბიოაქტიურობის თეორიული გამოკვლევა. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე (ქიმიის სერია). 2013წ. ტ.39 N.3-4, გვ.150.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, გ.ცქვიტინიძე. ზოგიერთი ანატომიურ-ფიზიოლოგიური ასპექტი ძაღლის ვეტერინალურ სტომატოლოგიაში. ჰიდროინჟინერია N 1-2 . 2013წ. 15-16.

ი. სარჯველაძე. ზოგიერთი არატრადიციული საკვები და მათი გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში. საქ. სოფ. მეურნ. მეცნ. აკად. `მოამბე". 2014წ. #33. გვ. 114-118. 2014 წ.

ე. დოკვაძე. ზოგიერთი არსებითი სახელის აღწერა ლექსიკური ფუნქციებით. . 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული #15 გვ.209-216.