სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გვერდწითელი, გ. ცინცაძე. ზოგიერთ გარდამავალ ლითონთა კარბოქსილატების კოორდინაციული ნაერთების ზეგავლენა ცხოველთა ბიოლოგიურ მახასიათებლებზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ISSN 0132-6074, № 1, ტომი 35. 2009წ. გვ.84-85.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი, ე. ბარათაშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოს სტრატეგიულ განვითარებაზე. "სოციალური ეკონომიკა". 2013წ. № 3 (27) გვ. 41-53.

ჯ. მაისურაძე, შ. ახობაძე, null, კ. ჯაფარიძე, ი. ფავლენიშვილი. ზოგიერთი 6-NO2, 8-Br ჩანაცვლებული სპიროქრომენის კვლევა.. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი.. 2002წ. #3, გვ.208–210.

ნ. ნასყიდაშვილი, მ. ლატარია, ნ. დოლაბერიძე. ზოგიერთი აგრესიული აირის ადსორბციის შესწავლა თეძამის ბუნებრიც და მოდიფიცირებულ ნიმუშებზე . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2005წ. ტ. 5, #4, გვ. 408-410.

მ. ცინცაძე, ნ.ლეკიშვილი მ.რუსია ზ.ფაჩულია ხ.ბარბაქაძე ქ.კოკაია ქ.გიორგაძე. ზოგიერთი აზოტშემცველი დიფუნქციური ლიგანდის d-მეტალებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარის და ბიოაქტიურობის თეორიული გამოკვლევა. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე (ქიმიის სერია). 2013წ. ტ.39 N.3-4, გვ.150.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, გ.ცქვიტინიძე. ზოგიერთი ანატომიურ-ფიზიოლოგიური ასპექტი ძაღლის ვეტერინალურ სტომატოლოგიაში. ჰიდროინჟინერია N 1-2 . 2013წ. 15-16.

ი. სარჯველაძე. ზოგიერთი არატრადიციული საკვები და მათი გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში. საქ. სოფ. მეურნ. მეცნ. აკად. `მოამბე". 2014წ. #33. გვ. 114-118. 2014 წ.

ე. დოკვაძე. ზოგიერთი არსებითი სახელის აღწერა ლექსიკური ფუნქციებით. . 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული #15 გვ.209-216.

ლ. სამსონაძე. ზოგიერთი არსებითი სახელის მრავლობითი რიცხვის წარმოების შესახებ. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2009წ. #13, თბილისი, გვ. 172-175..

ი. მოსაშვილი, ბაბუნაშვილი ანზორი. ზოგიერთი ასპექტი დამცავი სიგანლიზაციის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“. 2017წ. 1(23), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. გვ. 126-130.

გ. ბელთაძე. ზოგიერთი ბიბლიური პერსონაჟების სტრატეგიული ურთიერთქმედების ანალიზი თამაშთა თეორიის გამოყენებით. . მესამე საერთაშორისო კონფერენცია “მეცნიერება და რელიგია”. ეძღვნება აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის ხსოვნას . 2014წ. მოხსენებათა კრებული,ქართულ და რუსულ ენაზე, თბილისი, გვ. 323-335 .

ლ. თალაკვაძე, ლ. თალაკვაძე, ჯ .ლაღიძე. ზოგიერთი ბის-ინდო ლური ნაერთის სინთეზი აზელაინის, სებაცინის მჟავების და 7-მეთალტრიპტამინის. საქართველოს ქი-მიური ჟურნალი. 2008წ. 4, 2008,341-343.

თ. რევაზიშვილი, ლ. თალაკვაძე, ჯ. ლაღიძე. ზოგიერთი ბის-ინდოლური ნაერთის სინთეზი აზელაინის, სებაცინის მჟავების და 7-მეთილტრიპტამინის საფუძველზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. # 8 (4) გვ. 341-343.

ლ. ცერცვაძე, მოსულიშვილი ლ., წიბახიშვილი ნ., ფრონტასიევა მ., პავლოვ ს.. ზოგიერთი გამოყენებითი ბიოტექნოლოგიის განვითარება საქართველოში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის "მოამბე" ,თბილისი,. 2008წ. ტომი2#3,8გვ..

† ე.ხვიჩია, გ. კაიშაური. ზოგიერთი გარეული ხილკენკროვანი ნედლეულის გამოკვლევა ფქვილების დამზადების მიზნით. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. თბ. . 2017წ. N2 (725). გვ. 138-142..

გ. კაიშაური, † ე.ხვიჩია. ზოგიერთი გარეული ხილკენკროვანი ნედლეულის გამოკვლევა ფქვილების დამზადების მიზნით. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები"თბ.. 2016წ. N2 (725)..

ნ. ნოზაძე, ქ. ჭკუასელი. ზოგიერთი გრაფიკული ამოცანის გადაწყვეტა პროგრამულ პაკეტ AutoCAD 2010-ის გამოყენებით. სგმა “მოამბე” . 2010წ. N1/(16) ISSN 1512-102X.

ლ. სამსონაძე. ზოგიერთი დერივატის ორმაგი ბუნების შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14, თბილისი, გვ.200-203.

ო. ნამიჩეიშვილი, ო. ბაიდაშვილი , შ. ბებიაშვილი , ს. იაგანაშვილი . ზოგიერთი ელექტრომექანიკური სისტემის დროში დაზიანებათა კვლევა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ტ.133. 1969წ. გვ.131-139.

მ. წვერავა, ზ. ფადიურაშვილი,, ლ. გვასალია, ვ. ფადიურაშვილი . ზოგიერთი თანამედროვე სადეზენფექციო საშუალებების მოქმედების მექანიზმები“. Georgian Engineering News. 2014წ. №3, 88-91.