სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. რევაზიშვილი, ლ. თალაკვაძე, ჯ. ლაღიძე. ზოგიერთი მონო, ბის-მეოთხეული ამონიუმის მარილებისა და ბის-სულფონამიდური ნაერთების ბიოლოგიური აქტივობა და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. 8 (4) გვ 443-446.

ლ. თალაკვაძე, ლ. თალაკვაძე, ჯ .ლაღიძე. ზოგიერთი მონო-, ბის-მეოთხეული ამონიუმის მარილების და ბის-სულფონამიდური ნაერთების ბიოლოგიური აქტივობა და მათი გამოყენების პერსპექტივები.. საქართველოს ქი-მიური ჟურნალი . 2006წ. 3, 2006, 463-466.

ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. ზოგიერთი მოსაზრება ჰუკის განზოგადოებული კანონისა და დრეკადი პოტენციალის შესახებ. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2007წ. № 2 (7).

ზ. კვინიკაძე, ა. შავგულიძე, გ. შენგელია. ზოგიერთი მოსაზრება გეომეტრიული გარდაქმნის, კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკაში, გამოყენების საკითხზე. ჟურნალი ‘’ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა’’. 2008წ. #3 (11), 8.

ზ. გედენიძე, გ. ჭუმბურიძე, ი. მოსავლიძე, მ. ძიძიგური. ზოგიერთი მოსაზრება გრუნტის კაშხლიან ჰიდროკვანძში თევზსავალი ნაგებობის მოწყობის შესახებ. ჟურნალი "ენერგია". 2008წ. N1 (45);გვ.62-67.

ვ. ვარდოსანიძე. ზოგიერთი მოსაზრება თბილისის ახალი გენერალური გეგმის შემუშავებისთვის.. ადგილობრივი თვითმმართველობის სარკე. № 5. 2004წ. .

დ. ტაბატაძე, მ. ყალაბეგაშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება მიწისძვრის კარკასული ნაგებობის სვეტებზე დარტყმის ეფექტის გათვალისწინებით.. სამშენებლო მეკანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის შრომები. 2003წ. თბილისი.2003..

ნ. ბერიშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება ნ. ს. სტრელეცკის მიხედვით შედგენილი, შედუღებული კოჭების ოპტიმალური სიმაღლის განსაზღვრის შესახებ . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2009წ. #2(13), თბილისი, გვ.32-37.

ხ. გორჯოლაძე, ნ. ბერიშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება ნ.ს. სტრელეცკის მიხედვით შედგენილი, შედუღებული კოჭების ოპტიმალური სიმაღლის განსაზღვრის შესახებ... მშენებლობა (სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი).. 2009წ. ISSN 1512-3936. N 2(13). გვ.32-36..

ნ. ბერიშვილი, ხ.გორჯოლაძე. ზოგიერთი მოსაზრება ნ.ს.სტრელეცკის მიხედვით შედგენილი შედუღებული კოჭების ოპტიმალური სიმაღლის განსაზღვრის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2009წ. № 2 (13).

გ. აბაშიძე. ზოგიერთი მოსაზრება საპროცესო შეთანხმების სამართლაბრივი ინსტიტუტის სრულყოფის შესახებ. ჟურნალი - ცხოვრება და კანონი. 2016წ. #3-4.

ზ. ვაშაკიძე, მერაბ მიქელაშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოს საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფის საკითხებზე. ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი". 2013წ. #1, 55-60 გვ., .

ე. ბარათაშვილი, ნ. ნადარეიშვილი ნ. ძიძიკაშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოს სტრატეგიულ განვითარებაზე. ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა’’ . 2013წ. №3, 2013წ.

ლ. კვარაცხელია, ო. ფარესიშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოში მეცნიერების განვითარების ძირითადი პრინციპების შესახებ. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2004წ. #10-12.

ო. ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია. ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოში მეცნიერების განვითარების ძირითადი პრინციპების შესახებ. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2004წ. #10-12, 4 გვ..

გ. აბაშიძე. ზოგიერთი მოსაზრება სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის შესახებ. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, . 2013წ. ტომი V.

გ. ღვინეფაძე. ზოგიერთი მოსაზრება წარმართული პანთეონის და დამწერლობის წარმოშობის სათავეების შესახებ. ჟურნალი "პარალელი". 2011წ. ISSN 0235-8417. N2, გვ. 188-194.

ნ. ბერიშვილი, რ.გიოგობიანი, რ.ჭყოიძე. ზოგიერთი მოსაზრება ჰუკის განზოგადებული კანონისა და დრეკადი პოტენციალის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2007წ. № 2 (5).

ნ. იმნაძე, ზ.ჩანქსელიანი, მ.მიქელაძე. ზოგიერთი მძიმე ლითონების განაწილება ჭიათურის მანგანუმის კარიერების მიმდებარე აგრო-ლანდშაფტებზე. რადიოეკოლოგიური და აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 2007წ. ტ.2, გვ. 16-18.