სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. სამხარაძე, ზ.ხვედელიძე, თ დავითაშვილი.. ზოგიერთი ლოკალურ-,,ფენომენური” ატმოსფერული მოვლენის შესწავლა ჰიდროთერმოდინამიკური მიდგომით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2013წ. №119.ISSN1512-0902.

ზ.ხვედელიძე, თ დავითაშვილი.. ზოგიერთი ლოკალურ-,,ფენომენური” ატმოსფერული მოვლენის შესწავლა ჰიდროთერმოდინამიკური მიდგომით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2013წ. №119.ISSN1512-0902.

ზ. ხვედელიძე, ი. სამხარაძე, ნ. ტატიშვილი, თ. დავითაშვილი, ნ. ტოტიკიშვილი. ზოგიერთი ლოკალური მეტეოროლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირება საქართველოს ცალკეული რეგიონისათვის.. სტუ-ის ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. 0წ. ტ .120. გვ.10-15. 2014 წ..

ზ. ხვედელიძე, თ. დავითაშვილი, ი. სამხარაძე. ზოგიერთი ლოკალური "ფენომენური" ატმოსფერული მოვლენების შესწავლა ჰიდროდინამიკური მიდგომით.. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 0წ. ტ. 119, გვ.16-20. 2013 წ..

ი. სამხარაძე, ზ.ხვედელიძე, თ.დავითაშვილი, მ.ტატიშვილი,ნ.ზოტიკიშვილი.. ზოგიერთი ლოკალური მეტეოროლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირება საქართველოს ცალკეული რეგიონებისათვის.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2014წ. №120.ISSN1512-0902.

ზ. ხვედელიძე , თ.დავითაშვილი , მ.ტატიშვილი , ნ. ზოტიკიშვილი.. ზოგიერთი ლოკალური მეტეოროლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირება საქართველოს ცალკეული რეგიონებისათვის.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2014წ. №120.ISSN1512-0902.

ე. გუგავა. ზოგიერთი მარცვლეული კულტურების მოსავლიანობისა და ხარისხობრივი მაცვენებლების ამაღლება აზოტო ფიქსატორების გამოყენებით. საქ.სას.სამ.უნივერსიტეტის შრომები. 2008წ. .

ო. ტაბუცაძე. ზოგიერთი მეთოდოლოგიური პრინციპის შესახებ სოციოლოგიაში . საერთაშორისოსამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“.. 2017წ. №37.

ზ. კვინიკაძე, ა. შავგულიძე, ი. ბაციკაძე. ზოგიერთი მეტრული ამოცანის ამოხსნა პერსპექტიულ - აფინური გარდაქმნის გამოყენებით. ჟურნალი ‘’ინტელექტი’’. 2006წ. №1(24), 3.

ვ. ვარდოსანიძე. ზოგიერთი მისაზრება ქ. თბილისში მიწისქვეშა ურბანისტიკის განვითარების თაობაზე.. „არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“.. 2011წ. № 1.

რ. ქუთათელაძე, კაკუბავა ი, ფიფია გ, დიდმანიძე ვ.. ზოგიერთი მომსახურების მომხმარებელთა ქცევის მათემატიკური მოდელირება. სტუ-ს შრომები. 2010წ. #1, გვ.85-89.

თ. რევაზიშვილი, ლ. თალაკვაძე, ჯ. ლაღიძე. ზოგიერთი მონო, ბის-მეოთხეული ამონიუმის მარილებისა და ბის-სულფონამიდური ნაერთების ბიოლოგიური აქტივობა და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. 8 (4) გვ 443-446.

ლ. თალაკვაძე, ლ. თალაკვაძე, ჯ .ლაღიძე. ზოგიერთი მონო-, ბის-მეოთხეული ამონიუმის მარილების და ბის-სულფონამიდური ნაერთების ბიოლოგიური აქტივობა და მათი გამოყენების პერსპექტივები.. საქართველოს ქი-მიური ჟურნალი . 2006წ. 3, 2006, 463-466.

ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. ზოგიერთი მოსაზრება ჰუკის განზოგადოებული კანონისა და დრეკადი პოტენციალის შესახებ. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2007წ. № 2 (7).

ზ. კვინიკაძე, ა. შავგულიძე, გ. შენგელია. ზოგიერთი მოსაზრება გეომეტრიული გარდაქმნის, კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკაში, გამოყენების საკითხზე. ჟურნალი ‘’ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა’’. 2008წ. #3 (11), 8.

ზ. გედენიძე, გ. ჭუმბურიძე, ი. მოსავლიძე, მ. ძიძიგური. ზოგიერთი მოსაზრება გრუნტის კაშხლიან ჰიდროკვანძში თევზსავალი ნაგებობის მოწყობის შესახებ. ჟურნალი "ენერგია". 2008წ. N1 (45);გვ.62-67.

ვ. ვარდოსანიძე. ზოგიერთი მოსაზრება თბილისის ახალი გენერალური გეგმის შემუშავებისთვის.. ადგილობრივი თვითმმართველობის სარკე. № 5. 2004წ. .

დ. ტაბატაძე, მ. ყალაბეგაშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება მიწისძვრის კარკასული ნაგებობის სვეტებზე დარტყმის ეფექტის გათვალისწინებით.. სამშენებლო მეკანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის შრომები. 2003წ. თბილისი.2003..

ნ. ბერიშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება ნ. ს. სტრელეცკის მიხედვით შედგენილი, შედუღებული კოჭების ოპტიმალური სიმაღლის განსაზღვრის შესახებ . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2009წ. #2(13), თბილისი, გვ.32-37.