სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გუნია. ზოგიერთი საკითხი ზეპირმეტყველების ჩვევის განვითარებისა უცხოური ენის სწავლების დროს.. საქ.ბიზნესის აკადემია, საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი მოამბე". 2012წ. XVIII.

გ. აბაშიძე. ზოგიერთი საკითხი სისხლის სამართლის პროცესის უმთავრესი პრინციპის შესახებ. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, . 2010წ. ტომი I, .

რ. ანდრიაშვილი. ზოგიერთი სამართლებრივი ნორმა ძველ აღთქმაში და მისი ეთნიკური საფუძვლები. „ეთნოპოლიტიკა“. 2010წ. N1-2.

ლ. ტაბატაძე, მასპინძელაშვილი ბ., ჭელიძე თ.,. ზოგიერთი სახის ალკოჰოლიანი სასმელების წარმოებისას ეთილის სპირტის და შაქრის სიროფის ხარჯვის გათვლის მეთოდების შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. 9(2), 168-169.

ლ. ტაბატაძე, მასპინძელაშვილი ბ., სტურუა ზ., ჭელიძე თ.,. ზოგიერთი სახის ალკოჰოლიანი სასმელების წარმოებისას ეთილის სპირტის ხარჯვის გათვლის მეთოდების შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. 9(2), 164-167.

გ. ბერუაშვილი. ზოგიერთი სახის ხილის ზომითი და მასური მახასიათებლების შესწავლა. საქართველის მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. ''მეცნიერება''. 2006წ. № 16 230-234 გვ..

გ. ბერუაშვილი. ზოგიერთი სახის ხილის ფრიქციული პარამეტრების დადგენა. თბილისი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.. 2010წ. №1 80-85 გვ..

ჯ. მაისურაძე, null, ი. ფავლენიშვილი. ზოგიერთი სპიროპირანის ფოტოქრომული თვისებების შესწავლა.. ფიზიკური ქიმიის ჟურნალი. . 1970წ. ტ.XLIV, #3, გვ.582–585.

ჯ. მაისურაძე, ე. გომელაური. ზოგიერთი სპიროპირანის ხსნარების სტაბილიზაცია ხილული სინათლით.. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. . 1969წ. ტ.55. #2, გვ.301–304.

თ. ცერცვაძე, ზ.სვანიძე ლ.სვანიძე. ზოგიერთი ტოქსიკური ლითონის კონცენტრანტების მეთოდი და ამ ლითონებით ნიადაგის დაჭუჭყიანების ხარისხის განსაზღვრა. ენერგია . 2010წ. N 1(55).

ზ. სვანიძე. ზოგიერთი ტოქსიკური ლითონის კონცენტრირების მეთოდი და ამ ლითონებით ნიადაგის დაჭუჭყიანების ხარისხის განსაზღვრა. ენერგია - სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2010წ. თბილისი, 1 (55), 3 .

ე. გვენეტაძე. ზოგიერთი უცნობი დოკუმენტი ქუთათელ-გაენათელი მიტროპოლიტის წმინდა ნაზარი(ლეჟავა) წინაპრებისა და ოჯახის ისტორიიდან. . “საისტორიო ვერტიკალები” . 2012წ. #24.

მ. მჭედლიშვილი, თ. რიგიშვილი, ლ. გვასალია. ზოგიერთი ფაქტორის გავლენა მანგანუმის ინფილტრაციული მადნის სუსპენზიით აირიდან SO2-ის აბსორბციის პროცესზე. თსუ-ს შრომები,ქიმიური ტექნოლოგია . 2006წ. 361..

ლ. ქუთათელაძე, ნანიტაშილი თენგიზი. ზოგიერთი ფაქტორის გავლენა უალკოჰოლო სასმელების მდგრადობაზე. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2007წ. №19.

რ. გაფრინდაშვილი. ზოგიერთი ფსიქოლოგიური „საიდუმლო ქართულ ფოლკლორში“. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „საისტორიო ვერტიკალები“. 2011წ. N22, გვ. 55-63.

ზ. ისააკიანი, მ. მჭედლიშვილი. ზოგიერთი ცვლილება გოგირდის დიოქსიდის ჟანგვის რეაქციის წონასწორობის მუდმივასა და წონასწორული გარდაქმნის ხარისხის გამოთვლაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომების კრებული. 2016წ. #2(500), გვ.49-50.

თ. ჩიგოგიძე. ზოგიერთი ცნობა და მოსაზრება ჩვენში მულტიმედიური პროექტირების წინაპირობების, საწყისებისა და განვითარების შესახებ. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. შრომები.. 2010წ. ISSN 1512-102X. 2(17), 218-223 გვ.

თ. ხმელიძე. ზოგიერთი წინააღმდეგობანი ფირფიტების სუფთა ღუნვის თეორიაში. შრომები-სტუ.საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი".. 2011წ. N1(479) გვ:12-14. 2011.

რ. გიორგობიანი, თ ხმელიძე, ნ. ბერიშვილი. ზოგიერთი წინააღმდეგობანი ფირფიტების სუფთა ღუნვის თეორიაში. სტუ-ს შრომები. 2011წ. № 1 (479).

ნ. ბერიშვილი, თ.ხმელიძე, რ.გიორგობიანი. ზოგიერთი წინააღმდეგობანი ფირფიტების სუფთა ღუნვის თეორიაში. სტუ- ს შრომები. 2011წ. № 1 (479).