სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. იტრიაშვილი, ქ.დადიანი, ხ.კიკნაძე. ზოგიერთი თეორიული მიდგომები დრეკადი დამცავი საფარის საიმედოობის გაანგარიშებისთვის. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ.კრებული. 2011წ. # 66.

ჯ. მაისურაძე, კ. ჯაფარიძე, ი. ფავლენიშვილი, ვ. ციციშვილი. ზოგიერთი ინდოლინოსპიროქრომენის პროტონულ მაგნიტური რეზონანსის სპექტრი.. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. . 1973წ. ტ.70, #2, გვ.349–352.

ი. სამხარაძე, ზ.ხვედელიძე, თ დავითაშვილი.. ზოგიერთი ლოკალურ-,,ფენომენური” ატმოსფერული მოვლენის შესწავლა ჰიდროთერმოდინამიკური მიდგომით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2013წ. №119.ISSN1512-0902.

ზ.ხვედელიძე, თ დავითაშვილი.. ზოგიერთი ლოკალურ-,,ფენომენური” ატმოსფერული მოვლენის შესწავლა ჰიდროთერმოდინამიკური მიდგომით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2013წ. №119.ISSN1512-0902.

ზ. ხვედელიძე, ი. სამხარაძე, ნ. ტატიშვილი, თ. დავითაშვილი, ნ. ტოტიკიშვილი. ზოგიერთი ლოკალური მეტეოროლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირება საქართველოს ცალკეული რეგიონისათვის.. სტუ-ის ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. 0წ. ტ .120. გვ.10-15. 2014 წ..

ზ. ხვედელიძე, თ. დავითაშვილი, ი. სამხარაძე. ზოგიერთი ლოკალური "ფენომენური" ატმოსფერული მოვლენების შესწავლა ჰიდროდინამიკური მიდგომით.. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 0წ. ტ. 119, გვ.16-20. 2013 წ..

ი. სამხარაძე, ზ.ხვედელიძე, თ.დავითაშვილი, მ.ტატიშვილი,ნ.ზოტიკიშვილი.. ზოგიერთი ლოკალური მეტეოროლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირება საქართველოს ცალკეული რეგიონებისათვის.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2014წ. №120.ISSN1512-0902.

ზ. ხვედელიძე , თ.დავითაშვილი , მ.ტატიშვილი , ნ. ზოტიკიშვილი.. ზოგიერთი ლოკალური მეტეოროლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირება საქართველოს ცალკეული რეგიონებისათვის.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2014წ. №120.ISSN1512-0902.

ე. გუგავა. ზოგიერთი მარცვლეული კულტურების მოსავლიანობისა და ხარისხობრივი მაცვენებლების ამაღლება აზოტო ფიქსატორების გამოყენებით. საქ.სას.სამ.უნივერსიტეტის შრომები. 2008წ. .

ო. ტაბუცაძე. ზოგიერთი მეთოდოლოგიური პრინციპის შესახებ სოციოლოგიაში . საერთაშორისოსამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“.. 2017წ. №37.

ზ. კვინიკაძე, ა. შავგულიძე, ი. ბაციკაძე. ზოგიერთი მეტრული ამოცანის ამოხსნა პერსპექტიულ - აფინური გარდაქმნის გამოყენებით. ჟურნალი ‘’ინტელექტი’’. 2006წ. №1(24), 3.

ვ. ვარდოსანიძე. ზოგიერთი მისაზრება ქ. თბილისში მიწისქვეშა ურბანისტიკის განვითარების თაობაზე.. „არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“.. 2011წ. № 1.

რ. ქუთათელაძე, კაკუბავა ი, ფიფია გ, დიდმანიძე ვ.. ზოგიერთი მომსახურების მომხმარებელთა ქცევის მათემატიკური მოდელირება. სტუ-ს შრომები. 2010წ. #1, გვ.85-89.

თ. რევაზიშვილი, ლ. თალაკვაძე, ჯ. ლაღიძე. ზოგიერთი მონო, ბის-მეოთხეული ამონიუმის მარილებისა და ბის-სულფონამიდური ნაერთების ბიოლოგიური აქტივობა და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. 8 (4) გვ 443-446.

ლ. თალაკვაძე, ლ. თალაკვაძე, ჯ .ლაღიძე. ზოგიერთი მონო-, ბის-მეოთხეული ამონიუმის მარილების და ბის-სულფონამიდური ნაერთების ბიოლოგიური აქტივობა და მათი გამოყენების პერსპექტივები.. საქართველოს ქი-მიური ჟურნალი . 2006წ. 3, 2006, 463-466.

ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. ზოგიერთი მოსაზრება ჰუკის განზოგადოებული კანონისა და დრეკადი პოტენციალის შესახებ. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2007წ. № 2 (7).

ზ. კვინიკაძე, ა. შავგულიძე, გ. შენგელია. ზოგიერთი მოსაზრება გეომეტრიული გარდაქმნის, კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკაში, გამოყენების საკითხზე. ჟურნალი ‘’ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა’’. 2008წ. #3 (11), 8.

ზ. გედენიძე, გ. ჭუმბურიძე, ი. მოსავლიძე, მ. ძიძიგური. ზოგიერთი მოსაზრება გრუნტის კაშხლიან ჰიდროკვანძში თევზსავალი ნაგებობის მოწყობის შესახებ. ჟურნალი "ენერგია". 2008წ. N1 (45);გვ.62-67.

ვ. ვარდოსანიძე. ზოგიერთი მოსაზრება თბილისის ახალი გენერალური გეგმის შემუშავებისთვის.. ადგილობრივი თვითმმართველობის სარკე. № 5. 2004წ. .

დ. ტაბატაძე, მ. ყალაბეგაშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება მიწისძვრის კარკასული ნაგებობის სვეტებზე დარტყმის ეფექტის გათვალისწინებით.. სამშენებლო მეკანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის შრომები. 2003წ. თბილისი.2003..