სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. სამსონაძე. ზოგიერთი არსებითი სახელის მრავლობითი რიცხვის წარმოების შესახებ. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2009წ. #13, თბილისი, გვ. 172-175..

ი. მოსაშვილი, ბაბუნაშვილი ანზორი. ზოგიერთი ასპექტი დამცავი სიგანლიზაციის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“. 2017წ. 1(23), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. გვ. 126-130.

გ. ბელთაძე. ზოგიერთი ბიბლიური პერსონაჟების სტრატეგიული ურთიერთქმედების ანალიზი თამაშთა თეორიის გამოყენებით. . მესამე საერთაშორისო კონფერენცია “მეცნიერება და რელიგია”. ეძღვნება აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის ხსოვნას . 2014წ. მოხსენებათა კრებული,ქართულ და რუსულ ენაზე, თბილისი, გვ. 323-335 .

ლ. თალაკვაძე, ლ. თალაკვაძე, ჯ .ლაღიძე. ზოგიერთი ბის-ინდო ლური ნაერთის სინთეზი აზელაინის, სებაცინის მჟავების და 7-მეთალტრიპტამინის. საქართველოს ქი-მიური ჟურნალი. 2008წ. 4, 2008,341-343.

თ. რევაზიშვილი, ლ. თალაკვაძე, ჯ. ლაღიძე. ზოგიერთი ბის-ინდოლური ნაერთის სინთეზი აზელაინის, სებაცინის მჟავების და 7-მეთილტრიპტამინის საფუძველზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. # 8 (4) გვ. 341-343.

ლ. ცერცვაძე, მოსულიშვილი ლ., წიბახიშვილი ნ., ფრონტასიევა მ., პავლოვ ს.. ზოგიერთი გამოყენებითი ბიოტექნოლოგიის განვითარება საქართველოში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის "მოამბე" ,თბილისი,. 2008წ. ტომი2#3,8გვ..

† ე.ხვიჩია, გ. კაიშაური. ზოგიერთი გარეული ხილკენკროვანი ნედლეულის გამოკვლევა ფქვილების დამზადების მიზნით. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. თბ. . 2017წ. N2 (725). გვ. 138-142..

გ. კაიშაური, † ე.ხვიჩია. ზოგიერთი გარეული ხილკენკროვანი ნედლეულის გამოკვლევა ფქვილების დამზადების მიზნით. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები"თბ.. 2016წ. N2 (725)..

ნ. ნოზაძე, ქ. ჭკუასელი. ზოგიერთი გრაფიკული ამოცანის გადაწყვეტა პროგრამულ პაკეტ AutoCAD 2010-ის გამოყენებით. სგმა “მოამბე” . 2010წ. N1/(16) ISSN 1512-102X.

ლ. სამსონაძე. ზოგიერთი დერივატის ორმაგი ბუნების შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14, თბილისი, გვ.200-203.

ო. ნამიჩეიშვილი, ო. ბაიდაშვილი , შ. ბებიაშვილი , ს. იაგანაშვილი . ზოგიერთი ელექტრომექანიკური სისტემის დროში დაზიანებათა კვლევა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ტ.133. 1969წ. გვ.131-139.

მ. წვერავა, ზ. ფადიურაშვილი,, ლ. გვასალია, ვ. ფადიურაშვილი . ზოგიერთი თანამედროვე სადეზენფექციო საშუალებების მოქმედების მექანიზმები“. Georgian Engineering News. 2014წ. №3, 88-91.

ლ. იტრიაშვილი, ქ.დადიანი, ხ.კიკნაძე. ზოგიერთი თეორიული მიდგომები დრეკადი დამცავი საფარის საიმედოობის გაანგარიშებისთვის. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ.კრებული. 2011წ. # 66.

ჯ. მაისურაძე, კ. ჯაფარიძე, ი. ფავლენიშვილი, ვ. ციციშვილი. ზოგიერთი ინდოლინოსპიროქრომენის პროტონულ მაგნიტური რეზონანსის სპექტრი.. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. . 1973წ. ტ.70, #2, გვ.349–352.

ი. სამხარაძე, ზ.ხვედელიძე, თ დავითაშვილი.. ზოგიერთი ლოკალურ-,,ფენომენური” ატმოსფერული მოვლენის შესწავლა ჰიდროთერმოდინამიკური მიდგომით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2013წ. №119.ISSN1512-0902.

ზ.ხვედელიძე, თ დავითაშვილი.. ზოგიერთი ლოკალურ-,,ფენომენური” ატმოსფერული მოვლენის შესწავლა ჰიდროთერმოდინამიკური მიდგომით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2013წ. №119.ISSN1512-0902.

ზ. ხვედელიძე, ი. სამხარაძე, ნ. ტატიშვილი, თ. დავითაშვილი, ნ. ტოტიკიშვილი. ზოგიერთი ლოკალური მეტეოროლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირება საქართველოს ცალკეული რეგიონისათვის.. სტუ-ის ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. 0წ. ტ .120. გვ.10-15. 2014 წ..

ზ. ხვედელიძე, თ. დავითაშვილი, ი. სამხარაძე. ზოგიერთი ლოკალური "ფენომენური" ატმოსფერული მოვლენების შესწავლა ჰიდროდინამიკური მიდგომით.. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 0წ. ტ. 119, გვ.16-20. 2013 წ..

ი. სამხარაძე, ზ.ხვედელიძე, თ.დავითაშვილი, მ.ტატიშვილი,ნ.ზოტიკიშვილი.. ზოგიერთი ლოკალური მეტეოროლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირება საქართველოს ცალკეული რეგიონებისათვის.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2014წ. №120.ISSN1512-0902.

ზ. ხვედელიძე , თ.დავითაშვილი , მ.ტატიშვილი , ნ. ზოტიკიშვილი.. ზოგიერთი ლოკალური მეტეოროლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირება საქართველოს ცალკეული რეგიონებისათვის.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2014წ. №120.ISSN1512-0902.