სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბერიშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება ნ. ს. სტრელეცკის მიხედვით შედგენილი, შედუღებული კოჭების ოპტიმალური სიმაღლის განსაზღვრის შესახებ . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2009წ. #2(13), თბილისი, გვ.32-37.

ხ. გორჯოლაძე, ნ. ბერიშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება ნ.ს. სტრელეცკის მიხედვით შედგენილი, შედუღებული კოჭების ოპტიმალური სიმაღლის განსაზღვრის შესახებ... მშენებლობა (სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი).. 2009წ. ISSN 1512-3936. N 2(13). გვ.32-36..

ნ. ბერიშვილი, ხ.გორჯოლაძე. ზოგიერთი მოსაზრება ნ.ს.სტრელეცკის მიხედვით შედგენილი შედუღებული კოჭების ოპტიმალური სიმაღლის განსაზღვრის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2009წ. № 2 (13).

გ. აბაშიძე. ზოგიერთი მოსაზრება საპროცესო შეთანხმების სამართლაბრივი ინსტიტუტის სრულყოფის შესახებ. ჟურნალი - ცხოვრება და კანონი. 2016წ. #3-4.

ზ. ვაშაკიძე, მერაბ მიქელაშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოს საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფის საკითხებზე. ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი". 2013წ. #1, 55-60 გვ., .

ე. ბარათაშვილი, ნ. ნადარეიშვილი ნ. ძიძიკაშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოს სტრატეგიულ განვითარებაზე. ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა’’ . 2013წ. №3, 2013წ.

ლ. კვარაცხელია, ო. ფარესიშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოში მეცნიერების განვითარების ძირითადი პრინციპების შესახებ. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2004წ. #10-12.

ო. ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია. ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოში მეცნიერების განვითარების ძირითადი პრინციპების შესახებ. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2004წ. #10-12, 4 გვ..

გ. აბაშიძე. ზოგიერთი მოსაზრება სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის შესახებ. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, . 2013წ. ტომი V.

გ. ღვინეფაძე. ზოგიერთი მოსაზრება წარმართული პანთეონის და დამწერლობის წარმოშობის სათავეების შესახებ. ჟურნალი "პარალელი". 2011წ. ISSN 0235-8417. N2, გვ. 188-194.

ნ. ბერიშვილი, რ.გიოგობიანი, რ.ჭყოიძე. ზოგიერთი მოსაზრება ჰუკის განზოგადებული კანონისა და დრეკადი პოტენციალის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2007წ. № 2 (5).

ნ. იმნაძე, ზ.ჩანქსელიანი, მ.მიქელაძე. ზოგიერთი მძიმე ლითონების განაწილება ჭიათურის მანგანუმის კარიერების მიმდებარე აგრო-ლანდშაფტებზე. რადიოეკოლოგიური და აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 2007წ. ტ.2, გვ. 16-18.

ლ. შავლიაშვილი, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე. ზოგიერთი მძიმე ლითონის შემცველობა კახეთის რეგიონის ნიადაგებში. საქართველოს გეოფიზიკის საზოგადოების ჟურნალი. 2015წ. ტ. 18 (2015).

ზ. ცოტნიაშვილი. ზოგიერთი მხატვრული სახე თანამედროვე ქართულ ნოველაში. ბურჯი ეროვნებისა. 1998წ. 5.

ჯ. მაისურაძე, რ. ბაკურაძე, ე. ვაშაკიძე, კ. ჯაფარიძე.. ზოგიერთი ორგანული ფუძის მოლეკულური დიაგრამები.. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 1984წ. ქიმ. სერ.. ტ.10, #1..

მ. ჟღენტი, მ.ვ.გარუჩავა ლ. კ. გულუა, თურმანიძე თ. ვ.. ზოგიერთი ოქსიდანტური ფერმენტების ცვლილება კურკოვანი ხილის შენახვის პროცესში. . Georgian Engineering News . ISSN1512-0287. . 2016წ. №1(vol77),,119-123.

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, გ. სულაქველიძე, რ. სხილაძე. ზოგიერთი პერსპექტიული მცენარისაგან მიღებული ბუნებრივი ტკბილი ნივთიერებების ქიმიური თვისებები, აღნაგობა, ფიზიოლოგიური აქტიურობა და გამოყენების აქტუალობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2009წ. ტ. 9, №3, 251-255 გვ..

თ. წივწივაძე, რ.კლდიაშვილი, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე. ზოგიერთი პერსპექტიული მცენარისგან მიღებულ ბუნებრივ რკბილ ნივთიერებათა ქიმიური თვისებები, აღნაგობა, ფიზიოლოგიური აქტიურობა და გამოყენების აქტუალობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N9(3, გვ. 251-252).

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი, ლ.გვერდწითელი. ზოგიერთი პირიდინ კარბონმჟავის ამიდდთან მეტალთა ბიოკოორდინაციული ნაერთების სესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. ტ.15, N2, გვ.39-47.