სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. გუგავა. ზოგიერთი მარცვლეული კულტურების მოსავლიანობისა და ხარისხობრივი მაცვენებლების ამაღლება აზოტო ფიქსატორების გამოყენებით. საქ.სას.სამ.უნივერსიტეტის შრომები. 2008წ. .

ო. ტაბუცაძე. ზოგიერთი მეთოდოლოგიური პრინციპის შესახებ სოციოლოგიაში . საერთაშორისოსამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“.. 2017წ. №37.

ზ. კვინიკაძე, ა. შავგულიძე, ი. ბაციკაძე. ზოგიერთი მეტრული ამოცანის ამოხსნა პერსპექტიულ - აფინური გარდაქმნის გამოყენებით. ჟურნალი ‘’ინტელექტი’’. 2006წ. №1(24), 3.

ვ. ვარდოსანიძე. ზოგიერთი მისაზრება ქ. თბილისში მიწისქვეშა ურბანისტიკის განვითარების თაობაზე.. „არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“.. 2011წ. № 1.

რ. ქუთათელაძე, კაკუბავა ი, ფიფია გ, დიდმანიძე ვ.. ზოგიერთი მომსახურების მომხმარებელთა ქცევის მათემატიკური მოდელირება. სტუ-ს შრომები. 2010წ. #1, გვ.85-89.

თ. რევაზიშვილი, ლ. თალაკვაძე, ჯ. ლაღიძე. ზოგიერთი მონო, ბის-მეოთხეული ამონიუმის მარილებისა და ბის-სულფონამიდური ნაერთების ბიოლოგიური აქტივობა და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. 8 (4) გვ 443-446.

ლ. თალაკვაძე, ლ. თალაკვაძე, ჯ .ლაღიძე. ზოგიერთი მონო-, ბის-მეოთხეული ამონიუმის მარილების და ბის-სულფონამიდური ნაერთების ბიოლოგიური აქტივობა და მათი გამოყენების პერსპექტივები.. საქართველოს ქი-მიური ჟურნალი . 2006წ. 3, 2006, 463-466.

ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. ზოგიერთი მოსაზრება ჰუკის განზოგადოებული კანონისა და დრეკადი პოტენციალის შესახებ. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2007წ. № 2 (7).

ზ. კვინიკაძე, ა. შავგულიძე, გ. შენგელია. ზოგიერთი მოსაზრება გეომეტრიული გარდაქმნის, კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკაში, გამოყენების საკითხზე. ჟურნალი ‘’ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა’’. 2008წ. #3 (11), 8.

ზ. გედენიძე, გ. ჭუმბურიძე, ი. მოსავლიძე, მ. ძიძიგური. ზოგიერთი მოსაზრება გრუნტის კაშხლიან ჰიდროკვანძში თევზსავალი ნაგებობის მოწყობის შესახებ. ჟურნალი "ენერგია". 2008წ. N1 (45);გვ.62-67.

ვ. ვარდოსანიძე. ზოგიერთი მოსაზრება თბილისის ახალი გენერალური გეგმის შემუშავებისთვის.. ადგილობრივი თვითმმართველობის სარკე. № 5. 2004წ. .

დ. ტაბატაძე, მ. ყალაბეგაშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება მიწისძვრის კარკასული ნაგებობის სვეტებზე დარტყმის ეფექტის გათვალისწინებით.. სამშენებლო მეკანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის შრომები. 2003წ. თბილისი.2003..

ნ. ბერიშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება ნ. ს. სტრელეცკის მიხედვით შედგენილი, შედუღებული კოჭების ოპტიმალური სიმაღლის განსაზღვრის შესახებ . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2009წ. #2(13), თბილისი, გვ.32-37.

ხ. გორჯოლაძე, ნ. ბერიშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება ნ.ს. სტრელეცკის მიხედვით შედგენილი, შედუღებული კოჭების ოპტიმალური სიმაღლის განსაზღვრის შესახებ... მშენებლობა (სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი).. 2009წ. ISSN 1512-3936. N 2(13). გვ.32-36..

ნ. ბერიშვილი, ხ.გორჯოლაძე. ზოგიერთი მოსაზრება ნ.ს.სტრელეცკის მიხედვით შედგენილი შედუღებული კოჭების ოპტიმალური სიმაღლის განსაზღვრის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2009წ. № 2 (13).

გ. აბაშიძე. ზოგიერთი მოსაზრება საპროცესო შეთანხმების სამართლაბრივი ინსტიტუტის სრულყოფის შესახებ. ჟურნალი - ცხოვრება და კანონი. 2016წ. #3-4.

ზ. ვაშაკიძე, მერაბ მიქელაშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოს საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფის საკითხებზე. ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი". 2013წ. #1, 55-60 გვ., .

ე. ბარათაშვილი, ნ. ნადარეიშვილი ნ. ძიძიკაშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოს სტრატეგიულ განვითარებაზე. ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა’’ . 2013წ. №3, 2013წ.

ლ. კვარაცხელია, ო. ფარესიშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოში მეცნიერების განვითარების ძირითადი პრინციპების შესახებ. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2004წ. #10-12.