სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია. ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოში მეცნიერების განვითარების ძირითადი პრინციპების შესახებ. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2004წ. #10-12, 4 გვ..

გ. აბაშიძე. ზოგიერთი მოსაზრება სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის შესახებ. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, . 2013წ. ტომი V.

გ. ღვინეფაძე. ზოგიერთი მოსაზრება წარმართული პანთეონის და დამწერლობის წარმოშობის სათავეების შესახებ. ჟურნალი "პარალელი". 2011წ. ISSN 0235-8417. N2, გვ. 188-194.

ნ. ბერიშვილი, რ.გიოგობიანი, რ.ჭყოიძე. ზოგიერთი მოსაზრება ჰუკის განზოგადებული კანონისა და დრეკადი პოტენციალის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2007წ. № 2 (5).

ნ. იმნაძე, ზ.ჩანქსელიანი, მ.მიქელაძე. ზოგიერთი მძიმე ლითონების განაწილება ჭიათურის მანგანუმის კარიერების მიმდებარე აგრო-ლანდშაფტებზე. რადიოეკოლოგიური და აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 2007წ. ტ.2, გვ. 16-18.

ლ. შავლიაშვილი, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე. ზოგიერთი მძიმე ლითონის შემცველობა კახეთის რეგიონის ნიადაგებში. საქართველოს გეოფიზიკის საზოგადოების ჟურნალი. 2015წ. ტ. 18 (2015).

ზ. ცოტნიაშვილი. ზოგიერთი მხატვრული სახე თანამედროვე ქართულ ნოველაში. ბურჯი ეროვნებისა. 1998წ. 5.

ჯ. მაისურაძე, რ. ბაკურაძე, ე. ვაშაკიძე, კ. ჯაფარიძე.. ზოგიერთი ორგანული ფუძის მოლეკულური დიაგრამები.. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 1984წ. ქიმ. სერ.. ტ.10, #1..

მ. ჟღენტი, მ.ვ.გარუჩავა ლ. კ. გულუა, თურმანიძე თ. ვ.. ზოგიერთი ოქსიდანტური ფერმენტების ცვლილება კურკოვანი ხილის შენახვის პროცესში. . Georgian Engineering News . ISSN1512-0287. . 2016წ. №1(vol77),,119-123.

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, გ. სულაქველიძე, რ. სხილაძე. ზოგიერთი პერსპექტიული მცენარისაგან მიღებული ბუნებრივი ტკბილი ნივთიერებების ქიმიური თვისებები, აღნაგობა, ფიზიოლოგიური აქტიურობა და გამოყენების აქტუალობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2009წ. ტ. 9, №3, 251-255 გვ..

თ. წივწივაძე, რ.კლდიაშვილი, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე. ზოგიერთი პერსპექტიული მცენარისგან მიღებულ ბუნებრივ რკბილ ნივთიერებათა ქიმიური თვისებები, აღნაგობა, ფიზიოლოგიური აქტიურობა და გამოყენების აქტუალობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N9(3, გვ. 251-252).

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი, ლ.გვერდწითელი. ზოგიერთი პირიდინ კარბონმჟავის ამიდდთან მეტალთა ბიოკოორდინაციული ნაერთების სესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. ტ.15, N2, გვ.39-47.

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაზე, ნ.ჩიგოგიძე, ლ.გვერდწიტელი. ზოგიერთი პირიდინ კარბონმჟავის ამიდდთან მეტალთა ბიოკოორდინაციული ნაერტების სესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. ტ.15, N2, გვ.39-47.

ლ. გვერდწითელი, თ.წივწივაძე, ნ.ჩოგოგიძე, რ. კლდიაშვილი. ზოგიერთი პირიდინკარბონმჟავის ამიდთან მეტალთა ბიოკორდინაციული ნაერთების შესახებ.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. ISBN1512-0686 # 2 ტომი # 15, გვ. 39-47, თბილისი.

თ. მალაღურაძე. ზოგიერთი რამ მედიის შესწავლისადმი სტრუქტურულ-ფუნქციური მიდგომის ისტორიიდან. ჟურნალი "ჟურნალისტური ძიებანი" . 2011წ. XIII, გვ.59-67.

ნ. გოგნიაშვილი. ზოგიერთი რამ პროფესორ ბეჟან ხარაზიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ . ჟურნალი ,,სამართალი''. 2002წ. #2,31-33გვ.

ს. ხიზანიშვილი. ზოგიერთი რამ „საზიანო ცოდნის შესახებ“. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწირფო უნივესიტეტი, პედგოგიური ფაკულტეტი, VII საერთაშორისო სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია მიძღვნილი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის უნივერსიტეტის სტატუსის მინიჭების 25 წლის იუბილესადმი, სწავლებისა და აღზრდის აქუალური პრობლემები, შრომები, ქუთაისი. 2016წ. გვ. 519-521.

ლ. ჩიქავა. ზოგიერთი სადისკუსიო ეკონომიკური ტერმინის შინაარსობრივი და¬ტვირთვის საკითხისათვის.. თსუ გამომცემლობა. ჟურნალი ”ეკონომიკა და ბიზნესი”, № 5. 2010წ. 11 გვ..

ზ. მაძაღუა, დ. დანელია, დ. ტაბატაძე. ზოგიერთი საინჟინრო ამოცანის გადაწყვეტა წრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემების შეცვლით ეკვივალენტურ ალგებრულ განტოლებათა სისტემით.. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2002წ. №1-3.

დ. დანელია, დ. დანელია, რ. ცხვედაძე, დ.ტაბატაძე. ზოგიერთი საინჟინრო ამოცანის გადაწყვეტა წრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის შეცვლით ექვივალენტურ ალგებრულ განტოლებათა სისტემით. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2002წ. №1-3. გვ. 47-51.