სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაზე, ნ.ჩიგოგიძე, ლ.გვერდწიტელი. ზოგიერთი პირიდინ კარბონმჟავის ამიდდთან მეტალთა ბიოკოორდინაციული ნაერტების სესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. ტ.15, N2, გვ.39-47.

ლ. გვერდწითელი, თ.წივწივაძე, ნ.ჩოგოგიძე, რ. კლდიაშვილი. ზოგიერთი პირიდინკარბონმჟავის ამიდთან მეტალთა ბიოკორდინაციული ნაერთების შესახებ.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. ISBN1512-0686 # 2 ტომი # 15, გვ. 39-47, თბილისი.

თ. მალაღურაძე. ზოგიერთი რამ მედიის შესწავლისადმი სტრუქტურულ-ფუნქციური მიდგომის ისტორიიდან. ჟურნალი "ჟურნალისტური ძიებანი" . 2011წ. XIII, გვ.59-67.

ნ. გოგნიაშვილი. ზოგიერთი რამ პროფესორ ბეჟან ხარაზიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ . ჟურნალი ,,სამართალი''. 2002წ. #2,31-33გვ.

ს. ხიზანიშვილი. ზოგიერთი რამ „საზიანო ცოდნის შესახებ“. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწირფო უნივესიტეტი, პედგოგიური ფაკულტეტი, VII საერთაშორისო სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია მიძღვნილი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის უნივერსიტეტის სტატუსის მინიჭების 25 წლის იუბილესადმი, სწავლებისა და აღზრდის აქუალური პრობლემები, შრომები, ქუთაისი. 2016წ. გვ. 519-521.

ლ. ჩიქავა. ზოგიერთი სადისკუსიო ეკონომიკური ტერმინის შინაარსობრივი და¬ტვირთვის საკითხისათვის.. თსუ გამომცემლობა. ჟურნალი ”ეკონომიკა და ბიზნესი”, № 5. 2010წ. 11 გვ..

ზ. მაძაღუა, დ. დანელია, დ. ტაბატაძე. ზოგიერთი საინჟინრო ამოცანის გადაწყვეტა წრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემების შეცვლით ეკვივალენტურ ალგებრულ განტოლებათა სისტემით.. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2002წ. №1-3.

დ. დანელია, დ. დანელია, რ. ცხვედაძე, დ.ტაბატაძე. ზოგიერთი საინჟინრო ამოცანის გადაწყვეტა წრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის შეცვლით ექვივალენტურ ალგებრულ განტოლებათა სისტემით. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2002წ. №1-3. გვ. 47-51.

მ. დემეტრაძე, რ. ჩაგუნავა, ნ. კუციავა. ზოგიერთი საკვები პროდუქტის კონსერვაციის მეთოდები. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი. . 2017წ. თბილისი. Vol.19.1(37), გვ. 28 .

ნ. კუციავა, მ. დემეტრაძე. რ. ჩაგუნავა. . ზოგიერთი საკვები პროდუქტის კონსერვაციის მეთოდები. ჟურნალი "კერამიკა". 2017წ. ტ.19 N 1(37) გვ. 28-33.

ნ. გუნია. ზოგიერთი საკითხი ზეპირმეტყველების ჩვევის განვითარებისა უცხოური ენის სწავლების დროს.. საქ.ბიზნესის აკადემია, საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი მოამბე". 2012წ. XVIII.

გ. აბაშიძე. ზოგიერთი საკითხი სისხლის სამართლის პროცესის უმთავრესი პრინციპის შესახებ. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, . 2010წ. ტომი I, .

რ. ანდრიაშვილი. ზოგიერთი სამართლებრივი ნორმა ძველ აღთქმაში და მისი ეთნიკური საფუძვლები. „ეთნოპოლიტიკა“. 2010წ. N1-2.

ლ. ტაბატაძე, მასპინძელაშვილი ბ., ჭელიძე თ.,. ზოგიერთი სახის ალკოჰოლიანი სასმელების წარმოებისას ეთილის სპირტის და შაქრის სიროფის ხარჯვის გათვლის მეთოდების შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. 9(2), 168-169.

ლ. ტაბატაძე, მასპინძელაშვილი ბ., სტურუა ზ., ჭელიძე თ.,. ზოგიერთი სახის ალკოჰოლიანი სასმელების წარმოებისას ეთილის სპირტის ხარჯვის გათვლის მეთოდების შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. 9(2), 164-167.

გ. ბერუაშვილი. ზოგიერთი სახის ხილის ზომითი და მასური მახასიათებლების შესწავლა. საქართველის მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. ''მეცნიერება''. 2006წ. № 16 230-234 გვ..

გ. ბერუაშვილი. ზოგიერთი სახის ხილის ფრიქციული პარამეტრების დადგენა. თბილისი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.. 2010წ. №1 80-85 გვ..

ჯ. მაისურაძე, null, ი. ფავლენიშვილი. ზოგიერთი სპიროპირანის ფოტოქრომული თვისებების შესწავლა.. ფიზიკური ქიმიის ჟურნალი. . 1970წ. ტ.XLIV, #3, გვ.582–585.

ჯ. მაისურაძე, ე. გომელაური. ზოგიერთი სპიროპირანის ხსნარების სტაბილიზაცია ხილული სინათლით.. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. . 1969წ. ტ.55. #2, გვ.301–304.

თ. ცერცვაძე, ზ.სვანიძე ლ.სვანიძე. ზოგიერთი ტოქსიკური ლითონის კონცენტრანტების მეთოდი და ამ ლითონებით ნიადაგის დაჭუჭყიანების ხარისხის განსაზღვრა. ენერგია . 2010წ. N 1(55).