სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მიმინოშვილი. თ. ფერაძე, კ. გიორგაძე, ე. მიმინოშვილი და სხვ. მალეგირებელი ელემენტების გავლენა Ti-Ta-Mo-V შენადნში ფორმის მახსოვრობის ეფექტზე და აღდგენის ტემპერატურულ ინტერვალზე. . გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალურ საკითხებში საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. . 2011წ. გამ-ბა სტუ თბილისი გვ. 205 – 209..

ი. ქვარაია. თ.თავაძე. ქვაბულის გამაგრების და დამუშავების პრობლემები მჭიდროდ განაშენიანებულ ადგილებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშნებლობა". 2011წ. 4(23), 2011. 49-52.

ნ. ხაზარაძე. თაბალი. ენციკლოპედია "საქართველო",. 2015წ. ტ. 3, თბილისი. გვ. 413-414.

გ. ლუტიძე. თაბაშირის ზეგავლენა თერმული მეთოდით გამაგრებული ლიოსისებრი გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებებზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2004წ. N3 გვ. 119-121.

ხ. თოდაძე. თავად-აზნაურთა მონაწილეობა აღმოსავლეთ საქართველოს 1829 წლის სახალხო მღელვარებაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, კლიო. 2005წ. #25, გვ. 58-64.

ხ. თოდაძე. თავად-აზნაურთა მონაწილეობა აღმოსავლეთ საქართველოს 1829 წლის სახალხო მღელვარებაში. კლიო. 2005წ. 25, გვ. 49-58.

ნ. სონღულაშვილი. თავადაზნაურობა 1900-1917 წლების საქართველოში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტურის შრომები. 2012წ. #6.

ე. მეძმარიაშვილი. თავდაცვისათვის საქ. ტერიტორიის მზადყოფნისა და ერთიანი სამხედრო–საინჟინრო უზრუნველყოფის საომარი საგანგებო და ექსტრემალური გარემო. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 3გვ..

დ. ნატროშვილი, ბ. ბასილაშვილი. თავთავიანი კულტურების სათესი კომბინირებული მანქანის გამომთესი აპარატის მუშაობის პროცესის კვლევა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2003წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, ტომი XXII, გვ.83-93.

დ. ნატროშვილი, ე. შაფაქიძე. თავთავიანი კულტურების სათესი კომბინრებული მანქანა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2003წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, ტომი XXI, გვ.119-121.

ა. სახვაძე. თავიდან შესაძლებელია, ევროპაში წასვლის ბევრი მსურველი აღმოჩნდეს, მაგრამ ეს დიდხანს არ გაგრძელდება. ინტერნეტ გამოცემა Fორგე. 2017წ. 2017 წლის 13 მარტი (ჟურნალისტი _ მანანა ნოზაძე)..

ზ. გაბისონია. თავისუფალ ეკონომიკურ ზონებში უცხოური ინვესტიციების სამართლებრივი რეგულირების ეკონომიკურ-სამართლებრივი წანამძღვრები. სამართალი. 1998წ. N5-6..

ლ. ბერიშვილი. თავისუფალი ამინომჟავური პროფილის განსაზღვრა მაღალეფექტური თხევადი ქრომატოგრაფიის გამოყენებით. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2016წ. #1, 3 გვ..

ი. შათირიშვილი, შათირიშვილი შ. ბერიშვილი ლ.. თავისუფალი ამინომჟავური პროფილის განსაზღვრა მაღალეფექტური თხევადი ქრომატოგრაფიის გამოყენებით. . 2016წ. №1 (ტ.77) გვ. 99-101.

ზ. ვაშაკიძე, რაზმაძე კ.. თავისუფალი ეკონომიკური ზონები ASS-ის ფარგლებში. . ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2009წ. №5-6, გვ. 285-292..

ნ. ჩიკვილაძე. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების არსის კვლევისათვის. ჟურნალი“ეკონომიკა“ თბ.2009წ.. 0წ. N5-6,7.

ნ. ჩიკვილაძე. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების მართვის ეკონომიკური მექანიზმი. ჟურნალი“სოციალურიეკონომიკა“XXIსაუკ-ნის აქტუალური პრობლემები“ 2009წ.. 0წ. ,N2,5.

ზ. ვაშაკიძე. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების პერსპექტივები საქართველოში. . ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2009წ. №1-2, გვ. 60-66..

ზ. ვაშაკიძე, ბახტურიძე ზ.. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების შექმნისა და ფუნქციონირების მსოფლიო გამოცდილების ზოგიერთი ასპექტი. . ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2010წ. №1-2, გვ. 139-149..

ლ. ჩიქავა. თავისუფალი ვაჭრობა თუ ეკონომიკური პროტექციონიზმი?. ჟურნალი ”ახალი ეკონომისტი”, № 4. 2009წ. 8 გვ..