სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. დემეტრაძე, რ. ჩაგუნავა, ნ. კუციავა. ზოგიერთი საკვები პროდუქტის კონსერვაციის მეთოდები. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი. . 2017წ. თბილისი. Vol.19.1(37), გვ. 28 .

ნ. კუციავა, მ. დემეტრაძე. რ. ჩაგუნავა. . ზოგიერთი საკვები პროდუქტის კონსერვაციის მეთოდები. ჟურნალი "კერამიკა". 2017წ. ტ.19 N 1(37) გვ. 28-33.

ნ. გუნია. ზოგიერთი საკითხი ზეპირმეტყველების ჩვევის განვითარებისა უცხოური ენის სწავლების დროს.. საქ.ბიზნესის აკადემია, საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი მოამბე". 2012წ. XVIII.

გ. აბაშიძე. ზოგიერთი საკითხი სისხლის სამართლის პროცესის უმთავრესი პრინციპის შესახებ. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, . 2010წ. ტომი I, .

რ. ანდრიაშვილი. ზოგიერთი სამართლებრივი ნორმა ძველ აღთქმაში და მისი ეთნიკური საფუძვლები. „ეთნოპოლიტიკა“. 2010წ. N1-2.

ლ. ტაბატაძე, მასპინძელაშვილი ბ., ჭელიძე თ.,. ზოგიერთი სახის ალკოჰოლიანი სასმელების წარმოებისას ეთილის სპირტის და შაქრის სიროფის ხარჯვის გათვლის მეთოდების შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. 9(2), 168-169.

ლ. ტაბატაძე, მასპინძელაშვილი ბ., სტურუა ზ., ჭელიძე თ.,. ზოგიერთი სახის ალკოჰოლიანი სასმელების წარმოებისას ეთილის სპირტის ხარჯვის გათვლის მეთოდების შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. 9(2), 164-167.

გ. ბერუაშვილი. ზოგიერთი სახის ხილის ზომითი და მასური მახასიათებლების შესწავლა. საქართველის მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. ''მეცნიერება''. 2006წ. № 16 230-234 გვ..

გ. ბერუაშვილი. ზოგიერთი სახის ხილის ფრიქციული პარამეტრების დადგენა. თბილისი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.. 2010წ. №1 80-85 გვ..

ჯ. მაისურაძე, null, ი. ფავლენიშვილი. ზოგიერთი სპიროპირანის ფოტოქრომული თვისებების შესწავლა.. ფიზიკური ქიმიის ჟურნალი. . 1970წ. ტ.XLIV, #3, გვ.582–585.

ჯ. მაისურაძე, ე. გომელაური. ზოგიერთი სპიროპირანის ხსნარების სტაბილიზაცია ხილული სინათლით.. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. . 1969წ. ტ.55. #2, გვ.301–304.

თ. ცერცვაძე, ზ.სვანიძე ლ.სვანიძე. ზოგიერთი ტოქსიკური ლითონის კონცენტრანტების მეთოდი და ამ ლითონებით ნიადაგის დაჭუჭყიანების ხარისხის განსაზღვრა. ენერგია . 2010წ. N 1(55).

ზ. სვანიძე. ზოგიერთი ტოქსიკური ლითონის კონცენტრირების მეთოდი და ამ ლითონებით ნიადაგის დაჭუჭყიანების ხარისხის განსაზღვრა. ენერგია - სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2010წ. თბილისი, 1 (55), 3 .

ე. გვენეტაძე. ზოგიერთი უცნობი დოკუმენტი ქუთათელ-გაენათელი მიტროპოლიტის წმინდა ნაზარი(ლეჟავა) წინაპრებისა და ოჯახის ისტორიიდან. . “საისტორიო ვერტიკალები” . 2012წ. #24.

მ. მჭედლიშვილი, თ. რიგიშვილი, ლ. გვასალია. ზოგიერთი ფაქტორის გავლენა მანგანუმის ინფილტრაციული მადნის სუსპენზიით აირიდან SO2-ის აბსორბციის პროცესზე. თსუ-ს შრომები,ქიმიური ტექნოლოგია . 2006წ. 361..

ლ. ქუთათელაძე, ნანიტაშილი თენგიზი. ზოგიერთი ფაქტორის გავლენა უალკოჰოლო სასმელების მდგრადობაზე. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2007წ. №19.

რ. გაფრინდაშვილი. ზოგიერთი ფსიქოლოგიური „საიდუმლო ქართულ ფოლკლორში“. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „საისტორიო ვერტიკალები“. 2011წ. N22, გვ. 55-63.

ზ. ისააკიანი, მ. მჭედლიშვილი. ზოგიერთი ცვლილება გოგირდის დიოქსიდის ჟანგვის რეაქციის წონასწორობის მუდმივასა და წონასწორული გარდაქმნის ხარისხის გამოთვლაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომების კრებული. 2016წ. #2(500), გვ.49-50.

თ. ჩიგოგიძე. ზოგიერთი ცნობა და მოსაზრება ჩვენში მულტიმედიური პროექტირების წინაპირობების, საწყისებისა და განვითარების შესახებ. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. შრომები.. 2010წ. ISSN 1512-102X. 2(17), 218-223 გვ.

თ. ხმელიძე. ზოგიერთი წინააღმდეგობანი ფირფიტების სუფთა ღუნვის თეორიაში. შრომები-სტუ.საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი".. 2011წ. N1(479) გვ:12-14. 2011.