სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26113 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ვარაზაშვილი, გ.ჩახაია, ს.მოდებაძე. თანამედროვე გეოტექნოგენური პროცესების ზეგავლენა ეკოსისტემაზე ,,ტრასეკა”ს მშენებლობის ზონაში და მათი რეგულირება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2011წ. #66, გვ.46.

ნ. გეგენავა. თანამედროვე გლობალური ბიზნესის თავისებურებები. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი, . 2012წ. N1 , გვ.: 159 – 163 (4გვ.).

ხ. თოდაძე. თანამედროვე დასავლური ბიზანტინოლოგია ქართველი მეცნიერის თვალით (Eleuosa Rule of Manual Bishop of stroumitsa, for Monastery of the Mother of God -გამოცემის გამო). სამეცნიერო პარადიგმები. 2009წ. გვ. 636-644.

ჯ. ნიკურაძე, ვ. მელაძე. თანამედროვე ეთერი – ფიზიკური ვაკუუმი . ს.ტ.უ. შრომები № 3 ( 473) 2009წ. 2009წ. .

კ. აბლოთია. თანამედროვე ეკონომიკა და კონკურენცია. შრომების კრებული- კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები. 2017წ. .

ა. ჩიქოვანი, ზ.ქარუმიძე, მ.ტურძელაძე. თანამედროვე ელიტური საცხოვრებელი სახლის ბგერასაიზოლაციო პრობლემები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2011წ. #1 გვ.31-34 ISSN 1512-3936.

ზ. ქარუმიძე, მ. ტურძელაძე, ა. ჩიქოვანი. თანამედროვე ელიტური საცხოვრებლის ბგერასაიზოლაციო თვისებები. მშენებლობა. 2011წ. №1(20)..

მ. ტურძელაძე, ზ. ქარუმიძე, ა. ჩიქოვანი. თანამედროვე ელიტური საცხოვრებლის ბგერასაიზოლაციო პრობლემები. "მშენებლობა" . 2011წ. N1(20), გვ. 31-34.

ზ.ქარუმიძე, ა.ჩიქოვანი. თანამედროვე ელიტური საცხოვრებლის ბგერასაიზოლაციო პრობლემები. მშენებლობა, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. ISSN 1512-3936, №1(20), გვ. 31–34.

ა. ახვლედიანი, გ.ახვლედიანი. თანამედროვე ენერგეტიკის ეკოლოგიური პრობლემები. ჰიდროინჯინერია. 2007წ. #4(4) გვ. 66-76.

ზ. სვანიძე. თანამედროვე ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების ეკოლოგიური პრობლემები მთიანი რეგიონის პირობებში. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2014წ. თბილისი, #4 (32), გვ. 99 - 111 .

გ. გუნია, სვანიძე ზ., სვანიძე ლ.. თანამედროვე ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების ეკოლოგიური პრობლემები მთიანი რეგიონის პირობებში. . სტუ–ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ღია დიპლომატიის ასოციაციისა და სამეცნიერო ჟურნალის `ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)~ ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (თბ.,სტუ, 22/11/2014)– სამეცნიერო ჟურნალი `ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა), ღია დიპლომატიის ასოციაციის სამეცნიერო ჟურნალი. - ISSN 1512-374X . 2014წ. ტ.I, N4 (32), გვ.99–111. .

ს. ხიზანიშვილი. თანამედროვე ეროვნული სახელმწიფოების სუვერენიტეტის საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „საისტორიო ვერტიკალები“. 2013წ. N27, გვ. 116-121.

ვ. შუბითიძე. თანამედროვე იმიჯმეიკინგი. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2009წ. .

თ. ქობლიანიძე, მანანა ცერცვაძე, მაია სალთხუციშვილი. თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ტურიზმის სფეროში . II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციიის (04-05 ივნისი 2011, ბათუმი) ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“. მასალები . 2011წ. გვ. 377-382.

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. თანამედროვე კაპიტალმოძრაობის ძირითადი თავისებურებანი. სტუ-ს შრომები. 2008წ. #4(470), გვ. 98-101.

ა. აბრალავა, რ. ქუთათელაძე, null. თანამედროვე კაპიტალმოძრაობის ძირითადი თავისებურებები. სტუ-ს შრომების კრებული. 2008წ. #4(470) გვ.112-115.

რ. ქუთათელაძე, ანზორ აბრალავა, ნინო აბრალავა. თანამედროვე კაპიტალმოძრაობის ძირითადი თავისებურებები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"სტუ-ს შრომები #4(470) თბილისი. 2008წ. .

ა. ჩიქოვანი. თანამედროვე კარ-ფანჯრების სისტემები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(25), 2012 . 0წ. .

ნ. ბაგრატიონი. თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებში. კონფერენცია ეძღვნება რ.აგლაძის არაორგ. ქიმიისა. 2016წ. 121 გვ. (1).