სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე. ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მათემატიკის ინსტიტუტში „მათემატიკური ლინგვისტიკის“ სწავლების კონცეფცია. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“, "უნივერსალი". 2007წ. (N3–N6), (ქართულად), 5-44, 2007.

დ. ნატროშვილი, ე. შაფაქიძე. ზუსტი მიწათმოქმედების ტექნოლოგიები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ,, მოამბე",. 2008წ. მოამბე #22, გვ. 290-294.

. ზღვა-ხმელეთი-ატმოსფეროს კლიმატური სისტემის რეგიონალური მათემატიკური მოდელი. . გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. ჰავის თანამედროვე ცვლილება საქართველოში. მეტეოროლოგიური ელემენტების ურთიერთკავშირი და ცვალებადობა. . 2003წ. თბილისი, 2003, ტ. 21, გვ. 16-30. .

რ. იმედაძე, ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ქრისტესიაშვილი, მ. მანჯავიძე. ზღვაში ნარჩენების ჩაშვებისა და ჩამდინარე წყლების პრობლემები ი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2015წ. #2(25).

ლ. ქრისტესიაშვილი, რ. იმედაძე, ე. ქრისტესიაშვილი. ზღვაში ნარჩენებისა და ჩამდინარე წყლების ჩაშვების პრობლემები. სტუ, შრომები . 2015წ. 2(496), 14.

ლ. შენგელია, კორძახია გ.ი., თვაური გ.ა., მკურნალიძე ი.პ. ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრა თანამგზავრული მონიტორინგის საფუძველზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მასალები, 10-12 ნოემბერი 2010წ. 2010წ. გვ. 83-86, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართელო თბილისი.

კორძახია გ.ი., თვაური გ.ა., მკურნალიძე ი.პ. ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრა თანამგზავრული მონიტორინგის საფუძველზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მასალები, 10-12 ნოემბერი 2010წ. 2010წ. გვ. 83-86, საქართველო, თბილისი.

გ. ომსარაშვილი, რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, პ. სიჭინავა, ი. ხუბულავა. ზღვის ტალღური ზემოქმედებისაგან საქართველოს შავიზღვისპირეთის ეკოლოგიური უსაფრთხოების რეკომენდაციები . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2012წ. #67. გვ. 45-48. თბილისი.

რ. დიაკონიძე. ზღვის ტალღური ზემოქმედებისაგან საქართველოს შავიზღვისპირეთის ეკოლოგიური უსაფრთხოების რეკომენდაციები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2012წ. #67, თბილისი 2012. გვ. 45-48..

ზ. ვარაზაშვილი, რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე. ზღვის ტალღური ზემოქმედებისგან საქართველოს შავიზღვისპირეთის ეკოლოგიური უსაფრთხოების რეკომენდაციები. სტუ წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2012წ. #67, გვ 45.

ხ. ხატიური, ციხელაშვილი ზ., ჭურჭელაური ბ., კენკიშვილი ც.. ზღვისპირა ქალაქების სანიაღვრე წყალარინების სისტემების ეფექტური ორგანიზაცია შტორმული ტალღების ზემოქმედების პირობებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2013წ. #3(30).

ჯ. ნიჟარაძე, თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია. ზღვრული დატვირთვების მეთოდის გამოყენება ღერძსიმეტიული დატვირთვების შემთხვევაში. სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი საიუბილეო შრომათა კრებული . 2012წ. №67 .

თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია ჯ. ნიჟარაძე. ზღვრული დატვირთვების მეთოდის გამოყენება ღერძსიმეტიული დატვირთვების შემთხვევაში. სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი საიუბილეო შრომათა კრებული . 2012წ. №67 .

ნ. მურღულია ჯ. ნიჟარაძე. ზღვრული დატვირთვების მეთოდის გამოყენება ღერძსიმეტიული დატვირთვების შემთხვევაში. სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი საიუბილეო შრომათა კრებული . 2012წ. №67 .

. ზღვრული დატვირთვების მეთოდის გამოყენება ღერძსიმეტიული დატვირთვების შემთხვევაში. სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი საიუბილეო შრომათა კრებული. 2012წ. #67 .

ნ. მურღულია, თ. ბაციკაძე, კ. ნიჟარაძე. ზღვრული დატვირთვების მეთოდის გამოყენება ღერძსიმეტრიული დატვირთვების შემთხვევაში. სტუ–ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი საიუბილეო შრომატა კრებული. 2012წ. №67.

ე. მიმინოშვილი. თ. ფერაძე, კ. გიორგაძე, ე. მიმინოშვილი და სხვ. მალეგირებელი ელემენტების გავლენა Ti-Ta-Mo-V შენადნში ფორმის მახსოვრობის ეფექტზე და აღდგენის ტემპერატურულ ინტერვალზე. . გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალურ საკითხებში საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. . 2011წ. გამ-ბა სტუ თბილისი გვ. 205 – 209..

ი. ქვარაია. თ.თავაძე. ქვაბულის გამაგრების და დამუშავების პრობლემები მჭიდროდ განაშენიანებულ ადგილებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშნებლობა". 2011წ. 4(23), 2011. 49-52.

. თაბალი. ენციკლოპედია "საქართველო",. 2015წ. ტ. 3, თბილისი. გვ. 413-414.

გ. ლუტიძე. თაბაშირის ზეგავლენა თერმული მეთოდით გამაგრებული ლიოსისებრი გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებებზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2004წ. N3 გვ. 119-121.