სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ვაშაკიძე, რაზმაძე კ.. თავისუფალი ეკონომიკური ზონები ASS-ის ფარგლებში. . ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2009წ. №5-6, გვ. 285-292..

ნ. ჩიკვილაძე. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების არსის კვლევისათვის. ჟურნალი“ეკონომიკა“ თბ.2009წ.. 0წ. N5-6,7.

ნ. ჩიკვილაძე. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების მართვის ეკონომიკური მექანიზმი. ჟურნალი“სოციალურიეკონომიკა“XXIსაუკ-ნის აქტუალური პრობლემები“ 2009წ.. 0წ. ,N2,5.

ზ. ვაშაკიძე. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების პერსპექტივები საქართველოში. . ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2009წ. №1-2, გვ. 60-66..

ზ. ვაშაკიძე, ბახტურიძე ზ.. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების შექმნისა და ფუნქციონირების მსოფლიო გამოცდილების ზოგიერთი ასპექტი. . ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2010წ. №1-2, გვ. 139-149..

ლ. ჩიქავა. თავისუფალი ვაჭრობა თუ ეკონომიკური პროტექციონიზმი?. ჟურნალი ”ახალი ეკონომისტი”, № 4. 2009წ. 8 გვ..

დ. კვარაცხელია. თავისუფალი ვაჭრობისა და პროტექციონისტული სისტემის შედარებითი ანალიზი ისტორიული ასპექტის გათვალისწინებით. შრომების კრებული: "გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება: გამოწვევები და შესაძლებლობები". . 2008წ. გვ.: 48-62, გამომც.: ”უნივერსალი“, ISBN 978-9941-12-236-1.

ი. გელენავა. თავისუფალი თვითმოქმედი საზოგადოებები აფხაზეთში 1900 -1917 წწ.. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კრებული: ,,საისტორიო ძიებანი“ გამომცემლობა: ,,მერიდიანი”. 2004წ. VII.

ე. მენაბდე-ჯობაძე, ნიკოლოზ კიწმარიშვილი. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების (თიზ) მნიშვნელობა საქართველოსთვის. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2014წ. #2 2014 წელი გვ. 211-213.

ვ. ბახტაძე, მ. გეგეჭკორი, ჯ.გაგლოშვილი, თ.ბურჭულაძე. თავისუფალი პროგრამები საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2012წ. #16, გვ. 207-211.

მ. ამირგულაშვილი. თავისუფალი სიტყვა, როგორც მედიიდ საქმიანობის ნორმატიული აქტი. განათლება. 2012წ. #3(6).

ნ. სონღულაშვილი. თავისუფლების ფენომენის აღქმა ქართულ პოლიტიკურ აზროვნებაში (მიხაკო წერეთელი, არჩილ ჯორჯაძე). კრებული სამხრეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები. 2010წ. #5.

ნ. მაჭავარიანი, ა. ბუქსიანიძე. თაიგულის შევსების დროის პროგნოზირება. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2001წ. №3(11).

ნ. გაბაშვილი, თ. გაბაშვილი. თამაშების თეორიის გამოყენება მიკროპროცესორული მართვის რეჟიმების რეგულირების დროს. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. № 2 (13); გვ 217-222; ISSN 1512-3979 .

გ. ბელთაძე. თამაშთა თეორია – მათემატიკის დარგი, რომელიც ყველას გვჭირდება ცხოვრებაში.. ვანის რაიონის ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ფოლკლორის კვლევის ცენტრის კრებული “მატიანე”. 2016წ. № 5, გვ. 101-107..

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ა. ხარშილაძე, ზ. აბაშიძე, ფ. მელია. თამბაქოს აბსოლუტური ზეთის წარმოება . საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 12, გვ. 156 .

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, ნ. ჯავახიშვილი. თანაბარი ძრაობის არათანაბარ ძრაობად გარდამქნელი ინვერსორის კინემატიკური კვლევა. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული“ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი . 2011წ. #1, გვ. 39-49., უაკ 681.3.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, ვ. ცომაია, მ. ძაძამია. თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების საფუძველზე აღმოსავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარების კვლევა. „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. ტ. 121, გვ. 104-111, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, ვ. ცომაია. თანამგზავრული მონაცემებით მთის მყინვარის ფირნის ხაზის სიმაღლის განსაზღვრა გეფერის მეთოდის გამოყენებით. „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. ტ. 123, გვ. 77-82, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი.

გ. ძიძიგური, ზ. ზურაბიშვილი, შ. გონგლაძე. თანამდებობათა ფარდობითი ღირებულებების შეფასება და მისი ავტომატიზაციის ზოგიერთი საკითხი. სტუ, შრომები, თბილისი. 2015წ. .