სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. შენგელია, კორძახია გ.ი., თვაური გ.ა., მკურნალიძე ი.პ. ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრა თანამგზავრული მონიტორინგის საფუძველზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მასალები, 10-12 ნოემბერი 2010წ. 2010წ. გვ. 83-86, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართელო თბილისი.

კორძახია გ.ი., თვაური გ.ა., მკურნალიძე ი.პ. ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრა თანამგზავრული მონიტორინგის საფუძველზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მასალები, 10-12 ნოემბერი 2010წ. 2010წ. გვ. 83-86, საქართველო, თბილისი.

გ. ომსარაშვილი, რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, პ. სიჭინავა, ი. ხუბულავა. ზღვის ტალღური ზემოქმედებისაგან საქართველოს შავიზღვისპირეთის ეკოლოგიური უსაფრთხოების რეკომენდაციები . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2012წ. #67. გვ. 45-48. თბილისი.

რ. დიაკონიძე. ზღვის ტალღური ზემოქმედებისაგან საქართველოს შავიზღვისპირეთის ეკოლოგიური უსაფრთხოების რეკომენდაციები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2012წ. #67, თბილისი 2012. გვ. 45-48..

ზ. ვარაზაშვილი, რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე. ზღვის ტალღური ზემოქმედებისგან საქართველოს შავიზღვისპირეთის ეკოლოგიური უსაფრთხოების რეკომენდაციები. სტუ წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2012წ. #67, გვ 45.

ხ. ხატიური, ციხელაშვილი ზ., ჭურჭელაური ბ., კენკიშვილი ც.. ზღვისპირა ქალაქების სანიაღვრე წყალარინების სისტემების ეფექტური ორგანიზაცია შტორმული ტალღების ზემოქმედების პირობებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2013წ. #3(30).

ჯ. ნიჟარაძე, თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია. ზღვრული დატვირთვების მეთოდის გამოყენება ღერძსიმეტიული დატვირთვების შემთხვევაში. სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი საიუბილეო შრომათა კრებული . 2012წ. №67 .

თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია ჯ. ნიჟარაძე. ზღვრული დატვირთვების მეთოდის გამოყენება ღერძსიმეტიული დატვირთვების შემთხვევაში. სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი საიუბილეო შრომათა კრებული . 2012წ. №67 .

ნ. მურღულია ჯ. ნიჟარაძე. ზღვრული დატვირთვების მეთოდის გამოყენება ღერძსიმეტიული დატვირთვების შემთხვევაში. სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი საიუბილეო შრომათა კრებული . 2012წ. №67 .

. ზღვრული დატვირთვების მეთოდის გამოყენება ღერძსიმეტიული დატვირთვების შემთხვევაში. სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი საიუბილეო შრომათა კრებული. 2012წ. #67 .

ნ. მურღულია, თ. ბაციკაძე, კ. ნიჟარაძე. ზღვრული დატვირთვების მეთოდის გამოყენება ღერძსიმეტრიული დატვირთვების შემთხვევაში. სტუ–ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი საიუბილეო შრომატა კრებული. 2012წ. №67.

ე. მიმინოშვილი. თ. ფერაძე, კ. გიორგაძე, ე. მიმინოშვილი და სხვ. მალეგირებელი ელემენტების გავლენა Ti-Ta-Mo-V შენადნში ფორმის მახსოვრობის ეფექტზე და აღდგენის ტემპერატურულ ინტერვალზე. . გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალურ საკითხებში საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. . 2011წ. გამ-ბა სტუ თბილისი გვ. 205 – 209..

ი. ქვარაია. თ.თავაძე. ქვაბულის გამაგრების და დამუშავების პრობლემები მჭიდროდ განაშენიანებულ ადგილებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშნებლობა". 2011წ. 4(23), 2011. 49-52.

. თაბალი. ენციკლოპედია "საქართველო",. 2015წ. ტ. 3, თბილისი. გვ. 413-414.

გ. ლუტიძე. თაბაშირის ზეგავლენა თერმული მეთოდით გამაგრებული ლიოსისებრი გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებებზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2004წ. N3 გვ. 119-121.

ხ. თოდაძე. თავად-აზნაურთა მონაწილეობა აღმოსავლეთ საქართველოს 1829 წლის სახალხო მღელვარებაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, კლიო. 2005წ. #25, გვ. 58-64.

ხ. თოდაძე. თავად-აზნაურთა მონაწილეობა აღმოსავლეთ საქართველოს 1829 წლის სახალხო მღელვარებაში. კლიო. 2005წ. 25, გვ. 49-58.

ნ. სონღულაშვილი. თავადაზნაურობა 1900-1917 წლების საქართველოში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტურის შრომები. 2012წ. #6.

ე. მეძმარიაშვილი. თავდაცვისათვის საქ. ტერიტორიის მზადყოფნისა და ერთიანი სამხედრო–საინჟინრო უზრუნველყოფის საომარი საგანგებო და ექსტრემალური გარემო. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 3გვ..

დ. ნატროშვილი, ბ. ბასილაშვილი. თავთავიანი კულტურების სათესი კომბინირებული მანქანის გამომთესი აპარატის მუშაობის პროცესის კვლევა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2003წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, ტომი XXII, გვ.83-93.