სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მეძმარიაშვილი. თავდაცვისათვის საქ. ტერიტორიის მზადყოფნისა და ერთიანი სამხედრო–საინჟინრო უზრუნველყოფის საომარი საგანგებო და ექსტრემალური გარემო. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 3გვ..

დ. ნატროშვილი, ბ. ბასილაშვილი. თავთავიანი კულტურების სათესი კომბინირებული მანქანის გამომთესი აპარატის მუშაობის პროცესის კვლევა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2003წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, ტომი XXII, გვ.83-93.

დ. ნატროშვილი, ე. შაფაქიძე. თავთავიანი კულტურების სათესი კომბინრებული მანქანა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2003წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, ტომი XXI, გვ.119-121.

ა. სახვაძე. თავიდან შესაძლებელია, ევროპაში წასვლის ბევრი მსურველი აღმოჩნდეს, მაგრამ ეს დიდხანს არ გაგრძელდება. ინტერნეტ გამოცემა Fორგე. 2017წ. 2017 წლის 13 მარტი (ჟურნალისტი _ მანანა ნოზაძე)..

ზ. გაბისონია. თავისუფალ ეკონომიკურ ზონებში უცხოური ინვესტიციების სამართლებრივი რეგულირების ეკონომიკურ-სამართლებრივი წანამძღვრები. სამართალი. 1998წ. N5-6..

ლ. ბერიშვილი. თავისუფალი ამინომჟავური პროფილის განსაზღვრა მაღალეფექტური თხევადი ქრომატოგრაფიის გამოყენებით. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2016წ. #1, 3 გვ..

ი. შათირიშვილი, შათირიშვილი შ. ბერიშვილი ლ.. თავისუფალი ამინომჟავური პროფილის განსაზღვრა მაღალეფექტური თხევადი ქრომატოგრაფიის გამოყენებით. . 2016წ. №1 (ტ.77) გვ. 99-101.

ზ. ვაშაკიძე, რაზმაძე კ.. თავისუფალი ეკონომიკური ზონები ASS-ის ფარგლებში. . ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2009წ. №5-6, გვ. 285-292..

ნ. ჩიკვილაძე. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების არსის კვლევისათვის. ჟურნალი“ეკონომიკა“ თბ.2009წ.. 0წ. N5-6,7.

ნ. ჩიკვილაძე. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების მართვის ეკონომიკური მექანიზმი. ჟურნალი“სოციალურიეკონომიკა“XXIსაუკ-ნის აქტუალური პრობლემები“ 2009წ.. 0წ. ,N2,5.

ზ. ვაშაკიძე. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების პერსპექტივები საქართველოში. . ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2009წ. №1-2, გვ. 60-66..

ზ. ვაშაკიძე, ბახტურიძე ზ.. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების შექმნისა და ფუნქციონირების მსოფლიო გამოცდილების ზოგიერთი ასპექტი. . ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2010წ. №1-2, გვ. 139-149..

ლ. ჩიქავა. თავისუფალი ვაჭრობა თუ ეკონომიკური პროტექციონიზმი?. ჟურნალი ”ახალი ეკონომისტი”, № 4. 2009წ. 8 გვ..

დ. კვარაცხელია. თავისუფალი ვაჭრობისა და პროტექციონისტული სისტემის შედარებითი ანალიზი ისტორიული ასპექტის გათვალისწინებით. შრომების კრებული: "გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება: გამოწვევები და შესაძლებლობები". . 2008წ. გვ.: 48-62, გამომც.: ”უნივერსალი“, ISBN 978-9941-12-236-1.

ი. გელენავა. თავისუფალი თვითმოქმედი საზოგადოებები აფხაზეთში 1900 -1917 წწ.. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კრებული: ,,საისტორიო ძიებანი“ გამომცემლობა: ,,მერიდიანი”. 2004წ. VII.

ე. მენაბდე-ჯობაძე, ნიკოლოზ კიწმარიშვილი. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების (თიზ) მნიშვნელობა საქართველოსთვის. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2014წ. #2 2014 წელი გვ. 211-213.

ვ. ბახტაძე, მ. გეგეჭკორი, ჯ.გაგლოშვილი, თ.ბურჭულაძე. თავისუფალი პროგრამები საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2012წ. #16, გვ. 207-211.

მ. ამირგულაშვილი. თავისუფალი სიტყვა, როგორც მედიიდ საქმიანობის ნორმატიული აქტი. განათლება. 2012წ. #3(6).

ნ. სონღულაშვილი. თავისუფლების ფენომენის აღქმა ქართულ პოლიტიკურ აზროვნებაში (მიხაკო წერეთელი, არჩილ ჯორჯაძე). კრებული სამხრეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები. 2010წ. #5.

ნ. მაჭავარიანი, ა. ბუქსიანიძე. თაიგულის შევსების დროის პროგნოზირება. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2001წ. №3(11).