სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25350 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. კისელის მშრალი კონცენტრატების სორბციული მახასიათებლების გამოკვლევა. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 156.

ფ. დიდებაშვილი. პიროვნების თვითრეალიზაცია საზოგადოებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ღია დიპლომატიის ასოციაციის სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“. 2009წ. №19, თბილისი, გვ.147-152.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი, სხულუხია დ.. სადილის კერძების მშრალი კონცენტრატების წარმოების ტექნოლოგიის საკითხისათვის. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 71.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი, სხულუხია დ., რეხვიაშვილი მ., კორაშვილი ი., მაღრაძე გ.. სადილის პირველი კერძების კონცენტრატების ხარისხობრივი მახასიათებლების და ჰიგროსკოპიული თვისებების გამოკვლევა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. №11, გვ.177.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. საკვები კონცენტრატების გამოყენების პერსპექტივები სამთო ტურიზმში. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №16, გვ. 163.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. საშრობი დანადგარები ხილისა და ბოსტნეულის გასაშრობად. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2009წ. ტომი 23.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. სუბტროპიკული ხურ-მის ხელოვნური შრობის ტექნოლოგია. საქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომები ,ქ.თბილისი. 2004წ. ტომი 7, გვ16.

ფ. დიდებაშვილი. უმუშევრობის დაძლევის სამი ძირითადი გზა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი ,,განათლება“. 2015წ. №1(12) , თბილისი 2015, გვ.179-186..

თ. მაღრაძე, ლ. იმედაძე. ფოლადის კოლოფის ფორმის გადახურვები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2010წ. #4(19) გვ 69-72.

ფ. დიდებაშვილი. ხელოვნების და ზნეობის ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემია, კრებული ,,ფილოსოფიური ძიებანი. 2017წ. №21, თბილისი, გვ.235-242.

ლ. ბერიკაშვილი, ე.მალანია. „გასტრონომიის და აგროკულტურის როლი ტურიზმის განვითარებაში“. II საერთაშორისო კომფერენცია „ საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები: საზღვაო ტრანსპორტი, საინჟინრო ტექმოლოგიები, ლოჯისტიკა, ტურიზმი“ შრომათა კრებული . 2016წ. გვ. 348- 351.

D. Natroshvili. Explicit solutions to the basic boundary value problems of elastostatics for an isotropic ball . Tr. In-ta Prikl. Mat. Tbilis. Univ.. 1972წ. 3, 127-140..

R. Gogaladze, M. Vazagashvili, B. Churchelauri. Harmonious bending oscillations of structural-nonuniform rod sustem. PROBLEMS OF MECHANIGS Internationalscientific journal. 2009წ. #1 (34) Tbilisi 2009 p90-94 ISSN 1512-0740.

V. Tsutskiridze, L. Jikidze. Heat transfer in a circular magnetohydrodynamic channel for finite values of magnetic Reynold’s number . REPORTS of enlarged sessions of I. Vekua institute of applied mathematics. . 2010წ. Tbilisi, VOL. 24, pp.134-137, (Engl.).

ნ. მაისურაძე, Kutelia E.R., Rukhadze L.N., Maisuradze N.I., Kukava T.G., Tsurtsumia O.O., Eristavi1 B.G., Dzigrashvili T.A., Kuchalashvili G.V., Padgursras J.A.. INVESTIGATION MAGNETIC CARBON NANIPOWDER DOPED WITH IRON ATOM CLUSTERS.. GEORGIAN ENGINEE RING NEWS. 2011წ. №2, 2011, pp.84-87..

V. Tsutskiridze. Pulsation flow of weakly conducting liquid in a circular tube with heat transfer . . Transactions of international symposium on “the problems of continuum mechanics”. Proceedings of Georgian Technical University.. 1997წ. Tbilisi, pp. 224-227, (Russ).

M. Tserodze, N.Loladze, Yu.Dzidzishvili,G.Sharahenidze.. Some Physical And Chemical Aspects Of Diamond Crystallizationp . GFID,Novel Materials,. 2006წ. ,p94-98 .

გ. ზალიკაშვილი. Use of finite differences methods at liquid unsteady flov in pressure pipeline.. Journal “Building” N 1(44) 2017. 2017წ. P. 149-152.

Т. Лоладзе, Н. Кенчиашвили, მეტრეველი-მანდარია ანა. Исследование ресурса работы плазмотрона в среде перегретого водяного пара повышенного давления. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. N1 (81) . გვ. 76-77.

Р. Гогаладзе, Г. Метревели. Конструктивній метод построения огибающих на теоретические основі преобразования прикосновения. მშენებლობა სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი. 2009წ. №1 (12) 2009 ISSN 1512-3936 გვ 100–103.