სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. სეფაშვილი, შ. ახობაძე, ჯ. მაისურაძე, გ.გაჩეჩილაძე, ე.სხირტლაძე, კ.ჯაფარიძე. 1,3,3-ტრიმეთილ-2-მეთილენ-1,7-დიაზაინდენის ბაზაზე მიღებულ ფოტოქრომულ ნივთიერებათა ზოგიერთი თვისებები. საქ.სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 1978წ. ტ.4, #3, გვ.230-231.

ჯ. მაისურაძე, შ. ახობაძე, გ. გაჩეჩილაძე, კ. ჯაფარიძე.. 1,7–დიაზაინდენის წარმოებული ფოტოქრომული ნივთიერების სინთეზი და ზოგიერთი თვისება.. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 1976წ. ქიმ. სერ. ტ.4, #3, გვ.230.

ი. ლაგვილავა, ელიზბარაშვილი ე., ღონღაძე ნ., სამსონია შ.. 1-ამინოანთრაპირიდონის სპექტრული თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,. 2006წ. 6, 1, 52-57. .

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი, ლ. აბზიანიძე. 1-საფეხურის ხმით მართვადი ქართული ინტელექტუალური სისტემა. საერთაშორისო კონფერენციის „გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები“ თეზისების კრებული. 2008წ. (ინგლისურად) 18-19.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი, ლ. აბზიანიძე. 1-საფეხურის ხმით მართვადი ქართული ინტელექტუალური სისტემა. ი.ვეკუას სახელობის გმი-ის სემინარის მოხსენებები. 2008წ. ტომი 34, (ინგლისურად), 96-107.

О. Томарадзе. 1. Видеотлефонная система „ГПИ-50” . Научные труды ГПИ Приборостроение . 1974წ. 3 ст..

Е. Абрамидзе. 1. О машинной реализации решений задач Альманзи-Мичелла для зубчатой области. . Труды ВС АН ГССР. 1981წ. XXI:I, Тбилиси, Мецниереба, 1981, с. 5-21..

М. Милашвили. 1. Рациональние типы жилых домов для индивидуального строительства В курортно- рекреационных районах Грузинской ССР. Тезисы докладов. Н.Т.Р.К. Тб. 1987წ. 1987 г. Ст 137.

Т. Мегрелишвили. 1. Творческий интеллигент глазами «старших» символистов (Д.Мережковский. «Лермонтов - поэт сверхчеловечества») . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. X საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. . 2017წ. თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2017, 516 გ. გ.332-347..

ნ. გიგაური. 1. სახელმწიფოს როლი კულტურის სფეროს ეკონომიკასა და მენეჯმენტში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. №12. 2008წ. გვ. 238-244. . 0წ. .

ბ. ცხადაძე. 1. ტერმინოლოგიური ძიებანი (1. თაგვისარა // მაუსი, 2. წიდა, წიტა, წიდოვანი). . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, . 2008წ. #11, გვ. 160-163..

ს. თავბერიძე. 1. ტოტალიტარიზმი - მისი ძირითადი მახასიათებლებიტოტალიტარიზმი - მისი ძირითადი მახასიათებლები. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომების კრებული . 2006წ. 4 გვ..

თ. შამათავა, T Lagidze, K.Nadiradze. 1. “Solid Waste in the Countries of the South Caucasus – the analysis of Problems and Methodological Approaches of their Solution “. Annals of agrarian science, . 2009წ. .

R. Gotsiridze. 1. “Some unique characteristics of distance education”. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ `მოამბის~ დამატება, შრომები . 2006წ. 8, თბილისი,, გვ. 40-42.

ი. ხუციშვილი. 1. „პროკურორის დისკრეციული უფლებამოსილება“. ჟურნალი „თემიდა“ #9(11); 2014 წ. . 2014წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. 1. პირველი ნაწილი. გზა დემოკრატიისაკენ. ტოტალიტარიზმიდან გამოსვლის პროცესი. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა” . 1993წ. 1993 წლის 31 აგვისტო, №190.

A. Meskhi, V. Kokilashvili, M. Mastylo. 10. Criteria for the boundedness of potential operators in grand Lebesgue spaces. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 2015წ. Vol. 169, pp. 119-132.

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა, ეჯიბია ლუიზა. 10. ქართული მშრალი ვარდისფერი ღვინის დამზადების რაციონალური ტექნოლოგია. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7.

ნ. გიგაური. 10. „შოუ-ბიზნესის მენეჯმენტი“. ჟურნალი „ეკონომკა“№ 7, 2011 წ. გვ. 181-189.. . 0წ. .

ნ. თევზაძე, ე. მაისურაძე. 109 სერიის საცხოვრებელი სახლების არქიტექტურულ-გეგმარებითი შესაძლებლობები. სტუ-ის შრომები. 2003წ. #4(450).