სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ნატროშვილი, ე. შაფაქიძე. თავთავიანი კულტურების სათესი კომბინრებული მანქანა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2003წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, ტომი XXI, გვ.119-121.

ა. სახვაძე. თავიდან შესაძლებელია, ევროპაში წასვლის ბევრი მსურველი აღმოჩნდეს, მაგრამ ეს დიდხანს არ გაგრძელდება. ინტერნეტ გამოცემა Fორგე. 2017წ. 2017 წლის 13 მარტი (ჟურნალისტი _ მანანა ნოზაძე)..

ზ. გაბისონია. თავისუფალ ეკონომიკურ ზონებში უცხოური ინვესტიციების სამართლებრივი რეგულირების ეკონომიკურ-სამართლებრივი წანამძღვრები. სამართალი. 1998წ. N5-6..

ლ. ბერიშვილი. თავისუფალი ამინომჟავური პროფილის განსაზღვრა მაღალეფექტური თხევადი ქრომატოგრაფიის გამოყენებით. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2016წ. #1, 3 გვ..

ი. შათირიშვილი, შათირიშვილი შ. ბერიშვილი ლ.. თავისუფალი ამინომჟავური პროფილის განსაზღვრა მაღალეფექტური თხევადი ქრომატოგრაფიის გამოყენებით. . 2016წ. №1 (ტ.77) გვ. 99-101.

ზ. ვაშაკიძე, რაზმაძე კ.. თავისუფალი ეკონომიკური ზონები ASS-ის ფარგლებში. . ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2009წ. №5-6, გვ. 285-292..

ნ. ჩიკვილაძე. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების არსის კვლევისათვის. ჟურნალი“ეკონომიკა“ თბ.2009წ.. 0წ. N5-6,7.

ნ. ჩიკვილაძე. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების მართვის ეკონომიკური მექანიზმი. ჟურნალი“სოციალურიეკონომიკა“XXIსაუკ-ნის აქტუალური პრობლემები“ 2009წ.. 0წ. ,N2,5.

ზ. ვაშაკიძე. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების პერსპექტივები საქართველოში. . ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2009წ. №1-2, გვ. 60-66..

ზ. ვაშაკიძე, ბახტურიძე ზ.. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების შექმნისა და ფუნქციონირების მსოფლიო გამოცდილების ზოგიერთი ასპექტი. . ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2010წ. №1-2, გვ. 139-149..

ლ. ჩიქავა. თავისუფალი ვაჭრობა თუ ეკონომიკური პროტექციონიზმი?. ჟურნალი ”ახალი ეკონომისტი”, № 4. 2009წ. 8 გვ..

დ. კვარაცხელია. თავისუფალი ვაჭრობისა და პროტექციონისტული სისტემის შედარებითი ანალიზი ისტორიული ასპექტის გათვალისწინებით. შრომების კრებული: "გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება: გამოწვევები და შესაძლებლობები". . 2008წ. გვ.: 48-62, გამომც.: ”უნივერსალი“, ISBN 978-9941-12-236-1.

ი. გელენავა. თავისუფალი თვითმოქმედი საზოგადოებები აფხაზეთში 1900 -1917 წწ.. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კრებული: ,,საისტორიო ძიებანი“ გამომცემლობა: ,,მერიდიანი”. 2004წ. VII.

ე. მენაბდე-ჯობაძე, ნიკოლოზ კიწმარიშვილი. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების (თიზ) მნიშვნელობა საქართველოსთვის. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2014წ. #2 2014 წელი გვ. 211-213.

ვ. ბახტაძე, მ. გეგეჭკორი, ჯ.გაგლოშვილი, თ.ბურჭულაძე. თავისუფალი პროგრამები საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2012წ. #16, გვ. 207-211.

მ. ამირგულაშვილი. თავისუფალი სიტყვა, როგორც მედიიდ საქმიანობის ნორმატიული აქტი. განათლება. 2012წ. #3(6).

ნ. სონღულაშვილი. თავისუფლების ფენომენის აღქმა ქართულ პოლიტიკურ აზროვნებაში (მიხაკო წერეთელი, არჩილ ჯორჯაძე). კრებული სამხრეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები. 2010წ. #5.

ნ. მაჭავარიანი, ა. ბუქსიანიძე. თაიგულის შევსების დროის პროგნოზირება. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2001წ. №3(11).

ნ. გაბაშვილი, თ. გაბაშვილი. თამაშების თეორიის გამოყენება მიკროპროცესორული მართვის რეჟიმების რეგულირების დროს. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. № 2 (13); გვ 217-222; ISSN 1512-3979 .

გ. ბელთაძე. თამაშთა თეორია – მათემატიკის დარგი, რომელიც ყველას გვჭირდება ცხოვრებაში.. ვანის რაიონის ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ფოლკლორის კვლევის ცენტრის კრებული “მატიანე”. 2016წ. № 5, გვ. 101-107..