სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მენაბდე-ჯობაძე, ნიკოლოზ კიწმარიშვილი. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების (თიზ) მნიშვნელობა საქართველოსთვის. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2014წ. #2 2014 წელი გვ. 211-213.

ვ. ბახტაძე, მ. გეგეჭკორი, ჯ.გაგლოშვილი, თ.ბურჭულაძე. თავისუფალი პროგრამები საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2012წ. #16, გვ. 207-211.

მ. ამირგულაშვილი. თავისუფალი სიტყვა, როგორც მედიიდ საქმიანობის ნორმატიული აქტი. განათლება. 2012წ. #3(6).

ნ. სონღულაშვილი. თავისუფლების ფენომენის აღქმა ქართულ პოლიტიკურ აზროვნებაში (მიხაკო წერეთელი, არჩილ ჯორჯაძე). კრებული სამხრეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები. 2010წ. #5.

ნ. მაჭავარიანი, ა. ბუქსიანიძე. თაიგულის შევსების დროის პროგნოზირება. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2001წ. №3(11).

ნ. გაბაშვილი, თ. გაბაშვილი. თამაშების თეორიის გამოყენება მიკროპროცესორული მართვის რეჟიმების რეგულირების დროს. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. № 2 (13); გვ 217-222; ISSN 1512-3979 .

გ. ბელთაძე. თამაშთა თეორია – მათემატიკის დარგი, რომელიც ყველას გვჭირდება ცხოვრებაში.. ვანის რაიონის ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ფოლკლორის კვლევის ცენტრის კრებული “მატიანე”. 2016წ. № 5, გვ. 101-107..

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ა. ხარშილაძე, ზ. აბაშიძე, ფ. მელია. თამბაქოს აბსოლუტური ზეთის წარმოება . საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 12, გვ. 156 .

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, ნ. ჯავახიშვილი. თანაბარი ძრაობის არათანაბარ ძრაობად გარდამქნელი ინვერსორის კინემატიკური კვლევა. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული“ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი . 2011წ. #1, გვ. 39-49., უაკ 681.3.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, ვ. ცომაია, მ. ძაძამია. თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების საფუძველზე აღმოსავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარების კვლევა. „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. ტ. 121, გვ. 104-111, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, ვ. ცომაია. თანამგზავრული მონაცემებით მთის მყინვარის ფირნის ხაზის სიმაღლის განსაზღვრა გეფერის მეთოდის გამოყენებით. „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. ტ. 123, გვ. 77-82, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი.

გ. ძიძიგური, ზ. ზურაბიშვილი, შ. გონგლაძე. თანამდებობათა ფარდობითი ღირებულებების შეფასება და მისი ავტომატიზაციის ზოგიერთი საკითხი. სტუ, შრომები, თბილისი. 2015წ. .

ნ. ჩადუნელი, გ. ძიძიგური. თანამდებობათა ფარდობითი ღირებულებების შეფასება და მისი ავტომატიზაციის ზოგიერთი საკითხი. სტუ, შრომები. 2015წ. #1, გვ. 85-92.

ნ. ოვსიანიკოვა. თანამდებობის აღწერა, როგორც პერსონალის მართვის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი . _საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2011წ. #1(39), გვ31-33.

ნ. ოვსიანიკოვა. თანამდებობის პირთა მიერ ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის დეკლარირება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 2001წ. ტ.164, #3.

მ. სამადაშვილი. თანამდებობისა და თანამდებობრივი ვალდებულებების დაგეგმვა. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2009წ. № 8, 209–212.

ვ. დათაშვილი, ლაშა ხორგუანი. თანამედროვე მენეჯმენტის როლი ორგანიზაციის ეფექტიანად განვითარებაში. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2014წლისN 2, გვ.73-88.

მ. მარიდაშვილი. თანამედროვე მენეჯმენტის განვითარების ტენდენციები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, თბილისი. 2013წ. №4, 2013წ, გვ. 253-258 .

მ. მარიდაშვილი. თანამედროვე მენეჯმენტის კრიტერიუმების საკითხისათვის,. „ეკონომიკური პროფილი”, ქუთაისი. 2013წ. №13; 2013წ, გვ. 38-43.

ნ. თოფურია. თანამედროვე ავტომობილების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა. SSN 1512-3537 სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2013წ. #2(27) გვ.78-85. .