სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ა. ხარშილაძე, ზ. აბაშიძე, ფ. მელია. თამბაქოს აბსოლუტური ზეთის წარმოება . საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 12, გვ. 156 .

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, ნ. ჯავახიშვილი. თანაბარი ძრაობის არათანაბარ ძრაობად გარდამქნელი ინვერსორის კინემატიკური კვლევა. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული“ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი . 2011წ. #1, გვ. 39-49., უაკ 681.3.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, ვ. ცომაია, მ. ძაძამია. თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების საფუძველზე აღმოსავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარების კვლევა. „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. ტ. 121, გვ. 104-111, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, ვ. ცომაია. თანამგზავრული მონაცემებით მთის მყინვარის ფირნის ხაზის სიმაღლის განსაზღვრა გეფერის მეთოდის გამოყენებით. „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. ტ. 123, გვ. 77-82, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი.

გ. ძიძიგური, ზ. ზურაბიშვილი, შ. გონგლაძე. თანამდებობათა ფარდობითი ღირებულებების შეფასება და მისი ავტომატიზაციის ზოგიერთი საკითხი. სტუ, შრომები, თბილისი. 2015წ. .

ნ. ჩადუნელი, გ. ძიძიგური. თანამდებობათა ფარდობითი ღირებულებების შეფასება და მისი ავტომატიზაციის ზოგიერთი საკითხი. სტუ, შრომები. 2015წ. #1, გვ. 85-92.

ნ. ოვსიანიკოვა. თანამდებობის აღწერა, როგორც პერსონალის მართვის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი . _საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2011წ. #1(39), გვ31-33.

ნ. ოვსიანიკოვა. თანამდებობის პირთა მიერ ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის დეკლარირება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 2001წ. ტ.164, #3.

მ. სამადაშვილი. თანამდებობისა და თანამდებობრივი ვალდებულებების დაგეგმვა. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2009წ. № 8, 209–212.

ვ. დათაშვილი, ლაშა ხორგუანი. თანამედროვე მენეჯმენტის როლი ორგანიზაციის ეფექტიანად განვითარებაში. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2014წლისN 2, გვ.73-88.

მ. მარიდაშვილი. თანამედროვე მენეჯმენტის განვითარების ტენდენციები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, თბილისი. 2013წ. №4, 2013წ, გვ. 253-258 .

მ. მარიდაშვილი. თანამედროვე მენეჯმენტის კრიტერიუმების საკითხისათვის,. „ეკონომიკური პროფილი”, ქუთაისი. 2013წ. №13; 2013წ, გვ. 38-43.

ნ. თოფურია. თანამედროვე ავტომობილების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა. SSN 1512-3537 სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2013წ. #2(27) გვ.78-85. .

. თანამედროვე ავტომობილების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2013წ. SSN 1512-3537 #2(27) გვ.78-85. .

ნ. იმნაძე. თანამედროვე არქიტექტურა ისორიულ გარემოში. ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, თბ. . 2016წ. № 2(16)გვ. 237-243.

ნ. იმნაძე, ე.ვარდოსანიძე. თანამედროვე არქიტექტურა ქალაქის ისტორიული ცენტრის კონტექსტში. („რიყის“ არქიტექტურულ–სივრცულიანალიზის მცდელობა“). ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, თბ. . 2015წ. № 1(12)გვ. 263-267.

ს. გოგოლაძე, მედეა თევდორაძე, ანასტასია ბაჯიაშვილი, მაია სახლთხუციშვილი, null. თანამედროვე ბანკის ბიზნეს და IT-ის სტრატეგია ფინანსური კრიზისის პირობებში. სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, შრომები, . 2013წ. სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, შრომები, #1(14), 169-177 გვ.

ე. თევზაძე. თანამედროვე ბაღები ხელოვნურ საფუძველზე და მათი ტიპოლოგია. სტუ, სამეცნიერო შრომების კრებული . 2010წ. stu, #4 ( )ISSN 1512-0996.

თ. ბარამაშვილი, ი. უგრეხელიძე. თანამედროვე ბეჭდვით პროდუქციაში არსებული ჰიგიენურ-ტექნოლოგიური პრობლემები. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი. 2016წ. ISSN 978-9941-0-7775-3, გვ. 21.

თ. ბარამაშვილი. თანამედროვე ბეჭდვითი მედიის და სარეკლამო ხელოვნების ტექნიკური პრობლემები და მათი აღმოფხვრის რეკომენდაციები. ბროშურა, კათედრა #85. 2007წ. გვ.1-32.