სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. თანამედროვე ავტომობილების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2013წ. SSN 1512-3537 #2(27) გვ.78-85. .

ნ. იმნაძე. თანამედროვე არქიტექტურა ისორიულ გარემოში. ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, თბ. . 2016წ. № 2(16)გვ. 237-243.

ნ. იმნაძე, ე.ვარდოსანიძე. თანამედროვე არქიტექტურა ქალაქის ისტორიული ცენტრის კონტექსტში. („რიყის“ არქიტექტურულ–სივრცულიანალიზის მცდელობა“). ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, თბ. . 2015წ. № 1(12)გვ. 263-267.

ს. გოგოლაძე, მედეა თევდორაძე, ანასტასია ბაჯიაშვილი, მაია სახლთხუციშვილი, null. თანამედროვე ბანკის ბიზნეს და IT-ის სტრატეგია ფინანსური კრიზისის პირობებში. სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, შრომები, . 2013წ. სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, შრომები, #1(14), 169-177 გვ.

ე. თევზაძე. თანამედროვე ბაღები ხელოვნურ საფუძველზე და მათი ტიპოლოგია. სტუ, სამეცნიერო შრომების კრებული . 2010წ. stu, #4 ( )ISSN 1512-0996.

თ. ბარამაშვილი, ი. უგრეხელიძე. თანამედროვე ბეჭდვით პროდუქციაში არსებული ჰიგიენურ-ტექნოლოგიური პრობლემები. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი. 2016წ. ISSN 978-9941-0-7775-3, გვ. 21.

თ. ბარამაშვილი. თანამედროვე ბეჭდვითი მედიის და სარეკლამო ხელოვნების ტექნიკური პრობლემები და მათი აღმოფხვრის რეკომენდაციები. ბროშურა, კათედრა #85. 2007წ. გვ.1-32.

ს. ხიზანიშვილი, ნინო მაზმიშვილი. თანამედროვე განათლების სამომავლო ტენდენციები . აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი, III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები. შრომები. ქუთაისი . 2012წ. გვ. 346-352.

გ. დოხნაძე, სალუქვაძე, . დადიანი, ი. ფირცხალაიშვილი. თანამედროვე გეოდინამიკური პროცესები მესხეთ ჯავახეთში. . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. #64 გვ.გვ. 82-92 .

დ. როგავა. თანამედროვე გეოლოგიური პროცესებით დასავლეთ აფხაზეთის ტერიტორიის დაზიანების საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2001წ. 6(439).

ი. ხუბულავა, ზურაბ ვარაზაშვილი, გოგა ჩახაია, სოფიკო მოდებაძე. თანამედროვე გეოტექნიკური პროცესების ზეგავლენა ეკოსისტემაზე "ტრასეკას" მშენებლობის ზონაში და მათი რეგულირება. საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. შრომათა კრებული № 66, გვ. 46-52.

ზ. ვარაზაშვილი, გ.ჩახაია, ს.მოდებაძე. თანამედროვე გეოტექნოგენური პროცესების ზეგავლენა ეკოსისტემაზე ,,ტრასეკა”ს მშენებლობის ზონაში და მათი რეგულირება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2011წ. #66, გვ.46.

ნ. გეგენავა. თანამედროვე გლობალური ბიზნესის თავისებურებები. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი, . 2012წ. N1 , გვ.: 159 – 163 (4გვ.).

ხ. თოდაძე. თანამედროვე დასავლური ბიზანტინოლოგია ქართველი მეცნიერის თვალით (Eleuosa Rule of Manual Bishop of stroumitsa, for Monastery of the Mother of God -გამოცემის გამო). სამეცნიერო პარადიგმები. 2009წ. გვ. 636-644.

ჯ. ნიკურაძე, ვ. მელაძე. თანამედროვე ეთერი – ფიზიკური ვაკუუმი . ს.ტ.უ. შრომები № 3 ( 473) 2009წ. 2009წ. .

კ. აბლოთია. თანამედროვე ეკონომიკა და კონკურენცია. შრომების კრებული- კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები. 2017წ. .

ა. ჩიქოვანი, ზ.ქარუმიძე, მ.ტურძელაძე. თანამედროვე ელიტური საცხოვრებელი სახლის ბგერასაიზოლაციო პრობლემები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2011წ. #1 გვ.31-34 ISSN 1512-3936.

ზ. ქარუმიძე, მ. ტურძელაძე, ა. ჩიქოვანი. თანამედროვე ელიტური საცხოვრებლის ბგერასაიზოლაციო თვისებები. მშენებლობა. 2011წ. №1(20)..

მ. ტურძელაძე, ზ. ქარუმიძე, ა. ჩიქოვანი. თანამედროვე ელიტური საცხოვრებლის ბგერასაიზოლაციო პრობლემები. "მშენებლობა" . 2011წ. N1(20), გვ. 31-34.

ზ.ქარუმიძე, ა.ჩიქოვანი. თანამედროვე ელიტური საცხოვრებლის ბგერასაიზოლაციო პრობლემები. მშენებლობა, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. ISSN 1512-3936, №1(20), გვ. 31–34.