სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. ხიზანიშვილი, ნინო მაზმიშვილი. თანამედროვე განათლების სამომავლო ტენდენციები . აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი, III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები. შრომები. ქუთაისი . 2012წ. გვ. 346-352.

გ. დოხნაძე, სალუქვაძე, . დადიანი, ი. ფირცხალაიშვილი. თანამედროვე გეოდინამიკური პროცესები მესხეთ ჯავახეთში. . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. #64 გვ.გვ. 82-92 .

დ. როგავა. თანამედროვე გეოლოგიური პროცესებით დასავლეთ აფხაზეთის ტერიტორიის დაზიანების საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2001წ. 6(439).

ი. ხუბულავა, ზურაბ ვარაზაშვილი, გოგა ჩახაია, სოფიკო მოდებაძე. თანამედროვე გეოტექნიკური პროცესების ზეგავლენა ეკოსისტემაზე "ტრასეკას" მშენებლობის ზონაში და მათი რეგულირება. საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. შრომათა კრებული № 66, გვ. 46-52.

ზ. ვარაზაშვილი, გ.ჩახაია, ს.მოდებაძე. თანამედროვე გეოტექნოგენური პროცესების ზეგავლენა ეკოსისტემაზე ,,ტრასეკა”ს მშენებლობის ზონაში და მათი რეგულირება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2011წ. #66, გვ.46.

ნ. გეგენავა. თანამედროვე გლობალური ბიზნესის თავისებურებები. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი, . 2012წ. N1 , გვ.: 159 – 163 (4გვ.).

ხ. თოდაძე. თანამედროვე დასავლური ბიზანტინოლოგია ქართველი მეცნიერის თვალით (Eleuosa Rule of Manual Bishop of stroumitsa, for Monastery of the Mother of God -გამოცემის გამო). სამეცნიერო პარადიგმები. 2009წ. გვ. 636-644.

ჯ. ნიკურაძე, ვ. მელაძე. თანამედროვე ეთერი – ფიზიკური ვაკუუმი . ს.ტ.უ. შრომები № 3 ( 473) 2009წ. 2009წ. .

კ. აბლოთია. თანამედროვე ეკონომიკა და კონკურენცია. შრომების კრებული- კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები. 2017წ. .

ა. ჩიქოვანი, ზ.ქარუმიძე, მ.ტურძელაძე. თანამედროვე ელიტური საცხოვრებელი სახლის ბგერასაიზოლაციო პრობლემები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2011წ. #1 გვ.31-34 ISSN 1512-3936.

ზ. ქარუმიძე, მ. ტურძელაძე, ა. ჩიქოვანი. თანამედროვე ელიტური საცხოვრებლის ბგერასაიზოლაციო თვისებები. მშენებლობა. 2011წ. №1(20)..

მ. ტურძელაძე, ზ. ქარუმიძე, ა. ჩიქოვანი. თანამედროვე ელიტური საცხოვრებლის ბგერასაიზოლაციო პრობლემები. "მშენებლობა" . 2011წ. N1(20), გვ. 31-34.

ზ.ქარუმიძე, ა.ჩიქოვანი. თანამედროვე ელიტური საცხოვრებლის ბგერასაიზოლაციო პრობლემები. მშენებლობა, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. ISSN 1512-3936, №1(20), გვ. 31–34.

ა. ახვლედიანი, გ.ახვლედიანი. თანამედროვე ენერგეტიკის ეკოლოგიური პრობლემები. ჰიდროინჯინერია. 2007წ. #4(4) გვ. 66-76.

ზ. სვანიძე. თანამედროვე ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების ეკოლოგიური პრობლემები მთიანი რეგიონის პირობებში. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2014წ. თბილისი, #4 (32), გვ. 99 - 111 .

გ. გუნია, სვანიძე ზ., სვანიძე ლ.. თანამედროვე ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების ეკოლოგიური პრობლემები მთიანი რეგიონის პირობებში. . სტუ–ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ღია დიპლომატიის ასოციაციისა და სამეცნიერო ჟურნალის `ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)~ ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (თბ.,სტუ, 22/11/2014)– სამეცნიერო ჟურნალი `ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა), ღია დიპლომატიის ასოციაციის სამეცნიერო ჟურნალი. - ISSN 1512-374X . 2014წ. ტ.I, N4 (32), გვ.99–111. .

ს. ხიზანიშვილი. თანამედროვე ეროვნული სახელმწიფოების სუვერენიტეტის საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „საისტორიო ვერტიკალები“. 2013წ. N27, გვ. 116-121.

ვ. შუბითიძე. თანამედროვე იმიჯმეიკინგი. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2009წ. .

თ. ქობლიანიძე, მანანა ცერცვაძე, მაია სალთხუციშვილი. თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ტურიზმის სფეროში . II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციიის (04-05 ივნისი 2011, ბათუმი) ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“. მასალები . 2011წ. გვ. 377-382.

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. თანამედროვე კაპიტალმოძრაობის ძირითადი თავისებურებანი. სტუ-ს შრომები. 2008წ. #4(470), გვ. 98-101.