სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ.ქარუმიძე, ა.ჩიქოვანი. თანამედროვე ელიტური საცხოვრებლის ბგერასაიზოლაციო პრობლემები. მშენებლობა, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. ISSN 1512-3936, №1(20), გვ. 31–34.

ა. ახვლედიანი, გ.ახვლედიანი. თანამედროვე ენერგეტიკის ეკოლოგიური პრობლემები. ჰიდროინჯინერია. 2007წ. #4(4) გვ. 66-76.

ზ. სვანიძე. თანამედროვე ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების ეკოლოგიური პრობლემები მთიანი რეგიონის პირობებში. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2014წ. თბილისი, #4 (32), გვ. 99 - 111 .

გ. გუნია, სვანიძე ზ., სვანიძე ლ.. თანამედროვე ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების ეკოლოგიური პრობლემები მთიანი რეგიონის პირობებში. . სტუ–ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ღია დიპლომატიის ასოციაციისა და სამეცნიერო ჟურნალის `ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)~ ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (თბ.,სტუ, 22/11/2014)– სამეცნიერო ჟურნალი `ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა), ღია დიპლომატიის ასოციაციის სამეცნიერო ჟურნალი. - ISSN 1512-374X . 2014წ. ტ.I, N4 (32), გვ.99–111. .

ს. ხიზანიშვილი. თანამედროვე ეროვნული სახელმწიფოების სუვერენიტეტის საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „საისტორიო ვერტიკალები“. 2013წ. N27, გვ. 116-121.

ვ. შუბითიძე. თანამედროვე იმიჯმეიკინგი. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2009წ. .

თ. ქობლიანიძე, მანანა ცერცვაძე, მაია სალთხუციშვილი. თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ტურიზმის სფეროში . II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციიის (04-05 ივნისი 2011, ბათუმი) ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“. მასალები . 2011წ. გვ. 377-382.

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. თანამედროვე კაპიტალმოძრაობის ძირითადი თავისებურებანი. სტუ-ს შრომები. 2008წ. #4(470), გვ. 98-101.

ა. აბრალავა, რ. ქუთათელაძე, null. თანამედროვე კაპიტალმოძრაობის ძირითადი თავისებურებები. სტუ-ს შრომების კრებული. 2008წ. #4(470) გვ.112-115.

რ. ქუთათელაძე, ანზორ აბრალავა, ნინო აბრალავა. თანამედროვე კაპიტალმოძრაობის ძირითადი თავისებურებები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"სტუ-ს შრომები #4(470) თბილისი. 2008წ. .

ა. ჩიქოვანი. თანამედროვე კარ-ფანჯრების სისტემები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(25), 2012 . 0წ. .

ნ. ბაგრატიონი. თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებში. კონფერენცია ეძღვნება რ.აგლაძის არაორგ. ქიმიისა. 2016წ. 121 გვ. (1).

ლ. უგულავა. თანამედროვე კომპოზიციური საშენი მასალები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა,“ №2(29), 2013. 2013წ. .

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი, მეფარიშვილი თამარი. თანამედროვე კომუნიკაციური ტექნოლოგიები გაყიდვების ბიზნეს-პროცესში. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 5", საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, სტუ, . 2016წ. #1(503), 25-26 ნოემბერი. 243-247გვ..

ვ. ღვლიღვაშვილი. თანამედროვე კომფორტულ ფერმებში თხის მოშენება და პროდუქტების წარმოება. გადაცემულია გამოსაცემად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი -2017;. 2017წ. 105 გვ..

რ. სამხარაძე, კ. ჟამურაშვილი. თანამედროვე კრიპტოგრაფიული მეთოდები. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2016წ. N1(21). გვ. 66-70.

ბ. ცხადაძე, კ. ფხაკაძე, კ. გაბუნია. თანამედროვე ლოგიკური გრამატიკის საფუძვლები _ ლინგვისტური მიმართებისა და ლოგიკური ბრუნების საკითხისათვის ქართულში. ,,ქართული ენა და ლოგიკა’’. სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ჟურნალი. 1. თბ., 2005, გვ. 19-77. 2005წ. # 1.გვ. 19-77.

მ. მელქაძე. თანამედროვე მასალები და კონსტრუქციები-უნიფიცირებული არქიტექტურა. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი მოამბე, დამატება შრომები. 2011წ. 2, 206-210 ISSN 1512-102X.

ც. ლომაია, მ.გედევანიშვილი. თანამედროვე მენეჯერი-განვითარების წინაპირობები, თვისებები და პრიორიტეტები, . ჟ.მაცნე,. 2012წ. გვ.7-14.

ნ. ჩიკვილაძე, ლ.კაკულია. თანამედროვე მენეჯმენტის პოპულარული მოდელების შედარებითი ანალიზი. ჟურნალი“ბიზნეს- ინჟინერინგი“2014წ. 0წ. .N1,17.