სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. უგულავა. თანამედროვე კომპოზიციური საშენი მასალები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა,“ №2(29), 2013. 2013წ. .

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი, მეფარიშვილი თამარი. თანამედროვე კომუნიკაციური ტექნოლოგიები გაყიდვების ბიზნეს-პროცესში. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 5", საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, სტუ, . 2016წ. #1(503), 25-26 ნოემბერი. 243-247გვ..

ვ. ღვლიღვაშვილი. თანამედროვე კომფორტულ ფერმებში თხის მოშენება და პროდუქტების წარმოება. გადაცემულია გამოსაცემად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი -2017;. 2017წ. 105 გვ..

რ. სამხარაძე, კ. ჟამურაშვილი. თანამედროვე კრიპტოგრაფიული მეთოდები. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2016წ. N1(21). გვ. 66-70.

ბ. ცხადაძე, კ. ფხაკაძე, კ. გაბუნია. თანამედროვე ლოგიკური გრამატიკის საფუძვლები _ ლინგვისტური მიმართებისა და ლოგიკური ბრუნების საკითხისათვის ქართულში. ,,ქართული ენა და ლოგიკა’’. სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ჟურნალი. 1. თბ., 2005, გვ. 19-77. 2005წ. # 1.გვ. 19-77.

მ. მელქაძე. თანამედროვე მასალები და კონსტრუქციები-უნიფიცირებული არქიტექტურა. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი მოამბე, დამატება შრომები. 2011წ. 2, 206-210 ISSN 1512-102X.

ც. ლომაია, მ.გედევანიშვილი. თანამედროვე მენეჯერი-განვითარების წინაპირობები, თვისებები და პრიორიტეტები, . ჟ.მაცნე,. 2012წ. გვ.7-14.

ნ. ჩიკვილაძე, ლ.კაკულია. თანამედროვე მენეჯმენტის პოპულარული მოდელების შედარებითი ანალიზი. ჟურნალი“ბიზნეს- ინჟინერინგი“2014წ. 0წ. .N1,17.

ლ. ოსიძე, მ. ჯუგაშვილი. თანამედროვე მიგრაციული პროცესები და ევროკავშირის პრობლემები. "მსოფლიო და კავკასია". მეექვსე სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია"- მასალები.. 2017წ. .

ლ. კვარაცხელია, ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი. თანამედროვე მიდგომები რეგიონალური ტურიზმის მდგრადი განვითარებისათვის საქართველოში. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2006წ. #7-9.

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. თანამედროვე მიდგომები რეგიონალური ტურიზმის მდგრადი განვითარებისათვის საქართველოში. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2006წ. #7-9, 3 გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია. თანამედროვე მიდგომები რეგიონალური ტურიზმის მდგრადი განვითარებისათვის საქართველოში. ჟ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2006წ. #7-9, 36-39 გვ..

მ. ჭელიძე. თანამედროვე მიდგომები საბანკო მენეჯმენტში. „სოციალური ეკონომიკა“. 2013წ. N1, თბ., გვ. 117-122.

ვ. მუჯირი. თანამედროვე მიდგომები საკულტო არქიტექტურაში - ახალი მეჩეთი ქალაქ დოჰაში. სტუ, განათლება 2018 . 2018წ. .

ვ. ღვლიღვაშვილი. თანამედროვე მიდგომები წვრილფეხა პირუტყვის რძისა და ხორცის წარმოებაში. ს.ს.ს.ს.უ. სამეცნიერო შრომათა კრებული , ტომი II , #2 (47), თბილისი. 2009წ. გვ. 111-113.

პ. სიჭინავა. თანამედროვე მიკროკომპიუტერული სისტემების გამოყენება ჰიდრავლიკური და ჰიდროტექნიკური ამოცანების გადაწყვეტაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, წყალთა. 1999წ. 169-171.

მ. ამირგულაშვილი. თანამედროვე მიმდინარეობები: მსოფლიო ნაციონალიზმი და გლობალიზმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. #4 გვ. 117-121.

ი. ბურდული. თანამედროვე მიმესისის დეკონსტრუქციული ტენდენციები. Scripta manent ღია დიპლომატიური ასოც. სამეცნიერო ჟურნალი . 2009წ. #2 სტუ. 5 გვ. 24-28.

გ. როყვა, მზია მილაშვილი. თანამედროვე მინის ძირითადი თვისებები. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, შრომები. 2010წ. №1(475) 2010 გვ. 75–80.

მ. მილაშვილი, გ.როყვა. თანამედროვე მინის ძირითადი თვისებები. . სტუ.შრომები. 2010წ. #1 (475). თბ. 2010 წ. გვ.75-80;.