სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. კლდიაშვილი, ვ.შარიქაძე, ი.ჯიქიძე, შ.თავაძე. თანამედროვე ტექნოლოგიების და მეთოდების გამოყენება წიგნსაცავებში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2016წ. ტ.1, N1, გვ.4.

მ. შიშინაშვილი, ა. ბურდულაძე, მ. ბეჟანიშვილი, ბ. ყაჭიური. თანამედროვე ტიპის საგზაო მონიშვნა. მშენებლობა, ISSN 1512-3936. 2012წ. #3(26), თბილისი, საქართველო, გვ.164-167.

გ. ყურაშვილი, ლ, ვაშაკიძე. თანამედროვე ტრანსნაციონალური კომპანიები. სტუ საინჟინრო ეკონომკის მედიატენოლოგიების და სოც.მეცნიერებათა ფაკ-ი, IVსაერთაშორისო კონფერენციაIEC-2016 IEC. 2016წ. .

ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი. თანამედროვე ფირმებში IT-ტექნოლოგიების გამოყენება "კლიენტ-სერვერი" არქიტექტურის საფუძველზე.. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. (ISSN 1512-3979). 2011წ. №2(11); 93-96 გვ..

ს. პოჩოვიანი, ო. გაბედავა. თანამედროვე ფირმებში IT-ტექნოლოგიების გამოყენება ”კლიენტ-სერვერი” არქიტექტურის საფუძველზე. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2011წ. №2(11); 93-96 გვ..

ს. პოჩოვიანი. თანამედროვე ფირმებში მარკეტინგური მართვის ინფორმაციული უზრუნველყოფა. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2014წ. №2(18), 91-95 გვ..

ო. ნახუცრიშვილი. თანამედროვე ქალაქის საზოგადოებრივი ცენტრის გეგმარებითი ორგანიზაციის საკითხები. სტუ–ს სამეცნიერო შრომები. 1976წ. .

ზ. ცოტნიაშვილი. თანამედროვე ქართული ნოველის მხატვრულ თავისებურებათა შესახებ. ქართლი. 2000წ. 2.

თ. ჯაგოდნიშვილი. თანამედროვე ქართული ფოლკლორისტიკის ზოგიერთი ტენდენციის შესახებ. კრებული: „კავკასიოლოგთა პირველი საერთაშორისო კონგრესის მასალები“, „უნივერსალი“. 2007წ. გვ. 230-231.

ა. ჩიქოვანი. თანამედროვე შპალერი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2011წ. # 1 ISSN 1512-3936.

ს. ხიზანიშვილი. თანამედროვე შრომითი ორგანიზაციები და კომუნიკაციის პრობლემები. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, "უნივერსალი", სამეცნიერო შრომების კრებული. 2012წ. # 3, გვ.71-75 .

ს. კარიპიდისი-კარიბოვი, ლ. მგალობლიშვილი, ლ. ტრაპაიძე. თანამედროვე წევის ელექტროამძრავის განვითარების ტენდენცია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნ. „ტრანსპორტი“ISSN 1512-0910. 2002წ. #2. 2002. გვ.71–73.

ი. ქვარაია, ა. ფიროსმანიშვილი. თანამედროვე ხარაჩოების გამოყენების მრავალმხრივი შესაძლებლობები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. #3(42), გვ.4.

მ. ჯავახიშვილი, ბ. თინიკაშვილი. თანამედროვე ხიდების არქიტექტურა. საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტი ჟურნალი „განათლება“ . 2015წ. N1 (12) 268-271 გვ..

ა. ახვლედიანი, თ.ახვლედიანი, ა.გოგოლაძე. თანამედროვე ჰიდროენერგეტიკის განვითარების ზოგიერთი საკითხი. ენერგია. 2008წ. #4(48) 51-57.

ა. გოგოლაძე, ა.ახვლედიანი, თ.ახვლედიანი. თანამედროვე ჰიდროენერგეტიკის განვითარების ზოგიერთი საკითხი. ენერგია თბილისი. 2008წ. #4(48) გვ51-57.

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი, თ. მეფარიშვილი. თანამედროვეკომუნიკაციური ტექნოლოგიები გაყიდვების ბიზნეს-პროცესში. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 5, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, სტუ, . 2016წ. წ. 25-26 ნოემბერი. 243-247გვ..

ლ. ჩიქავა. თანამედროვეობის აქტუალური დემოგრაფიული პრობლემები.. ”განვლილი ცხოვრების შტრიხები”. 2008წ. 7 გვ..

მ. კაშიბაძე, გ. სურგულაძე, მ. ოხანაშვილი, ნ. ნეფარიძე. თანამედრტოვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები მარკეტინგული პროცესების და წარმოების მენეჯმენტში. სტუ შრომ.კრებული.,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები''#1(17). 2014წ. გვ.64-72.