სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ამირგულაშვილი. თანამედროვე მიმდინარეობები: მსოფლიო ნაციონალიზმი და გლობალიზმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. #4 გვ. 117-121.

ი. ბურდული. თანამედროვე მიმესისის დეკონსტრუქციული ტენდენციები. Scripta manent ღია დიპლომატიური ასოც. სამეცნიერო ჟურნალი . 2009წ. #2 სტუ. 5 გვ. 24-28.

გ. როყვა, მზია მილაშვილი. თანამედროვე მინის ძირითადი თვისებები. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, შრომები. 2010წ. №1(475) 2010 გვ. 75–80.

მ. მილაშვილი, გ.როყვა. თანამედროვე მინის ძირითადი თვისებები. . სტუ.შრომები. 2010წ. #1 (475). თბ. 2010 წ. გვ.75-80;.

ნ. გზირიშვილი. თანამედროვე მოდის ტენდენციები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი. 2009წ. #3 (15). გვ.49.

ც. ლომაია, თ.ჩუნთიშვილი. თანამედროვე მოტივაცია ბიზნესის სფეროში , №3. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2013წ. , №3.

ი. ჟორდანია. თანამედროვე მსოფლიო და საპატენტო გამოწვევები . ჟ. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” #2, თბილისი, 2013 . 2013წ. #2, 170-182 გვ..

თ. ბერიძე. თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკა – კონკურენტუნარიანობა – საქართველო . საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (სეუ) სამეცნიერო ჟურნალი "Seu Science". 2014წ. #1 , გვ. 149-153.

ა. აბრალავა, მ. კვანტალიანი. თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკური ერთიანობა და წინააღმდეგობები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა“. 2003წ. N1, გვ. 85-91.

ა. აბრალავა, null. თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკური ერთიანობა და წინააღმდეგობები. ჟურნალი"სოციალური ეკონომიკა". 2003წ. #1, გვ. 85-91.

ზ. კვეტენაძე. თანამედროვე მსოფლიო წესრიგი. ახალი რეალობა. საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. #17.

დ. სეხნიაშვილი. თანამედროვე მსოფლიოს ახალი პრობლემა- ელექტრონული ჯაშუშობა. ჟურნ. ”სოციალური ეკონომიკა” . 0წ. №12,2010.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. თანამედროვე მსოფლიოს ახალი პრობლემა-ელექტრონული ჯაშუშობა. ჟურ. ”სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”. 2010წ. ISSN 1512-1196. # 6; გვ. 69-73.

დ. სეხნიაშვილი. თანამედროვე მსოფლიოს განვითარების ახალი რეალობები. ჟურნ. ”სოციალური ეკონომიკა”. 0წ. 2010, №4.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. თანამედროვე მსოფლიოს განვითარების ახალი რეალობები. ჟურ. ”სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”. 2010წ. ISSN 1512-1196.#4; გვ. 125-130.

ო. ტაბუცაძე. თანამედროვე მსოფლიოს პოლიტიკური რეალობა: ზოგადი ასპექტები . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, №37, 2017.. 2017წ. №37.

ა. ჩიქოვანი, ზ.ქარუმიძე, მ.ტურძელაძე. თანამედროვე მშენებლობის ზოგიერთი ასპექტი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2011წ. # 2 ISSN 1512-0120.

ზ. ქარუმიძე, მ. ტურძელაძე, ა. ჩიქოვანი. თანამედროვე მშენებლობის ზოგიერტი ასპექტი. ენერგია. 2011წ. №2.

თ. როსტიაშვილი. თანამედროვე მცირე და საშუალო ბიზნესის ძირითადი თავისებურებები. ყოველთვიური საერთაშორისო–სამეცნიერო ჟურნალი საქართველოს ეკონომიკა, . 2008წ. .

ნ. ჯანჯღავა. თანამედროვე ნარატოლოგია და ნარატიული მხატვრული ტექსტის მოდალური სტრუქტურის პრობლემა. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2009წ. #10, 2009.