სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ამირგულაშვილი. თანამედროვე ნაციონალიზმი და გლობალიზებული მსოფლიო. განათლება. 2015წ. #2(13) გვ. 135-142.

ე. მეძმარიაშვილი. თანამედროვე ომები და სტრატეგიის ოპერატიული ხელოვნებისა და ტაქტიკის ურთიერთდამოკიდებულების ახალი ფორმები. სამხედრო თეორია. 2009წ. N3 (1) 9გვ..

ი. ქართველიშვილი. თანამედროვე ორგანიზაციებში ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის დაგეგმარების საკითხები. რეცენზირებადი ელექტორნული სამეცნიერო ჟურნალი: კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები. N.4(44) [2014.12.31]. 2014წ. ISSN 1512-1232.

თ. ჭიღლაძე. თანამედროვე ორგანიზაციის პროცესზე ორიენტირებული მართვა. ჟურნალი “ინტელექტი”, 2014. 2014წ. .

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო. თანამედროვე ოფშორების მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა შეხედულებები. ჟურ. ”სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”. 2010წ. ISSN 1512-1196.#5; გვ. 38-42.

ჟ. პეტრიაშვილი, მ. ციცნცაძე. თანამედროვე პერიოდული სისტემა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი.. 2010წ. ტ. 10. N 3.

მ. ცინცაძე, ჟ.პეტრიაშვილი. თანამედროვე პერიოდული სისტემა. საქ. ქიმიური ჟურნალი, N 3 (10), გვ. 291–294. 2010წ. .

ჰ. კუპრაშვილი, გ. აბესაძე. თანამედროვე პოლიტიკური მოდერნიზაციის თავისებურებები. პოლიტოლოგიის საკითხები . 2000წ. ნაწილი I, ”საზ. ცოდნა”, თბ., გვ. 3-9.

ი. კვესელავა. თანამედროვე პოლიტიკური პროცესები და საქართველოს გეოპოლიტიკური ფუნქციის საკითხი (წერილი მეორე). თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #11. 2009წ. .

ი. კვესელავა. თანამედროვე პოლიტიკური პროცესები და საქართველოს გეოპოლიტიკური ფუნქციის საკითხი (წერილი პირველი). თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #18. 2009წ. .

ნ. ასათიანი. თანამედროვე პრესის როლი ინგლისური ენის სწავლებიბსას. მოამბე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. .

ნ. კვაჭაძე, ნ.მღებრიშვილი, ა.დუნდუა, ა.ბერიძე, ა. ნოდია. თანამედროვე რკინიგზისათვის ინტელექტუალური სალიანდაგო გადამწოდების დამუშავება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2013წ. #2(27), გვ.56-68.

ა. ნოდია, ნ. კვაჭაძე. თანამედროვე რკინიგზისათვის ინტელექტუალური სალიანდაგო გადამწოდების დამუშავება. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2013წ. N2 (27), გვ. 56-70..

ვ. დათაშვილი. თანამედროვე საზოგადოების სოციალურ–ეკონომიკური ტენდენციების ისტორიული ფესვები. ჟურნალი . 2007წ. 2.

დ. ნარმანია, ე.ჩოხელი. თანამედროვე საინფორმაციო სისტემის მნიშვნელობა მენეჯმენტში . თბილისი თსუ სამეცნიერო კონფერენციის „თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში“ შრომების კრებული, . 2015წ. ISSN: 2346-8114.

მ. ოხანაშვილი, მ. ხართიშვილი. თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები კლინიკურ ინჟინერიაში. სამეცნიერო შრომების კრებული. ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები., . 2011წ. გვ.182- 186.

მ. ხართიშვილი, მ. ოხანაშვილი. თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები კლინიკურ ინჟინერიაში. . 2011წ. .

ნ. ნოზაძე, მ. ოხანაშვილი. თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები სამედიცინო კვლებასა და დიაგნოსტიკაში. შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2011წ. N 2(11) ISSN 1512-3979.

მ. ოხანაშვილი, ნ. ნოზაძე. თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები სამედიცინო კვლევასა და დიაგნოსტიკაში. სტუ, შრომები ,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2011წ. #2(11), გვ.127-130.

დ. ნარმანია. თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები ურბანულ სექტორში. თბილისი;თსუ სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრი „იდეა“-ს სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი, . 2017წ. #1, .