სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ნახუცრიშვილი. თანამედროვე ქალაქის საზოგადოებრივი ცენტრის გეგმარებითი ორგანიზაციის საკითხები. სტუ–ს სამეცნიერო შრომები. 1976წ. .

ზ. ცოტნიაშვილი. თანამედროვე ქართული ნოველის მხატვრულ თავისებურებათა შესახებ. ქართლი. 2000წ. 2.

თ. ჯაგოდნიშვილი. თანამედროვე ქართული ფოლკლორისტიკის ზოგიერთი ტენდენციის შესახებ. კრებული: „კავკასიოლოგთა პირველი საერთაშორისო კონგრესის მასალები“, „უნივერსალი“. 2007წ. გვ. 230-231.

ა. ჩიქოვანი. თანამედროვე შპალერი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2011წ. # 1 ISSN 1512-3936.

ს. ხიზანიშვილი. თანამედროვე შრომითი ორგანიზაციები და კომუნიკაციის პრობლემები. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, "უნივერსალი", სამეცნიერო შრომების კრებული. 2012წ. # 3, გვ.71-75 .

ს. კარიპიდისი-კარიბოვი, ლ. მგალობლიშვილი, ლ. ტრაპაიძე. თანამედროვე წევის ელექტროამძრავის განვითარების ტენდენცია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნ. „ტრანსპორტი“ISSN 1512-0910. 2002წ. #2. 2002. გვ.71–73.

ი. ქვარაია, ა. ფიროსმანიშვილი. თანამედროვე ხარაჩოების გამოყენების მრავალმხრივი შესაძლებლობები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. #3(42), გვ.4.

მ. ჯავახიშვილი, ბ. თინიკაშვილი. თანამედროვე ხიდების არქიტექტურა. საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტი ჟურნალი „განათლება“ . 2015წ. N1 (12) 268-271 გვ..

ა. ახვლედიანი, თ.ახვლედიანი, ა.გოგოლაძე. თანამედროვე ჰიდროენერგეტიკის განვითარების ზოგიერთი საკითხი. ენერგია. 2008წ. #4(48) 51-57.

ა. გოგოლაძე, ა.ახვლედიანი, თ.ახვლედიანი. თანამედროვე ჰიდროენერგეტიკის განვითარების ზოგიერთი საკითხი. ენერგია თბილისი. 2008წ. #4(48) გვ51-57.

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი, თ. მეფარიშვილი. თანამედროვეკომუნიკაციური ტექნოლოგიები გაყიდვების ბიზნეს-პროცესში. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 5, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, სტუ, . 2016წ. წ. 25-26 ნოემბერი. 243-247გვ..

ლ. ჩიქავა. თანამედროვეობის აქტუალური დემოგრაფიული პრობლემები.. ”განვლილი ცხოვრების შტრიხები”. 2008წ. 7 გვ..

მ. კაშიბაძე, გ. სურგულაძე, მ. ოხანაშვილი, ნ. ნეფარიძე. თანამედრტოვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები მარკეტინგული პროცესების და წარმოების მენეჯმენტში. სტუ შრომ.კრებული.,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები''#1(17). 2014წ. გვ.64-72.

მ. მამნიაშვილი, ჯემალ გახოკიძე, თემურ მონიავა. თანასწორობისა და შეჯიბრებადობის პრინციპის რეალიზაცია, პრობლემა ქართული სისხლის სამართლის პროცესში. სამეცნიერო შრომების კრებული, ღია სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. გვ. 11-38.

ლ. ქრისტესაშვილი, დ. ჩხუბიანიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი. თანატელომერიზაციის რეაქციის უწყვეტი დანადგარის სქემა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2009წ. ტ. 9. N3, გვ.226-227.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ქრისტესაშვილი ლ.. თანატელომერიზაციის რეაქციის უწყვეტი მოქმედების დანადგარის სქემა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, #3 გვ.226-227.

რ. გაფრინდაშვილი. თანატოსის თემა კონფლიქტის ფსიქოლოგიაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „საისტორიო ვერტიკალები“. 2008წ. N 6, გვ. 131-135.

რ. თაბუკაშვილი. თარგმანის ზოგადი თეორია და კომუნიკაციური ლინგვისტიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 0წ. 4(32) 2016.

ი. ბურდული. თარგმანის თავისებურება და ინტერკულტურული კომუნიკაცია დარგობრივი ენის სწავლების პროცესში. საერთასორისო სამეციერო კოფერნცია . 2014წ. ISBN 978-9941-0-7118-8. #3. 2გვ. 88-89 ბათუმი.