სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ნოდია. თანამედროვე რკინიგზისათვის ინტელექტუალური სალიანდაგო გადამწოდების დამუშავება. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2013წ. N2 (27), გვ. 56-70..

ვ. დათაშვილი. თანამედროვე საზოგადოების სოციალურ–ეკონომიკური ტენდენციების ისტორიული ფესვები. ჟურნალი . 2007წ. 2.

დ. ნარმანია, ე.ჩოხელი. თანამედროვე საინფორმაციო სისტემის მნიშვნელობა მენეჯმენტში . თბილისი თსუ სამეცნიერო კონფერენციის „თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში“ შრომების კრებული, . 2015წ. ISSN: 2346-8114.

მ. ოხანაშვილი, მ. ხართიშვილი. თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები კლინიკურ ინჟინერიაში. სამეცნიერო შრომების კრებული. ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები., . 2011წ. გვ.182- 186.

მ. ხართიშვილი, მ. ოხანაშვილი. თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები კლინიკურ ინჟინერიაში. . 2011წ. .

ნ. ნოზაძე, მ. ოხანაშვილი. თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები სამედიცინო კვლებასა და დიაგნოსტიკაში. შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2011წ. N 2(11) ISSN 1512-3979.

მ. ოხანაშვილი, ნ. ნოზაძე. თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები სამედიცინო კვლევასა და დიაგნოსტიკაში. სტუ, შრომები ,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2011წ. #2(11), გვ.127-130.

დ. ნარმანია. თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები ურბანულ სექტორში. თბილისი;თსუ სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრი „იდეა“-ს სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი, . 2017წ. #1, .

ნ. ერემეიშვილი, ხუბულური გიორგი, სარიშვილი გიორგი. თანამედროვე საკონტროლო აპარატურა კვების მრეწველობის ვარგისიანობის შესამოწმებლად და მისი მომსახურება. სტუდენტთა ღია 79-ე საერთაშორისო კონფერენცია . 2011წ. .

მ. მამნიაშვილი. თანამედროვე სამართლის სისტემის ქვეყნების სისხლის სამართლის პროცესის თავისებურებები. . სსუ შრომები N8, გამომცემლობა „მერიდიანი“. 2010წ. გვ. 661-671.

რ. ჟღენტი, მ.ჯავახიშვილი, ი.ღარიბაშვილი. თანამედროვე სამონტაჟო ქაფი და ჰერმეტიკები-საიმედო დამხმარე საშუალებები რემონტის დროს. ჟურნალი ,,ენერგია. 2009წ. #2(50)-2,გვ.4.

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი, რ.ჟღენტი. თანამედროვე სამონტაჟო ქაფი და ჰერმეტიკები-საიმედო დამხმარე საშუალებები რემონტის დროს. ჟურნალი ,,ენერგია". 2009წ. №2.

თ. წერეთელი. თანამედროვე სატარიფო პოლიტიკს ანალიზი საქართველოს ენერგეტიკაში. სოციალური ეკონომიკა . 2012წ. N24 თბილისი 2012, საქართველო.

პ. ქენქაძე, ლ. ლომსაძე, ვ. ბერაია, ზ. გოლეთიანი.. თანამედროვე სატრანსპორტო დერეფნების ფუნქციონირება და საქართველოს სატრანზიტო პოლიტიკა.. სამეც-ტექნიკური ჟურ-ნალი “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”ISSN 1512-3537. 2008წ. №4. 2008,-გვ.160-164..

მ. ტურძელაძე, ა.ჩიქოვანი, ზ.ქარუმიძე. თანამედროვე სახლმშენებლობის ზოგიერთი ასპექტი. "ენერგია". 2011წ. №3(59), გვ.44-50.

მ. მელქაძე, ა.ქურდიანი. თანამედროვე სტადიონების პრობლემები. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2013წ. #2(8); 265-270.

თ. დევიძე, მარიამ ჭუმბურიძე. თანამედროვე ტენდენციები პერსონალის შერჩევისა და გადარჩევის მეთოდების განვითარებაში. სოციალური ეკონომიკა. 2017წ. №2, გვ. 108-111.

ი. ბერძენიშვილი. თანამედროვე ტექნიკური და ბუნებრივი მინების გასაოცარი მსგავსების შესახებ. ქიმიის უწყებანი. 2015წ. ტომი 2, #1, გვ. 15-17.

ლ. ლაზარაშვილი. თანამედროვე ტექნოლოგიები მედიცინაში. ქართული პოლიტიკა. 2015წ. N3, 139-142.

ქ. შენგელია. თანამედროვე ტექნოლოგიები საბანკო ბიზნესში. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2010წ. №3-6, გვ.166-170..