სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ერემეიშვილი, ხუბულური გიორგი, სარიშვილი გიორგი. თანამედროვე საკონტროლო აპარატურა კვების მრეწველობის ვარგისიანობის შესამოწმებლად და მისი მომსახურება. სტუდენტთა ღია 79-ე საერთაშორისო კონფერენცია . 2011წ. .

მ. მამნიაშვილი. თანამედროვე სამართლის სისტემის ქვეყნების სისხლის სამართლის პროცესის თავისებურებები. . სსუ შრომები N8, გამომცემლობა „მერიდიანი“. 2010წ. გვ. 661-671.

რ. ჟღენტი, მ.ჯავახიშვილი, ი.ღარიბაშვილი. თანამედროვე სამონტაჟო ქაფი და ჰერმეტიკები-საიმედო დამხმარე საშუალებები რემონტის დროს. ჟურნალი ,,ენერგია. 2009წ. #2(50)-2,გვ.4.

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი, რ.ჟღენტი. თანამედროვე სამონტაჟო ქაფი და ჰერმეტიკები-საიმედო დამხმარე საშუალებები რემონტის დროს. ჟურნალი ,,ენერგია". 2009წ. №2.

თ. წერეთელი. თანამედროვე სატარიფო პოლიტიკს ანალიზი საქართველოს ენერგეტიკაში. სოციალური ეკონომიკა . 2012წ. N24 თბილისი 2012, საქართველო.

პ. ქენქაძე, ლ. ლომსაძე, ვ. ბერაია, ზ. გოლეთიანი.. თანამედროვე სატრანსპორტო დერეფნების ფუნქციონირება და საქართველოს სატრანზიტო პოლიტიკა.. სამეც-ტექნიკური ჟურ-ნალი “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”ISSN 1512-3537. 2008წ. №4. 2008,-გვ.160-164..

მ. ტურძელაძე, ა.ჩიქოვანი, ზ.ქარუმიძე. თანამედროვე სახლმშენებლობის ზოგიერთი ასპექტი. "ენერგია". 2011წ. №3(59), გვ.44-50.

მ. მელქაძე, ა.ქურდიანი. თანამედროვე სტადიონების პრობლემები. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2013წ. #2(8); 265-270.

თ. დევიძე, მარიამ ჭუმბურიძე. თანამედროვე ტენდენციები პერსონალის შერჩევისა და გადარჩევის მეთოდების განვითარებაში. სოციალური ეკონომიკა. 2017წ. №2, გვ. 108-111.

ი. ბერძენიშვილი. თანამედროვე ტექნიკური და ბუნებრივი მინების გასაოცარი მსგავსების შესახებ. ქიმიის უწყებანი. 2015წ. ტომი 2, #1, გვ. 15-17.

ლ. ლაზარაშვილი. თანამედროვე ტექნოლოგიები მედიცინაში. ქართული პოლიტიკა. 2015წ. N3, 139-142.

ქ. შენგელია. თანამედროვე ტექნოლოგიები საბანკო ბიზნესში. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2010წ. №3-6, გვ.166-170..

გ. კოტრიკაძე, II და I კურსის სტ. გ.თაზიაშვილი, ნ.მღებრიშვილი. თანამედროვე ტექნოლოგიებით ოპტიკური დისკის დამზადება და ინფორმაციის ჩაწერა. შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2012წ. სტუ, #1(12), გვ.226.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით შავი ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრის მეთოდოლოგიური საფუძვლები. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი. 2010წ. #10-12, გვ. 30-35, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველო, თბილისი.

გ. თვაური. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით შავი ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრის მეთოდოლოგიური საფუძვლები. თბილისი: ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2010წ. №10-12, გვ. 30-35.

გ. კორძახია, გ. თვაური. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით შავი ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრის მეთოდოლოგიური საფუძვლები. თბილისი: ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2010წ. №10-12, გვ. 30-35.

რ. კლდიაშვილი, ვ.შარიქაძე, ი.ჯიქიძე, შ.თავაძე. თანამედროვე ტექნოლოგიების და მეთოდების გამოყენება წიგნსაცავებში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2016წ. ტ.1, N1, გვ.4.

მ. შიშინაშვილი, ა. ბურდულაძე, მ. ბეჟანიშვილი, ბ. ყაჭიური. თანამედროვე ტიპის საგზაო მონიშვნა. მშენებლობა, ISSN 1512-3936. 2012წ. #3(26), თბილისი, საქართველო, გვ.164-167.

გ. ყურაშვილი, ლ, ვაშაკიძე. თანამედროვე ტრანსნაციონალური კომპანიები. სტუ საინჟინრო ეკონომკის მედიატენოლოგიების და სოც.მეცნიერებათა ფაკ-ი, IVსაერთაშორისო კონფერენციაIEC-2016 IEC. 2016წ. .