სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გედენიძე, ტ. კვიციანი. თაღოვანი კაშხლების სიმტკიცის პირობის შეფასება კომბინირებული რიცხვითი მეთოდით. ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. N4(15);გვ.7.

ტ. კვიციანი. თაღოვანი კაშხლების სიმტკიცის პირობის შეფასება კომბინირებული რიცხვითი მეთოდით. . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა ~, . 2009წ. #4(15). თბილისი, გვ.6-12. .

ნ. ბეგალიშვილი, თ. შარაბიძე /, ზ. სვანიძე/. თბილის-რუსთავის ავტომაგისტრალზე საჰაერო აუზის ტყვიით გაჭუჭყიანების მეტეოროლოგიური პირობების შესწავლა . / Meteorological condition of air bathing on the Tbilisi-Rustavi highway. . ჰმი-ს შრომათა კრებული . 2007წ. ტ. 111, Tbilisi, 2007, გვ. 227-235 / vol. 111, Tbilisi, 2007, pg. 227-235 .

გ. ლუტიძე, ო. გიორგიშვილი, შ. კავსაძე. თბილის-რუსთავის რეგიონში გავრცელებული ლიოსისმაგვარი გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2013წ. N4(51) გვ. 82-85.

დ. ნარმანია. თბილისი - მომავლის ქალაქი. თბილისი Jurnali “Georgia Finance”, . 2015წ. .

მ. მელქაძე, ნ.იმნაძე. თბილისი -ტოლერანტული სივრცე-სიმფონია. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2014წ. #1(7); 180-186.

თ. შარაბიძე. თბილისი-რუსთავის ავტომაგისტრალზე ჰაერის ტყვიით გაჭუჭყიანების მეტეოროლოგიური პირობების შესახებ . ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. #111.

ნ. არეშიძე, ვ. ჯაფარიძე, ბ. ბექაური, ტ. გარსევანიშვილი. თბილისი-რუსთავის რეგიონის ლიოსისებური გრუნტების დახასიათება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2007წ. #2(5), თბილისი, გვ.98-101.

ნ. ნავაძე. თბილისი-რუსთავის სატრანსპორტო კავშირის განსაკუთრებული თავისებურებები და პრესპექტივები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. N 2(33) 2015 წ. გვერდები 172-180.

ნ. ნავაძე. თბილისი-რუსთავის სატრანსპორტო კავშირის განსაკუთრებული თავისებურებები და პრესპექტივები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. N 2(33) 2015 წ. გვერდები 172-180.

ნ. ნავაძე, დავით ლეკვეიშვილი. თბილისი-რუსთავის სატრანსპორტო კავშირის განსაკუთრებული თავისებურებები და პრესპექტივები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. N 2(33) 2015 წ. გვერდები 172-180.

ლ. გიორგობიანი. თბილისის ქაშვეთის (ქვაშვეთის) ტაძრის ისტორიისათვის. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. თბილისი N1-2/2016; გვ.293-296.

ე. თევზაძე. თბილისის ცენტრის ' ჯურღმულები '. სტუ -ს გამომცემლობა ჟურნალი "კამარა " . 2005წ. ISSN 15122956 #1(4), 112-117.

ლ. გიორგობიანი. თბილისის ქაშვეთის ტაძრის აღმშენებლობის ისტორიიდან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2015წ. N3(497). თბილისი, გვ.9-16.

ლ. გიორგობიანი. თბილისის ქაშუეთი – სამთავისის მინაბაძი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. თბილისი N1/2015; გვ.200-205.

თ. მახარაშვილი, გ.მახარაშვილი. თბილისის "პრესტიჟული" უბნების განაშენიანების პრობლემები. კრებული "კავკასიის მაცნე". 2004წ. X 13.

ე. კალანდაძე. თბილისის 1930-1955 წლების განაშენიანების თავისებურება. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის პრობლემები. 2012წ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი N 2 (87-93 გვ.).

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, თ. ჭავჭანიძე. თბილისის ატმოსფეროს დაჭუჭყიანების გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2005წ. 172, #2, გვ. 555-558.

ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე, თ. ჭავჭანიძე. თბილისის ატმოსფეროს დაჭუჭყიანების გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2005წ. 172, #2, გვ. 555-558.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, დ. შავლაძე. თბილისის ატმოსფერულ ჰაერში ავტოტრანსპორტის მავნე გამონაბოლქვების ემისია და მისი გავლენა მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. ტ. 117, გვ. 138-140.