სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით შავი ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრის მეთოდოლოგიური საფუძვლები. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი. 2010წ. #10-12, გვ. 30-35, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველო, თბილისი.

გ. თვაური. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით შავი ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრის მეთოდოლოგიური საფუძვლები. თბილისი: ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2010წ. №10-12, გვ. 30-35.

გ. კორძახია, გ. თვაური. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით შავი ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრის მეთოდოლოგიური საფუძვლები. თბილისი: ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2010წ. №10-12, გვ. 30-35.

რ. კლდიაშვილი, ვ.შარიქაძე, ი.ჯიქიძე, შ.თავაძე. თანამედროვე ტექნოლოგიების და მეთოდების გამოყენება წიგნსაცავებში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2016წ. ტ.1, N1, გვ.4.

მ. შიშინაშვილი, ა. ბურდულაძე, მ. ბეჟანიშვილი, ბ. ყაჭიური. თანამედროვე ტიპის საგზაო მონიშვნა. მშენებლობა, ISSN 1512-3936. 2012წ. #3(26), თბილისი, საქართველო, გვ.164-167.

გ. ყურაშვილი, ლ, ვაშაკიძე. თანამედროვე ტრანსნაციონალური კომპანიები. სტუ საინჟინრო ეკონომკის მედიატენოლოგიების და სოც.მეცნიერებათა ფაკ-ი, IVსაერთაშორისო კონფერენციაIEC-2016 IEC. 2016წ. .

ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი. თანამედროვე ფირმებში IT-ტექნოლოგიების გამოყენება "კლიენტ-სერვერი" არქიტექტურის საფუძველზე. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. (ISSN 1512-3979). 2011წ. №2(11); 93-96 გვ.

ს. პოჩოვიანი, ო. გაბედავა. თანამედროვე ფირმებში IT-ტექნოლოგიების გამოყენება ”კლიენტ-სერვერი” არქიტექტურის საფუძველზე. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2011წ. №2(11); 93-96 გვ.

ს. პოჩოვიანი, ო. გაბედავა. თანამედროვე ფირმებში მარკეტინგური მართვის ინფორმაციული უზრუნველყოფა. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2014წ. №2(18), 91-95 გვ.

ო. ნახუცრიშვილი. თანამედროვე ქალაქის საზოგადოებრივი ცენტრის გეგმარებითი ორგანიზაციის საკითხები. სტუ–ს სამეცნიერო შრომები. 1976წ. .

ზ. ცოტნიაშვილი. თანამედროვე ქართული ნოველის მხატვრულ თავისებურებათა შესახებ. ქართლი. 2000წ. 2.

თ. ჯაგოდნიშვილი. თანამედროვე ქართული ფოლკლორისტიკის ზოგიერთი ტენდენციის შესახებ. კრებული: „კავკასიოლოგთა პირველი საერთაშორისო კონგრესის მასალები“, „უნივერსალი“. 2007წ. გვ. 230-231.

ა. ჩიქოვანი. თანამედროვე შპალერი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2011წ. # 1 ISSN 1512-3936.

ს. ხიზანიშვილი. თანამედროვე შრომითი ორგანიზაციები და კომუნიკაციის პრობლემები. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, "უნივერსალი", სამეცნიერო შრომების კრებული. 2012წ. # 3, გვ.71-75 .

ს. კარიპიდისი-კარიბოვი, ლ. მგალობლიშვილი, ლ. ტრაპაიძე. თანამედროვე წევის ელექტროამძრავის განვითარების ტენდენცია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნ. „ტრანსპორტი“ISSN 1512-0910. 2002წ. #2. 2002. გვ.71–73.

ი. ქვარაია, ა. ფიროსმანიშვილი. თანამედროვე ხარაჩოების გამოყენების მრავალმხრივი შესაძლებლობები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. #3(42), გვ.4.

მ. ჯავახიშვილი, ბ. თინიკაშვილი. თანამედროვე ხიდების არქიტექტურა. საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტი ჟურნალი „განათლება“ . 2015წ. N1 (12) 268-271 გვ..

ა. ახვლედიანი, თ.ახვლედიანი, ა.გოგოლაძე. თანამედროვე ჰიდროენერგეტიკის განვითარების ზოგიერთი საკითხი. ენერგია. 2008წ. #4(48) 51-57.

ა. გოგოლაძე, ა.ახვლედიანი, თ.ახვლედიანი. თანამედროვე ჰიდროენერგეტიკის განვითარების ზოგიერთი საკითხი. ენერგია თბილისი. 2008წ. #4(48) გვ51-57.