სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. აბაკელია. თაღლითობისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ზოგიერთი პრობლემა. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ჟურნალი "მეცნიერება და ცხოვრება" მწიგნობარი. 2015წ. N1 (11) თბილისი.

ზ. გედენიძე, ტ. კვიციანი. თაღოვანი კაშხლების სიმტკიცის პირობის შეფასება კომბინირებული რიცხვითი მეთოდით. ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. N4(15);გვ.7.

ტ. კვიციანი. თაღოვანი კაშხლების სიმტკიცის პირობის შეფასება კომბინირებული რიცხვითი მეთოდით. . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა ~, . 2009წ. #4(15). თბილისი, გვ.6-12. .

ნ. ბეგალიშვილი, თ. შარაბიძე /, ზ. სვანიძე/. თბილის-რუსთავის ავტომაგისტრალზე საჰაერო აუზის ტყვიით გაჭუჭყიანების მეტეოროლოგიური პირობების შესწავლა . / Meteorological condition of air bathing on the Tbilisi-Rustavi highway. . ჰმი-ს შრომათა კრებული . 2007წ. ტ. 111, Tbilisi, 2007, გვ. 227-235 / vol. 111, Tbilisi, 2007, pg. 227-235 .

გ. ლუტიძე, ო. გიორგიშვილი, შ. კავსაძე. თბილის-რუსთავის რეგიონში გავრცელებული ლიოსისმაგვარი გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2013წ. N4(51) გვ. 82-85.

დ. ნარმანია. თბილისი - მომავლის ქალაქი. თბილისი Jurnali “Georgia Finance”, . 2015წ. .

მ. მელქაძე, ნ.იმნაძე. თბილისი -ტოლერანტული სივრცე-სიმფონია. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2014წ. #1(7); 180-186.

თ. შარაბიძე. თბილისი-რუსთავის ავტომაგისტრალზე ჰაერის ტყვიით გაჭუჭყიანების მეტეოროლოგიური პირობების შესახებ . ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. #111.

ნ. არეშიძე, ვ. ჯაფარიძე, ბ. ბექაური, ტ. გარსევანიშვილი. თბილისი-რუსთავის რეგიონის ლიოსისებური გრუნტების დახასიათება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2007წ. #2(5), თბილისი, გვ.98-101.

ნ. ნავაძე. თბილისი-რუსთავის სატრანსპორტო კავშირის განსაკუთრებული თავისებურებები და პრესპექტივები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. N 2(33) 2015 წ. გვერდები 172-180.

ნ. ნავაძე. თბილისი-რუსთავის სატრანსპორტო კავშირის განსაკუთრებული თავისებურებები და პრესპექტივები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. N 2(33) 2015 წ. გვერდები 172-180.

ნ. ნავაძე, დავით ლეკვეიშვილი. თბილისი-რუსთავის სატრანსპორტო კავშირის განსაკუთრებული თავისებურებები და პრესპექტივები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. N 2(33) 2015 წ. გვერდები 172-180.

ლ. გიორგობიანი. თბილისის ქაშვეთის (ქვაშვეთის) ტაძრის ისტორიისათვის. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. თბილისი N1-2/2016; გვ.293-296.

ე. თევზაძე. თბილისის ცენტრის ' ჯურღმულები '. სტუ -ს გამომცემლობა ჟურნალი "კამარა " . 2005წ. ISSN 15122956 #1(4), 112-117.

ლ. გიორგობიანი. თბილისის ქაშვეთის ტაძრის აღმშენებლობის ისტორიიდან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2015წ. N3(497). თბილისი, გვ.9-16.

ლ. გიორგობიანი. თბილისის ქაშუეთი – სამთავისის მინაბაძი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. თბილისი N1/2015; გვ.200-205.

თ. მახარაშვილი, გ.მახარაშვილი. თბილისის "პრესტიჟული" უბნების განაშენიანების პრობლემები. კრებული "კავკასიის მაცნე". 2004წ. X 13.

ე. კალანდაძე. თბილისის 1930-1955 წლების განაშენიანების თავისებურება. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის პრობლემები. 2012წ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი N 2 (87-93 გვ.).

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, თ. ჭავჭანიძე. თბილისის ატმოსფეროს დაჭუჭყიანების გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2005წ. 172, #2, გვ. 555-558.

ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე, თ. ჭავჭანიძე. თბილისის ატმოსფეროს დაჭუჭყიანების გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2005წ. 172, #2, გვ. 555-558.