სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი. თანამედროვე ფირმებში IT-ტექნოლოგიების გამოყენება "კლიენტ-სერვერი" არქიტექტურის საფუძველზე. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. (ISSN 1512-3979). 2011წ. №2(11); 93-96 გვ.

ს. პოჩოვიანი, ო. გაბედავა. თანამედროვე ფირმებში IT-ტექნოლოგიების გამოყენება ”კლიენტ-სერვერი” არქიტექტურის საფუძველზე. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2011წ. №2(11); 93-96 გვ.

ს. პოჩოვიანი, ო. გაბედავა. თანამედროვე ფირმებში მარკეტინგური მართვის ინფორმაციული უზრუნველყოფა. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2014წ. №2(18), 91-95 გვ.

ო. ნახუცრიშვილი. თანამედროვე ქალაქის საზოგადოებრივი ცენტრის გეგმარებითი ორგანიზაციის საკითხები. სტუ–ს სამეცნიერო შრომები. 1976წ. .

ზ. ცოტნიაშვილი. თანამედროვე ქართული ნოველის მხატვრულ თავისებურებათა შესახებ. ქართლი. 2000წ. 2.

თ. ჯაგოდნიშვილი. თანამედროვე ქართული ფოლკლორისტიკის ზოგიერთი ტენდენციის შესახებ. კრებული: „კავკასიოლოგთა პირველი საერთაშორისო კონგრესის მასალები“, „უნივერსალი“. 2007წ. გვ. 230-231.

ა. ჩიქოვანი. თანამედროვე შპალერი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2011წ. # 1 ISSN 1512-3936.

ს. ხიზანიშვილი. თანამედროვე შრომითი ორგანიზაციები და კომუნიკაციის პრობლემები. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, "უნივერსალი", სამეცნიერო შრომების კრებული. 2012წ. # 3, გვ.71-75 .

ს. კარიპიდისი-კარიბოვი, ლ. მგალობლიშვილი, ლ. ტრაპაიძე. თანამედროვე წევის ელექტროამძრავის განვითარების ტენდენცია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნ. „ტრანსპორტი“ISSN 1512-0910. 2002წ. #2. 2002. გვ.71–73.

ი. ქვარაია, ა. ფიროსმანიშვილი. თანამედროვე ხარაჩოების გამოყენების მრავალმხრივი შესაძლებლობები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. #3(42), გვ.4.

მ. ჯავახიშვილი, ბ. თინიკაშვილი. თანამედროვე ხიდების არქიტექტურა. საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტი ჟურნალი „განათლება“ . 2015წ. N1 (12) 268-271 გვ..

ა. ახვლედიანი, თ.ახვლედიანი, ა.გოგოლაძე. თანამედროვე ჰიდროენერგეტიკის განვითარების ზოგიერთი საკითხი. ენერგია. 2008წ. #4(48) 51-57.

ა. გოგოლაძე, ა.ახვლედიანი, თ.ახვლედიანი. თანამედროვე ჰიდროენერგეტიკის განვითარების ზოგიერთი საკითხი. ენერგია თბილისი. 2008წ. #4(48) გვ51-57.

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი, თ. მეფარიშვილი. თანამედროვეკომუნიკაციური ტექნოლოგიები გაყიდვების ბიზნეს-პროცესში. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 5, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, სტუ, . 2016წ. წ. 25-26 ნოემბერი. 243-247გვ..

ლ. ჩიქავა. თანამედროვეობის აქტუალური დემოგრაფიული პრობლემები.. ”განვლილი ცხოვრების შტრიხები”. 2008წ. 7 გვ..

მ. კაშიბაძე, გ. სურგულაძე, მ. ოხანაშვილი, ნ. ნეფარიძე. თანამედრტოვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები მარკეტინგული პროცესების და წარმოების მენეჯმენტში. სტუ შრომ.კრებული.,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები''#1(17). 2014წ. გვ.64-72.

მ. მამნიაშვილი, ჯემალ გახოკიძე, თემურ მონიავა. თანასწორობისა და შეჯიბრებადობის პრინციპის რეალიზაცია, პრობლემა ქართული სისხლის სამართლის პროცესში. სამეცნიერო შრომების კრებული, ღია სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. გვ. 11-38.

ლ. ქრისტესაშვილი, დ. ჩხუბიანიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი. თანატელომერიზაციის რეაქციის უწყვეტი დანადგარის სქემა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2009წ. ტ. 9. N3, გვ.226-227.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ქრისტესაშვილი ლ.. თანატელომერიზაციის რეაქციის უწყვეტი მოქმედების დანადგარის სქემა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, #3 გვ.226-227.