სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი, თ. მეფარიშვილი. თანამედროვეკომუნიკაციური ტექნოლოგიები გაყიდვების ბიზნეს-პროცესში. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 5, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, სტუ, . 2016წ. წ. 25-26 ნოემბერი. 243-247გვ..

ლ. ჩიქავა. თანამედროვეობის აქტუალური დემოგრაფიული პრობლემები.. ”განვლილი ცხოვრების შტრიხები”. 2008წ. 7 გვ..

მ. კაშიბაძე, გ. სურგულაძე, მ. ოხანაშვილი, ნ. ნეფარიძე. თანამედრტოვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები მარკეტინგული პროცესების და წარმოების მენეჯმენტში. სტუ შრომ.კრებული.,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები''#1(17). 2014წ. გვ.64-72.

მ. მამნიაშვილი, ჯემალ გახოკიძე, თემურ მონიავა. თანასწორობისა და შეჯიბრებადობის პრინციპის რეალიზაცია, პრობლემა ქართული სისხლის სამართლის პროცესში. სამეცნიერო შრომების კრებული, ღია სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. გვ. 11-38.

ლ. ქრისტესაშვილი, დ. ჩხუბიანიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი. თანატელომერიზაციის რეაქციის უწყვეტი დანადგარის სქემა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2009წ. ტ. 9. N3, გვ.226-227.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ქრისტესაშვილი ლ.. თანატელომერიზაციის რეაქციის უწყვეტი მოქმედების დანადგარის სქემა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, #3 გვ.226-227.

რ. გაფრინდაშვილი. თანატოსის თემა კონფლიქტის ფსიქოლოგიაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „საისტორიო ვერტიკალები“. 2008წ. N 6, გვ. 131-135.

რ. თაბუკაშვილი. თარგმანის ზოგადი თეორია და კომუნიკაციური ლინგვისტიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 0წ. 4(32) 2016.

ი. ბურდული. თარგმანის თავისებურება და ინტერკულტურული კომუნიკაცია დარგობრივი ენის სწავლების პროცესში. საერთასორისო სამეციერო კოფერნცია . 2014წ. ISBN 978-9941-0-7118-8. #3. 2გვ. 88-89 ბათუმი.

ც. ოშაყმაშვილი. თაფლოვანი მცნეარეების მტვრის მარცვლის შემცველობა თაფლში და მისი სამკურნალ თვისებები ტყის პიტნა Mentfa longifolia (L.) Huds . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2017წ. .

ვ. აბაკელია. თაღლითობისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ზოგიერთი პრობლემა. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ჟურნალი "მეცნიერება და ცხოვრება" მწიგნობარი. 2015წ. N1 (11) თბილისი.

ზ. გედენიძე, ტ. კვიციანი. თაღოვანი კაშხლების სიმტკიცის პირობის შეფასება კომბინირებული რიცხვითი მეთოდით. ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. N4(15);გვ.7.

ტ. კვიციანი. თაღოვანი კაშხლების სიმტკიცის პირობის შეფასება კომბინირებული რიცხვითი მეთოდით. . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა ~, . 2009წ. #4(15). თბილისი, გვ.6-12. .

ნ. ბეგალიშვილი, თ. შარაბიძე /, ზ. სვანიძე/. თბილის-რუსთავის ავტომაგისტრალზე საჰაერო აუზის ტყვიით გაჭუჭყიანების მეტეოროლოგიური პირობების შესწავლა . / Meteorological condition of air bathing on the Tbilisi-Rustavi highway. . ჰმი-ს შრომათა კრებული . 2007წ. ტ. 111, Tbilisi, 2007, გვ. 227-235 / vol. 111, Tbilisi, 2007, pg. 227-235 .

გ. ლუტიძე, ო. გიორგიშვილი, შ. კავსაძე. თბილის-რუსთავის რეგიონში გავრცელებული ლიოსისმაგვარი გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2013წ. N4(51) გვ. 82-85.

დ. ნარმანია. თბილისი - მომავლის ქალაქი. თბილისი Jurnali “Georgia Finance”, . 2015წ. .

მ. მელქაძე, ნ.იმნაძე. თბილისი -ტოლერანტული სივრცე-სიმფონია. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2014წ. #1(7); 180-186.

თ. შარაბიძე. თბილისი-რუსთავის ავტომაგისტრალზე ჰაერის ტყვიით გაჭუჭყიანების მეტეოროლოგიური პირობების შესახებ . ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. #111.

ნ. არეშიძე, ვ. ჯაფარიძე, ბ. ბექაური, ტ. გარსევანიშვილი. თბილისი-რუსთავის რეგიონის ლიოსისებური გრუნტების დახასიათება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2007წ. #2(5), თბილისი, გვ.98-101.