სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ჭარბაძე, ფანჩულიძე ჯ. ჭარბაძე ზ. ლაოშვილი ზ. დიაიკონიძე ბ. კვიჟინაძე ს.. თბილისის დაცვა მოსალოდნელი ბუნებრივი სტიქიებისაგან მდინარე ვერეს მაგალთზე. ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N70. ეძღვნება ც. მირცხულავას დაბადების 95 წლის იუბილეს.. 2015წ. შრომათა კრებული N70, გვ. 50-56. .

რ. დიაკონიძე. თბილისის დაცვა მოსალოდნელი ბუნებრივი სტიქიებისაგან მდინარე ვერეს მაგალითზე. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. #70 .

ჯ. ფანჩულიძე, დიაკონიძე ლაოშვილი ჭარბაძე. თბილისის დაცვა მოსალოდნელი ბუნებრივი სტიქიისაგან მდინარე ვერეს მაგალითზე. საქ.ტექ. უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეც. შრ. კრებული # 70. 2015წ. .

გ. სალუქვაძე. თბილისის ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება და ანალიზი ქალაქგეგმარებითი რეგულირების ჭრილში. . კრებული „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, №1, . 2012წ. .

ზ. ვარაზაშვილი, რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე. თბილისის ზღვის ეკოლოგიური პრობლემები და მათი პრევენციის ღონისძიებები. სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. #68, გვ.57-63.

ნ. ბუაჩიძე, მ.არუსტაშვილი, ა.ნიკოლეიშვილი, ს.პერტაია, ბ.ჯაფარიძე, ი.ჯიქიძე, ლ.გოგალაძე, ლ.ბუბაშვილი. თბილისის ზღვის წყლის ბიოეკოქიმიური კვლევა და მისი დღევანდელი ეკოლოგიური მდგომარეობა. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2015წ. ტ.121, გვ.84-86.

გ. წანაწყენიშვილი. თბილისის თანამედროვე მრავალბინიან საცხოვრებელთა არქიტექტურულ-გეგმარებითი სტრუქტურების შედარებითი ანალიზის ცდა. სტუ, კამარა, ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები. 2005წ. 1(4),128-134, ISSN 1512-2956.

ნ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე. თბილისის თერმების ქიმიური შედგენილობის ფორმირების ჰიდროგეოქიმიური თავისებურებანი. საქ. მეცნ. აკადემია, ჰ/გ და ს/გ-ის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2007წ. XVI, გვ. 136 - 140 .

ნ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე. თბილისის თერმების ქიმიური შედგენილობის ფორმირების ჰიდროგეოქიმიური თავისებურებანი.. საქართველოს ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. XVI, 136-140 გვ..

ლ. ღლონტი, ე.საყვარელიძე. თბილისის თერმული წყლბის საბადოს თბური პირობების კვლევა. ვორკშოპი ”მიწისქვეშა წყლების და სითბურ წყლის სისტემებს კვლევა და გამოყენება საქართველოში” . 2010წ. გვ.42-49, თბილისი.

თ. ცინცაძე, ლ. ხიდაშელი, რ. ჩაგუნავა. თბილისის თერმული წყლების ანალიზის ისტორიისათვის. ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. 2009წ. ტ.35. №4. გვ. 449-452.

Л. Глонти, ე. საყვარელიძე. თბილისის თერმული წყლების საბადოს სამი უბნის ქანების თბოფიზიკური პარამეტრების შედარებითი დახასიათება. ჰიდროგეოლ. და საინჟინრო-გეოლ. ინსტიტუის შრომათა კრებული,. 2009წ. N XVII, გვ.59-62, თბილისი.

ი. ნანაძე, ნ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე. თბილისის თერმული წყლების საბადოს ჰიდროგეოქიმიური ზონალობის თავისებურებანი. საუწყებათაშორისო სამეცნიერო შრომათა კრებული "არამედიკამენტოზური საშუალებების გამოყენების პრობლემები მედიცინაში", თბილისი. 2007წ. .

ნ. ზაუტაშვილი, ბ.მხეიძე, ი.ნანაძე. თბილისის თერმული წყლების საბადოს ჰიდროგეოქიმიური ზონალობის თავისებურებანი.. საუწყებათაშორისო სამეცნიერო შრომათა კრებული "არამედიკამენტური საშუალებების გამოყენების პრობლემები მედიცინაში". 2007წ. 37-42 გვ..

მ. მელქაძე. თბილისის ლანდშაფტის პრობლემები სამართლებრივ და ბიოკლიმატურ კონტექსტში. სტუ ჟურნალი „განათლება“. 2012წ. #1(4); 206-213.

რ. მიშველაძე. თბილისის ლიტერატურული ცხოვრება, . კრებული ,,ისტორიული თბილისი’’, ,,კულტურული ასპექტები’’, თბილისი, . 2014წ. .

ნ. კვაჭაძე, მ.გრძელიშვილი. თბილისის მეტროპოლიტენის განვითარების და ექსპლუატაციის ასპექტები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. #7-9, გვ,91-94.

კ. კობახიძე. თბილისის მეტროპოლიტენში ბრტყელი ფუძის გამოყენება. ტრანსპორტი. 2007წ. #4(28), 44-45, თბილისი.

ლ. ჭყონია. თბილისის მოსახლეობის თვითშენახვითი ქცევის საკითხები. შრომების კრებული "დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები'. 2001წ. #1 გვ.191-196.

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. თბილისის პოსტსამრეწველო ობიექტების რევიტალიზაციის საკითხისათვის. . საქართვეოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. ბიზნეს-ინჟინერინგი. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი.#. 2015წ. #1 . თბილისი. 2015 წ. გვ.195-199;.