სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. გაფრინდაშვილი. თანატოსის თემა კონფლიქტის ფსიქოლოგიაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „საისტორიო ვერტიკალები“. 2008წ. N 6, გვ. 131-135.

რ. თაბუკაშვილი. თარგმანის ზოგადი თეორია და კომუნიკაციური ლინგვისტიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 0წ. 4(32) 2016.

ი. ბურდული. თარგმანის თავისებურება და ინტერკულტურული კომუნიკაცია დარგობრივი ენის სწავლების პროცესში. საერთასორისო სამეციერო კოფერნცია . 2014წ. ISBN 978-9941-0-7118-8. #3. 2გვ. 88-89 ბათუმი.

ც. ოშაყმაშვილი. თაფლოვანი მცნეარეების მტვრის მარცვლის შემცველობა თაფლში და მისი სამკურნალ თვისებები ტყის პიტნა Mentfa longifolia (L.) Huds . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2017წ. .

ვ. აბაკელია. თაღლითობისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ზოგიერთი პრობლემა. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ჟურნალი "მეცნიერება და ცხოვრება" მწიგნობარი. 2015წ. N1 (11) თბილისი.

ზ. გედენიძე, ტ. კვიციანი. თაღოვანი კაშხლების სიმტკიცის პირობის შეფასება კომბინირებული რიცხვითი მეთოდით. ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. N4(15);გვ.7.

ტ. კვიციანი. თაღოვანი კაშხლების სიმტკიცის პირობის შეფასება კომბინირებული რიცხვითი მეთოდით. . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა ~, . 2009წ. #4(15). თბილისი, გვ.6-12. .

ნ. ბეგალიშვილი, თ. შარაბიძე /, ზ. სვანიძე/. თბილის-რუსთავის ავტომაგისტრალზე საჰაერო აუზის ტყვიით გაჭუჭყიანების მეტეოროლოგიური პირობების შესწავლა . / Meteorological condition of air bathing on the Tbilisi-Rustavi highway. . ჰმი-ს შრომათა კრებული . 2007წ. ტ. 111, Tbilisi, 2007, გვ. 227-235 / vol. 111, Tbilisi, 2007, pg. 227-235 .

გ. ლუტიძე, ო. გიორგიშვილი, შ. კავსაძე. თბილის-რუსთავის რეგიონში გავრცელებული ლიოსისმაგვარი გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2013წ. N4(51) გვ. 82-85.

დ. ნარმანია. თბილისი - მომავლის ქალაქი. თბილისი Jurnali “Georgia Finance”, . 2015წ. .

მ. მელქაძე, ნ.იმნაძე. თბილისი -ტოლერანტული სივრცე-სიმფონია. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2014წ. #1(7); 180-186.

თ. შარაბიძე. თბილისი-რუსთავის ავტომაგისტრალზე ჰაერის ტყვიით გაჭუჭყიანების მეტეოროლოგიური პირობების შესახებ . ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. #111.

ნ. არეშიძე, ვ. ჯაფარიძე, ბ. ბექაური, ტ. გარსევანიშვილი. თბილისი-რუსთავის რეგიონის ლიოსისებური გრუნტების დახასიათება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2007წ. #2(5), თბილისი, გვ.98-101.

ნ. ნავაძე. თბილისი-რუსთავის სატრანსპორტო კავშირის განსაკუთრებული თავისებურებები და პრესპექტივები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. N 2(33) 2015 წ. გვერდები 172-180.

ნ. ნავაძე. თბილისი-რუსთავის სატრანსპორტო კავშირის განსაკუთრებული თავისებურებები და პრესპექტივები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. N 2(33) 2015 წ. გვერდები 172-180.

ნ. ნავაძე, დავით ლეკვეიშვილი. თბილისი-რუსთავის სატრანსპორტო კავშირის განსაკუთრებული თავისებურებები და პრესპექტივები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. N 2(33) 2015 წ. გვერდები 172-180.

ლ. გიორგობიანი. თბილისის ქაშვეთის (ქვაშვეთის) ტაძრის ისტორიისათვის. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. თბილისი N1-2/2016; გვ.293-296.

ე. თევზაძე. თბილისის ცენტრის ' ჯურღმულები '. სტუ -ს გამომცემლობა ჟურნალი "კამარა " . 2005წ. ISSN 15122956 #1(4), 112-117.

ლ. გიორგობიანი. თბილისის ქაშვეთის ტაძრის აღმშენებლობის ისტორიიდან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2015წ. N3(497). თბილისი, გვ.9-16.

ლ. გიორგობიანი. თბილისის ქაშუეთი – სამთავისის მინაბაძი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. თბილისი N1/2015; გვ.200-205.