სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. კობახიძე. თბილისის მეტროპოლიტენში ბრტყელი ფუძის გამოყენება. ტრანსპორტი. 2007წ. #4(28), 44-45, თბილისი.

ლ. ჭყონია. თბილისის მოსახლეობის თვითშენახვითი ქცევის საკითხები. შრომების კრებული "დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები'. 2001წ. #1 გვ.191-196.

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. თბილისის პოსტსამრეწველო ობიექტების რევიტალიზაციის საკითხისათვის. . საქართვეოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. ბიზნეს-ინჟინერინგი. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი.#. 2015წ. #1 . თბილისი. 2015 წ. გვ.195-199;.

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. თბილისის პოსტსამრეწველო ობიექტების რევიტალიზაციის საკითხისათვის. . სტუ. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2014წ. #4. 2014წ. გვ. 122-130;.

მ. ბეჟანიშვილი. თბილისის რეგიონის სუსტადშეკავშირებული კვარცული ქვიშაქვებისაგან ხელოვნური ქვიშის მიღების საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2012წ. ISSN 1515-0996 #3(485), გვ.71-74 .

მ. მესხია. თბილისის საგარეო სავაჭრო ურთიერთობები XVII-XVIIIსს. მიჯნაზე. სტუ, საისტორიო ვერტიკალები. 2013წ. 7.

პ. ნადირაშვილი, თ. მექანარიშვილი, დ. გაბრუაშვილი, გ. სურამელაშვილი. თბილისის საგზაო მეურნეობაში ბიტუმის ემულსიების გამოყენების პერსპექტივები. სამეცნიერო-ტენიკური ჟურნალი „ენერგია“ . 2005წ. #4(36) თბილისი, საქართველო გვ.124–125.

ნ. ნავაძე. თბილისის სამგზავრო სატრანსპორტო კომპლექსურ სქემაში ტრამვაის ხაზის გათვალისწინების მიზანშეწონილობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2016წ. N 3 (37) 2016 წ..

ქ. მახარაძე, რუსუდან ფირცხალავა. თბილისის სასმელ-სამეურნეო წყლის რესურსები და მათი ეკოლოგიური უსაფრთხოების პრობლემa. ჟურნალი ”ბიზნეს-ინჟინერინგი”N3, 2013. 2013წ. ”N3, 22 გვ..

რ. ფირცხალავა, ქეთო მახარაძე. თბილისის სასმელ-სამეურნეო წყლის რესურსები და მათი გამოყენების ეკოლოგიური უსაფრთხოების პრობლემები . ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”- #3,2013. 0წ. 22 გვ..

გ. გეგელია. თბილისის საცდელი პროექტი " ზემო კალა" ( კვლევითი სამშაოები". საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი . 2000წ. .

მ. მაისურაძე. თბილისის საცხოვრებელი ფონდის განვითარების საკითხი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, . 1990წ. 12(368).

დ. ჩიჩუა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გამომცემლობა. სტუ-ს არქიტექტურის ფაკულტეტის კრებული . 2005წ. .

თ. ცინცაძე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფარმაკოლოგიის კათედრა. ფარმაცევტული მაცნე მედია. 2002წ. №1(36).

დ. ჩუტკერაშვილი, მ.მარდაშოვა, უ.ზვიადაძე. თბილისის ტერიტორიაზე სამშენებლო ქვაბულში მიწისქვეშა წყლების მოდინების შესახებ . ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. N2(472),გვ.45-51.

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, დ. ჩუტკერაშვილი, ნ. ქიტიაშვილი. თბილისის ტერიტორიაზე სამშენებლო ქვაბულში მიწისქვეშა წყლების მოდინების შესახებ. სტუ-ს შრომები, #2(472), თბილისი, გვ. 45-51. 2009წ. ISSN1512-0996.

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი ქ.სალუქვაძე. თბილისის ტერიტორიების რეაქტივაციის საკითხები და მათი ხელახალი გამოყენების პერსპექტივები. . სტუ. შრომები. . 0წ. #2 (484), თბ. 2012 წ. გვ.40-44;.

გ. სალუქვაძე, ვ. ვარდოსანიძე , ზ. კიკნაძე . თბილისის ურბანიზაციის პრობლემები. სტუ-ს საიუბილეო გამოცემა. . 2002წ. .

გ. მიქიაშვილი. თბილისის ქალაქგანვითარების პრობლემები ევროპულ ურბანისტულ პოლიტიკასთან შესაბამისობის კონტექსტში. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N4. 2014წ. N4, 9 გვ..

გ. სალუქვაძე, მ. სალუქვაძე. თბილისის ქალაქთმშენებლობითი განვითარების ეკოლოგიური ასპექტები. . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.. 2010წ. .