სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ნავაძე. თბილისი-რუსთავის სატრანსპორტო კავშირის განსაკუთრებული თავისებურებები და პრესპექტივები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. N 2(33) 2015 წ. გვერდები 172-180.

ნ. ნავაძე. თბილისი-რუსთავის სატრანსპორტო კავშირის განსაკუთრებული თავისებურებები და პრესპექტივები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. N 2(33) 2015 წ. გვერდები 172-180.

ნ. ნავაძე, დავით ლეკვეიშვილი. თბილისი-რუსთავის სატრანსპორტო კავშირის განსაკუთრებული თავისებურებები და პრესპექტივები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. N 2(33) 2015 წ. გვერდები 172-180.

ლ. გიორგობიანი. თბილისის ქაშვეთის (ქვაშვეთის) ტაძრის ისტორიისათვის. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. თბილისი N1-2/2016; გვ.293-296.

ე. თევზაძე. თბილისის ცენტრის ' ჯურღმულები '. სტუ -ს გამომცემლობა ჟურნალი "კამარა " . 2005წ. ISSN 15122956 #1(4), 112-117.

ლ. გიორგობიანი. თბილისის ქაშვეთის ტაძრის აღმშენებლობის ისტორიიდან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2015წ. N3(497). თბილისი, გვ.9-16.

ლ. გიორგობიანი. თბილისის ქაშუეთი – სამთავისის მინაბაძი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. თბილისი N1/2015; გვ.200-205.

თ. მახარაშვილი, გ.მახარაშვილი. თბილისის "პრესტიჟული" უბნების განაშენიანების პრობლემები. კრებული "კავკასიის მაცნე". 2004წ. X 13.

ე. კალანდაძე. თბილისის 1930-1955 წლების განაშენიანების თავისებურება. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის პრობლემები. 2012წ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი N 2 (87-93 გვ.).

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, თ. ჭავჭანიძე. თბილისის ატმოსფეროს დაჭუჭყიანების გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2005წ. 172, #2, გვ. 555-558.

ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე, თ. ჭავჭანიძე. თბილისის ატმოსფეროს დაჭუჭყიანების გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2005წ. 172, #2, გვ. 555-558.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, დ. შავლაძე. თბილისის ატმოსფერულ ჰაერში ავტოტრანსპორტის მავნე გამონაბოლქვების ემისია და მისი გავლენა მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. ტ. 117, გვ. 138-140.

ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე, დ. შავლაძე. თბილისის ატმოსფერულ ჰაერში ავტოტრანსპორტის მავნე გამონაბოლქვების ემისია და მისი გავლენა მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. ტ. 117, გვ. 138-140.

ლ. ჩხეიძე, ნ.ჯვარელია. თბილისის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ტენდენცია და ეკოლოგიური სიტუაციის გაუმჯობესების გზები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ენერგია``. 2010წ. #3(55), გვ. 73-77.

ნ. ჯვარელია. თბილისის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ტენდენცია და ეკოლოგიური სიტუაციის გაუმჯობესების გზები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. 2010წ. 3(55), გვ.73-77.

ზ. ჭარბაძე, ფანჩულიძე ჯ. ჭარბაძე ზ. ლაოშვილი ზ. დიაიკონიძე ბ. კვიჟინაძე ს.. თბილისის დაცვა მოსალოდნელი ბუნებრივი სტიქიებისაგან მდინარე ვერეს მაგალთზე. ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N70. ეძღვნება ც. მირცხულავას დაბადების 95 წლის იუბილეს.. 2015წ. შრომათა კრებული N70, გვ. 50-56. .

რ. დიაკონიძე. თბილისის დაცვა მოსალოდნელი ბუნებრივი სტიქიებისაგან მდინარე ვერეს მაგალითზე. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. #70 .

ჯ. ფანჩულიძე, დიაკონიძე ლაოშვილი ჭარბაძე. თბილისის დაცვა მოსალოდნელი ბუნებრივი სტიქიისაგან მდინარე ვერეს მაგალითზე. საქ.ტექ. უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეც. შრ. კრებული # 70. 2015წ. .

გ. სალუქვაძე. თბილისის ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება და ანალიზი ქალაქგეგმარებითი რეგულირების ჭრილში. . კრებული „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, №1, . 2012წ. .

ზ. ვარაზაშვილი, რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე. თბილისის ზღვის ეკოლოგიური პრობლემები და მათი პრევენციის ღონისძიებები. სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. #68, გვ.57-63.