სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ვარაზაშვილი, რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე. თბილისის ზღვის ეკოლოგიური პრობლემები და მათი პრევენციის ღონისძიებები. სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. #68, გვ.57-63.

ნ. ბუაჩიძე, მ.არუსტაშვილი, ა.ნიკოლეიშვილი, ს.პერტაია, ბ.ჯაფარიძე, ი.ჯიქიძე, ლ.გოგალაძე, ლ.ბუბაშვილი. თბილისის ზღვის წყლის ბიოეკოქიმიური კვლევა და მისი დღევანდელი ეკოლოგიური მდგომარეობა. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2015წ. ტ.121, გვ.84-86.

გ. წანაწყენიშვილი. თბილისის თანამედროვე მრავალბინიან საცხოვრებელთა არქიტექტურულ-გეგმარებითი სტრუქტურების შედარებითი ანალიზის ცდა. სტუ, კამარა, ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები. 2005წ. 1(4),128-134, ISSN 1512-2956.

ნ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე. თბილისის თერმების ქიმიური შედგენილობის ფორმირების ჰიდროგეოქიმიური თავისებურებანი. საქ. მეცნ. აკადემია, ჰ/გ და ს/გ-ის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2007წ. XVI, გვ. 136 - 140 .

ნ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე. თბილისის თერმების ქიმიური შედგენილობის ფორმირების ჰიდროგეოქიმიური თავისებურებანი.. საქართველოს ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. XVI, 136-140 გვ..

ლ. ღლონტი, ე.საყვარელიძე. თბილისის თერმული წყლბის საბადოს თბური პირობების კვლევა. ვორკშოპი ”მიწისქვეშა წყლების და სითბურ წყლის სისტემებს კვლევა და გამოყენება საქართველოში” . 2010წ. გვ.42-49, თბილისი.

თ. ცინცაძე, ლ. ხიდაშელი, რ. ჩაგუნავა. თბილისის თერმული წყლების ანალიზის ისტორიისათვის. ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. 2009წ. ტ.35. №4. გვ. 449-452.

Л. Глонти, ე. საყვარელიძე. თბილისის თერმული წყლების საბადოს სამი უბნის ქანების თბოფიზიკური პარამეტრების შედარებითი დახასიათება. ჰიდროგეოლ. და საინჟინრო-გეოლ. ინსტიტუის შრომათა კრებული,. 2009წ. N XVII, გვ.59-62, თბილისი.

ი. ნანაძე, ნ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე. თბილისის თერმული წყლების საბადოს ჰიდროგეოქიმიური ზონალობის თავისებურებანი. საუწყებათაშორისო სამეცნიერო შრომათა კრებული "არამედიკამენტოზური საშუალებების გამოყენების პრობლემები მედიცინაში", თბილისი. 2007წ. .

ნ. ზაუტაშვილი, ბ.მხეიძე, ი.ნანაძე. თბილისის თერმული წყლების საბადოს ჰიდროგეოქიმიური ზონალობის თავისებურებანი.. საუწყებათაშორისო სამეცნიერო შრომათა კრებული "არამედიკამენტური საშუალებების გამოყენების პრობლემები მედიცინაში". 2007წ. 37-42 გვ..

მ. მელქაძე. თბილისის ლანდშაფტის პრობლემები სამართლებრივ და ბიოკლიმატურ კონტექსტში. სტუ ჟურნალი „განათლება“. 2012წ. #1(4); 206-213.

რ. მიშველაძე. თბილისის ლიტერატურული ცხოვრება, . კრებული ,,ისტორიული თბილისი’’, ,,კულტურული ასპექტები’’, თბილისი, . 2014წ. .

ნ. კვაჭაძე, მ.გრძელიშვილი. თბილისის მეტროპოლიტენის განვითარების და ექსპლუატაციის ასპექტები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. #7-9, გვ,91-94.

კ. კობახიძე. თბილისის მეტროპოლიტენში ბრტყელი ფუძის გამოყენება. ტრანსპორტი. 2007წ. #4(28), 44-45, თბილისი.

ლ. ჭყონია. თბილისის მოსახლეობის თვითშენახვითი ქცევის საკითხები. შრომების კრებული "დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები'. 2001წ. #1 გვ.191-196.

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. თბილისის პოსტსამრეწველო ობიექტების რევიტალიზაციის საკითხისათვის. . საქართვეოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. ბიზნეს-ინჟინერინგი. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი.#. 2015წ. #1 . თბილისი. 2015 წ. გვ.195-199;.

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. თბილისის პოსტსამრეწველო ობიექტების რევიტალიზაციის საკითხისათვის. . სტუ. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2014წ. #4. 2014წ. გვ. 122-130;.

მ. ბეჟანიშვილი. თბილისის რეგიონის სუსტადშეკავშირებული კვარცული ქვიშაქვებისაგან ხელოვნური ქვიშის მიღების საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2012წ. ISSN 1515-0996 #3(485), გვ.71-74 .

მ. მესხია. თბილისის საგარეო სავაჭრო ურთიერთობები XVII-XVIIIსს. მიჯნაზე. სტუ, საისტორიო ვერტიკალები. 2013წ. 7.

პ. ნადირაშვილი, თ. მექანარიშვილი, დ. გაბრუაშვილი, გ. სურამელაშვილი. თბილისის საგზაო მეურნეობაში ბიტუმის ემულსიების გამოყენების პერსპექტივები. სამეცნიერო-ტენიკური ჟურნალი „ენერგია“ . 2005წ. #4(36) თბილისი, საქართველო გვ.124–125.