სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მახარაშვილი, გ.მახარაშვილი. თბილისის "პრესტიჟული" უბნების განაშენიანების პრობლემები. კრებული "კავკასიის მაცნე". 2004წ. X 13.

ე. კალანდაძე. თბილისის 1930-1955 წლების განაშენიანების თავისებურება. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის პრობლემები. 2012წ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი N 2 (87-93 გვ.).

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, თ. ჭავჭანიძე. თბილისის ატმოსფეროს დაჭუჭყიანების გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2005წ. 172, #2, გვ. 555-558.

ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე, თ. ჭავჭანიძე. თბილისის ატმოსფეროს დაჭუჭყიანების გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2005წ. 172, #2, გვ. 555-558.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, დ. შავლაძე. თბილისის ატმოსფერულ ჰაერში ავტოტრანსპორტის მავნე გამონაბოლქვების ემისია და მისი გავლენა მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. ტ. 117, გვ. 138-140.

ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე, დ. შავლაძე. თბილისის ატმოსფერულ ჰაერში ავტოტრანსპორტის მავნე გამონაბოლქვების ემისია და მისი გავლენა მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. ტ. 117, გვ. 138-140.

ლ. ჩხეიძე, ნ.ჯვარელია. თბილისის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ტენდენცია და ეკოლოგიური სიტუაციის გაუმჯობესების გზები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ენერგია``. 2010წ. #3(55), გვ. 73-77.

ნ. ჯვარელია. თბილისის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ტენდენცია და ეკოლოგიური სიტუაციის გაუმჯობესების გზები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. 2010წ. 3(55), გვ.73-77.

ზ. ჭარბაძე, ფანჩულიძე ჯ. ჭარბაძე ზ. ლაოშვილი ზ. დიაიკონიძე ბ. კვიჟინაძე ს.. თბილისის დაცვა მოსალოდნელი ბუნებრივი სტიქიებისაგან მდინარე ვერეს მაგალთზე. ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N70. ეძღვნება ც. მირცხულავას დაბადების 95 წლის იუბილეს.. 2015წ. შრომათა კრებული N70, გვ. 50-56. .

რ. დიაკონიძე. თბილისის დაცვა მოსალოდნელი ბუნებრივი სტიქიებისაგან მდინარე ვერეს მაგალითზე. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. #70 .

ჯ. ფანჩულიძე, დიაკონიძე ლაოშვილი ჭარბაძე. თბილისის დაცვა მოსალოდნელი ბუნებრივი სტიქიისაგან მდინარე ვერეს მაგალითზე. საქ.ტექ. უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეც. შრ. კრებული # 70. 2015წ. .

გ. სალუქვაძე. თბილისის ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება და ანალიზი ქალაქგეგმარებითი რეგულირების ჭრილში. . კრებული „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, №1, . 2012წ. .

ზ. ვარაზაშვილი, რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე. თბილისის ზღვის ეკოლოგიური პრობლემები და მათი პრევენციის ღონისძიებები. სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. #68, გვ.57-63.

ნ. ბუაჩიძე, მ.არუსტაშვილი, ა.ნიკოლეიშვილი, ს.პერტაია, ბ.ჯაფარიძე, ი.ჯიქიძე, ლ.გოგალაძე, ლ.ბუბაშვილი. თბილისის ზღვის წყლის ბიოეკოქიმიური კვლევა და მისი დღევანდელი ეკოლოგიური მდგომარეობა. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2015წ. ტ.121, გვ.84-86.

გ. წანაწყენიშვილი. თბილისის თანამედროვე მრავალბინიან საცხოვრებელთა არქიტექტურულ-გეგმარებითი სტრუქტურების შედარებითი ანალიზის ცდა. სტუ, კამარა, ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები. 2005წ. 1(4),128-134, ISSN 1512-2956.

ნ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე. თბილისის თერმების ქიმიური შედგენილობის ფორმირების ჰიდროგეოქიმიური თავისებურებანი. საქ. მეცნ. აკადემია, ჰ/გ და ს/გ-ის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2007წ. XVI, გვ. 136 - 140 .

ნ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე. თბილისის თერმების ქიმიური შედგენილობის ფორმირების ჰიდროგეოქიმიური თავისებურებანი.. საქართველოს ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. XVI, 136-140 გვ..

ლ. ღლონტი, ე.საყვარელიძე. თბილისის თერმული წყლბის საბადოს თბური პირობების კვლევა. ვორკშოპი ”მიწისქვეშა წყლების და სითბურ წყლის სისტემებს კვლევა და გამოყენება საქართველოში” . 2010წ. გვ.42-49, თბილისი.

თ. ცინცაძე, ლ. ხიდაშელი, რ. ჩაგუნავა. თბილისის თერმული წყლების ანალიზის ისტორიისათვის. ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. 2009წ. ტ.35. №4. გვ. 449-452.

Л. Глонти, ე. საყვარელიძე. თბილისის თერმული წყლების საბადოს სამი უბნის ქანების თბოფიზიკური პარამეტრების შედარებითი დახასიათება. ჰიდროგეოლ. და საინჟინრო-გეოლ. ინსტიტუის შრომათა კრებული,. 2009წ. N XVII, გვ.59-62, თბილისი.