სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24002 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. რურუა, ლ.ჩხეიძე. 25 მეტრიანი რელსების მუშაობის რეჟიმისა და ექსპლუატაციის პირობების განსაზღვრა. “მშენებლობა”,. 2015წ. ISSN 1512-3936, #2(37). –გვ.97-102. .

М. Аланиа, К. Г. Шалашвили, Н. Ш. Кавтарадзе, М. Г. Сутиашвили. 253. Изофлавоноиды из некоторых растений семейства Fabaceae флоры Грузии . saqarTvelos mecniereba-Ta erovnuli akademiis macne, qimiis seria. 2016წ. , t. 42, № 2, gv. 167-172..

М. Аланиа, Сичинава М. В., Сутиашвили М. Г.. 254. Флавоноиды надземных частей Ononis arvensis L., произрастающей в Грузии . saqarTvelos mecnie-rebaTa erovnuli akademiis macne, qimiis seria, . 2016წ. t. 42, № 2, gv. 173 – 174. .

თ. ნუცუბიძე. 26 მაისი - რევოლუციური აქტი. „პარალელი“. 2012წ. N 2, გვ. 208-211.

გ. ცაავა. 26. თანამედროვე კომერციული ბანკი როგორც უნივერსალური ფულად-საკრედიტო ინსტიტუტი. . „მეცნიერება და ცხოვრება“. 2012წ. #1 - გვ. 32-37.

ვ. მოსიაშვილი. 26. „ახალი მიდგომები საბანკო მენეჯმენტში“,. ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ჟურნალი „ათინათი“. 2014წ. # 4., გვ. 117-122..

T. Paghava, G. Tsintsadze, , Z. Basheleishvili, , T. Bjalava, . 28. Recombination properties of radiation defects in electron irradiated p-type silicon crystals. . Bulletin of the Georgian academy of sciences. 2000წ. . Bulletin of the Georgian academy of sciences.. 162, N 1, p. 63-64, 2000 (VII-VIII), 2.

გ. ცაავა. 28. საქართველოს ინტეგრაცია მსოფლიო გლობალურ სივრცეში, მოსახლეობის დემოკრატიული პროცესი საქართველოს საბაზრო ეკონომიკურ პირობებში. . „საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის“. 2013წ. გვ. 114 – 115.

გ. ცაავა. 29. საგარეი - ეკონომიკურ ურთიერთობათა სავალუტო - საკრედიტო და საფინანსო ურთიერთობები. . „საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის“ . 2013წ. გვ. 160 – 161.

ჯ. მაისურაძე, მ. ჭუბაბრია, ი. ფავლენიშვილი, კ. ჯაფარიძე.. 2H–ქრომენ–2–სპირო–2–N–ალკილ(არილ)ინდოლინო–3–სპირო–1–ციკლოპენტანების სინთეზი.. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე.. 1983წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი, ა.ცაკიაშვილი, გ.ბობღიაშვილი. 2T ტიპის მოხაზულობის კონსტრუქციები სართულშორისი გადახურვებში. მშენებლობა. 2010წ. ISSN 1512-0740 49-52gv..

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე, ა.ცაკიაშვილი, გ.ბობღიაშვილი. 2Т ტიპის მოხაზულობის კონსტრუქციები სართულშორისს გადახურვებში. მშენებლობა. 2010წ. N4 (19) 49-52.

მ. ცინცაძე, ჯ.კერესელიძე. 2ფორმამიდის და N-მეთილჩანაცვლებული ფორმამიდების მეტალებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ–ქიმიური გამოკვლევა. საქ. მეც. ეროვნ. აკადემიის მოამბე. 2010წ. ტ.4, N3.

ო. კოტრიკაძე. 3. "Mathematical modeling and investigation of the robust following drive in educational laboratory". პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო პედაგოგიური სკოლა - სემინარის მოხსენების თეზისები. 1994წ. ლაგოდეხი, 1 გვ.

თ. სუხიაშვილი. 3. Вопросы коррекции моделей управления в семиотических системах . Сабчота Сакартвело. 1980წ. 144-149.

О. Томарадзе. 3. К вопросу цифрового кодирования ТВ сигналов вешателъного стандарта. Научные трудыНаучные труды ГПИ . 1976წ. N7 (189), Электросвязъ. 3ст..

ნ. ქავთარაძე. 3. ბიუჯეტზე მუშაობის საზღვარგარეთული გამოცდილება და მისი გამოყენების შესაძლებლობანი. ჟ. ,,ეკონომისტი“. 2013წ. №5.

თ. ნანიტაშვილი, ც.შილაკაძე, ლ. ეჯიბია. 3. კონკურენტუნარიანი მაღალხარისხოვანი ღვინოების წარმოების პერსპექტივები საქართველოში. „ეროვნული მეურნეობის აღორძინებისა და სრულყოფის პრობლემები საქართველოში საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. 2003წ. #2, გვ 184..

ნ. გიგაური. 3. კულტურული პოტენციალი და კულტურის სფეროში კონკურენტული ბაზრის ჩამოყალიბება. ჟურნალ „ეკონომიკა“. №11. 2008 წ. გვ. 164-170. . 0წ. .

თ. ლომინაძე. 3. შეკვეთების პორტფელის შედგენისა და ოპტიმალურად შესრულების ამოცანები . საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი” #1. 2002წ. .