სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. სანიკიძე. თბილისში სამუზეუმო ცენტრის ჩამოყალიბების შესახებ (იდეა ახლო წარსულისა შორეული მომავლისათვის. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა). 2003წ. 3, გვ. 51–54 (რეზ. ინგლ. და რუს. ენებზე).

გ. იაშვილი, ჭოხონელიძე გ., ჩანტლაძე ზ.. თბილისში, თემქის დასახლების მე-4 მ/რ-ის ტერიტორიაზე განვითარებული მეწყრული პროცესის კვლევები განაშენიანებასთან დაკავშირებით, . ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული,თბილისი. 2007წ. #16, 4გვ,.

გ. გიგინეიშვილი, ლ. თოფურია. თბილსრესის ჩანადენი წყლის დაბალპოტენციური სითბოს ბაზაზე მოქმედი ლიმონარიუმის მოდული. თბოენერგეტიკული პროცესები და დანადგარები. სტუ-ის სამეცნიერო შრომები.. 1990წ. №6 (362). გვ. 37-39.

ნ. გძელიშვილი, ი. ჟორდანია, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. მირიანაშვილი, ვ. ბახტაძე, ვ. ხათაშვილი. თბო ენერგეტიკული პოტენციალის გამოყენების პერსპექტივები კახეთის რეგიონში. . ჟურნალი ,,ენერგია" 2015. 2015წ. გვ 36-40.

შ. მესტვირიშვილი. თბოგადაცემა სითხის მოძრაობის დროს ხაოიან მილში. ჟურნალი "ენერგია". 2006წ. #2(38), გვ. 162-164.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ნ. ბანცაძე, ნ.ლეკვეიშვილი. თბოგაცემა დიდ მოცულობაში სითხის არევის პირობებში დუღილის დროს. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2011წ. თბილისი, N15, გვ. 134-139.

თ. მაგრაქველიძე, ნ. ბანცაძე, ხ. ლომიძე, ნ.ლეკვეიშვილი. თბოგაცემის ინტენსიფიკაცია და თბოგადამცემი აპარატების ეფექტურობის ამაღლების პრობლემები. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2006წ. თბილისი, N10, გვ.122-129.

თ. მაგრაქველიძე, მიქაშავიძე ა, ლომიძე ხ, ბანცაძე ნ. თბოგაცემის ინტენსიფიკაცია ვერტიკალურ ზედაპირზე წყლის აფსკის ჩამოდინების დროს. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2017წ. თბილისი. გვ. 47-52.

ო. კიღურაძე, ე.ფანცხავა, თ.ჩხიკვაძე. თბოგენერატორების საცეცხლე მოწობილობების უსაფრთხო მუშაობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ენერგია,. 2011წ. #3(59) 63-68.

მ. არაბიძე. თბოელექტროსადგურებთან შეწყვილებული მრავალსაფეხურიანი ტურბოდეტანდერული ენერგეტიკული დანადგარის ეფექტიანობის შეფასება. ჟურნალი "ენერგია". 2009წ. #3(51).

ა. ნადირაძე, ა. კანკავა. თბოელექტროსადგურის წიდა ნაცრების გამოყენება ახალი თაობის ცემენტების წარმოე–ბაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N2(78), თბილისი, 2016. 2016წ. .

ნ. კეჟერაძე. თბოენერგეტიკული დანადგარების გარემოზე ზეგავლენის ანალიზი. ჟურნალი "ენერგია". 2010წ. # 2 (54) გვ.77–79.

ლ. პაპავა. თბოენერგეტიკული დანადგარების გარემოზე ზეგავლენის ანალიზი. სამეცნიერო –ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" 2010 წელი.N2. 2010წ. 3გვ..

ლ. პაპავა, ნ. კეჟერაძე. თბოენერგეტიკული დანადგარების გარემოზე ზეგავლენის ეკონომიკური შეფასების მეთოდიკა. სტუ–შრომები N4/478 გვ.22–26 2010 წელი. 2010წ. გვ.22–26.

ნ. კუპატაძე. თბომავლის მოძრაობა სურამის უაღელტეხილის მცირერადიუსიან მრუდებში. ინტელექტი ISSN 1512-0333. 2008წ. №1(30) გვ.42-43.

ნ. კუპატაძე. თბომავლის წევა სურამის საუღელტეხილო უბანზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა ISSN 1512-3537. 2008წ. №1(9) გვ.118-124.

ა. წაქაძე, ა. წაქაძე, თ. ღარიბაშვილი. თბოსაიზოლაციო სამუშაოები, მასალები და მათი გამოყენების მეთოდები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2011წ. №1(20), გვ. 35-40.

რ. იმედაძე, ა.წაქაძე, ი.ღარიბაშვილი. თბოსაიზოლაციო სამუშაოები,მასალები და მათი გამოყენების მეთოდები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. #1 გვ.35-40 ISSN 1512-3936.