სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. მესტვირიშვილი. თბოგადაცემა სითხის მოძრაობის დროს ხაოიან მილში. ჟურნალი "ენერგია". 2006წ. #2(38), გვ. 162-164.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ნ. ბანცაძე, ნ.ლეკვეიშვილი. თბოგაცემა დიდ მოცულობაში სითხის არევის პირობებში დუღილის დროს. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2011წ. თბილისი, N15, გვ. 134-139.

თ. მაგრაქველიძე, ნ. ბანცაძე, ხ. ლომიძე, ნ.ლეკვეიშვილი. თბოგაცემის ინტენსიფიკაცია და თბოგადამცემი აპარატების ეფექტურობის ამაღლების პრობლემები. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2006წ. თბილისი, N10, გვ.122-129.

თ. მაგრაქველიძე, მიქაშავიძე ა, ლომიძე ხ, ბანცაძე ნ. თბოგაცემის ინტენსიფიკაცია ვერტიკალურ ზედაპირზე წყლის აფსკის ჩამოდინების დროს. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2017წ. თბილისი. გვ. 47-52.

ო. კიღურაძე, ე.ფანცხავა, თ.ჩხიკვაძე. თბოგენერატორების საცეცხლე მოწობილობების უსაფრთხო მუშაობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ენერგია,. 2011წ. #3(59) 63-68.

მ. არაბიძე. თბოელექტროსადგურებთან შეწყვილებული მრავალსაფეხურიანი ტურბოდეტანდერული ენერგეტიკული დანადგარის ეფექტიანობის შეფასება. ჟურნალი "ენერგია". 2009წ. #3(51).

ა. ნადირაძე, ა. კანკავა. თბოელექტროსადგურის წიდა ნაცრების გამოყენება ახალი თაობის ცემენტების წარმოე–ბაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N2(78), თბილისი, 2016. 2016წ. .

ნ. კეჟერაძე. თბოენერგეტიკული დანადგარების გარემოზე ზეგავლენის ანალიზი. ჟურნალი "ენერგია". 2010წ. # 2 (54) გვ.77–79.

ლ. პაპავა. თბოენერგეტიკული დანადგარების გარემოზე ზეგავლენის ანალიზი. სამეცნიერო –ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" 2010 წელი.N2. 2010წ. 3გვ..

ლ. პაპავა, ნ. კეჟერაძე. თბოენერგეტიკული დანადგარების გარემოზე ზეგავლენის ეკონომიკური შეფასების მეთოდიკა. სტუ–შრომები N4/478 გვ.22–26 2010 წელი. 2010წ. გვ.22–26.

ნ. კუპატაძე. თბომავლის მოძრაობა სურამის უაღელტეხილის მცირერადიუსიან მრუდებში. ინტელექტი ISSN 1512-0333. 2008წ. №1(30) გვ.42-43.

ნ. კუპატაძე. თბომავლის წევა სურამის საუღელტეხილო უბანზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა ISSN 1512-3537. 2008წ. №1(9) გვ.118-124.

ა. წაქაძე, ა. წაქაძე, თ. ღარიბაშვილი. თბოსაიზოლაციო სამუშაოები, მასალები და მათი გამოყენების მეთოდები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2011წ. №1(20), გვ. 35-40.

რ. იმედაძე, ა.წაქაძე, ი.ღარიბაშვილი. თბოსაიზოლაციო სამუშაოები,მასალები და მათი გამოყენების მეთოდები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. #1 გვ.35-40 ISSN 1512-3936.

გ. მიქიაშვილი, ჩიგოგიძე ტარიელი. თბოტექნიკა–მდგრადი განვითარების არქიტექტურის საფუძველი. „არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“, . 2014წ. N4, 10 გვ..

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ნ. კუჭუხიძე, თ. ჯოხაძე, ვ. ჩიქვანაია. თბური დატენიანების პროცესის გავლენა შესწავლა რაფსის ტექნოლოგიურ თვისებებზე. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 12, გვ. 92.

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. თბური დინამიკური ობიექტების იდენტიფიკაცია რეგრესიული და რეკურენტული მეთოდებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი. 2012წ. №16.