სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. პაპავა. თბოენერგეტიკული დანადგარების გარემოზე ზეგავლენის ანალიზი. სამეცნიერო –ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" 2010 წელი.N2. 2010წ. 3გვ..

ლ. პაპავა, ნ. კეჟერაძე. თბოენერგეტიკული დანადგარების გარემოზე ზეგავლენის ეკონომიკური შეფასების მეთოდიკა. სტუ–შრომები N4/478 გვ.22–26 2010 წელი. 2010წ. გვ.22–26.

ნ. კუპატაძე. თბომავლის მოძრაობა სურამის უაღელტეხილის მცირერადიუსიან მრუდებში. ინტელექტი ISSN 1512-0333. 2008წ. №1(30) გვ.42-43.

ნ. კუპატაძე. თბომავლის წევა სურამის საუღელტეხილო უბანზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა ISSN 1512-3537. 2008წ. №1(9) გვ.118-124.

ა. წაქაძე, ა. წაქაძე, თ. ღარიბაშვილი. თბოსაიზოლაციო სამუშაოები, მასალები და მათი გამოყენების მეთოდები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2011წ. №1(20), გვ. 35-40.

რ. იმედაძე, ა.წაქაძე, ი.ღარიბაშვილი. თბოსაიზოლაციო სამუშაოები,მასალები და მათი გამოყენების მეთოდები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. #1 გვ.35-40 ISSN 1512-3936.

გ. მიქიაშვილი, ჩიგოგიძე ტარიელი. თბოტექნიკა–მდგრადი განვითარების არქიტექტურის საფუძველი. „არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“, . 2014წ. N4, 10 გვ..

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ნ. კუჭუხიძე, თ. ჯოხაძე, ვ. ჩიქვანაია. თბური დატენიანების პროცესის გავლენა შესწავლა რაფსის ტექნოლოგიურ თვისებებზე. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 12, გვ. 92.

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. თბური დინამიკური ობიექტების იდენტიფიკაცია რეგრესიული და რეკურენტული მეთოდებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი. 2012წ. №16.

მ. რაზმაძე. თბური ტუმბოები საქართველოს შავი ზღვისპირა რეკრიაციული ზონის გაჯანსაღების სამსახურში. ჟურნალი "ენერგია". 2014წ. #4(72) გვ. (86–89).

ლ. პაპავა. თბური ტუმბოები –საქართველოს შავიზღვისპირა რეკრეაციული ზონის გაჯანსაღების სამსახურში. ენერგია N4 2014 წელი. 2014წ. გვ.86–90..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ლ. პაპავა. თბური ტუმბოები– საქართველოს შავიზღვისპირა რეკრეაციული ზონის გაჯანსაღების სამსახურში. სამეცნიერო ტექნ. ჟურნალი „ენერგია“ . 0წ. N4(72) 2014 ISSN 1512–0120 გვ.86–90.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი. თბური ტუმბოს ბაზაზე მოქმედი სითბო-სიცივით მომარაგების ავტომატიზირებული სისტემები. თბილისი. მოხსენებათა კრე-ბული „ინფორმა-ციული ტექნოლო-გიები მართვაში“. . 0წ. 2007 ISBN 978-99940-954-0-7 გვ.74-79.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ო. ვეზირიშვილი. თბური ტუმბოს დანადგა¬რე-ბის პროექტირების და პრაქტი¬კული გამოყენების 60 წლიანი გამოცდილება საქართველოში. საქ. ტექნ. უნივერ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები . 0წ. N18, 2014 УДК 519.6:5197: 621.37/39 გვ.116–125.

ნ. გძელიშვილი, ნ. მირიანაშვილი, ვ. ხათაშვილი. თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენების პერსპექტივები საქართველოს ეროვნული მეურნეობის სხვადასხვა დარგში. საქართველოს ტექნიკური ინსიტუტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. გვ. 80-84.

ვ. ბახტაძე, ნ. გძელიშვილი. თბური ტუმბოს დანადგარების პროექტირების და პრაქტიკული გამოყენების 60 წლიანი გამოცდილება საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2014წ. #18, გვ. 116-119.

ნ. გძელიშვილი, ნ. მირიანაშვილი, ო. ვეზირიშვილი, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, თ. მეგრელიძე. თბური ტუმბოს დანადგარების პროექტირების და პრაქტიკული დანადგარების 60 წლიანი გამოცდილება საქართველოში . საქართველოს ტექნიკური ინსიტუტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. #18 გვ. 116-120.

მ. პაპაშვილი. თეატინელ მისიონერთა ერთგულების გამოცდა მათი მსახური ქალების მეშვეობით. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2004წ. №6, გვ.83-90.

მ. პაპაშვილი. თეატინელი მისიონერების საქართველოში გამოგზავნის მოტივები. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები" (დამატება). 2009წ. №18, გვ.29-37.