სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ნ. კუჭუხიძე, თ. ჯოხაძე, ვ. ჩიქვანაია. თბური დატენიანების პროცესის გავლენა შესწავლა რაფსის ტექნოლოგიურ თვისებებზე. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 12, გვ. 92.

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. თბური დინამიკური ობიექტების იდენტიფიკაცია რეგრესიული და რეკურენტული მეთოდებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი. 2012წ. №16.

მ. რაზმაძე. თბური ტუმბოები საქართველოს შავი ზღვისპირა რეკრიაციული ზონის გაჯანსაღების სამსახურში. ჟურნალი "ენერგია". 2014წ. #4(72) გვ. (86–89).

ლ. პაპავა. თბური ტუმბოები –საქართველოს შავიზღვისპირა რეკრეაციული ზონის გაჯანსაღების სამსახურში. ენერგია N4 2014 წელი. 2014წ. გვ.86–90..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ლ. პაპავა. თბური ტუმბოები– საქართველოს შავიზღვისპირა რეკრეაციული ზონის გაჯანსაღების სამსახურში. სამეცნიერო ტექნ. ჟურნალი „ენერგია“ . 0წ. N4(72) 2014 ISSN 1512–0120 გვ.86–90.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი. თბური ტუმბოს ბაზაზე მოქმედი სითბო-სიცივით მომარაგების ავტომატიზირებული სისტემები. თბილისი. მოხსენებათა კრე-ბული „ინფორმა-ციული ტექნოლო-გიები მართვაში“. . 0წ. 2007 ISBN 978-99940-954-0-7 გვ.74-79.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ო. ვეზირიშვილი. თბური ტუმბოს დანადგა¬რე-ბის პროექტირების და პრაქტი¬კული გამოყენების 60 წლიანი გამოცდილება საქართველოში. საქ. ტექნ. უნივერ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები . 0წ. N18, 2014 УДК 519.6:5197: 621.37/39 გვ.116–125.

ნ. გძელიშვილი, ნ. მირიანაშვილი, ვ. ხათაშვილი. თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენების პერსპექტივები საქართველოს ეროვნული მეურნეობის სხვადასხვა დარგში. საქართველოს ტექნიკური ინსიტუტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. გვ. 80-84.

ვ. ბახტაძე, ნ. გძელიშვილი. თბური ტუმბოს დანადგარების პროექტირების და პრაქტიკული გამოყენების 60 წლიანი გამოცდილება საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2014წ. #18, გვ. 116-119.

ნ. გძელიშვილი, ნ. მირიანაშვილი, ო. ვეზირიშვილი, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, თ. მეგრელიძე. თბური ტუმბოს დანადგარების პროექტირების და პრაქტიკული დანადგარების 60 წლიანი გამოცდილება საქართველოში . საქართველოს ტექნიკური ინსიტუტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. #18 გვ. 116-120.

მ. პაპაშვილი. თეატინელ მისიონერთა ერთგულების გამოცდა მათი მსახური ქალების მეშვეობით. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2004წ. №6, გვ.83-90.

მ. პაპაშვილი. თეატინელი მისიონერების საქართველოში გამოგზავნის მოტივები. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები" (დამატება). 2009წ. №18, გვ.29-37.

მ. პაპაშვილი. თეატინელი მისიონერების საქართველოში გამოგზავნის მოტივები. ჟურნ.: \"საისტორიო ვერტიკალები\" (დამატება). 2009წ. №18, გვ.57-59.

თ. ჯაგოდნიშვილი. თედო ბეგიაშვილი და XX საუკუნის დასაწყისის ქართული ფოლკლორისტიკა. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კრებული: ”კულტურათაშორისი დიალოგები”, შრომები. 2015წ. III, gv. 629-634.

თ. ჯაგოდნიშვილი. თედო რაზიკაშვილის ჟჲრნალ ”კვალთან” თანამშრომლობის ისტორიისათვის. საქართველოს განათლების ჟურნალ ”მოამბის” დამატება,”შრომები” . 2010წ. №2 (17), გვ. 71-78.

ფ. პაატაშვილი, კ. კამკამიძე, პაატაშვილი ლია, გაბრიჩიძე იულონ. თევზსავალი ნაგებობა-მოწყობილობები და მათი მართვა ჰიდროავტომატური კომპიუტერული ტექნიკით. საქართველოს "ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები" . 2005წ. #3(453), გვ77-80.

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ზ. აბაშიძე, ნ. კუჭუხიძე, ვ. მეხაშიშვილი. თეთრი აკაციიდან არომატიზატორის მიღების ტექნოლოგია. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 12, გვ. 164 .

გ. დურგლიშვილი, გ. უოლი, გ. ბერაია. თელეთის ნავთობის საბადოზე ჩატარებული საინტენსიფიკაციო სამუშაოების შედეგები. ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2004წ. # 9, 5 გვ..

გ. დურგლიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, ლ. ჩარკვიანი, ნ. ბაქრაძე. თელეთის ნავთობის საბადოზე ჭაბურღილების ოპტიმალური რეჟიმების დადგენა ექოლოტ–დინამოგრაფის გამოყენებით. ჟურნალი \"საქართველოს ნავთობი და გაზი\". 2005წ. # 14, 9 გვ..

რ. ქუთათელაძე. თემატურ სივრცეთა ინტეგრალური და დიფერენციალური მარკერები. სტუ-ს შრომები . 2017წ. N4 2017წ..