სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ნუცუბიძე. თეოლოგიის სასწავლო ცენტრი 10 წლისაა. ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, სტუ, თბილისი. 2011წ. გვ. 118-120.

გ. კოხრეიძე, მამუკა ბახტაძე, გრიგოლ ფრანგიშვილი, ეთერ ტეტუნაშვილი. თეორემა კირხჰოფის პირველი კანონის მოდიფიკაციის შესახებ წევის ქვესადგურების ელექტრომომარაგების მართვადი უკუ გამმართველ-ინვერტორული აგრეგატების შემხვედრ-პარალელური მუშაობის პირობებში.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2016წ. №3(79)..გვ,30-35.

რ. გოგიბერიძე, დ. გორგიძე. თეორიული მექანიკის სწავლება საინფოემაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით.. მართვის ავტომატიზებული სისტემები, შრომები. 2016წ. N1 (21), გვ. 89-97..

ი. ფავლენიშვილი, ლ. ნადარეიშვილი, მ. არეშიზე, ლ. შარაშიძე. თერთერმოპლასტიკური პოლიმერების ორიენტაციული გაჭიმვის ახალი მეთოდი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი.. 2015წ. ტ.15, N2, , გვ.164-170..

რ. კოხრეიძე, გ.მუმლაძე, ს.ოდენოვი, ნ.პაპუნაშვილი, მ.ჭუბაბრია. თერმოდამუშავების პირობების ზეგავლენა Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O სისტემის ზეგამტარი კერამიკის თვისებებზეე. საქაეთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2005წ. #4 (458), გვ. 100_103.

მ. სირაძე, ი. ბერძენიშვილი . თერმოდინამიკური მიდგომის გამოყენება გლუკოზის მეტაბოლიზმის ანალიზისთვის .. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე . 2012წ. N2-3.

ა. ბუქსიანიძე. თერმოდრეკადობის ღერძსიმეტრიული ამოცანა მცირე დახრის კუთხის მქონე მოკლე კონუსური გარსისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "შრომები". 2001წ. .

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი. თერმომარილმდგრადი სატამპონაჟო ხსნარების შედგენილობის შერჩევა ღრმა ჭაბურღილების ხარისხიანი დაცემენტებისათვის. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2014წ. #29, გვ.77–81.

ა. ჩიქოვანი. თერმოპლასტიკური პოლიმერები მშენებლობაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2010წ. # 4(56) ISSN 1512-0120.

მ. არეშიძე. თერმოპლასტიკური პოლიმერების ორიენტაციული გაჭიმვის ახალი მეთოდი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. 15(2)2015, გვ. 164-170.

ლ. ნადარეიშვილი, მ. არეშიძე, ლ. შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი.. თერმოპლასტიკური პოლიმერების ორიენტაციული გაჭიმვის ახალი მეთოდი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. 15(2) 164-170.

ა. ჩიქოვანი. თერმორეაქტიული პოლიმერების გამოყენება მშენებლობაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2011წ. .

ი. კუპატაძე, კერესელიძე ციცო. თერმული დამუშავების გავლენა ვაშლის წვენების არომატწარმოქმნელ ნივთიერებებში. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.

ვ. ღვლიღვაშვილი, ცხვედაძე ზ.. თერმული დამუშავების გავლენა ხორცის ხარისხობრივ მაჩვენებელზე. ჟ. "აგრარული მეცნიერების პრობლემები", სამეც. შრომათა კრებული. ტომი XXXXI , თბილისი. 2007წ. გვ. 144-145.

დ. ბიბილეიშვილი, ა. სარუხანიშვილი, ნ. ანდღულაძე, ქ. კობიაშვილი. თერმული დამუშავებისას Na2CO3-H3BO3-SiO2 სისტემის რიგი კომპოზიციის ქცევის თერმოდინამიკური და პეტროქიმიური შეფასება . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2013წ. ტ.39, №3-4, თბილისი, გვ 173-177.

მ. თალაკვაძე. თერმული ძაბვების გაანგარიშება ხეხვისას. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2006წ. N 1 ISSN15-12-3537.

ნ. ნასყიდაშვილი, მ. ლატარია, ნ. დოლაბერიძე. თეძამის ბუნებრივ და მოდიფიცირებულ კლინოპტილოლიტებზე მეთანოლის ადსორბციის შესწავლა . ჟურნალი . 2005წ. #10-12, გვ. 116-119.

ნ. მუმლაძე, ა. შავგულიძე, ზ. კვინიკაძე.. თვალსაჩინო გამოსახულების აგების ერთი ახალი მეთოდის შესახებ. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. N4 (12).

ზ. კვინიკაძე, ა. შავგულიძე, ნ.მუმლაძე. თვალსაჩინო გამოსახულების აგების ერთი ახალი მეთოდის შესახებ. ჟურნალი ‘’ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა’’. 2008წ. #4 (12), 6 .

ქ. გიორგობიანი. თვითგადარჩენის ერთადერთი გზა. სტუ ჰტფ შრომები. 1997წ. ტ. 1. გვ.5-15.