სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კალატოზიშვილი ე., სიჭინიავა ნ., ორმოცაძე მ.. თუთის ნაყოფის ქიმიურ-ტექნოლოგიური დახასიათება. აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემები, ქ.თბილისი,. 2007წ. გვ. 97-99.

ქ. როყვა, გ.ლობჟანიძე, მახაური, ნანობაშვილი, მ. ჭყონია. თუთის ხის უმტავრესი მავნებლების მავნეობის შემცირების აგროტექნიკური ღონისიებები. „აგრარული მეცნიერების პრობლემები“. 2006წ. ტ. XXXV .

ქ. დავითაძე. თულიუმის, პრაზეოდიუმისა და ნეოდიუმის სულფიდების თხელი ფირების ლეგირება. “Nano Studies”. 2010წ. N2.

კ. ყიზილაშვილი. თუშეთის ტურისტული რესურსების პოტენციალი. სოციალური ეკონომიკა. 2009წ. N-4, გვ.205-209.

ვ. დათაშვილი, კონსტანტინე ყიზილაშვილი. თუშეთის ტურისტული რესურსების პოტენციალი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 4 .

ლ. ლურსმანაშვილი, ს.კარხილაური. თუშური ხელოსნობისა და შინამრეწველობის ისტორიიდან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის ისტორიის, პოლიტოლოგიისა და საერთაშორისო დეპარტამენტის სამეცნიერო ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2005წ. N9, 150-156გვ..

ნ. ქევხიშვილი, ნ.ჯავშანაშვილი. თხევადდგუშიანი სტირლინგის ძრავი. GEN N2 2013. 2013წ. გვ.3.

ნ. ქევხიშვილი, ნ.ჯავშანაშვილი. თხევადდგუშიანი სტირლინგის ძრავის თერმო და გაზოდინამიკური ანალიზი. GEN N1 2014. 2014წ. გვ.5.

მ. ღირსიაშვილი, რ.მირიანაშვილი. თხევადი კომპლექსური სასუქების გამოყენება სოიას ნათესში.. ი. ლომოურის მიწათმოქმედების ს/კ ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. . 2004წ. ტ. 44. თბილისი, 2004. გ. 64-67.

ე. უთურაშვილი, კუპატაძე იზოლდა, მოისრწაფიშვილი მ.. თხევადი საკვები არომატიზატორის მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტ.7.

ი. კუპატაძე, უთურაშვილი ეთერი, მოისწრაფიშვილი ლალი. თხევადი საკვები არომატიზატორის მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.

ნ. ნასყიდაშვილი, მ. ლატარია, ნ. ვაშაყმაძე, თ. ჭავჭანიძე. თხევადი საწვავის ხარისხის გაუმჯობესება ცეოლითური ფილტრით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2005წ. ტ. 31, #1-2, გვ. 172-175.

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი ზ.სვანიძე ნ.მხეიძე. თხევადი ფოლადის ღუმელსგარე დამუშავება და გამოყოფილი აირის ეკოლოგიური მონიტორინგი . ენერგია სამეცნიერო-ტექნიკური . 2014წ. N 2(70) 4 გვ.

ზ. სვანიძე. თხევადი ფოლადის ეგზოთერმული წიდაწარმომქმნელი ნარევით დამუშავება და გამომავალი აირების გაწმენდის მეთოდის შერჩევა . ენერგია - სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. 1 (49), თბილისი,.

ზ. სვანიძე. თხევადი ფოლადის ღუმელს გარე დამუშავება და გამოყოფილი აირის ეკოლოგიური მონიტორინგი. ენერგია. სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი. 2014წ. თბილისი, # 2 (70). გვ. 73 – 76. .

მ. კილაძე. თხევადი ქრომატოგრაფიის მეთოდით ღვინოებში ზოგიერთი ორგანული ნაერთების განსაზღვრა. მაცნე: ქიმიის სერია. 2017წ. ტომი 43, N2 გვ. 151-153.

ა. ბუქსიანიძე. თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების თბოგამტარობის არასტაციონალური ამოცანები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2012წ. №1(42).

ნ. ოთხოზორია, ზ. აზმაიფარაშვილი, ვ. ოთხოზორია, ნარჩემაშვილი მედეა. თხიერი მასის განსაზღვრა ჩაკეტილ რეზერვუარში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტე. შრომათა კრებული. . 2013წ. N16.