სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ნასყიდაშვილი, მ. ლატარია, ნ. ვაშაყმაძე, თ. ჭავჭანიძე. თხევადი საწვავის ხარისხის გაუმჯობესება ცეოლითური ფილტრით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2005წ. ტ. 31, #1-2, გვ. 172-175.

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი ზ.სვანიძე ნ.მხეიძე. თხევადი ფოლადის ღუმელსგარე დამუშავება და გამოყოფილი აირის ეკოლოგიური მონიტორინგი . ენერგია სამეცნიერო-ტექნიკური . 2014წ. N 2(70) 4 გვ.

ზ. სვანიძე. თხევადი ფოლადის ეგზოთერმული წიდაწარმომქმნელი ნარევით დამუშავება და გამომავალი აირების გაწმენდის მეთოდის შერჩევა . ენერგია - სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. 1 (49), თბილისი,.

ზ. სვანიძე. თხევადი ფოლადის ღუმელს გარე დამუშავება და გამოყოფილი აირის ეკოლოგიური მონიტორინგი. ენერგია. სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი. 2014წ. თბილისი, # 2 (70). გვ. 73 – 76. .

მ. კილაძე. თხევადი ქრომატოგრაფიის მეთოდით ღვინოებში ზოგიერთი ორგანული ნაერთების განსაზღვრა. მაცნე: ქიმიის სერია. 2017წ. ტომი 43, N2 გვ. 151-153.

ა. ბუქსიანიძე. თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების თბოგამტარობის არასტაციონალური ამოცანები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2012წ. №1(42).

ნ. ოთხოზორია, ზ. აზმაიფარაშვილი, ვ. ოთხოზორია, ნარჩემაშვილი მედეა. თხიერი მასის განსაზღვრა ჩაკეტილ რეზერვუარში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტე. შრომათა კრებული. . 2013წ. N16.

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ა. ხარშილაძე. თხილის გულის მიღების ტექნოლოგია. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. #2 გვ. 160.

ლ. ქაჯაია, ა. ხარშილაძე. თხილის კოპტონის გამოყენების შესაძლებლობა საკონდიტრო და კულინარულ წარმოებაში. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 12, გვ. 183.

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ნ. კუჭუხიძე, ა. ხარშილაძე. თხილისებრთა ნაყოფებიდან ცხიმზეთის მიღების რაციონალური ტექნოლოგია. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 12, გვ. 157 .

ე. გელოვანი. თხოვნის პირდაპირი დაირიბი სტრატეგიები ვერბალური კომუნიკაციის დროს. "შრომები", საგამომცემლო სახლი "ტექიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. #2(472) ISSN 1512-0996; გვ112-116.

ი. ქვარაია, თ. თავაძე. თხრილის კედლების გამაგრების სისტენების დემონტაჟთან დაკავშირებული ტექნოლოგიური სირთულეები. ,,მშენებლობა". 2012წ. 3(26), გვ3.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. თხრობითი წინადადებების სინტაქსი ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მიხედვით და ქართული გრამატიკული მართლმწერი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2013წ. IV, (ქართულად),146-147.

ი. კუტუბიძე. ი პროცესოციალურსები და სოციალური ცვლილებებიძირითადი შემსრულებელი.. . სტატია იბეჭდება ჟურნალში ,,საისტორიო ვერტიკალები“, . 2017წ. .

ვ. კოპალეიშვილი, ი. აბდუშელიშვილი. ი. აბდუშელიშვილი, ვ. კოპალეიშვილი. 40АГФТ ფოლადის ბზარმედეგობა. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები.. 2016წ. №1(499). გვ. 126-131.

ი. ქაშაკაშვილი, ვ. კოპალეიშვილი, ი. აბდუშელიშვილი, ლ. კოტიაშვილი. ი. აბდუშელიშვილი, ი. კვირიკაძე, ვ. კოპალეიშვილი, ლ. კოტიაშვილი. ი. ქაშაკაშვილი. სამილე ფოლადების შემუშავების ძირითადი პრინციპები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. №4, გვ. 309- 312.

მ. ქიტოშვილი. ი. გაბრიჩიძე, ი. ბოჭორიშვილი, ა. ნევეროვი, დ. დანელია. ,,საქართველოს მთიანეთში ელექტროენერგეტიკის ობიექტების აშენების პერსპექტივები ახალ სოციალურ - ეკონომიკურ პირობებში.". სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია.". 2014წ. #2, (70). გვ. 77..

. ი. ჭავჭავაძე და XIX საუკუნის ქველმოქმედი თავადაზნაურობა. სამეც. კრებ. ,,ანალები” გამომც. ,,უნივერსალი”. 2008წ. გვ. 84-110..