სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მეგრელიშვილი, ნ. კვიწინაძე, ე. დავითაშვილი, რ. სოლომონია, ნ. ალექსიძე, გ. ქარაზანაშვილი. თუთიის იონების მოდულატორული გავლენა ზეჟანგური ჟანგვის პროცესზე ადამიანის წინამდებარე ჯირკვლის ქსოვილის მიტოქონდრიებისა და მიკროსომებში სხვადასხვა დაავადებების დროს. საქ. მეც. აკად. მაცნე.სერ. ბიო. 2006წ. 2(32). 319-323.

ე. კალატოზიშვილი, ლ. მუჯირი, მ. ორმოცაძე, ნ. სიჭინავა. თუთის ნაყოფის ქიმიურ-ტექნოლოგიური დახასიათება. აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემები. თბილისი. 2007წ. გვ. 97-99.

კალატოზიშვილი ე., სიჭინიავა ნ., ორმოცაძე მ.. თუთის ნაყოფის ქიმიურ-ტექნოლოგიური დახასიათება. აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემები, ქ.თბილისი,. 2007წ. გვ. 97-99.

ქ. როყვა, გ.ლობჟანიძე, მახაური, ნანობაშვილი, მ. ჭყონია. თუთის ხის უმტავრესი მავნებლების მავნეობის შემცირების აგროტექნიკური ღონისიებები. „აგრარული მეცნიერების პრობლემები“. 2006წ. ტ. XXXV .

ქ. დავითაძე. თულიუმის, პრაზეოდიუმისა და ნეოდიუმის სულფიდების თხელი ფირების ლეგირება. “Nano Studies”. 2010წ. N2.

კ. ყიზილაშვილი. თუშეთის ტურისტული რესურსების პოტენციალი. სოციალური ეკონომიკა. 2009წ. N-4, გვ.205-209.

ვ. დათაშვილი, კონსტანტინე ყიზილაშვილი. თუშეთის ტურისტული რესურსების პოტენციალი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 4 .

ლ. ლურსმანაშვილი, ს.კარხილაური. თუშური ხელოსნობისა და შინამრეწველობის ისტორიიდან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის ისტორიის, პოლიტოლოგიისა და საერთაშორისო დეპარტამენტის სამეცნიერო ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2005წ. N9, 150-156გვ..

ნ. ქევხიშვილი, ნ.ჯავშანაშვილი. თხევადდგუშიანი სტირლინგის ძრავი. GEN N2 2013. 2013წ. გვ.3.

ნ. ქევხიშვილი, ნ.ჯავშანაშვილი. თხევადდგუშიანი სტირლინგის ძრავის თერმო და გაზოდინამიკური ანალიზი. GEN N1 2014. 2014წ. გვ.5.

მ. ღირსიაშვილი, რ.მირიანაშვილი. თხევადი კომპლექსური სასუქების გამოყენება სოიას ნათესში.. ი. ლომოურის მიწათმოქმედების ს/კ ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. . 2004წ. ტ. 44. თბილისი, 2004. გ. 64-67.

ე. უთურაშვილი, კუპატაძე იზოლდა, მოისრწაფიშვილი მ.. თხევადი საკვები არომატიზატორის მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტ.7.

ი. კუპატაძე, უთურაშვილი ეთერი, მოისწრაფიშვილი ლალი. თხევადი საკვები არომატიზატორის მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.

ნ. ნასყიდაშვილი, მ. ლატარია, ნ. ვაშაყმაძე, თ. ჭავჭანიძე. თხევადი საწვავის ხარისხის გაუმჯობესება ცეოლითური ფილტრით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2005წ. ტ. 31, #1-2, გვ. 172-175.

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი ზ.სვანიძე ნ.მხეიძე. თხევადი ფოლადის ღუმელსგარე დამუშავება და გამოყოფილი აირის ეკოლოგიური მონიტორინგი . ენერგია სამეცნიერო-ტექნიკური . 2014წ. N 2(70) 4 გვ.

ზ. სვანიძე. თხევადი ფოლადის ეგზოთერმული წიდაწარმომქმნელი ნარევით დამუშავება და გამომავალი აირების გაწმენდის მეთოდის შერჩევა . ენერგია - სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. 1 (49), თბილისი,.

ზ. სვანიძე. თხევადი ფოლადის ღუმელს გარე დამუშავება და გამოყოფილი აირის ეკოლოგიური მონიტორინგი. ენერგია. სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი. 2014წ. თბილისი, # 2 (70). გვ. 73 – 76. .

მ. კილაძე. თხევადი ქრომატოგრაფიის მეთოდით ღვინოებში ზოგიერთი ორგანული ნაერთების განსაზღვრა. მაცნე: ქიმიის სერია. 2017წ. ტომი 43, N2 გვ. 151-153.