სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. გელოვანი. თხოვნის პირდაპირი დაირიბი სტრატეგიები ვერბალური კომუნიკაციის დროს. "შრომები", საგამომცემლო სახლი "ტექიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. #2(472) ISSN 1512-0996; გვ112-116.

ი. ქვარაია, თ. თავაძე. თხრილის კედლების გამაგრების სისტენების დემონტაჟთან დაკავშირებული ტექნოლოგიური სირთულეები. ,,მშენებლობა". 2012წ. 3(26), გვ3.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. თხრობითი წინადადებების სინტაქსი ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მიხედვით და ქართული გრამატიკული მართლმწერი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2013წ. IV, (ქართულად),146-147.

ი. კუტუბიძე. ი პროცესოციალურსები და სოციალური ცვლილებებიძირითადი შემსრულებელი.. . სტატია იბეჭდება ჟურნალში ,,საისტორიო ვერტიკალები“, . 2017წ. .

ვ. კოპალეიშვილი, ი. აბდუშელიშვილი. ი. აბდუშელიშვილი, ვ. კოპალეიშვილი. 40АГФТ ფოლადის ბზარმედეგობა. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები.. 2016წ. №1(499). გვ. 126-131.

ი. ქაშაკაშვილი, ვ. კოპალეიშვილი, ი. აბდუშელიშვილი, ლ. კოტიაშვილი. ი. აბდუშელიშვილი, ი. კვირიკაძე, ვ. კოპალეიშვილი, ლ. კოტიაშვილი. ი. ქაშაკაშვილი. სამილე ფოლადების შემუშავების ძირითადი პრინციპები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. №4, გვ. 309- 312.

მ. ქიტოშვილი. ი. გაბრიჩიძე, ი. ბოჭორიშვილი, ა. ნევეროვი, დ. დანელია. ,,საქართველოს მთიანეთში ელექტროენერგეტიკის ობიექტების აშენების პერსპექტივები ახალ სოციალურ - ეკონომიკურ პირობებში.". სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია.". 2014წ. #2, (70). გვ. 77..

. ი. ჭავჭავაძე და XIX საუკუნის ქველმოქმედი თავადაზნაურობა. სამეც. კრებ. ,,ანალები” გამომც. ,,უნივერსალი”. 2008წ. გვ. 84-110..

ნ. ზაალიშვილი, ნ. ფარცხალაია. ი. ჭავჭავაძის ნაწარმოებთა აღმზრდელობითი ღირებულება. „საზრისი“. 2010წ. N26, გვ. 89.

ე. ხოსროშვილი. ი.იორდანიშვილი, კ.იორდანიშვილი, ე.ხოსროშვილი, ი.მახარაძე, კოლხეთის შელფურ ზონაში სეისმური წარმოშობის ერთეული ტალღების ტრანსფორმაცია. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. # 64, გვ.130-136.

ე. ხოსროშვილი. ი.იორდანიშვილი, კ.იორდანიშვილი, ე.ხოსროშვილი, ი.ხუბულავა. გლობალური დათბობა და მისი შედეგები.. ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”,. 2008წ. #1-3, გვ.70-74.

თ. ნუცუბიძე. იაკობ გოგებაშვილი პატრიოტული აღზრდის შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ჟურნალი „მოამბე“ . 1991წ. N 2, გვ. 141-144.

თ. ნუცუბიძე. იაკობ გოგებაშვილის ზნეობრივი იდეალები და თანამედროვეობა. საქართველოს განათლების სამინისტროს ჟურნალი „სკოლა და ცხოვრება“. 1982წ. N 12-XII, გვ. 51-56.

თ. ნუცუბიძე. იაკობ გოგებაშვილის სოციალურ-პოლიტიკური შეხედულებები. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2005წ. N 9, გვ. 102-108.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. იაპონია და იაპონელები ქართულ ლინგვისტიკურ-კულტუროლოგიურ არეალში. ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #3 (11) გვ 119-130.

თ. იაშვილი, ი. იაშვილი. იაპონური ინოვაციური ტექნოლოგიები და მათი გავლენა გარე გარემოზე. ბათუმი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2010წ. გამომცემლობა ,,უნივერსალი" გვ. 92-95.

თ. იაშვილი, ი. იაშვილი. იაპონური კორპორატიული მართვა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. გამომცემლობა ,,ინოვაცია" გვ. 156-161.

ვ. დათაშვილი, ირინე იაშვილი. იაპონური მენეჯმენტის საფინანსო რეფორმა. ჟურნალი\\\"სოციალური–ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები\\\". 2011წ. 6 121-124.

ო. ქოჩორაძე, გიორგი გამყრელიძე , გიორგი ერაძე, დავით კიკნაძე, ნინო შამანაძე. იაპონური მენეჯმენტის ფილოსოფია. სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2010წ. 4 (16), -135 გვ., გვ. 18-33. ISSN: 1512-374X. .

მ. დავითაია. იაპონური ტრადიციული საცხოვრისის თავისებურებანი და კ.კუროკავას „კაფსულური არქიტექტურა“. საქ. მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი "ინტელექტი", სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ 1(15). 2003წ. ISSN 1512-0333, (გვ.242-244);.