სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Фагава, Т.Л. Бжалава, , З.В. Башелейшвили, , Д.З. Хочолава,, И.Г. Гордадзе. 17. Влияние поверхности кристалла на кинетику отжига радиационных дефектов в кремнии р-типа. . Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ. 1986წ. Труды ГПИ, № 4 (301), серия «Структура и свойства твердых тел», с. 40, 3 .

რ. მიშველაძე. 17. არც ისე ძლიერნი არიან დამპყრობელნი, . კრებული ,,მწერალი და ავი საუკუნე’’. 10 გვ.. 2008წ. .

მ. ჯიქია. 17. ინდივიდუალური სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი რომის სტატუტის მიხედვით, ჟ. „მართლმსაჯულება“, N3, 2008, გვ. 90-104. ჟ „მართლმსაჯულება“, N3, 2008, გვ. 90-104. 2008წ. N3, გვ. 90-104.

ვ. მოსიაშვილი. 18. “არაკომერციული (არასამეწარმეო) ორგანიზაციების ფინანსების ორგანიზაცია საქართველოში”,. ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი, . 2012წ. გვ., 188-191, # 1. თბ., 2012..

Azarashvili M., Kordzakhia G., Kekelidze N., Jakhutashvili T.. 18. Research on the contents of the main ions (Na+, K+, Ca++, Mg++, SO42-, CI-, HCO3-, CO32-) in the rivers Suramula, Lekhura and Khrami (inflows of the R.Kura). Problems of rivers monitoring and ecological safety of south caucasus. Tbilisi University press. 2005წ. 22-25-september, p.194-205.

ზ. გურამიშვილი. 18. Повышение эффективности обучения русскому языку в процессе изучения фразеологизмов . საერთაშორისო მეცნიერულ -პედაგოგიური ჟურნალი „განათლება“ სტუ. 2016წ. #1(15) გვ.19-23.

Г. Бедукадзе. 19 Моделирования температурных напряжений в арочных плотинах. Материалы конф.молодых спец. по гидроэнерг. стр-ву, Батуми, 1972. 1972წ. .

Azarashvili M., Kordzakhia G., Kekelidze N., Jakhutashvili T.. 19. The brief analysis of a condition of the norms of maximum permisible concentration of some substances in drinking water by the international standards and norms of Georgia. Problems of rivers monitoring and ecological safety of south caucasus. Tbilisi University press. 2005წ. 22-25-september, p.291-302.

Т. Фагава, Т.Л. Бжалава,. 19. Влияние гидростатического давления на электрические свойства тонких пленок моносульфида самария. Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ, . 1989წ. ГПИ, № 2 (344), серия «Структура и свойства твердых тел», 1989 г., с. 5, 23 .

Т. Фагава, Т.Л. Бжалава,. 19. Влияние гидростатического давления на электрические свойства тонких пленок моносульфида самария. Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ, . 1989წ. ГПИ, № 2 (344), серия «Структура и свойства твердых тел», 1989 г., с. 5, 23 .

Т. Фагава, Т.Л. Бжалава,. 19. Влияние гидростатического давления на электрические свойства тонких пленок моносульфида самария. Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ, . 1989წ. ГПИ, № 2 (344), серия «Структура и свойства твердых тел», 1989 г., с. 5, 23 .

Т. Фагава, Т.Л. Бжалава,. 19. Влияние гидростатического давления на электрические свойства тонких пленок моносульфида самария. Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ, . 1989წ. ГПИ, № 2 (344), серия «Структура и свойства твердых тел», 1989 г., с. 5, 23 .

Т. Фагава, Т.Л. Бжалава,. 19. Влияние гидростатического давления на электрические свойства тонких пленок моносульфида самария. Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ, . 1989წ. ГПИ, № 2 (344), серия «Структура и свойства твердых тел», 1989 г., с. 5, 23 .

ზ. გურამიშვილი. 19. Роль деловых игр в повышении творческой активности студентов при освоении русского языка как иностранного . საერთაშორისო მეცნიერულ -პედაგოგიური ჟურნალი „განათლება“ სტუ. 2016წ. #2(16) გვ.11-16.

მ. ლომიძე. 19. ილია ჭავჭავაძის პუბლიცისტური ოსტატობის ზოგიერთი საკითხი. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის შრომები I. Gგამ-ბა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”,. -2008წ. გვ.59-69..

ვ. მოსიაშვილი. 19. „საქართველო გლობალიზაციის მიმდინარე ტენდენციებში”, . ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი, . 2013წ. გვ., 201-204, # 1. თბ., 2013..

ე. ბუხრაშვილი. 1918-1921 წლების დამფუძნებელი კრების მუშაობა. თბილისის დავით არმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `აღმაშენებელი~. 2007წ. #2, გვ. 48-58, თბ., 2007 .

გ. წანაწყენიშვილი. 1920-30-იანი წლების მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები თბილისში და მათი როლი თანამედროვე ურბანულ პროცესებში. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა). 2003წ. 2,136-139, ISSN 1512-0619.

გ. წანაწყენიშვილი. 1930-50-იანი წლების მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში გაცოცხლებული კლასიკური და ეროვნული არქიტექტურული ელემენტები და მათი როლი თანამედროვე საცხოვრებლის პროექტირებაში (თბილისის მაგალითზე). კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა) . 2004წ. 3,44-50, ISSN 1512-0619.

მ. ძიძიგური. 1939 წლის საკავშირო გამოფენაზე აგებული საქართველოს პავილიონის არქიტექტურის პროპორციების ანალიზი. კავკასიის მაცნე. 2000წ. № 6, 94–100.