სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

თ. თევზაძე, ზ.კანდელაკი. გეოეკოლოგიური კვლევების საფუძვლები სხვადა სხვა დანიშნულების მილსადენების განლაგების ტერიტორიაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ჰიდროგეოლოგიისა და საიჟინროგეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათაკრებულიXV. 2005წ. გვ.207-220.

თ. თევზაძე, ზ.კანდელაკი, დ.ფოცხვერია. გეოეკოლოგიური კვლევების საფუძვლები სხვადა სხვა დანიშნულების მილსადენების განლაგების ტერიტორიაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ჰიდროგეოლოგიისა და საიჟინროგეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათაკრებულიXV. 2005წ. გვ.207-220.

ნ. ქაჯაია, ნ. ჯაფარიძე, ნ.ჩომახიძე, მ. ტაბატაძე. გეოლოგიური კვლევის მონაცემების საშ. არითმეტიკული სიდიდის ცდომილების კავშირი განაწილების ცვალებადობასთან. სსიპ ჰიდროგეოლოგიისა დასაინჟინრო გეოლოგიის ინტიტუტი, შრომების კრებული; თბილისი. 2007წ. ტომი XVI; პრტოფ. ი ბუაჩიძის საიუბილეო კრებული.

ნ. ნოზაძე, ნ. მუმლაძე. გეომეტრიული აგებანი მცდარი გამოსახულებების (ზესრული გამოსახულებანი) მაგალითებზე. ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. N3(15) ISSN 1512-3537.

მ. ამირგულაშვილი. გეოპოლიტიკური თვალით დანახული ამერიკა, როგორც მსოფლიო სტრატეგიული „დერჟავა“ . თოუ. 2015წ. #6 გვ. 168-174.

ნ. ქაჯაია. გეოსინკლინების კლასიკური თეორია და დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა თანამედროვე მონაცემები (რუს.ენაზე). სამეცნ.–ტექნ., საინფორმ.–ანალიტიკური რეფერირებული ჟურნალი "საქ. ნავთობი და გაზი",. 2005წ. ISSN 1512-0457, N14.

გ. დოხნაძე. გეოსტრატეგიული დაყოფის თანამედროვე სისტემები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი "საქართველოს გეოგრაფია". 2005წ. #4, გვ. 33-39.

ნ. ბახსოლიანი. გვიანხეთური ხანის მელიდუს ისტორია იეროგლიფურ–ლუვიური წარწერების მონაცემთა კონტექსტში. საისტორიო ვერტიკალები 11. 2007წ. გვ29–32.

ნ. ბახსოლიანი. გვიანხეთური ხანის სამეფო-სამთავროთა პოლიტიკური ისტორიისათვის. ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ბიბლიური და არქეოლოგიური კვლევის ამერიკულ-ქართული ბიულეტენი. 2006წ. #6, გვ.14-18.

გ. ტაბატაძე, თ. გაბახაძე, . გვიახლოვდება ნავთობკრიზისი?. ჟურნ. „საქართველოს ნავთობი და გაზი’’. 2001წ. #1(3), 2001, გვ. 18–19;.

რ. მჟავანაძე, ზ ლებანიძე. გვირაბების მშენებლობის ტექნოლოგიების კლასიფიკაცია. საქართველოს სხალგაზრდა მეცნიერებათა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტუალი”. 2009წ. 8, 153-457 გვ.

ზ. ლებანიძე, რ. მჟავანაძე. გვირაბების მშენებლობის ტექნოლოგიების კლასიფიკაცია. ინტელექტუალი, საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. 2009წ. 8.

ზ. ლებანიძე, მ. ყალაბეგაშვილი, ზ. გუდავაძ. გვირაბის დამთმობი სამაგრისა დ გარემომცველი მასივის არაწრფივი მუშაობის ანალიზი. სამთო ჟურნალი. 2005წ. 1(14), გვ.19-23.

დ. კუპატაძე, ცუცქირიძე ი. გვირაბის ირგვლივ ქანთა მასივის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის მართვის საკითხისათვის. "სამთო ჟურნალი". 2007წ. 1-2(18-19), გვ. 8-11.

რ. მჟავანაძე, ი. ცუცქირიძე, დ. კუპატაძე. გვირაბის ირგვლივ ქანთა მასივის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის მართვის საკითხისათვის. სამთო ჟურნალი. 2007წ. 1-2(18-19).

ა. გოჩოლეიშვილი, მ. ჯაში. გვირაბის ფართო სანგრევით გაყვანის საკითხისათვის. სამთო ჟურნალი. 2005წ. 1(14).

ი. მეტრეველი, ქ. ბაციკაძე. გვირილა ხალხურ მედიცინაში. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა”. 2010წ. თბილისი, გვ 32-35.

მ. ამირგულაშვილი. გვჭირდება თუ არა იდეოლოგია. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2008წ. #2, გვ. 302.

ვ. ვარდოსანიძე. გზაჯვარედინი: რურარული–ურბანული მასალები განსჯისათვის.. „+ ქართული პროექტი“.. 2004წ. .