სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. კვარაცხელია, ზ. ლობჟანიძე, ნინო მებონია. იზოტროპული ფერდოს ზღვრული-წონასწორული ფორმის ზოგადი მოდელი. სსიპ სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69 გვ. 162-171.

ქ. კვესელავა. იკონოგრაფიული ესკიზების ავტომატიზირებული პროცესის ფუნქციონქლური სქემის ანალიზი. „ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი“ . 2012წ. № 1. (33) გვ 62-70 უაკ(უდკ) 65.011.56.

თ. სანიკიძე. იკორთის ტაძრის სამშენებლო წარწერები. საქართველოს სიძველენი, გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. 2003წ. 4–5, თბილისი, გვ. 169–190, 187–188 (ინგლ.). ISSN 1512-1321.

თ. სანიკიძე. იკორთისა და XII-XIII სს. მიჯნის გუმბათოვანი ნაგებობების ზოგიერთი თავისებურების შესახებ. კამარა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ინსტიტუტის შრომები. 2006წ. 2 (5)თბილისი, გვ. 23–30, 194 (ინგლ.). ISSN 1512-2956.

ნ. მაისურაძე. ილ. ჭავჭავაძე და მისი სამანკო სისტემის ფორმირების თავისებურებები საქართველოში. ილ. ჭავჭავაძის სახ. თბილიეის უნ-ტის სამეცნიერო ძიებნი.. 2008წ. IVტ...

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე. ილია გვერდწითელი - დიდი მეცნიერი, ბრწყინვალე პედაგოგიო, ღირსეული პიროვნება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. N11(1), გვ.115-123.

რ. გოგიბერიძე. ილია ოქროპირის ძე ჟღენტი და მისი სახელმძღვანელო. Georgian engineering news (GEN). 2012წ. No4 (vol. 63). გვ. 80-82.

შ. ვეშაპიძე. ილია ჭავჭავაძე ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის შესახებ. ჟურნალი ,,კომენტარი’’. # 4.. 2005წ. 6 გვ..

ა. ასათიანი. ილია ჭავჭავაძე აღზრდაში ქრისტიანობის როლის შესახებ. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალში ,,მეცნიერება და ცხოვრება“. 2016წ. #2(14),გვ. 173-177.

შ. ვეშაპიძე. ილია ჭავჭავაძე ეკონომიკური თავისუფლებისღირებულებითი საფუძვლების შესახებ. ჟურნ. ,,ახალი ეკონომისტი’’. 2010წ. #3.

ა. ასათიანი. ილია ჭავჭავაძე სამართალში ენის ადგილის შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,ცხოვრება და კანონი“. 2009წ. #1(5), გვ.75–82..

ნ. ოვსიანიკოვა, გაბუნია გ. ილია ჭავჭავაძე სახელმწიფო მოხელეთა ქცევის წესების შესახებ. . ინტელექტი. 2003წ. , #1(15), გვ. 119-121.

შ. ვეშაპიძე. ილია ჭავჭავაძის ეკონომიკური შეხედულებები ღია ეკონომიკის ორიენტირების („ფრიტრედერობა და პროტექციონობა“) შესახებ. . 2016წ. ჟურნ. ”მეცნიერება და ცხოვრება”, #1(13), 2016, გვ.47-52.

შ. ვეშაპიძე. ილია ჭავჭავაძის შეხედულებანი ლიბერალური ეკონომიკის ფასეულობრივი საფუძვლების შესახებ თანამედროვე გადასახედიდან.. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, ტ. 9. გამომცემლობა ,,სიახლე’’. 2011წ. გვ. 31-42..

შ. ვეშაპიძე. ილია ჭავჭავაძის შეხედულებები ეკონომიკური კეთილდღეობის გლობალურ კონტექსტში განსაზღვრის პრიორიტეტების შესახებ. დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია, . 2016წ. შრომები, #1(2), 2016, გვ. 7-15.

ჯ. ჯანჯღავა, ანზორ თოთაძე. იმერეთის დემოგრაფიული განვითარება. ჟ. "ახალი ეკონომისტი". 2013წ. N2 გვ. 26-31..

ლ. ჩიქავა. იმერეთის შრომითი რესურსები და მათი გამოყენება.. იმერეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2008წ. 12 გვ..

ე. კალატოზიშვილი, ზ. ჭიპაშვილი, null, ლ. შუბლაძე. იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის მეხილეობის ზონაში გავრცელებული კაკლის ნაყოფის ქიმიური ანალიზის შედეგები. საქართველოს მენციერებათა აკადემიის `მოამბე. 2006წ. #17. გვ. 44..

ე. კალატოზიშვილი, ზ. ჭიპაშვილი, null, ლ. შუბლაძე. იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის მეხილეობის ზონაში გავრცელებული კაკლის ნაყოფის ქიმიური ანალიზის შედეგები. საქართველოს მენციერებათა აკადემიის `მოამბე. 2006წ. #17. გვ. 44..

ე. ედიბერიძე, ლ. სტურუა, ზ. ალანია, ნ. ლომსაძე. იმერული და ქართული ყველის მომწიფებისას მიკრობიოლოგიური და ბიოქიმიური პროცესების გამოკვლევა. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2005წ. №13, გვ. 132-135.