სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. თხრობითი წინადადებების სინტაქსი ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მიხედვით და ქართული გრამატიკული მართლმწერი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2013წ. IV, (ქართულად),146-147.

ი. კუტუბიძე. ი პროცესოციალურსები და სოციალური ცვლილებებიძირითადი შემსრულებელი.. . სტატია იბეჭდება ჟურნალში ,,საისტორიო ვერტიკალები“, . 2017წ. .

ვ. კოპალეიშვილი, ი. აბდუშელიშვილი. ი. აბდუშელიშვილი, ვ. კოპალეიშვილი. 40АГФТ ფოლადის ბზარმედეგობა. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები.. 2016წ. №1(499). გვ. 126-131.

ი. ქაშაკაშვილი, ვ. კოპალეიშვილი, ი. აბდუშელიშვილი, ლ. კოტიაშვილი. ი. აბდუშელიშვილი, ი. კვირიკაძე, ვ. კოპალეიშვილი, ლ. კოტიაშვილი. ი. ქაშაკაშვილი. სამილე ფოლადების შემუშავების ძირითადი პრინციპები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. №4, გვ. 309- 312.

მ. ქიტოშვილი. ი. გაბრიჩიძე, ი. ბოჭორიშვილი, ა. ნევეროვი, დ. დანელია. ,,საქართველოს მთიანეთში ელექტროენერგეტიკის ობიექტების აშენების პერსპექტივები ახალ სოციალურ - ეკონომიკურ პირობებში.". სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია.". 2014წ. #2, (70). გვ. 77..

. ი. ჭავჭავაძე და XIX საუკუნის ქველმოქმედი თავადაზნაურობა. სამეც. კრებ. ,,ანალები” გამომც. ,,უნივერსალი”. 2008წ. გვ. 84-110..

ნ. ზაალიშვილი, ნ. ფარცხალაია. ი. ჭავჭავაძის ნაწარმოებთა აღმზრდელობითი ღირებულება. „საზრისი“. 2010წ. N26, გვ. 89.

ე. ხოსროშვილი. ი.იორდანიშვილი, კ.იორდანიშვილი, ე.ხოსროშვილი, ი.მახარაძე, კოლხეთის შელფურ ზონაში სეისმური წარმოშობის ერთეული ტალღების ტრანსფორმაცია. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. # 64, გვ.130-136.

ე. ხოსროშვილი. ი.იორდანიშვილი, კ.იორდანიშვილი, ე.ხოსროშვილი, ი.ხუბულავა. გლობალური დათბობა და მისი შედეგები.. ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”,. 2008წ. #1-3, გვ.70-74.

თ. ნუცუბიძე. იაკობ გოგებაშვილი პატრიოტული აღზრდის შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ჟურნალი „მოამბე“ . 1991წ. N 2, გვ. 141-144.

თ. ნუცუბიძე. იაკობ გოგებაშვილის ზნეობრივი იდეალები და თანამედროვეობა. საქართველოს განათლების სამინისტროს ჟურნალი „სკოლა და ცხოვრება“. 1982წ. N 12-XII, გვ. 51-56.

თ. ნუცუბიძე. იაკობ გოგებაშვილის სოციალურ-პოლიტიკური შეხედულებები. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2005წ. N 9, გვ. 102-108.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. იაპონია და იაპონელები ქართულ ლინგვისტიკურ-კულტუროლოგიურ არეალში. ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #3 (11) გვ 119-130.

თ. იაშვილი, ი. იაშვილი. იაპონური ინოვაციური ტექნოლოგიები და მათი გავლენა გარე გარემოზე. ბათუმი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2010წ. გამომცემლობა ,,უნივერსალი" გვ. 92-95.

თ. იაშვილი, ი. იაშვილი. იაპონური კორპორატიული მართვა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. გამომცემლობა ,,ინოვაცია" გვ. 156-161.

ვ. დათაშვილი, ირინე იაშვილი. იაპონური მენეჯმენტის საფინანსო რეფორმა. ჟურნალი\\\"სოციალური–ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები\\\". 2011წ. 6 121-124.

ო. ქოჩორაძე, გიორგი გამყრელიძე , გიორგი ერაძე, დავით კიკნაძე, ნინო შამანაძე. იაპონური მენეჯმენტის ფილოსოფია. სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2010წ. 4 (16), -135 გვ., გვ. 18-33. ISSN: 1512-374X. .

მ. დავითაია. იაპონური ტრადიციული საცხოვრისის თავისებურებანი და კ.კუროკავას „კაფსულური არქიტექტურა“. საქ. მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი "ინტელექტი", სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ 1(15). 2003წ. ISSN 1512-0333, (გვ.242-244);.

ო. თედორაძე, გ.შხვაცაბაია. იაპონური ხელის ჩაის სასხლავი და საკრეფი მანქანების გამოყენების ინსტრუქცია . საქ.სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 1974წ. 56 გვერდი.

ო. თედორაძე, გ.შხვაცაბაია. იაპონური ხელის ჩაის სასხლავი და საკრეფი მანქანების გამოყენების ინსტრუქცია (მეორე გადამუშავებულ და შევსებული გამოცემა). საქ.სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 1974წ. 70 გვერდი.