სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ბაძაღუა. ივანე ჯავახიშვილის მასალები ძველი ქართული სამართლისა და ეკონომიკის ტერმინოლოგიისათვის - ალბომი. თსუ გამომცემლობა. 2016წ. გვერდი 469,თბილისი.

ნ. ზაალიშვილი. ივანე ჯავახიშვილის მეფად კურთხევის წესების შესახებ. ივ. ჯავახიშვილის დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი შრომების კრებული . 2017წ. .

მ. ბაძაღუა. ივანე ჯავახიშვილის ქართული სამართლისა და ეკონომიკის ტერმინების გამოუცემელი მასალები. ჟურნალი "ტერმინოლოგიის საკითხები" . 0წ. #2 გვერდი 5,თბილისი.

კ. გორგაძე, გერასიმოვი ალექსი, ვეფხვაძე მიხეილი. ივერი ფრანგიშვილი რელიგიისა და მეცნიერების ურთიერთმიმართების შესახებ. სამეცნიერო-საისტორიო ჟურნალი "სვეტიცხოველი". 2015წ. № 2, 2015. ISSN19876874, გვ.33-39..

მ. ვეფხვაძე, ა. გერასიმოვი, კ. გორგაძე. ივერი ფრანგიშვილი რელიგიისა და მეცნიერების ურთიერთმიმართების შესახებ. სვეტიცხოველი. 2015წ. #2, 33-38.

კ. წერეთელი, მ.ქვრივიშვილი, ა.შირკოვეცი, ჯ.ბეჟანიშვილი. იზოლირებულ ნეიტრალიან ქსელში ერთფაზა დამიწების სიდიდეების განსაზღვრა ექსპერიმენტალურად. ინტელექტუალი. 2017წ. №34 6 გვ.

თ. ცინცაძე, თ. ცინცაძე, ხოშტარია თ.. იზომერული დიოქსოდიჰიდრო[6]თიოფენინდოლების ქვანტურ-ქიმიური დახასიათება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია,. 1999წ. ტ.25, №3-4,.

მ. მათნაძე. იზომერული დიოქსოდიჰიდრო–1H–ბენზო[b]ფუროინდოლების მიღების ახალი მეთოდი. სტუ–ს შრომები. 2005წ. №1 (455). გვ. 64–66.

ლ. ბოჭოიძე, თ.ხოშტარია, ვ.ანანიაშვილი, ნ.მირზიაშვილი, ნ.ბოლქვაძე. იზომერული პიროლოკუმარილების სინთეზი და ფარმაკოლოგიური კვლევა. სტუ-ს შრომები. 2005წ. № 1 (455) გვ.97-100 .

მ. დემეტრაშვილი. იზომეტრიული გარდაქმნები და მათი გამოყენება გეომეტრიული ამოცანების გადასაწყვეტად სიბრტყეში. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" . 2012წ. №3(25).

თ. კვარაცხელია, ზ. ლობჟანიძე, ნინო მებონია. იზოტროპული ფერდოს ზღვრული-წონასწორული ფორმის ზოგადი მოდელი. სსიპ სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69 გვ. 162-171.

ქ. კვესელავა. იკონოგრაფიული ესკიზების ავტომატიზირებული პროცესის ფუნქციონქლური სქემის ანალიზი. „ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი“ . 2012წ. № 1. (33) გვ 62-70 უაკ(უდკ) 65.011.56.

თ. სანიკიძე. იკორთის ტაძრის სამშენებლო წარწერები. საქართველოს სიძველენი, გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. 2003წ. 4–5, თბილისი, გვ. 169–190, 187–188 (ინგლ.). ISSN 1512-1321.

თ. სანიკიძე. იკორთისა და XII-XIII სს. მიჯნის გუმბათოვანი ნაგებობების ზოგიერთი თავისებურების შესახებ. კამარა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ინსტიტუტის შრომები. 2006წ. 2 (5)თბილისი, გვ. 23–30, 194 (ინგლ.). ISSN 1512-2956.

ნ. მაისურაძე. ილ. ჭავჭავაძე და მისი სამანკო სისტემის ფორმირების თავისებურებები საქართველოში. ილ. ჭავჭავაძის სახ. თბილიეის უნ-ტის სამეცნიერო ძიებნი.. 2008წ. IVტ...

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე. ილია გვერდწითელი - დიდი მეცნიერი, ბრწყინვალე პედაგოგიო, ღირსეული პიროვნება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. N11(1), გვ.115-123.

რ. გოგიბერიძე. ილია ოქროპირის ძე ჟღენტი და მისი სახელმძღვანელო. Georgian engineering news (GEN). 2012წ. No4 (vol. 63). გვ. 80-82.

შ. ვეშაპიძე. ილია ჭავჭავაძე ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის შესახებ. ჟურნალი ,,კომენტარი’’. # 4.. 2005წ. 6 გვ..

ა. ასათიანი. ილია ჭავჭავაძე აღზრდაში ქრისტიანობის როლის შესახებ. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალში ,,მეცნიერება და ცხოვრება“. 2016წ. #2(14),გვ. 173-177.

შ. ვეშაპიძე. ილია ჭავჭავაძე ეკონომიკური თავისუფლებისღირებულებითი საფუძვლების შესახებ. ჟურნ. ,,ახალი ეკონომისტი’’. 2010წ. #3.