სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. გიორგობიანი. ინგლისის ბეჭდვითი სიტყვა. სტუ. საქ. განათ. მეცნ. აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2009წ. N3 (15). გვ. 85-92.

მ. პაპაშვილი. ინგლისის დიპლომატია რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობის გამწვავებაში და საქართველო 1722-1724 წლებში. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები" (დამატება). 2009წ. №18, გვ.104-117.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ინგლისურად-The Types of Risk and Hedging Techniques in Financial Management (რისკის სახეები და ჰეჯირების ტექნიკა ფინანსურ მენეჯმენტში). ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2015წ. 1-2.

მ. ჩხარტიშვილი, თ. ბაკურაძე. ინგლისურენოვანი და არაინგლისურენოვანი მასწავლებლის როლი ენის სწავლების პროცესში . საქ. ტექნიკური უნ-ტი, ჟურნალი „განათლება“, . 2015წ. №1 (112), გვ.73–77.

ნ. ასათიანი, ნატროშვილი თამარ. ინგლისური ეკონომიკური ტერმინების ქართულ ენაზე თარგმნის სპეცოფიკა. საქართველოს უნივერსიტეტის VIII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 0წ. .

ნ. ამირეზაშვილი. ინგლისური ენის მარტივი წინადადების ანალიზი და მისი თარგმნის წინა პირობები. . არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული . 2007წ. #11, თბილისი, გვ.190-194.

ნ. ამირეზაშვილი. ინგლისური ზედსართავი სახელების შესაბამისობები ქართულში. . არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული.. 2010წ. .

ნ. ღონღაძე, თ. მათითაიშვილი, თ. დუნდუა. ინდიგოსილიკაგელის სინთეზი და თვისებები. საქ. მეც. აკად.მაცნე, ქიმიის სერია,2005, 31, N1-2,85-87. 2005წ. ქიმიის სერია,2005, 31, N1-2,85-87.

ზ. გელიაშვილი, თ. დუნდუა, ნ.ღონღაძე, გ.ჭირაქაძე, თ. მათითაიშვილი. ინდიგოსილიკაგელის სინთეზი და თვისებები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2005წ. ტ.31, N1-2. 85-88.

მ. ჯიქია. ინდივიდის სამართლსუბიექტობის საკითხი თანამედროვე საერთაშორისო სამართალში. ჟურნალი "მართლმსაჯულება და კანონი". 2015წ. N2/3 (45/46), გვ. 76-84.

მ. ჯიქია. ინდივიდუალური განაცხადები ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“. 2008წ. N3 (18), გვ. 40-50.

მ. ჯიქია. ინდივიდუალური განაცხადების როლი რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტში, სამეცნიერო შრომათა კრებული, 2008, გვ. 336-337. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2008წ. გვ. 336-337.

მ. ჯიქია. ინდივიდუალური პეტიციები საერთაშორისო სასამართლო დაწესებულებებში, საერთაშორისო კონფერენციის კრებული, 2008, გვ. 117-134. საერთაშორისო კონფერენციის კრებული. 2008წ. გვ. 117-134.

მ. მილაშვილი. ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის პერსპექტივები საქართველოს საკურორტო რაიონებში. . საინფორმაციო ფურცელი. მშენებლობა და არქიტექტურა. 1988წ. # 31. თბ. გვ.1-5.

მ. ჯიქია. ინდივიდუალური სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა რუანდის ტრიბუნალის მიხედვით, ჟ. „კულტურათაშორისი კომუნიკაციები“, N5, 2008, გვ. 128-133. ჟურნალი „კულტურათაშორისი კომუნიკაციები“. 2008წ. N5, გვ.128-133.

მ. ჯიქია. ინდივიდუალური სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი რომის სტატუტის მიხედვით. ჟურნალი „მართლმსაჯულება“. 2008წ. N3, გვ. 90-104.

ე. შაკიაშვილი. ინდივიდუალურ–საავტორო მეტაფორის რეალიზაცია გიორგი ლეონიძის „ნატვრის ხეში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2012წ. N2(5), გვ. 65-69.

ო. ლაბაძე. ინდიკატორის მართვის სისტემის ოპტიმალობის კრიტერიუმები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. თბილისი. . 2011წ. #15, გვ. 116-120..

ო. გაბედავა, ა.ვ. ცინცაძე. ინდიფიკაციის ადაპტური ალგორითმების კომპლექსი ინფორმაციის მრავალჯერადი დამუშავების დროს. სისტემური ანალიზის გამოყენებითი ამოცანები სპი-ს შრომები. 1988წ. №8 (337), 67-71 გვ;.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. ინდოევროპული ენების ართრონი (//არტიკლი) და ძველი ქართული ენის ნაწევარი (ფუნქცია და გამოხატვის საშუალებანი ქართველური ენების მონაცემების მიხედვით). ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (თეორია, ისტორია, პრაქტიკა)’’. 2012წ. #1, (21), , გვ. 78-88 .