სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მილაშვილი. ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის პერსპექტივები საქართველოს საკურორტო რაიონებში. . საინფორმაციო ფურცელი. მშენებლობა და არქიტექტურა. 1988წ. # 31. თბ. გვ.1-5.

მ. ჯიქია. ინდივიდუალური სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა რუანდის ტრიბუნალის მიხედვით, ჟ. „კულტურათაშორისი კომუნიკაციები“, N5, 2008, გვ. 128-133. ჟურნალი „კულტურათაშორისი კომუნიკაციები“. 2008წ. N5, გვ.128-133.

მ. ჯიქია. ინდივიდუალური სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი რომის სტატუტის მიხედვით. ჟურნალი „მართლმსაჯულება“. 2008წ. N3, გვ. 90-104.

ე. შაკიაშვილი. ინდივიდუალურ–საავტორო მეტაფორის რეალიზაცია გიორგი ლეონიძის „ნატვრის ხეში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2012წ. N2(5), გვ. 65-69.

ო. ლაბაძე. ინდიკატორის მართვის სისტემის ოპტიმალობის კრიტერიუმები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. თბილისი. . 2011წ. #15, გვ. 116-120..

ო. გაბედავა, ა.ვ. ცინცაძე. ინდიფიკაციის ადაპტური ალგორითმების კომპლექსი ინფორმაციის მრავალჯერადი დამუშავების დროს. სისტემური ანალიზის გამოყენებითი ამოცანები სპი-ს შრომები. 1988წ. №8 (337), 67-71 გვ;.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. ინდოევროპული ენების ართრონი (//არტიკლი) და ძველი ქართული ენის ნაწევარი (ფუნქცია და გამოხატვის საშუალებანი ქართველური ენების მონაცემების მიხედვით). ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (თეორია, ისტორია, პრაქტიკა)’’. 2012წ. #1, (21), , გვ. 78-88 .

მ. ჯიქია. ინდოევროპული სიტყვის "Фазан" წარმოშობის ისტორია. . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „მოამბის“ დამატება. 2009წ. .

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. ინდოეთი ქართულ ლინგვოკულტუროლოგიურ არეალში. "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2011წ. .

ჯ. მაისურაძე, ი. ფავლენიშვილი. ინდოლინის რიგირ სპიროპირანების ფოტოქრომული თვისებების შესწავლა ინფრაწითელი სპექტრის საშუალებით.. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. . 1969წ. ტ.56, #3, გვ.577–580..

ჯ. მაისურაძე, ა. ნოღაიდელი, კ. ჯაფარიძე.. ინდოლინის რიგის N–ეთილწარმოებული სპიროპირანების სინთეზი.. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე.. 1968წ. ტ.XLIX, #1.

ჯ. მაისურაძე, null, ა. ნოღაიდელი. ინდოლინის რიგის N–პროპილ და N–ბუტილწარმოებული სპიროპირანების სინთეზი.. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. . 1968წ. ტ.L, #1, გვ.77.

ჯ. მაისურაძე, ი. ფავლენიშვილი, კ. ჯაფარიძე.. ინდოლინოსპიროქრომენების აღნაგობის ზოგიერთი საკითხი.. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. . 2004წ. #4, გვ.65–67.

ლ. თალაკვაძე, თ.რევაზიშვილი, ჯ.ლაღიძე. ინდოლის შემცველი ახალი დიამიდებისა და β-კარბოლინების სინთეზი 5-მეთოქსი თრიპტამინის საფუძველზე . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 10,1, 2010.

თ. რევაზიშვილი, ლ. თალაკვაძე, ჯ. ლაღიძე. ინდოლის შემცველი ახალი დიამიდებისა და B-კარბოლინების სინთეზი 5-მეთოქსი-ტრიპტამინის საფუძველზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. #10 (1) გვ. 26-29.

მ. მათნაძე, მ. მაისურაძე, ნ. გახოკიძე, ვ. ანანიაშვილი. ინდოლობენზო[b]თიოფენის ზოგიერთი წარმოებულების სინთეზი და ბიოლოგიური აქტიურობის კვლევა. Georgia Chemical Journal. 2009წ. №4. p. 312-315.

ნ. გახოკიძე, მ. მაისურაძე, მ. მათნაძე. ინდოლობენზო[ბ]თიოფენის ზოგიერთი წარმოებულის სინთეზი და ბიოლოგიური აქტიურობის კვლევა. Georgia Chemical journal.. 2009წ. №4. 312-315.

მ. მაისურაძე, ვ.ანანიაშვილი მ.მათნაძე ნ.გახოკიძე თ. ხოშტარია. ინდოლობენზო[ბ]თიოფენის ზოგიერთი წარმოებულის სინთეზი და ბიოლოგიური აქტიურობის კვლევა. Georgia Chemical journal. 2009წ. -#4. 312-315.

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, პ.მანჯავიძე, თ.ლაბაძე. ინდუქციური პირველადი გარდამქმნელების კლასიფიკაცია კონსტრუქციული ნიშნის მიხედვით და ცდომილებების ანალიზი. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. #14, გვ. 126-130.

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, პ.მანჯავიძე. ინდუქციური სამკოორდინატული ნახევარსფერული ლუწსექციანი პირველადი გარდამქმნელის აგების პრინციპი. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. #12, გვ. 88-92.